Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. rozšířené a přepracované vydání
Praha : Beakra, 2013
295 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-903863-1-0 (brožováno)
čeština
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 285-288, bibliografické odkazy a rejstřík
Souběžný anglický úvodní text
001480513
OBSAH // Úvod 9 // i. Význam správné řeči 17 // i.i Kulturní hledisko 20 // 1.2 Sociální hledisko 21 // 1.3 Význam správné výslovnosti v procesu edukace. Vztah výslovnosti, čtení a psaní 23 // 1.4 Význam správné výslovnosti v procesu pracovního uplatnění, kariéry člověka 25 // 1.5 Hlasová a řečová (individuální a národní) kultura. Výslovnost a rétorika 26 // 1.6 Zdravotnické hledisko 27 // 1.7 Sebepojetí a sebehodnocení člověka s narušenou výslovností 27 // 2. Vývoj řeči dítěte jako základní rámec vývoje výslovnosti 31 // 2.1 Fylogeneze řeči 31 // 2.2 Ontogjeneze řeči a interpretace stadií vývoje řeči 35 // 2.2.1 Výklad psychologicko-lingvistický 35 // 2.2.2 Interpretace stadií vývoje řeči 37 // 2.2.3 Role a obraz jazykových rovin ve vývoji řeči 49 // 2.3 Výskyt, příčiny, stupně, klasifikace a typy narušeného vývoje řeči v populaci dětí 52 // 2.4 Komplexní diagnostika narušeného vývoje řeči 60 // 2.5 Narušený vývoj řeči v konceptu psychomotorického a senzorického vývoje dítěte 62 // 2.6 Senzorické a mentální podmínky vývoje řeči a výslovnosti 75 // 2.6.1 Zrak a vývoj řeči a výslovnosti 75 // 2.6.2 Sluch a vývoj řeči a výslovnosti 77 // 2.6.3 Myšlení řeč a výslovnost 86 // 2.6.4 Vývoj řeči u dětí s mentální retardací 87 // 2.7 Současné koncepce dysfázie 92 // 2.7.1 Nástin problematiky 92 // 2.7.2 Vývoj názorů na dětskou nemluvnost 93 // 2.7.3 Vývojová
dysfázie g6 // 2.8 Některé komplexní přístupy při narušeném vývoji řeči 101 // 2.9 Význam teorie připoutání pro práci s rodinou a teorie vztahové vazby 108 // 3. Fyziologický a sociální základ výslovnosti ng // 3.1 Mluvní technika: dýchání, fonace a artikulace ng // 4. Nesprávná a vadná výslovnost 127 // 5. Příčiny a výskyt dyslalie v populaci 129 // 6. Vývoj výslovnosti, prevence vad a poruch výslovnosti a projevy dyslalie 135 // 7. Diagnostika dyslalie 139 // 7.1 Klasifikace dyslalie podle příčin 140 // 7.2 Klasifikace dyslalie podle stupně 141 // 7.3 Logopedická diagnostika 142 // 8. Vyvozování hlásek a korekce nesprávně a patologicky tvořených // hlásek českého jazyka 147 // 8.1 Management vyvozování hlásek 150 // 8.2 Fonetická klasifikace samohlásek českého jazyka 152 // 8.3 Vyvozování a korekce samohlásek českého jazyka 155 // 8.3.1 Metodika tvoření samohlásky „A", „Á" 155 // 8.3.2 Metodika tvoření samohlásky „E", „É" 161 // 8.3.3 Metodika tvoření samohlásky „?, „Y", „í“, „Ý" 165 // 8.3.4 Metodika tvoření samohlásky „0", „Ó" 169 // 8.3.5 Metodika tvoření samohlásky „U“, „Ú" 172 // 8.4 Vyvozování a korekce souhlásek českého jazyka 175 // 8.4.1 Metodika tvoření a korekce souhlásky „P" 179 // 8.4.2 Metodika tvoření a korekce souhlásky „B" 183 // 8.4.3 Metodika tvoření a korekce souhlásky „M" 187 // 8.4.4 Metodika tvoření a korekce souhlásky
„F" 190 // 8.4.5 Metodika tvoření a korekce souhlásky „V" 193 // 8.4.6 Metodika tvoření a korekce souhlásky „T" 196 // 8.4.7 Metodika tvoření a korekce souhlásky „D" 200 // OBSAH // 8.4.8 Metodika tvoření a korekce souhlásky „N" 203 // 8.4.9 Metodika tvoření a korekce souhlásky „T, Ď, Ň" 205 // 8.4.10 Metodika tvoření a korekce souhlásky „S" 208 // 8.4.11 Metodika tvoření a korekce souhlásky „Z" 215 // 8.4.12 Metodika tvoření a korekce souhlásky „C" 218 // 8.4.13 Metodika tvoření a korekce souhlásky „Š" 221 // 8.4.14 Metodika tvoření a korekce souhlásky „Ž" 224 // 8.4.15 Metodika tvoření a korekce souhlásky „Č" 227 // 8.4.16 Metodika tvoření a korekce souhlásky „R" 229 // 8.4.17 Metodika tvoření a korekce souhlásky „Ř" 236 // 8.4.18 Metodika tvoření a korekce souhlásky „Ľ 240 // 8.4.19 Metodika tvoření a korekce souhlásky J" 243 // 8.4.20 Metodika tvoření a korekce souhlásky „K" 246 // 8.4.21 Metodika tvoření a korekce souhlásky „G" 24g // 8.4.22 Metodika tvoření a korekce souhlásky „CH" 251 // 8.4.23 Metodika tvoření a korekce souhlásky „H" 254 // 9. Logopedické sondy a možnosti jejich využití v logopedické praxi 259 // Závěr 267 // Příloha: Metodický pokyn MŠMT 269 // Terminologický slovník 277 // Literatura 285 // Věcný rejstřík 289
(OCoLC)859738245
cnb002479497

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC