Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2019
107 stran : ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-014-3 (brožováno) ISBN !978-80-75299-014-3 (chyb.)
100 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 97-100
001479811
)bsah // 3 // OBSAH // Obsah... // Úvodem... // 1. Cvičení na rozvoj kognitivních dovedností tlumočníka.9 // 1.1. Teoretická východiska...9 // 1.1.1. Přínos kognitivní psychologie pro poznání procesu // tlumočení...9 // 1.1.2. Kognitivní procesy při tlumočení...10 // 1.1.3. Vrozené předpoklady vs. cvičení a trénink...15 // 1.2. Trénink kognitivních dovedností...17 // 1.2.1. Trénink koncentrace...17 // 1.2.1.1. Tleskání - čísla...17 // 1.2.1.2. Tleskání - slova...17 // 1.2.1.3. Určení pořadí...20 // 1.2.1.4. Sčítací zkouška...21 // 1.2.1.5. Škrtací zkouška...22 // 1.2.1.6. Matice...24 // 1.2.2. Trénink paměti...29 // 1.2.2.1. Zapamatování řady pojmů...29 // 1.2.2.2. Zapamatování řady místních názvů...31 // 1.2.2.3. Zapamatování řady jmen...33 // 1.2.2.4. Vizualizace informačních obsahů...34 // 1.2.2.5. Sněhová koule - řada pojmů...35 // 1.2.2.6. Diář...36 // 1.2.2.7. Numerická paměť...37 // 1.2.2.8. Shadowing (stínování)...37 // 1.2.2.9. Sněhová koule - vytváření příběhu...42 // 1.2.2.10. Sněhová koule - reprodukce textu...43 // 1.2.2.11. Reprodukce textu - epizodická paměť...46 // 1.2.2.12. Reprodukce textu pomocí záchytných bodů...52 // 1.2.2.13. Reprodukce textu s interferencí textu a hluku (paměť a // odvození významu z kontextu)...57 // 1.2.2.14. Shadowing (stínování) s interferencí a anticipací...58 // 1.2.2.15. Otázky ? textu...59 // Obsah // 5 // 2.5.3. Jazykolamy...87
// 2.6. Kombinovaná dechová, hlasová a artikulační cvičení.93 // 3. Bibliografie...97 // 4. Klíč k vybraným cvičením...101 // 1.2.3. Rozvoj verbální kreativity...64 // 1.2.3.1. Brainstorming...64 // 1.2.3.2. Myšlenkové mapy (mind maping, kognitivní mapování) 64 // 1.2.3.3. Synonyma...65 // 1.2.3.4. Antonyma...66 // 1.2.3.5. Homonyma...67 // 1.2.3.6. Frazeologie a idiomatika...68 // 1.2.3.7. Tvorba slov - předpony...68 // 1.2.3.8. Tvorba slov - přípony...69 // 1.2.3.9. Opsání slov...71 // 1.2.3.10. Vysvětlení cizích slov...72 // 1.2.3.11. Vysvětlení frazeologizmů, idiomů, přísloví a rčení...72 // 1.2.3.12. Vytváření přívlastků...73 // 1.2.3.13. Slovesně jmenná spojení...74 // 1.2.3.14. Vyjadřování emocionálního zabarvení výpovědi...75 // Cvičení na rozvoj řečových dovedností tlumočníka ...77 // 2.1. Řeč tlumočníka...77 // 2.2. Správná výslovnost - česká ortoepická norma...77 // 2.2.1. Samohlásky...78 // 2.2.2. Souhlásky...79 // 2.2.3. Výslovnost hláskových skupin...79 // 2.2.4. Slovní přízvuk...80 // 2.3. Hlasová hygiena...80 // 2.4. Dechová a hlasová cvičení...81 // 2.5. Artikulační cvičení...83 // 2.5.1. Nácvik samohlásek...83 // 2.5.1.1. U...83 // 2.5.1.2. O...83 // 2.5.1.3. Nácvik dvojhlásek...83 // 2.5.1.4. A...84 // 2.5.1.5. E...84 // 2.5.1.6. I...84 // 2.5.2. Nácvik problémových souhlásek...85 // 2.5.2.1. Sykavky...85 // 2.5.2.2. R, Ř a R, L...86

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC