Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2018
579 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2969-0 (Academia ; vázáno)
ISBN 978-80-87782-95-8 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR ; vázáno)
České moderní dějiny ; 7
Obsahuje bibliografii na stranách 515-557, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001480463
SLOVO ÚVODEM (Miroslav Kunštát) — 11 // Í. POHLED Z ŘÍMA // 1.1 Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1918 (Jitka Jonová) — 35 // 1.2 Papežství ve vztahu ? českým zemím - vztah státu a církve 19181938/39 (Jaroslav Šebek) — 64 // 2. PAPEŽSTVÍ A ČESKÉ JAZYKOVÉ PROSTŘEDÍ // 2.1 Ultramontanismus v českém jazykovém prostředí (Jiří Hanuš) — 89 // 2.2 Ultramontanismus, antiklerikalismus a katolický reformismus v české společnosti 1848-1870 (Tomáš Zouzal) — 113 // 2.3 Solidarita ohrožených (Luboš Velek) — 143 // 2.4 Rakouská strana práva. Pokus o klerikálně-konzervativní převrat v Předlitavsku počátkem sedmdesátých let 19. století (Luboš Velek) —156 // 2.5 Rozmach politického katolicismu v Čechách (sedmdesátá a osmdesátá léta 19. století) (Luboš Velek) — 191 // 2.6 Liberální a socialistická recepce papežství do roku 1914 (Lukáš Fasora) — 252 // 2.7 Liberální a socialistická recepce papežství - válečná léta a první republika (Petr Husák) — 268 // 3. PAPEŽSTVÍ A NĚMECKÉ JAZYKOVÉ PROSTŘEDÍ // 3.1 Řím a církevně-náboženské identity českých a moravských Němců (Miroslav Kunštát) — 279 // 3.2 Obraz papeže a ultramontanismu v katolickém milieu (Kristina Kaiserová) — 286 // 3.3 Starokatolické hnutí jako reakce na 1. vatikánský koncil (Kristina Kaiserová) — 303 // 3.4 Los von Rom a němečtí evangelíci před rokem 1918 (Kristina Kaiserová)
— 309 // 3.5 Němečtí evangelíci mezi válkami a jejich vztah ? papežství // a ke katolické církvi (Václav Zeman - Miroslav Kunštát) — 317 // 3.6 Reflexe papežství v německém nacionálně-liberálním a socialistickém prostředí (Lukáš Fasora) — 327 // 3.7 Svatý stolec a německá minorita v meziválečném Československu (Jaroslav Šebek) — 349 // 4. ANTIŘÍMSKÉ KÓDY V ČESKÉM PROTESTANTISMU A DALŠÍCH CÍRKVÍCH // 4.1 Papež a papežství jako kulturní kódy v protestantském a širším nekatolickém proudu (Tomáš W. Pavlíček) — 361 // 4.2 Čeští evangelíci a Řím v první polovině 20. století (Ondřej Matějka) — 377 // 4.3 Obraz papežství v prostředí Církve československé (Michal Kotrba) — 390 // 5. KOMPARATIVNÍ POHLEDY DO VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ EVROPY // 5.1 Papež, papežství a Německo (Miroslav Kunštát) — 413 // 5.2 Srovnání obrazu a role papežství a katolicismu v polském prostředí (Tomáš W. Pavlíček) — 450 // 5.3 Recepce papeže a papežství ve slovinském prostředí (Lukáš Fasora) — 469 // 5.4 Svatý stolec a Rakousko (Jaroslav Šebek) — 486 // ZÁVĚREM: PAPEŽSTVÍ A ČESKÉ ZEMĚ // (Lukáš Fasora - Miroslav Kunštát - Tomáš W. Pavlíček) — 497 // PRAMENY A LITERATURA — 515 JMENNÝ REJSTŘÍK — 559 SEZNAM ZKRATEK — 571 SEZNAM VYOBRAZENÍ — 573 SUMMARY — 576
(OCoLC)1096290513
cnb003057546

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC