Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Příručka
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
220 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2241-7 (brožováno)
Průvodce
Obsahuje rejstřík
001480441
Předmluva 13 // Úvod 15 // 1.1 Soubory tvořící webové stránky 15 // - 1.2 Postup při tvorbě webových stránek 16 // 1.3 Struktura webu a názvy souborů 16 // 1.4 Publikování webu 17 // 1.5 Kopírování souborů na webový server 17 // 2 Tvorba kódu HTML 19 // 2.1 Elementy jazyka HTML 19 // 2.1.1 Struktura souboru HTML 21 // 2.2 Tvorba textu 23 // 2.2.1 Odstavce 24 // 2.2.2 Pevná mezera a další entity 25 // 2.2.3 Rozklikávací text 26 // 2.2.4 Změna vzhledu písma 26 // 2.2.5 Nadpisy 27 // 2.2.6 Kopírování textu z Wordu 27 // 2.3 Tvorba seznamů 28 // 2.3.1 Seznamy s odrážkami 28 // 2.3.2 Číslované seznamy 29 // 2.3.3 Víceúrovňové seznamy 30 // 2.3.4 Kopírování seznamu z Wordu 30 // 2.3.5 Definiční seznamy 30 // 2.4 Obrázky, multimédia a grafické efekty 31 // 2.4.1 Obrázek v samostatném odstavci 32 // 2.4.2 Umístění obrázku do odstavce s textem 33 // 2.4.3 Obrázek v elementu <figure> 34 // 2.4.4 Videoklipy 34 // 2.4.5 Audio (zvukový klip) 35 // 2.4.6 Vodorovná čára 36 // 2.4.7 Běžící nápis 36 // 2.5 Hypertextové odkazy 38 // 2.5.1 Odkaz na jinou stránku ve stejném webu 38 // 2.5.2 Odkaz na obrázek 39 // 2.5.3 Odkaz na jiný soubor 39 // 2.5.4 Odkaz na videoklip 39 // 2.5.5 Odkaz na adresu elektronické pošty 40 // 2.5.6 Odkaz na jiný web 40 // 2.5.7 Práce se záložkami 40 // 2.5.8 Hypertextový odkaz z obrázku 41 // 2.5.9 Obrázková mapa 41 // 2.5.10 Odkaz v rámečku 42 // 2.6 Tvorba tabulek 43 // 2.6.1 Struktura tabulky 43 // 2.6.2 Orámování a umístění tabulky 43 // 2.6.3 Výška a šířka 44 // 2.6.4 Písmo 44 // 2.6.5 Vodorovné a svislé zarovnání 45 // 2.6.6 Nadpis tabulky 45 // 2.6.7 Barvy rámečků a pozadí 45 // 2.6.8 Slučování buněk 46 // 2.6.9 Rozšířené možnosti orámování v tabulce 46 // 2.6.10 Formátování celého sloupce 48 // 2.7 Formuláře pro zadávání dat 49 //
2.7.1 Element pro tvorbu formuláře 49 // 2.7.2 Tvorba příkazových tlačítek 50 // 2.7.3 Popisky 50 // 2.7.4 Textová políčka 50 // 2.7.5 Volby 52 // 2.7.6 Výběr pomocí tlačítka 52 // 2.7.7 Textové okénko 53 // 2.7.8 Seznamy 53 // 2.7.9 Skupina prvků 54 // Kaskádové styly 56 // 3.1 Použití stylů na webové stránce 56 // 3.1.1 Tabulky kaskádových stylů 56 // 3.1.2 Vnořené styly 57 // 3.1.3 Externí styly 57 // 3.1.4 Selektory a jejich použití 57 // 3.1.5 Pravidla pro psaní stylů 59 // 3.1.6 Dědičnost a hierarchie stylů 59 // 3.1.7 Slučování stylů, konflikty, chyby a výběr pravidel 60 // 3.1.8 Pseudotřídy 60 // 3.1.9 Jednotky, používané ve stylech 61 // 3.1.10 Zadání barev a obrázků 61 // 3.2 Formátování textu 62 // 3.2.1 Typ a velikost písma L2 // 3.2.2 Zvýraznění písma 62 // 3.2.3 Barva a stín písma 62 // 3.2.4 Další možnosti pro vzhled písma 62 // 3.2.5 Úprava textu 63 // 3.2.6 Vzdálenosti v textu 63 // 3.2.7 První písmeno v odstavci 64 // 3.3 Formátování odstavce 64 // 3.3.1 Zarovnání textu a šířka textu 64 // 3.3.2 Orámování odstavce 65 // 3.3.3 Další možnosti rámečků 66 // 3.3.4 Okraje odstavce 66 // 3.3.5 Pozadí odstavce 67 // 3.3.6 Stínování odstavce 67 // 3.3.7 Dělení textu do sloupců 68 // 3.3.8 Zalamování textu v odstavci 68 // 3.4 Formátování hypertextových odkazů, seznamů a obrázků 69 // 3.4.1 Formátování hypertextových odkazů 69 // 3.4.2 Nastavení odrážek a číslování 69 // 3.4.3 Odrážky vytvořené obrázkem 70 // 3.4.4 Formátování víceúrovňových seznamů 70 // 3.4.5 Formátování obrázků 71 // 3.5 Formátování tabulek 71 // 3.5.1 Nastavení písma 71 // 3.5.2 Šířka 71 // 3.5.3 Zarovnání 72 // 3.5.4 Odsazení 72 // 3.5.5 Orámování buněk 73 // 3.5.6 Pozadí a stínování 73 // 3.5.7 Formátování celého sloupce najednou 74 //
3.6 Práce s bloky 74 // 3.6.1 Zobrazení bloků 74 // 3.6.2 Rozměry a přetékání bloků 75 // 3.6.3 Umístění bloků 75 // 3.6.4 Obtékání bloků 75 // 3.7 Praktické použití bloků 77 // 3.7.1 Tři různě umístěné bloky 77 // 3.7.2 Obtékaný text 77 // 3.7.3 Obtékané první písmeno v odstavci 78 // 3.7.4 Text s obtékanými obrázky 78 // 3.7.5 Dva sloupce vedle sebe 78 // 3.7.6 Tri sloupce stejné šířky s pevným obsahem 79 // 3.7.7 Hlavička, patička, okraje 80 // 3.7.8 Kartičky 80 // 3.7.9 Galerie fotografií 81 // 3.8 Tvorba nabídek 82 // 3.8.1 Tlačítka pod sebou 82 // 3.8.2 Tlačítka vedle sebe 82 // 3.8.3 Nabídkový panel 82 // 3.8.4 Záložky 83 // 3.9 Tvorba vrstev 84 // 3.9.1 Obrázek na pozadí 84 // 3.9.2 Vrstvení bloků 85 // 3.10 Formátování formulářů 86 // 3.10.1 Formátování formuláře 86 // 3.10.2 Popisky ve formuláři 87 // 3.10.3 Formátování tlačítek 87 // 3.10.4 Formátování seznamů 87 // 3.10.5 Formátování elementu <textarea> 88 // 3.10.6 Formátování skupiny elementů 88 // 3.10.7 Formátování legendy 88 // 3.11 Přehled formátovacích atributů 89 // 4 Databázový systém MySQL 91 // 4.1 Vytvoření nové tabulky a její struktura 93 // 4.1.1 Vytvoření nové tabulky 93 // 4.1.2 Tvorba názvů 94 // 4.1.3 Úložiště tabulek 94 // 4.1.4 Textové typy polí 94 // 4.1.5 Celočíselné typy polí 95 // 4.1.6 Číselné typy s desetinnou čárkou 95 // 4.1.7 Typy pro kalendářní data 95 // 4.1.8 Speciální typy polí 95 // 4.1.9 Primární klíč a další indexy 96 // 4.1.10 Změna ve struktuře tabulky 96 // 4.1.11 Seznam indexů 97 // 4.1.12 Relace mezi tabulkami 97 // 4.1.13 Hodnota Null 98 // 4.1.14 Automatické číslo (Autoincrement) 99 // 4.1.15 Výchozí hodnoty u nového záznamu 99 // 4.2 Práce s tabulkami 99 // 4.2.1 Další akce s tabulkami 100 // 4.3 Jednoduchý příkaz SELECT 100 //
4.3.1 Základní části příkazu SELECT 101 // 4.3.2 Označení sloupce v dotazu 101 // 4.3.3 Výběr jedinečných hodnot 101 // 4.3.4 Omezení počtu zobrazených řádků 102 // 4.3.5 Razení v dotazu 102 // 4.3.6 Výběr nejmenších a nejvyšších hodnot 102 // 4.3.7 Tvorba pohledů 103 // 4.4 Filtrace 104 // 4.4.1 Negace výrazu 104 // 4.4.2 Logické a nulové hodnoty 105 // 4.4.3 Kombinace výrazů v podmínce 105 // 4.4.4 Filtrace podle rozsahu 106 // 4.4.5 Filtrace podle seznamu 106 // 4.4.6 Filtrace podle části textu 106 // 4.4.7 Fu I Itextová fi It race 107 // 4.4.8 Využití více polí při filtraci 107 // 4.5 Využití regulárních výrazů 108 // 4.5.1 Použití regulárního výrazu ve filtru 109 // 4.5.2 Text na začátku a na konci 109 // 4.5.3 Seznam znaků 109 // 4.5.4 Zástupný symbol 110 // 4.5.5 Opakování 110 // 4.5.6 Výskyt zástupných znaků ve filtrovaném textu 110 // 4.5.7 Kvantifikátory 110 // 4.5.8 Kontrola e-mailové adresy 111 // 4.6 Výpočty a standardní funkce 112 // 4.6.1 Podmíněný výpočet 112 // 4.6.2 Ošetření hodnoty NULL 113 // 4.6.3 Matematické funkce 113 // 4.6.4 Výrazy s hodnotami kalendářního data 113 // 4.6.5 Práce s textovými hodnotami 114 // 4.7 Spojování více tabulek 117 // 4.7.1 Vnitřní spojení dvou tabulek 117 // 4.7.2 Spojení více tabulek 118 // 4.7.3 Vypočtené sloupce 118 // 4.7.4 Filtrace a řazení 119 // 4.7.5 Vnější spojení 119 // 4.8 Sjednocovací dotazy 120 // 4.8.1 Filtrace a řazení ve sjednocovacím dotazu 121 // 4.8.2 Plné spojení mezi tabulkami 121 // 4.9 Tvorba souhrnů 122 // 4.9.1 Seskupování 122 // 4.9.2 Agregační funkce 122 // 4.9.3 Použití funkce COUNT 123 // 4.9.4 Celkový souhrn na konci dotazu 123 // 4.9.5 Seskupení záznamů bez agregačního výpočtu 123 // 4.9.6 Řazení 124 // 4.9.7 Filtrace 124 // 4.9.8 Vypočtené sloupce 125 //
4.9.9 Vnitřní spojení tabulek v dotazu se seskupením 126 // 4.9.10 Vnější spojení tabulek v dotazu se seskupením 126 // 4.10 Poddotazy 127 // 4.10.1 Skalární poddotazy 128 // 4.10.2 Sloupcové poddotazy 128 // 4.11 Akční dotazy 130 // 4.11.1 Vkládání záznamů do tabulky 130 // 4.11.2 Přepis záznamů v tabulce 131 // 4.11.3 Odstraňování záznamů v tabulce 132 // 4.12 Údržba databáze 132 // 4.12.1 Archivace a obnova dat 132 // 4.12.2 Export dat do Excelu 133 // 4.12.3 Import dat z Excelu 134 // 4.13 Tvorba vlastních funkcí 136 // 4.13.1 Tvorba kódu 136 // 4.13.2 Psaní kódu 137 // 4.13.3 Příklady kódu 138 // 5 Úvod do JavaScriptu mo // 5.1 Základy jazyka 140 // 5.1.1 Použití proměnných 141 // 5.1.2 Tvorba vzorců 142 // 5.1.3 Výstup výsledků na webovou stránku 142 // 5.1.4 Podmíněné provádění příkazů 142 // 5.1.5 Podmínečný výraz 144 // 5.1.6 Přepínač 144 // 5.1.7 Nepřímý výraz 145 // 5.1.8 Psaní vlastních funkcí 145 // 5.2 Dialogová okna JavaScriptu 147 // 5.2.1 Zpráva na obrazovce 147 // 5.2.2 Vstup z klávesnice 147 // 5.2.3 Kontrolní dotaz 148 // 5.3 Práce s poli a cykly 148 // 5.3.1 Tvorba pole 149 // 5.3.2 Cyklus s konečným počtem kroků 149 // 5.3.3 Cyklus s neznámým počtem kroků 150 // 5.3.4 Zjištění počtu prvků pole - vlastnost length 151 // 5.3.5 Hlavní metody pro práci s polem 151 // 5.3.6 Pole jako návratová hodnota funkce 152 // 5.4 Práce s texty 153 // 5.4.1 Slučování textových a číselných hodnot 153 // 5.4.2 Délka textu 153 // 5.4.3 Úpravy textů 153 // 5.4.4 Vyjímání části textového řetězce 154 // 5.4.5 Hledání a nahrazování 154 // 5.4.6 Rozdělování a slučování textu 155 // 5.4.7 Použití regulárních výrazů v JavaScriptu 156 // 5.5 Práce s kalendářním datem a časem 157 // 5.5.1 Tvorba objektu pro datum a čas 157 //
5.5.2 Převod kalendářní a časové hodnoty na text 158 // 5.5.3 Převod kalendářní a časové hodnoty na číslo 158 // 5.5.4 Změna kalendářního data a času 158 // 5.6 Události a časování 160 // 5.6.1 Spojení skriptu s událostí 160 // 5.6.2 Události myši 160 // 5.6.3 Události stránky 161 // 5.6.4 Časování 162 // 5.7 Otvírání oken 162 // 5.7.1 Metoda open 162 // 5.7.2 Další možnosti metody open 163 // 5.7.3 Zavření vytvořeného okna 164 // 5.7.4 Spuštění metody open 164 // 5.8 Práce s cookies 165 // 5.8.1 Čtení cookies 165 // 5.8.2 Tvorba cookie 165 // 5.8.3 Odstranění cookie 166 // 5.9 Práce s obrázky 166 // 5.9.1 Nastavení odkazu na obrázek 166 // 5.9.2 Využití kolekce images pro záměnu obrázku 167 // 5.9.3 Dynamické orámování obrázku 167 // 5.9.4 Preload obrázku 168 // 5.10 Kód ve formuláři 169 // 5.10.1 Využití prvku button 169 // 5.10.2 Identifikace formuláře a jeho prvků 169 // 5.10.3 Načtení hodnot z formuláře do JavaScriptu 170 // 5.10.4 Hodnoty ze seznamů 171 // 5.10.5 Manipulace s prvky na formuláři 172 // 5.10.6 Události formuláře 173 // 5.10.7 Funkce pro kontrolu údajů ve formuláři 174 // 5.10.8 Kontrola kalendářních údajů 175 // 5.11 Dynamické nastavení vzhledu stránky 176 // 5.11.1 Změna pozadí stránky 176 // 5.11.2 Využití objektu style 176 // 5.11.3 Využití objektu style v událostech na stránce 177 // 5.11.4 Využití objektu style ve formuláři 178 // 6 Úvod do jazyka PHP 179 // 6.1 Tvorba kódu 179 // 6.1.1 Komentáře 180 // 6.1.2 Syntaktická pravidla 180 // 6.1.3 Výstu pna obrazovku 180 // 6.1.4 Ukončení kódu 181 // 6. Programové konstrukce 182 // 6.2.1 Přiřazování hodnot 182 // 6.2.2 Konstanty 182 // 6.2.3 Podmíněné příkazy 183 // 6.2.4 Podmínky a logické výrazy 183 // 6.2.5 Logická hodnota, vrácená dosazovacím příkazem 184 //
6.2.6 Podmíněný výraz 184 // 6.2.7 Přepínač 184 // 6.2.8 Cyklus se známým počtem kroků 185 // 6.2.9 Cyklus s neznámým počtem kroků 186 // 6.3 Použití funkcí 186 // 6.3.1 Matematické funkce 186 // 6.3.2 Tvorba vlastních funkcí 187 // 6.3.3 Umístěnívlastnífunkce vkódu PHP 188 // 6.4 Práce s poli 188 // 6.4.1 Naplnění pole hodnotami 188 // 6.4.2 Cyklus pro prvky pole 189 // 6.4.3 Pole ve vlastní funkci 189 // 6.4.4 Počet prvků v poli 190 // 6.4.5 Ukazatel pole 190 // 6.4.6 Testování pole 190 // 6.4.7 Přiřazení hodnot z pole proměnným 191 // 6.5 Práce s texty a regulárními výrazy 191 // 6.5.1 Malá a velká písmena 192 // 6.5.2 Délka textu a uřezávání 192 // 6.5.3 Vyhledávání 193 // 6.5.4 Nahrazování 193 // 6.5.5 Převod čísla na text 194 // 6.5.6 Textové hodnoty a pole 194 // 6.5.7 Úprava kódu HTML 195 // 6.5.8 Použití regulárních výrazů 196 // 6.6 Práce s kalendářními a časovými hodnotami 197 // 6.6.1 Časové razítko 198 // 6.6.2 Převod časového razítka na text a pole 198 // 6.6.3 Tvorba kalendářní proměnné 199 // 6.6.4 Posuv kalendářních hodnot 199 // 6.6.5 Rozdíl kalendářních hodnot 200 // 6.6.6 České názvy v kalendářních údajích 201 // 6.7 Komunikace kódu s okolím 201 // 6.7.1 Cookies 201 // 6.7.2 Sessions 202 // 6.7.3 Práce s textovými soubory 203 // 6.7.4 Posílání e-mailových zpráv 204 // 6.8 Zpracování údajů z formuláře 205 //
6.8.1 Textová pole 205 // 6.8.2 Prepínač a zaškrtávací volba 206 // 6.8.3 Element <textarea> 206 // 6.8.4 Seznamy 207 // 6.8.5 Více odesílacích tlačítek na formuláři 207 // 6.8.6 Stažení souboru na server 207 // 6.9 Použití databáze MySQL 208 // 6.9.1 Spojení s databází 209 // 6.9.2 Nastavení znakové sady 209 // 6.9.3 Spuštění dotazu 209 // 6.9.4 Zpracování výsledků dotazu 210 // 6.9.5 Zobrazení výsledků dotazu 211 // 6.9.6 Tvorba tabulky 212 // 6.9.7 Práce s kalendářními hodnotami 213 // 6.9.8 Využití databáze při tvorbě formuláře 213 // 6.9.9 Práce s daty v tabulce 213 // 6.10 Tvorba nabídek 214 // 6.10.1 Předání kódu stránky přes URL 215 // 6.10.2 Využití formuláře pro tvorbu menu 215 // 6.10.3 Zobrazení obsahu stránky 216 // 6.10.4 Tvorba nabídky z tabulky 216 // Rejstřík 218
cnb003118381

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC