Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014
88 stran : ilustrace ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-01-05626-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 78-83
001480511
1 ÚVOD 7 // 2 IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 8 // 3 FYZIKÁLNÍ STANOVENÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 10 // 3.1 Detektory ionizujícího záření 11 // 3.2 Spektrometry ionizujícího záření 12 // 3.3 Program monitorování 13 // 3.3.1 Zevní monitorování dávkového příkonu v prostředí 13 // 3.3.2 Monitorování rozpadové aktivity složek životního prostředí 15 // 3.3.3 Monitorování pracoviště se zdroji ionizujícího záření 17 // 3.3.4 Osobní monitorování , 18 // 4 BIOLOGICKÁ DOZIMETRIE 19 // 4.1 Cíle biologické dozimetrie 19 // 5 DETERMINISTICKÉ ÚČINKY OZÁŘENÍ A BIODOZIMETRIE 21 // 5.1 Klinická odpověď organismu 22 // 5.1.1 Akutní nemoc z ozáření (ANO) 22 // 5.1.2 Radiační dermatitída 25 // 6 CYTOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY 29 // 6.1 Monitorování krevního obrazu 29 // 7 CYTOGENETICKÉ LABORATORNÍ METODY 32 // 7.1 Stanovení dicentrických chromozomů 33 // 7.2 Předčasná chromozomální kondenzace 35 // 7.2.1 Předčasná chromozomální kondenzace indukovaná buňkami 36 // 7.2.2 Předčasná chromozomální kondenzace indukovaná chemicky 36 // 7.3 Test stanovení mikrojader 37 // 7.4 Možnosti barvení chromozomů a automatická analýza chromozomálnich aberací 38 // 8 ZMĚNY PROTEINOVÉHO PROFILU BUŇKY 39 // 8.1 Biodozimetrický potenciál stanovení proteinu H2AX .40 // 8.2 Biodozimetrický potenciál stanovení proteinu p53 42 // 8.3 Biodozimetrický potenciál proteinu p21 42 // 8.4 Biodozimetrický potenciál proteinu puma 43 // 8.5 Biodozimetrický potenciál proteinu GADD45 44 // 9 VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE V BIODOZIMETRII 46 // 9.1 Průtokový cytometr 47 // 9.2 Analýza průtokovou cytometrii 49 // 9.3 Biodozimetrie lymfocytárnich populaci 51 // 9.3.1 Stanovení proteinu H2AX průtokovou cytometrii 55 // 10 ELEKTRONOVÁ PARAMAGNETICKÁ REZONANCE 57 //
11 ÚKOLY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU // PŘI RADIAČNÍM OHROŽENÍ 58 // 11.1 Úkoly hasičského záchranného sboru při radiačním ohrožení 59 // 11.1.1 Úkoly a činnost OPIS GŘ 67 // 11.2 Úkoly a činnost Policie České republiky 68 // 11.3 Úkoly a činnosti sil a prostředků zdravotnické záchranné služby kraje (ZZS) včetně letecké záchranné služby (LZS) 70 // 11.3.1 Úkoly územnich odborů a krajských středisek ZZS 71 // 11.3.2 Úkoly a činnosti spádových zdravotnických zařízení 71 // 11.4 Úkoly a činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 72 // 11.5 Armáda České republiky 74 // 11.6 Celní správa ČR 75 // 12 ZÁVĚR 77 // 13 LITERATURA 78 // 13.1 Literatura ke kapitole týkající se integrovaného záchranného systému 82 // 14 SEZNAM ZKRATEK 84 // 15 SEZNAM OBRÁZKŮ 86 // 16 SEZNAM TABULEK 87 // 17 SEZNAM SCHÉMAT 88
(OCoLC)904579956
cnb002652638

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC