Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019
270 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5414-0 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Medical services
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001479890
Obsah // Předmluva 9 // Úvod 10 // 1 Definice a epidemiologie celiakie 12 // 1.1 Epidemiologie celiakie 12 // 2 Celiakie v historickém kontextu 17 // 3 Obiloviny obsahující gluten a jejich vztah ? imunitně // mediovaným chorobám 33 // 4 Gluten a neglutenové proteiny obilného zrna 41 // 4.1 Gluten 41 // 4.2 Neglutenové proteiny 47 // 5 Genetika a vlivy zevního prostředí v patogenezi celiakie 51 // 5.1 HLA geny 51 // 5.2 Non-HLA geny 55 // 5.3 Environmentální faktory zúčastněné na vzniku celiakie 56 // 6 Patogeneze celiakie 66 // 6.1 Prolomení orální tolerance glutenu 67 // 6.2 Přehled patogeneze 68 // 6.3 Animální modely celiakie 78 // 7 Symptomatologie a klinické formy celiakie 84 // 7.1 Klinické formy celiakie 86 // 7.2 Asociované autoimunitní choroby 88 // 7.3 Asociované genetické choroby 89 // 8 Extraintestinální projevy celiakie a s celiakií asociované choroby 93 // 8.1 Patogeneze extraintestinálních proj evů celiakie 9 3 // 8.2 Extraintestinální proj evy celiakie podle orgánových systémů 9 5 // 8.3 Extraintestinální projevy celiakie diagnostikovatelné // v dětském věku 117 // * // 6 // 9 Diagnostika celiakie 131 // 9.1 Sérologický průkaz specifických celiakálních autoprotilátek 131 // 9.2 Histologická diagnostika 138 // 9.3 Genetické vyšetření 143 // 9.4 Rozporné diagnostické nálezy 144 // 9.5 Glutenový expoziční test 146 // 9.6 Diferenciální diagnóza celiakie 148 // 10 Cílený screening celiakie 156
// 10.1 Cílený screening celiakie v České republice 157 // 11 Bezlepková dieta a bezlepkový režim 161 // 11.1 Principy bezlepko vé diety 162 // 11.2 Lepek a složky z lepkových obilovin používané // v potravinářských výrobcích 162 // 11.3 Kontaminace bezlepkové stravy při přípravě pokrmů 164 // 11.4 Značení bezlepkových potravin - legislativa 165 // 11.5 Pestrý výběr potravin v rámci bezlepkové diety 168 // 11.6 Eliminace nutričních dysbalancí při bezlepkové dietě 170 // 11.7 Nutriční kvalita bezlepkových potravinářských výrobků 171 // 11.8 Obsah těžkých kovů v bezlepkové dietě 172 // 11.9 Zdroj e spolehlivých informací pro celiaka 173 // 12 Oves v bezlepkové dietě 178 // 13 Výzkum zaměřený na možnost využití pšenice v bezlepkové // dietě. Problematika enzymů 183 // 13.1 Šlechtění neimunogenních odrůd pšenice a modifikace // (editace) genů pšenice 183 // 13.2 Modifikace obilné (pšeničné) mouky a těsta 185 // 14 Experimentální terapeutické přístupy 193 // 14.1 Intraluminální terapie 195 // 14.2 Imunoterapie 198 // 14.3 Inaktivace imunitních procesů v lamina propria mucosae // tenkého střeva 202 // 14.4 Imunosuprese 204 // 7 // 15 Klinické sledování pacientů s celiakií 209 // 15.1 Kontrolní klinické vyšetření 209 // 15.2 Sérologické vyšetření 210 // 15.3 Kontrolní histologické vyšetření 211 // 15.4 Neinvazivní markéry stavu střevní sliznice a adherence // ? bezlepkové
dietě 212 // 15.5 Dotazník dietní adherence 215 // 15.6 Dietní rozbor provedený nutričním terapeutem 217 // 16 Komplikace celiakie 224 // 16.1 Non-responzivní celiakie 224 // 16.2 Refrakterní celiakie, T-lymfom tenkého střeva // a ulcerativní jejunoileitida 226 // 16.3 Maligní komplikace celiakie 230 // 16.4 Celiakální krize 230 // 17 Syndrom neceliakální glutenové/pšeničné senzitivity 235 // 17.1 Epidemiologie 236 // 17.2 Patogeneze 237 // 17.3 Klinické charakteristiky 238 // 17.4 Diagnóza 240 // 17.5 Diferenciální diagnostika 244 // 17.6 Léčba 244 // Souhrn 251 // Summary 254 // Seznam zkratek 257 // Rejstřík 260 // 8
cnb003124675

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC