Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:2x 
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019
151 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-282-1 (brožováno)
Studie ; 135. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 138-146 a rejstřík
Anglické resumé
001479790
Obsah // Úvod 11 // Kapitola 1 // Výklady reality bezdomovectví a vyloučení z bydlení 14 // 1.1 Sociální konstrukce bezdomovectví a vyloučení z bydlení 14 // 1.2 Řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení v České republice 17 // 1.3 Řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve Velké Británii 22 // 1.4 Srovnání České republiky a Velké Británie 29 // Kapitola 2 // Přístup ? bydlení: otázka kompetencí nebo lidského práva? 31 // 2.1 Bydlení až po přípravě 31 // 2.2 Bydlení především 34 // 2.3 Teoretické srovnání Bydlení až po přípravě a Bydlení především 38 // Kapitola 3 // Situační analýza jako metodologie výzkumu 40 // 3.1 Analytické postupy situační analýzy 41 // 3.2 Výběr a konstrukce výzkumného souboru 43 // 3.3 Tvorba dat a jejich zpracování 49 // 3.4 Vztahové identity ve výzkumu 50 // 3.5 Validita výzkumu 53 // Kapitola 4 // Analýza dat pomocí situační analýzy 55 // 4.1 Uspořádané situační mapy 56 // 4.2 Srovnávací situační analýza 60 // 4.3 Srovnávací relační analýza 64 // 4.4 Analýza map sociálních světů a arén 67 // 4.5 Analýza pozičních map 69 // 8 // Kapitola 5 // Točení v kruhu bezdomovectví a vyloučení z bydlení 72 // 5.1 Dlouhodobost bezdomovectví a vyloučení z bydlení 72 // 5.2 Propadávání sítí podpory 75 // 5.3 Bariéry návratu do bydlení 79 // 5.4 Ubytovny 81 // Kapitola 6 // Sociální práce zaměřená na změnu jednotlivce 83 // 6.1 Vícestupňovost
podpory 83 // 6.2 Individuální plánování a poradenství 88 // 6.3 Diskurz o individuálním selhání jednotlivce 91 // Kapitola 7 // Reflexivní praxe Bydlení především 95 // 7.1 Spolupráce jako klíč ? postupné implementaci 95 // 7.2 Narativní posouzení životní situace 96 // 7.3 Mnohočetná exkluze u lidí bez domova 97 // 7.4 Situační přístup 99 // Nájemníci ve svých nových domovech v pilotním projektu // Bydlení především pro jednotlivce ve městě Brně - // fotografie Michaely Weimann 105 // Kapitola 8 // Sociální práce zaměřená na změnu situace 111 // 8.1 Zprostředkování a podpora v udržení bydlení 111 // 8.2 Pravidla poskytování podpory v bytech 114 // 8.3 Individuální plánování zaměřené na zotavení 115 // 8.4 Diskurz o podpoře vedoucí ke spoluzodpovědnosti za řešení situace 118 // Kapitola 9 // Dopady reflexivní praxe Bydlení především 122 // 9.1 Koncepty reflexivity a reflektivity v sociální práci 122 // 9.2 Prolomení kruhu bezdomovectví 125 // 9 // 129 // 129 // 131 // Kapitola 10 // Závěr: Zavádění Bydlení především jako účinného přístupu ukončování bezdomovectví v České republice? // 10.1 Věk hyperkomodifikace bydlení // 10.2 Výzvy pro Bydlení především // Shrnutí 134 // Summary 136 // Seznam literatury 138 // Seznam tabulek 148 // Seznam schémat 149 // Věcný rejstřík 150

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC