Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., přeprac. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2014
103 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7235-545-7 (brožováno)
Obsahuje rejstřík
Obsahuje bibliografii na straně 103 a rejstřík
001480413
OBSAH // 1 SOCIOEKONOMICKÁ // GEOGRAFIE...4 // 2 OBYVATELSTVO A OSÍDLENÍ . 6 // 2.1 Vývoj počtu a rozloženi obyvatelstva svéta... 6 // 2.2 Přirozená móna obyvatelstva...8 // 2.3 Mechanická mčna obyvatelstva...10 // 2.4 Struktura obyvatelstva z pohledu // biologického...12 // 2.5 Struktura obyvatelstva podle ekonomické // aktivity a vzdčlanosti...14 // 2.6 Etnická, jazyková a národnostní struktura // obyvatelstva...16 // 2.7 Náboženská struktura obyvatelstva // a kulturní makroregiony...18 // 2.8 Venkovské osídlení...20 // 2.9 Městské osídlení ...22 // 3 SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ... 24 // 3.1 Charakteristika světového hospodářství.24 // 3.2 Podmínky pro rozmístění zemědělské // výroby...26 // 3.3 Zemědělství v mírném a chladném // subpolámím klimatickém pásu...29 // 3.4 Zemědělství v tropickém a subtropickém // klimatickém pásu...32 // I.5 Lesní hospodářství ...34 // I.6 Vodní hospodářství ...36 // I.7 Hospodářské využití oceánů...38 // i.8 Význam průmyslu pro život lidí ...40 // L9 Těžba a dobýváni nerostných surovin...42 // i. 10 Výroba elektrické energie...44 // 1.11 Zpracovatelský průmysl...46 // í.I2 Doprava...48 // í.I3 Jednotlivé druhy dopravy...50 // .14 Služby...54 // .15 Cestovní ruch ...56 // .16 Věda a výzkum...58 // 4 GLOBALIZOVANÝ SVĚT...60 // 4.1 Globalizace...60 // 4.2 Globální problémy lidstva...62 // 4.3 Integrační seskupeni...64 // 4.4 Mezinárodní vztahy,
dělba práce a obchod .. 66 // 5 KRAJINA A ŽIVOTNf // PROSTŘEDÍ...68 // 5.1 Vztah člověka a přírody...68 // 5.2 Člověk pečuje o krajinu...70 // 5.3 Udržitelný rozvoj...72 // 6 GEOGRAFIE PRO PRAXI...74 // 6.1 Regionální politika a regionální rozvoj.74 // 6.2 Uzemni plánování...76 // 6.3 Socioekonomická regionalizacc ...78 // 6.4 Regionalizacc v praxi ...80 // 6.5 Geografické informační systémy...82 // 6.6 Geografické informace v digitálním věku ... 84 // 7 GEOGRAFICKÁ CVIČENÍ // A TERÉNNÍ VYUČOVÁNÍ...88 // 7.1 Práce se socioekonomickými informacemi // a daty...88 // 7.2 Srovnáni života lidí v různých regionech // projekt...90 // 7.3 Jak se mění říční niva - projekt..92 // 7.4 Exkurze do průmyslového závodu ...94 // ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ // Socioekonomická geografie...96 // Obyvatelstvo a osídleni ...96 // Světové hospodářství...97 // Globalizovaný svět...97 // Krajina a životni prostředí...98 // Aplikovaná geografie...98 // PŘÍLOHA...99 // REJSTŘÍK...106 // ZDROJE DAT A INFORMACÍ...103 // 3
(OCoLC)900136753
cnb002636863

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC