Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Příručka
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
95 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2240-0 (Grada ; brožováno)
ISBN 978-80-7037-314-9 (Národní technické muzeum ; brožováno)
ISBN 978-80-271-2605-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2606-4 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na stranách 86-93, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001479710
1. Úvod // 2. Odběr vzorku a interpretace výsledků 9 // 3. Analytické metody, jejichž výstupem je obraz 13 // 3.1 Optická mikroskopie 14 // 3.2 Konfokální mikroskopie s rozmítaným laserovým paprskem (CLSM, LSCM) 18 // 3.3 Rentgenografie a gamagrafie 18 // 3.4 RTG-tomografie 20 // 3.5 Skenovací (rastrovací) elektronová mikroskopie (SEM) 20 // 3.6 UV fotografie 21 // 3.7 IR reflektoskopie (reflektografie) 23 // 4. Organická analýza 25 // 4.1 Histologické barvicí metody a kapkové reakce 27 // 4.2 Spektrální metody 28 // 4.2.1 Infračervená spektrometrie 29 // 4.2.2 Ramanova spektrometrie 37 // 4.2.3 UV/VIS molekulová absorpční spektrometrie 40 // 4.2.4 Hmotnostní spektrometrie (MS) 41 // 4.2.5 Laserové techniky 42 // 4.3 Rozdělovači (separační) analytické metody 45 // 4.3.1 Tenkovrstvá chromatografie (TLC) 46 // 4.3.2 Vysokotlaká (vysokoúčinná) kapalinová chromatografie (HPLC) 48 // 4.3.3 Iontově výměnná chromatografie (IEC) 49 // 4.3.4 Plynová chromatografie (GC) 50 // 4.3.5 Elektromigrační metody 52 // 5. Anorganická analýza 59 // 5.1 Metody prvkové analýzy 60 // 5.1.1 Rentgenfluorescenční analýza (XRF) 60 // 6 Metody průzkumu historických materiálů // 5.1.2 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 62 // 5.2 Strukturní (fázová) analýza 64 // 5.2.1 RTG strukturní difrakční analýza neboli prášková RTG difrakce 64 // 6. Průzkum fotografických materiálů 67 // 7. Speciální analytické metody a jejich kombinace 75 // 7.1 Datování radioaktivním uhlíkem (radiokarbonové datování) 79 // 7.2 Dendrochronologie 81 // 7.3 Radiačně indukovaná termoluminiscence 82 // 8. Závěr 85 // Literatura 86 // Použité prameny 86 // Publikace, které předcházely této publikaci 89 // Rejstřík 94
cnb003118593

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC