Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
První vydání
Brno : Host, 2017
613 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7577-186-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 543-596, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečný slovenský text, anglické a německé resumé
001480476
OBSAH // Úvod /Dalibor Tureček/ 9 // PROLEGOMENA 13 // 1 / KLASICISMUS: GENEZE A VÝVOJ /Jiří Pelán/ 15 // 1.1 Klasik a klasicismus: východiska 16 // 1.2 Zrod doktríny: italský klasicismus 16. století 27 // 1.3 Francouzský klasicismus 17. století: teorie a praxe 52 // 1.4 Místo závěru: neoklasicismus 18. století 77 // 2/ NĚMECKÝ KLASICISMUS 18. A POČÁTKU 19. STOLETÍ // A ČESKÁ LITERATURA /Dalibor Dobiáš/ 88 // 2.1 Klasicismus a vcmakularizacc 90 // 2.2 Klasicismus a další proudy doby osvícenské 92 // 2.3 Normativizace klasicistní poetiky 94 // 2.4 Od antikizující k národní klasice 102 // 2.5 Výmarská klasika a doznívání klasicismu v době předbřeznové 115 // 2.6 Rakouský literární klasicismus: shody se severončmeckým a středoněmeckým prostředím a specifika 120 // 2.7 Německojazyčné podněty a kontext literatury českého jazyka 124 // 3 / POJEM KLASICISMUS V LITERÁRNĚVĚDNÉ BOHEMISTICE /Dalibor Dobiáš/ 132 // 3.1 Klasičnost, klasika a klasicismus 135 // 3.2 Pojem klasicismus v české literární vědě 145 // 3.3 Shrnutí a výhledy 165 // 4 / ČESKÝ LITERÁRNÍ KLASICISMUS? /Dalibor Tureček/ 168 // 4.1 Zdůvodnění úhlu pohledu (axiomatika) 168 // 4.2 Explanační limity termínu 173 // 4.3 Latence, referenční systém, markéry 175 // 4.4 Různorodost manifestací 186 // 4.5 Paradox nelineárnosti čili querelle á Penvers 201 // 4.6 Návrh klasicistních klastrů a extenze 210 // 5 / KLASICIZMUS V SLOVENSKEJ LITERATÚRE /Peter Zajac Ivona Kollárová/ 217 // 5.1 Zdôvodnenie uhla pohľadu /Peter Zajac/ 217 // 5.2 Explanačná povaha pojmov /Peter Zajac/ 219 // 5 // 5.3 Emocionalita a racionalita /Peter Zajac/ 221 // 5.4 Návrh klastrov /Peter Zajac/ 225 // 5.5 Apropriácia/Peter Zajac/ 226 // 5.6 Conversatio publica /Ivona Kollárová/ 234 // ARGUMENTUM 243 //
6 / DOLEŽALOV POKUS O VEĽKÚ EPIKU /Erika Brtáňová/ 245 // 6.1 Kontexty klasicistického diskurzu 245 // 6.2 Literámokritické reflexie 252 // 6.3 Filozofické konexie 254 // 6.4 „Ordo bonus“ a kresťanská „virtus“ 259 // 6.5 Svätý román 262 // 6.6 Predlohy a inšpirácie 266 // 6.7 Recepčný ohlas 270 // 7 / DIALOGY LÚKIÁNA ZE SAMOSATY V SOUŘADNICÍCH ČESKÉHO LITERÁRNÍHO KLASICISMU /Zuzana Urválková/ 272 // 7.1 Antická východiska 272 // 7.2 K recepci Lúkiánových dialogů 275 // 7.3 Jungmannovo rozmlouvání „o jazyku českém“ mezi klasicistní // techné a vlasteneckým programem 290 // 7.4 Další život lúkiánského dialogu 299 // 8 / PUCHMAJEROVY ALMANACHY A KLASICISTNÍ MODEL POEZIE /Veronika Faktorová/ 302 // 8.1 Geneze média, jeho role a náplň 304 // 8.2 Puchmajerovy sbírky v kontextu evropské almanachové produkce 309 // 8.3 Ambivalentní hodnocení Puchmajerových almanachů 317 // 8.4 Literárněhistorické ukotvení Puchmajerových almanachů 322 // 8.5 Pole klasicismu v Gottschedově pojetí 328 // 8.6 Puchmajerovy almanachy a gottschedovský model poezie 337 // 8.7 Klasicistní žánry Puchmajerových souborů 346 // 9 / BÁSNICKÉ UMENIE AKO POSLANIE VZNEŠENOSŤ POÉZIE PODĽA JURAJA PALKOVIČA /Lenka Rišková/ 390 // 10 / PRINCÍP „ORDO BONUS“ V BÁSNICKEJ TVORBE BOHUSLAVA TABLICA /Lenka Rišková/ 409 // 11 / KAREL VINAŘICKÝ: MEZI KLASICISMEM A ROMANTIKOU /Dalibor Tureček/ 431 // 11.1 Pozice v literární historii 431 // 11.2 Vinařického korespondence 440 // 11.3 Vinařického beletristické práce a texty beletrii věnované 451 // 11.4 Závěry 468 // 12 / PRINCÍP „IMITATIO“ V SELANKÁCH JÁNA HOLLÉHO /Lenka Rišková/ 471 // 13 / K NAPÄTIU MEDZI KLASICIZMOM A SUBJEKTÍVNOU ROMANTIKOU (NA PRÍKLADE PRÓZY KAROLA KUZMÁNYHO LADISLAV) /René Bilík/ 492 // APENDIX 511 //
14/ PARNASISTNÍ MODIFIKACE KLASICISTNÍCH PRVKŮ: VÁCLAV ŽIVSA SVATOPLUKA ČECHA /Michal Fránek/ 513 // 14.1 Experiment, či kuriozita? 513 // 14.2 Václav Živsa v kontextu Čechova díla 518 // e // 14.3 Klasicistní prvky v pamasistním hávu 520 // 14.4 Inspirace a paralely: Goethe, Mickiewicz, Saar 530 // 14.5 Závěr 531 // Zusammenfassung 535 // Summary 538 // Literatura /ke všem kapitolám/ 543 // Jmenný rejstřík 597
(OCoLC)1039808813
cnb002983121

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC