Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, 2019
289 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-304-4 (vázáno)
Dějiny států
němčina
Z němčiny? přeložili: Jiří Ohlídal, Jiří Knap
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na stranách 268-273 a rejstřík
001479884
DĚJINY STÁTŮ / ŠVÝCARSKO // 288 // OBSAH // TĚŽKÉ VYPOŘÁDÁVÁNÍ SE S DĚJINAMI...5 // 1 ZÁKLADY MALÉHO STÁTU...7 // Přírodní podmínky (7) Rané osídlení (9) Kontinuita a nové počátky v raném středověku (12) Kulturní okruhy a zemská řeč (14) Švýcarsko v závětří dějin (17) // 2 VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK...19 // Vnitřní kolonizace (19) Šlechtická panství a stavba hradů (21) Císařové a králové (23) Alpské průsmyky a přístupové cesty do hor (25) Centra a periférie (27) Zeměpanská moc a teritoriální vláda (30) // 3 VZNIK SPŘÍSEŽENSTVA...33 // Rudolf Habsburský (33) Spolek tří zemí (35) Svatá říše římská (37) // Spojenectví a dohody (40) Rakouští Habsburkové (43) Honba za tituly, zeměmi a lény (46) // 4 SPŘÍSEŽENSTVO TŘINÁCTI MÍST...49 // Spolkový a mocenský systém (49) Ochrana a záštita (52) Slabá ústřední struktura (54) Švýcarsko a jeho sousedé (56) Průbojnost a slabiny (58) Spříseženci ve dvojím světle (59) // 5 LID A VLÁDA...62 // Pracující vrstvy a vrchnost (62) Alpská kultura (64) Válečníci (66) // Soutěžení a svátky (68) Náboženský život (70) Vzdělání, umění a věda (72) // 6 KRIZE A KONSOLIDACE V16. STOLETÍ // V cizích službách (74) Konfesijní rozdělení (76) Počátky švýcarské neutrality (78) Meze expanze (80) Posilování moci vrchnosti (82) „Malá doba ledová“ (84) // 74 // 7 USTRNUTÍ A IZOLACE...86 // Odboj a rebelie (86) Švýcarsko za třicetileté
války (88) Graubiindenské zmatky (90) Vestfálský mír z roku 1648 (92) Švýcarsko a cizí mocnosti (94) Hospodářství pod tlakem (96) // 8 RETROSPEKTIVA A VÝHLEDY DO BUDOUCNA...100 // Nehotový malý stát (100) Úniky ? mýtům (102) Náznaky vzestupu (103) // 9 STARÉ SPŘÍSEŽENSTVO...106 // Konfesijní protiklady (106) Institucionalizovaná nerovnost (110) // Revolty a pokusy o reformu (113) // 10 REVOLUCE A HELVÉTSKÁ PERIODA...120 // Dočasné vítězství modernistů (120) Země ve válce (126) Stabilizace po etapách (127) // 289 // 11 CESTA KE SPOLKOVÉMU STÁTU...132 // Restaurační moderna (132) Adaptační tlaky (139) Prohlubování protikladů (144) // 12 UTVÁŘENÍ NÁRODA...149 // Úkoly státu (149) Reformní tlak nastupující generace (164) Obraz národní velkorodiny (183) // 13 VÁLKY A KRIZE 20. STOLETÍ...198 // Zkušenost první světové války (198) Skepse meziválečného období (202) Zkušenost druhé světové války (209) // 14 KONSOLIDACE A RÖST...215 // Kontinuity a krize (215) Integrace opozice (217) Helvétský hospodářský zázrak (220) // 15 ANOMÁLIE Cl DVANÁCTISTÁT?...225 // Transformační procesy moderny (225) Reakce na modernu (231) Eroze suverenity (240) // 16 RETROSPEKTIVA A VÝHLED...249 // Náhoda a nutnost (249) Prostor jednání (249) Místo jednání (250) // 17 CESKO-ŠVÝCARSKÉ VZTAHY V NOVÉ DOBĚ...251 // DODATKY...259 // Chronologie dějin Švýcarska...261 // Literatura...268 // Zdroje vyobrazení...274
Rejstřík...275 // OBSAH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC