Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Maxdorf, [2018]
354 stran : barevné ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-598-9 (brožováno)
Jessenius
Moderní farmakoterapie
Obálkový podnázev: racionální volba účinné a bezpečné medikace
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001479817
OBSAH // 1 Léčba infekcí močových cest a tubulointersticiálních nefritici...11 // 1.1 Infekce močových cest...11 // 1.2 Tubulointersticiální nefritidy...21 // 2 Léčba renální a renovaskulární hypertenze...24 // 3 Diabetické onemocnění ledvin...45 // 4 Dědičná onemocnění ledvin...54 // 4.1 Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu...54 // 4.2 Alportův syndrom ...66 // 4.3 Fabryho choroba...67 // 5 Imunosupresivní a biologická léčba glomerulonefritid...70 // 5.1 Přehled imunosupresivní a biologické terapie užívané v léčbé glomerulonefritid...72 // 5.2 Jednotlivé glomerulonefritidy...73 // 6 Nechirurgická léčba nefrolitiázy...95 // 7 Léčba nádorů ledvin...102 // 8 Progrese renální insuficience a možnosti jejího ovlivnění...119 // 9 Farmakoterapie akutního selhání ledvin...136 // 10 Hypolipidemická léčba u pacientů s chronickým onemocněním ledvin...151 // 10.1 Kardiovaskulární riziko a kardiovaskulární onemocnění u pacientů s chronickou renální // insuficiencía chronickým selháním ledvin...151 // 10.2 Dyslipidemie u pacientů s chronickou renální insuficiencí a chronickým selháním ledvin.152 // 10.3 Snížení sérového cholesterolu statiny a pokles kardiovaskulárního rizika v běžné populaci. ... 152 // 10.4 Ovlivnění sérového cholesterolu a kardiovaskulárního rizika v běžné populaci dalšími // hypolipidemiky...154 // 10.5 Snížení sérového cholesterolu a kardiovaskulární
riziko u pacientů se sníženou funkcí ledvin. . . 157 // 10.6 Vliv statinů na kardiovaskulární mortalitu a morbiditu u pacientů s chronickým // selháním ledvin a chronickou renální insuficiencí...159 // MODERNÍ FARMAKOTERAPIE V NEFROLOGII // 10.7 Studie SHARP - největší randomizovaná kontrolovaná studie u pacientů s chronickým // onemocněním ledvin...162 // 10.8 Vliv statinů na progresi chronické renální insuficience...165 // 10.9 Další hypolipidemika u pacientů s chronickým onemocněním ledvin...166 // 11 Farmakoterapie onemocnění ledvin v období gravidity...171 // 11.1 Fyziologické změny v graviditě...171 // 11.2 Dialýza a těhotenství...172 // 11.3 Transplantace ledviny a těhotenství...173 // 11.4 Prekoncepční péče...173 // 11.5 Arteriální hypertenze a těhotenství...174 // 11.6 Preeklampsie a těhotenství...176 // 11.7 Infekce močových cest u těhotných žen...176 // 12 Léčba renální anemie...179 // 13 Kostní a minerálová nemoc při chronickém onemocnění ledvin // (CKD-MBD)...194 // 14 Léčba dalších komplikací chronického onemocnění ledvin...205 // 14.1 Arteriální hypertenze...206 // 14.2 Porucha metabolismu lipoproteinů...207 // 14.3 Poruchy srdečního rytmu a náhlá srdeční smrt...208 // 14.4 Onemocnění srdečních chlopní...208 // 14.5 Onemocnění perikardu...209 // 14.6 Ischemická choroba dolních končetin...209 // 14.7 Kalcifikující uremická arteriolopatie...209 // 14.8 Poruchy imunitní
odpovědi...210 // 14.9 Chronická metabolická acidóza...210 // 14.10 Poruchy sexuálních funkcí...211 // 15 Farmakoterapie po transplantaci ledviny...214 // 15.1 Imunosupresivní režimy...214 // 15.2 Klasifikace imunosupresivních preparátů...216 // 15.3 Biologická léčba...221 // 15.4 Principy léčby infekcí po transplantaci ledviny...228 // OBSAH // 16 Farmakoterapie při snížené funkci ledvin...234 // 16.1 Změny ve farmakokinetice léčiv...234 // 16.2 Dávkování léčiv u nemocných s onemocněním ledvin...236 // 16.3 Farmakoterapie u pacientů léčených intermitentními hemoeliminačními metodami.239 // 16.4 Farmakoterapie u pacientů léčených kontinuálními náhradami funkce ledvin...240 // 16.5 Farmakoterapie u pacientů léčených peritoneální dialýzou...240 // 17 Farmakoekonomika v nefrologii...245 // PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK...249 // SEZNAM ILUSTRACÍ...253 // I PŘÍLOHA - MOLEKULÁRNÍ MECHANISMY ÚČINKU vybraných látek užívaných v léčbě chorob ledvin...255 // LÉKOVÁ PŘÍLOHA...299 // REJSTŘÍK...349 // 9
(OCoLC)1104145433
cnb003079685

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC