Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019
463 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5249-8 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Medical services
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001480468
OBSAH // Slovo recenzentů...14 // ÚVOD // Bolest a lékařské umění...16 // OBECNÁ ČÁST // 1 Definice...20 // 2 Klasifikace...21 // 2.1 Klasifikace bolesti podle původu...21 // 2.2 Klasifikace bolesti podle lokalizace a rozsahu...22 // 2.3 Klasifikace bolesti podle trvání...23 // 2.4 Klasifikace bolesti podle intenzity...23 // 2.5 Klasifikace podle zdroje...23 // 3 Výskyt... 25 // 4 Anatomie...26 // 4.1 Poloha jednotlivých orgánů...26 // 4.2 Břišní stěna...32 // 4.3 Cévy břišní dutiny...33 // 4.4 Nervový systém v břišní dutině...34 // 4.5 Headovy zóny; iradiace bolesti; přenesená bolest...37 // 5 Fyziologie a patofyziologie...39 // 5.1 Fyziologické mechanismy vnímání bolesti (nocicepce) ... 39 // 5.2 Centrální zpracování nociceptivních signálů...42 // 5.3 Modulace nociceptivního přenosu...42 // 5.4 Interpretace nociceptivního signálu...43 // 5.5 Senzorický systém viscerálních orgánů...44 // 5.6 Dráhy do CNS...45 // 5.7 Viscerální přenesená bolest...47 // 5.8 Senzitizace v GIT...47 // 6 Propedeutika...48 // 6.1 Anamnéza u bolesti břicha...48 // 6.2 Nocicepce a bolest...50 // 6.3 Osobní anamnéza - předchorobí u nemocných s bolestí // břicha...53 // 6.4 Rodinná anamnéza u nemocných s bolestí břicha...54 // 6.5 Sociální anamnéza u nemocných s bolestí břicha...55 // 6.6 Pracovní anamnéza u nemocných s bolestí břicha...55 // 6.7 Farmakologická anamnéza u nemocných s bolestí břicha . 56 // 6.8 Alergologická
anamnéza u nemocných s bolestí břicha. . . 56 // 6.9 Epidemiologická anamnéza u nemocných // s bolestí břicha...56 // 6.10 Gynekologická anamnéza u nemocných s bolestí břicha . . 57 // 6.11 Fyzikální vyšetření při bolesti břicha...57 // 6.12 Vyšetření jater, žlučníku, slinivky břišní a průkaz ascitu . 66 // 6.13 Fyzikální vyšetření ledvin a sleziny...70 // 6.14 Obecné zásady fyzikálního vyšetření...70 // 6.15 Pomocné vyšetřovací metody - komplementární vyšetření. 7 2 // 6.16 Péče o pacienta s bolestí...72 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 7 Internista - gastroenterolog...78 // 7.1 Bolesti původem z břišní stěny...78 // 7.2 Bolest původem ze stěny hrudní...89 // 7.3 Bolest původem z dutiny břišní a z orgánů dutiny břišní. . 90 // 7.4 Bolest původem z trávicí trubice...114 // 7.5 Další...145 // 7.6 Funkční poruchy...146 // 8 Pediatr...150 // 8.1 Chronické bolesti břicha...150 // 8.2 Funkční gastrointestinální onemocnění (FGO)...151 // 9 Infektolog...159 // 9.1 Bolesti břicha j ako důsledek primárního postižení // břišních orgánů...159 // 9.2 Bolesti břicha u onemocnění, která nej sou primárně // vázána na břišní dutinu...195 // 10 Gynekolog...224 // 10.1 Bolest v souvislosti s těhotenstvím...225 // 10.2 Bolest v souvislosti s ovarii...225 // 10.3 Bolest v souvislosti s dělohou... 227 // 10.4 Bolest v souvislosti se zánětem...230 // 10.5 Bolest nezařazená do předchozích skupin...233
// 10.6 Náhlá příhoda břišní v gynekologii...234 // 10.7 Diferenciální diagnostika pánevní bolesti - použití // vyšetřovacích metod...235 // 11 Urolog...238 // 11.1 Bolesti podle orgánů...238 // 11.2 Gastrointestinální příznaky urologických // onemocnění...240 // 11.3 Urologické stavy spojené s bolestmi břicha...241 // 11.4 Přehled léčby urologických onemocnění doprovázených // bolestmi břicha...275 // 12 Kardiológ...279 // 12.1 Akutní koronární syndromy...279 // 12.2 Akutní perikarditida...283 // 13 Angiolog...287 // 13.1 Klasifikace...287 // 13.2 Akutní bolesti...288 // 13.3 Chronické bolesti...303 // 14 Neurolog...313 // 14.1 Obecný postup u bolestí břicha...313 // 14.2 Bolesti břišní stěny vyvolané zevním působením...317 // 14.3 Trvalé bolesti na laterální a ventrální části trupu.320 // 14.4 Difúzni bolesti...320 // 14.5 Abdominální migréna...320 // 14.6 Epilepsie...324 // 14.7 Disekce a aneuryzmata aorty...325 // 14.8 Neurosyfilis...326 // 14.9 Botulismus...327 // 14.10 Wilsonova nemoc...327 // 14.11 Porfyrie...329 // 14.12 Akutní pankreatitida...330 // 14.13 Celiakie a další onemocnění spojená s příjmem lepku . . 331 // 14.14 Idiopatické střevní záněty...332 // 14.15 Whippleova nemoc...335 // 14.16 Psychiatrické poruchy...335 // 14.17 Funkční poruchy...336 // 15 Cerontolog... 346 // 15.1 Orgánové systémy a j ej ich specifické změny ve stáří... 347 // 15.2 Frailty - syndrom stařecké
křehkosti...350 // 15.3 Bolest ve stáří...350 // 16 Onkolog...361 // 16.1 Bolest v epigastriu a hypochondriu...361 // 16.2 Bolest v hypogastriu...369 // 16.3 Bolest břicha bez specifické lokalizace...376 // 16.4 Bolest břicha jako nežádoucí účinek onkologické léčby. . 383 // 17 Intenzivista...387 // 17.1 Diagnostika akutního břicha v intenzivní péči...388 // 17.2 Obecné příznaky a symptomy... 389 // 17.3 Základní laboratorní vyšetření...391 // 17.4 Zobrazovací metody...392 // 17.5 Obecné terapeutické postupy...392 // 17.6 Topografie...392 // 18 Chirurg...403 // 18.1 Definice a klasifikace...403 // 18.2 Výskyt...405 // 18.3 Klinický obraz...406 // 18.4 Diagnóza a diferenciální diagnóza...407 // 18.5 Léčba...419 // 19 Dětský chirurg...422 // 19.1 Klinický obraz...422 // 19.2 Diagnostika...422 // 19.3 Diferenciální diagnostika...423 // 19.4 Léčba...427 // 20 Psychiatr...431 // 20.1 Posouzení příčetnosti . . . . ...431 // 20.2 Sekundární psychopatologie při somatickém // onemocnění...431 // 20.3 Psychosomatická problematika...434 // Epilog...441 // Souhrn/Summary...442 // Seznam zkratek...444 // Rejstřík // 451
cnb003124677

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC