Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008
163 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-8068-898-1 (vázáno)
Acta Facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia ; 93
Obsahuje bibliografii na stranách 140-156 a bibliografické odkazy
Anglické a polské resumé
001480537
OBSAH // PREDHOVOR // 5 // ÚVOD... 6 // 1. TEORETICKO-METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ.. 10 // 2. STAV VÝSKUMU PREDLOŽIEK... 12 // 3. KRITÉRIÁ VYMEDZENIA PRVOTNÝCH PREDLOŽIEK // ZO SYNCHRÓNNEHO HĽADISKA... 17 // 4. MIESTO PREDLOŽIEK V SYSTÉME SLOVNÝCH // DRUHOV V DIACHRÓNNO-SYNCHRÓNNOM POHĽADE... 24 // 5. VOKALIZÁCIA PREDLOŽIEK V SPISOVNEJ // SLOVENČINE A POĽŠTINE V ŠIRŠOM SLOVANSKOM KONTEXTE... 51 // 6. KONTEXTOVÉ VÝZNAMY VERZUS // INVARIANTNÝ VÝZNAM... 63 // 7. PRIESTOROVÝ VÝZNAM PRVOTNÝCH // PREDLOŽIEK... 68 // 8. VYJADROVANIE PRIESTOROVÉHO VÝZNAMU // V SLOVENČINE A POĽŠTINE... 83 // 8.1 .VYJADROVANIE STATICKÉHO ASPEKTU PRIESTOROVÉHO VÝZNAMU V SLOVENČINE A POĽŠTINE... 84 // 8.2. VYJADROVANIE DYNAMICKÉHO ASPEKTU PRIESTOROVÉHO VÝZNAMU V SLOVENČINE A POĽŠTINE... 90 // 9. SYSTÉM SLOVENSKÝCH A POĽSKÝCH // PRIESTOROVÝCH PREDLOŽIEK... 98 // 10. ČASOVÝ VÝZNAM PRVOTNÝCH PREDLOŽIEK.. 107 // 11. VYJADROVANIE ČASOVÉHO VÝZNAMU // V SLOVENČINE A POĽŠTINE... 115 // 11.1. VYJADROVANIE STATICKÝCH // ČASOVÝCH VÝZNAMOV... 116 // 11.2. VYJADROVANIE DYNAMICKÝCH ČASOVÝCH VÝZNAMOV... 128 // 12. SYSTÉM SLOVENSKÝCH A POĽSKÝCH // ČASOVÝCH PREDLOŽIEK... 130 // 13. ZÁVER... 133 // ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV... 140 // BIBLIOGRAFIA... 152 // ZOZNAM TABULIEK A SCHÉM... 157 // ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV... 159 // SUMMARY... 160 // STRESZCZENIE... 162

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC