Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie: prvé
Banská Bystrica : Belianum, 2018
137 stran : ilustrace, 21 cm

objednat
ISBN 978-80-557-1495-0 (brožováno)
Filozofická fakulta
Nad názvem: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 100-113, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001479899
Obsah // Predslov...5 // Úvod...6 // 1 Historický a literárny kontext skúmanej problematiky...9 // 1.1 Historický exkurz...9 // 1.2 Ľudský rozmer spoločensko-politickej situácie...19 // 1.3 Orientácia prekladovej literatúry a vydavateľská prax...22 // 2 Totalita, ideológia a simulakra...30 // 2.1 Ideológia...30 // 2.2 Totalita...33 // 2.3 Propaganda...33 // 2.4 Simulakrum...36 // 2.5 Budovanie simulakry...37 // 2.6 Kamufláž diskurzu...37 // 3 Paratexty v prekladovej literatúre...40 // 3.1 Metatext a paratext...40 // 3.2 Predslov a doslov: rozdiely a spoločné črty...43 // 3.3 Funkcie paratextov...48 // 3.4 Prehľad výskumov v oblasti...50 // 4 Metodika výskumu...51 // 4.1 Metodika výskumu v translatológii...51 // 4.2 Parametre základného súboru a konečného korpusu...53 // Výskum predslovov a doslovov...53 // 4.3 Analýza ideologického diskurzu...53 // 4.4 Analytická tabuľka a hodnotenie miery ideologizácie...56 // 4.5 Výskumné otázky...58 // 5 Výsledky výskumu // 59 // 5.1 Kvantitatívne výsledky...59 // 5.2 Kvalitatívne výsledky...63 // 5.2.1 Tematické skupiny...63 // Záver...88 // Resume...94 // Bibliografia...100 // Primárne zdroje...100 // Sekundárne zdroje:...104 // Elektronické zdroje...109 // Prílohy...114 // Interview s Evou Mládekovou...115 // Prepis interview s Evou Mládekovou...115 // Výsledky analýzy...123 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC