Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
201 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3746-4 (brožováno)
ISBN 9788024637709 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 185-192
Určeno především tělovýchovným pedagogům, učitelům, trenérům a studentům tělesné výchovy a sportu
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001479762
OBSAH // Úvodní slovo... 7 // 1 Analýza současného stavu problému - význam studie... 9 // 1.1 Pohyb a životní styl... 9 // 1.2 Zdravotní a biologické kontexty pohybové a sportovní aktivity ... 10 // 1.3 Psychosociální rámce pohybové aktivity ... 10 // 1.4 Společensko-politické, kulturní a pedagogicko-psychologické aspekty rozvoje // sportu ... 11 // 2 Objektivizace přístupů ve zjišťování participace ve sportu // a v pohybových aktivitách ... 13 // 2.1 Evropský rámec a kontext ... 13 // 2.2 Problémy současného sportu mládeže ... 14 // 2.3 Budoucnost sportu mládeže... 15 // 3 Národní a evropská harmonizace přístupů a metod... 17 // 3.1 Národní, regionální a lokální dimenze ... 19 // 3.2 Metodologické studie... 20 // 4 Metodologie projektu... 21 // 4.1 Obecná východiska... 21 // 4.2 Indikátory stavu a rozvoje tělesné výchovy a sportu a jejich monitoring . 22 // 4.3 Monitorování a evaluace participace ve sportu ... 22 // 4.4 Monitoring účasti ve sportu na regionální úrovni ... 23 // 4.5 Perspektivy ... 24 // 4.6 Evropská unie ... 24 // 4.7 Výsledky empirických studií zaměřených na životní styl a sedavý způsob života 27 // 4.8 Výzkumné cíle monografie a aplikované metody... 28 // 4.9 Registrace a zpracování dat ... 31 // 4.10 Očekávané výsledky a jejich předpokládané využití... 32 // 4.11 Souhrn... 32 // 5 Výsledky studie... 33 // 5.1 Věková skladba respondentů ... 34 // 5.2 Pohybové a
sportovní aktivity v životním stylu a volném čase mládeže . 35 // 5.3 Místo a role pohybové aktivity a sportu v životním stylu mládeže ... 37 // 5.4 Pravidelně prováděné aktivity ve volném čase chlapci + dívky; // věkové kategorie... 38 // 5.5 Subjektivní hodnocení významu volnočasových aktivit ... 41 // 5.6 Asociace mezi pravidelným prováděním volnočasových aktivit a subjektivním // hodnocením významu těchto volnočasových aktivit ... 43 // 6 Lokomoční aktivity, chůze... 51 // 7 Účast mládeže ve sportovních a pohybových aktivitách // v České republice... 55 // 7.1 Aplikace a modifikace projektu COMPASS ... 55 // 7.2 Účast ve sportovních a pohybových aktivitách dle pohlaví // a kategorií COMPASS (přehledy v 1998-2000, 2006 a 2014/15) ... 57 // 8 Komparace účasti mládeže ve sportovních a pohybových aktivitách .. 63 // 9 Účast ve sportu a pohybových aktivitách, stabilita a změny... 69 // 9.1 Jaké sporty a pohybové aktivity česká mládež aktivně provádí? ... 69 // 9.2 Prostředí, zařízení, ve kterých mládež sportuje... 82 // 9.3 Vlastnictví sportovních zařízení pro sportovní a pohybové aktivity // mládeže 10-19 let; výsledky 2014/15 ... 89 // 9.4 Organizovanost mládeže v klubech, oddílech, společnostech aj... 90 // 9.5 Účast ve sportovních soutěžích, úroveň soutěží ... 94 // 10 Somatická měření... 99 // 11 Testování pohybové výkonnosti... 109 // 12 Srovnání somatických
a kondičních ukazatelů u dětí a mládeže...125 // 12.1 Výsledky komparace somatických ukazatelů ... 126 // 12.2 Výsledky komparace testů tělesné výkonnosti... 136 // 13 Testové normy a standardy dle věku a pohlaví respondentů... 149 // 14 Závěry monografie... 163 // Shrnutí... 173 // Summary... 177 // Seznam zkratek... 182 // Literatura... 185 // Příloha 1 Dotazník JUNIOR 2 (variace COMPASS II pro mládež)... 193 // Příloha 2 Manuál pro měření antropometrických dat a motorických testů ... 197
(OCoLC)1019646254
cnb002944202

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC