Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
V Praze : Triton, 2008
365 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-097-3 (brožováno)
dánština, dut, tur
Částečně přeloženo z dánštiny, holandštiny a turečtiny
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Doporučený studijní pramen pro studenty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
001480532
Předmluva -- Úvod -- Stručný popis projektu „Integrace imigrantů a uprchlíků" -- Klíčové principy metody -- Průběh projektu -- Kapitoly a terminologie použitá v projektu -- Metody -- Shrnutí -- Literatura -- Migrace: Možnosti a problémy související s integrací -- Úvod -- Integrace imigrantů ve třech zúčastněných zemích -- Imigrace do České republiky -- Integrační politika ČR -- Imigrace do Nizozemí -- Integrační politika Nizozemí -- Imigrace v Dánsku -- Integrační politika Dánska -- Zákony a integrační programy -- Psychologické procesy akulturace -- Reflexe a závěry -- Literatura -- Sociální práce s traumatizovanými uprchlíky -- Úvod -- Co je trauma? -- Symptomy a účinky traumatizace -- Reakce dětí na trauma -- Vývoj psychologického traumatu -- Úloha sociálního pracovníka -- Sociální poradenství -- Sociální léčba -- Sociální práce s traumatizovanou rodinou a dětmi -- Reflexe a závěry -- Literatura -- Použité techniky: Nejběžnější symptomy traumatu -- Interkulturní komunikace v sociální práci -- Úvod -- Teorie o interkulturní komunikaci -- Reflexe a závěry -- Literatura -- Koučování -- Úvod -- Představení programu a první kontakt: -- vytvoření příjemné atmosféry -- Proces koučování -- Postoje, znalosti a dovednosti kouče -- Přístupy -- Znalosti -- Dovednosti -- Praktické, emocionální a politické aspekty -- koučování uprchlíků -- Řešení praktických otázek
-- Emocionální problémy -- Politické vnímání člověka a společnosti -- Formuláře pro zlepšení procesu koučování -- pomocí transparentnosti -- Reflexe, diskuse a závěry -- Použité techniky: Formuláře určené -- ke zlepšení koučování -- Posílení klienta v integraci -- Úvod -- Teorie: proces posílení klienta v integraci -- Praxe: vytváření posílení klienta v integraci -- Příklady -- Posílení a vzájemné pochopení: kontrolní seznam -- Reflexe, diskuse a závěry -- Literatura -- Prijímací rozhovor -- Úvod -- Popis metody -- Reflexe a závěry -- Použité techniky -- Použitá technika: Přijímací formulár -- pro koučování imigrantů -- Základní informace a kontaktní informační centra -- Úvod -- Popis metody -- Reflexe a závěry -- Použité techniky -- Základní informace používané v Dánsku -- Základní informace používané organizací Humanitas, která pracuje s imigranty a uprchlíky v Groningenu -- Základní informace používané organizacemi pracujícími s imigranty a uprchlíky v ČR -- Poskytovaní poradenství při řešení problémů s bydlením -- Úvod -- Bydlení a bytová politika -- Možnosti cizinců při řešení vlastní bytové -- situace v České republice -- Integrace uznaných uprchlíků (azylantů) -- a Státní integrační program v oblasti bydlení -- Občanské poradenství -- Potřeba specializovaných poraden -- pro cizince a uprchlíky -- Služby poskytované specializovanými
-- poradnami pro cizince -- Popis metody -- Kompetence imigrantů potřebné pro řešení -- vlastní bytové situace -- Způsob poskytování poradenství/praktické -- životní poradenství -- Specializované poradenství při problémech -- s bydlením -- Průběh poskytování služby -- Eganův model práce s klientem -- Reflexe a závěry -- Literatura -- Použité techniky -- Dialog mezi poradcem/sociálním pracovníkem -- a imigrantem v nouzi -- Umění rozhodovat se (rozhodovací proces) -- Úvod -- Metoda umění rozhodovat se (rozhodovací proces) -- Instrukce: Výběr volby -- Mapa: Výběr volby z mnoha možností -- Kompas: Volby určují směr -- Zavazadla: Co potřebuji -- Průvodce: Možné a nemožné -- Destinace: Cíl cesty a jak ho dosáhnout -- Evaluace -- Reflexe, diskuse a závěry -- Rozšíření přijímacího rozhovoru -- Úvod -- Program -- Autobiografie -- Zjišťování schopností, vlastností a hodnot -- Životopis -- Překlad důležitých slov: soukromý slovník -- Role kouče: důležité intervence -- Obecné dovednosti koučování -- Reflexe, diskuse a závěry -- Použité techniky -- Autobiografický dotazník -- Hodnocení vlastních schopností (způsobilosti) uprchlík/imigrantů -- Příklad životopisu -- Seznam důležitých pojmů: -- Váš soukromý slovníček -- Vytváření sítí -- Úvod -- Tri koncepce ve vytváření sítí -- Případový management: profesionální sítě kolem klienta -- Socio-emocionální podpora
vytváření sítí -- Vytváření sítí jako aktivita -- Vytváření sítí jako aktivita -- Přípravná fáze -- Fáze provedení -- Role a intervence koučů v přípravné fázi -- a ve fázi provedení -- Kulturní rozdíly ve vytváření sítí -- Reflexe, diskuse a závěry -- Literatura -- Použité techniky -- Přípravná fáze založená na sestavení cílů -- a plánování kontaktů -- Procvičování -- Formulář vytváření a plánování sítí kontaktů -- Koučování v rámci vzdělávání a zaměstnání -- Úvod -- Popis metody -- Kontext metody právní systém -- Aktéři integračního procesu -- Integrační program -- Vývoj pokračuje -- Reflexe a závěry -- Použité techniky -- Individuální dohoda -- Společný formulář pro přípravu dohody -- Rozšíření individuální dohody -- Využití regionálních zdrojů v integračním procesu -- Úvod -- Operacionalizace -- Popis metody -- Využití regionálních zdrojů v integračním procesu v jedenácti krocích -- Monitorování druhého období přístupu zdravotního střediska -- Základní informace o nizozemských projektech pracujících s metodou -- Reflexe a závěry -- Aktivní vyhledávání klientů -- Úvod -- Operacionalizace -- Popis metody -- Zkoumání situace u jednotlivých klientů -- a v komunitách -- Řešení klientovy situace, komunitní plánování -- Vzdělávací kurzy s -- Reflexe a závěry -- Literatura -- Boj s diskriminací -- Úvod -- Teorie: vymezení
pojmů -- Praxe: Nástroje v boji proti rasismu a příklady realizovaných projektů proti rasismu a xenofóbii v ČR -- Současná situace v ČR -- Cíle a typy projektů realizovaných českými NNO -- Příklady projektů realizovaných českými NNO -- Komentář k metodě, závěry -- Literatura -- Techniky -- Práce s dobrovolníky -- Úvod -- Práce s dobrovolníky -- Jak získat a udržet si dobrovolníky -- Reflexe a závěry -- Použité techniky -- Profil dobrovolníka poskytujícího praktickou pomoc -- Přijímací formulář pro dobrovolníka -- Závěr -- Práce -- Volnočasové aktivity -- Kouč -- Informace -- Výhoda spolupráce -- Čtyři klíčové principy metody
(OCoLC)237192310
cnb001801217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC