Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Togga, 2018
302 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7476-155-3 (Togga ; brožováno)
ISBN 978-80-7571-034-5 (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií ; brožováno)
ISBN 978-80-86531-21-2 (Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. ; brožováno)
Steam ; 4. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 283-297 a rejstřík
Anglické resumé
001479787
Václav Matoušek : Interdisciplinární studium novověkého a moderního vojenství. Metodický problém i badatelská výzva I. 7 // Monika Konrádová : Obléhání Českých Budějovic na počátku třicetileté války ve světle mezioborového studia 11 // Kateřina Blažková - Zdeněk Šámal - Pavel Hrnčiřík - Jan Čibera : Průzkumy bojiště u Rakovníka z roku 1620 31 // Jiří Crkal - Milan Sýkora : Přísečnické šance z třicetileté války 55 // Václav Matoušek : Hrotek, k. ú. Zliv, okres Tachov, západní Čechy. Historický lom a švédská skalní pevnost z roku 1647? 93 // Aleš Knápek : Reduta „Valy“ u Prosíček, několik poznámek k polním opevněním třicetileté války 115 // Klára Andresová : Obraz raně novověkých vojenských táborů na stranách dobových vojenských příruček 135 // Lukáš Procházka : Polní opevnění ze sedmileté války u Janovic (okr. Trutnov) 175 // Pavel Drnovský - Petr Hejhal : Příklady dokumentace polních opevnění z války o bavorské dědictví (1778-1779) 193 // Ladislav Rytíř - Eva Schimerová : Předběžná zpráva o výzkumu zaniklé barokní lunety a vojenského ležení na trase dálnice D11 (k. ú. Hořenice) 209 // Matouš Holas : Prusko-rakouská válka z roku 1866 ve světle archeologického výzkumu 219 // Martin Krůl : Příklady využití historických pramenů a prospekčních metod k poznání minulosti jablunkovských šancí 235 // Václav Matoušek : Interdisciplinární studium novověkého a moderního vojenství. Metodický problém i badatelská výzva 253 // Summaries Prameny nevydané Elektronické zdroje Mapy Studie // Prameny vydané Literatura Rejstřík
cnb003120535

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC