Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Encyklopedie
První české vydání
Praha : Ottovo nakladatelství, 2015
1152 stran : barevné ilustrace ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-7451-407-4 (vázáno)
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny?
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 10-11 a rejstříky
001480604
Obsah // Úvod ... 3 // Struktura hesel... 6 // Odborné výrazy... 6 // Literatura ... 10 // Kmen Vřeckovýtrusé houby // (Ascomycotá)... 13 // Třída Neolectomycetes... 14 // Řád smrčenkotvaré (Neolectales)... 14 // čeleď smrčenkovité (Neolectaceae)... 14 // Třída Pezizomycetes... 14 // Řád řasnatkotvaré (Pezizales)... 14 // čeleď řasnatkovité (Pezizaceae)... 14 // čeleď hovníkovité (Ascobolaceae)... 29 // čeleď chřapáčovité (Heluellaceae)... 31 // čeleď desticovité (Discinaceaé)... 39 // čeleď krasočíškovité (Caloscyphaceae’)... 44 // čeleď kořenitkovité (Rhizinaceae)... 44 // čeleď štětinatkovité (Chorioactidaceae’)... 44 // čeleď smržovité (Morchellaceaé)... 44 // čeleď lanýžovité (Tuberaceaé)... 50 // čeleď ohnivkovité (Pyronemataceae)... 54 // čeleď ohnivcovité (Sarcoscyphae)... 76 // čeleď masečníkovité (Sarcosomataceae).. 77 čeleď neustálená... 79 // Třída Eurotiomycetes... 80 // Řád plísňovkotvaré (Eurotiales’)... 80 // čeleď jelenkovité (Elaphomycetaceaé) ... 80 // Řád kazirohotvaré (Onygenales)... 82 // čeleď kazirohovité (Onygenaceae)... 82 // Třída Leotiomycetes... 83 // Řád patyčkotvaré (Leotiales)... 83 // čeleď patyčkovité (Leotiaceae)... 83 // čeleď klihatkovité (Bulgariaceae)... 84 // Řád voskovičkotvaré (Helotiales)... 84 // čeleď voskovičkovité (Helotiaceae)... 84 // čeleď neustálená... 89 // čeleď terčkovité (Rutstroemiaceae)... 91
čeleď hlízenkovité (Sclerotiniaceaé).. 93 // čeleď jazourkovité (Geoglossaceaé)... 99 // čeleď čapulkovité (Hemiphacidiaceae) ... 103 // čeleď míhavkovité (Vibrisseaceaé)... 104 // čeleď kulatěnkovité (Cudoniaceaé)... 104 // čeleď kustřebičkovité // (Hyaloscyphaceae)... 105 // čeleď korovkovité (Dermateaceae’)... 109 // Řád svraštělkotvaré (Rhytismatales)... 109 // čeleď svraštělkovité (Rhytismataceae’)... 109 // Třída Orbiliomycetes... 112 // Řád kruhovkotvaré (Orbiliales)... 112 // čeleď kruhovkovité (Orbiliaceaé)... 112 // Třída Sordariomycetes... 112 // Řád masenkotvaré (???/es)... 112 // čeleď masenkovité (Hypocreaceae’)... 112 // čeleď rážovkovité (Nectriaceae)... 116 // čeleď paličkovicovité (Clavicipitaceae)... 117 čeleď housenicovité (Cordycipitaceae) ... 118 čeleď housencovité // (Ophiocordycipitaceaé)... 119 // Řád dřevnatkotvaré (Xylariales)... 123 // čeleď dřevnatkovité (Xylariaceaé)... 123 // čeleď korovitkovité (Diatrypaceaé)... 131 // Řád věncovkotvaré (Coronophorates)... 132 // čeleď morušovkovité (Bertiaceaé)... 132 // Řád hnojenkotvaré (Sordariales)... 133 // čeleď chlupatkovité (Lasiosphaeriaceae) . 133 // Řád bolinkotvaré (Boliniales)... 134 // čeleď bolinkovité (Boliniaceae)... 134 // Kmen Stopkovýtrusé houby // (Basidiomycotd)... 135 // Třída Rzi (Pucciniomycetes)... 136 // Řád rzotvaré (Pucciniales)... 136 // čeleď rzovité (Pucciniaceae)...
136 // čeleď tekopsorovité (Pucciniastraceae)... 139 čeleď hnědospórkovité (Melampsoraceae)... 139 // čeleď pohárkovkovité (Uropyxidaceae) ... 139 čeleď přehraditkovité (Phragmidiaceaé) .. 140 čeleď měchýřnatkovité (Cronartiaceaé)... 140 // Řád huspenitkotvaré (Platygloeales)... 141 // čeleď huspenitkovité (Platygloeaceaé) ... 141 // Řád ulitovcotvaré (Helicobasidiales)... 141 // čeleď ulitovcovité (Helicobasidiaceae) ... 141 // Třída Snětí (Ustilagomycetes)... 142 // Řád snětí (Ustilaginales)... 142 // čeleď sněti prašné (Ustilaginaceaé)... 142 // čeleď kulkovníkovité (Anhracoideaceae).. 143 // Řád dutinovkotvaré (Urocystidales)... 144 // čeleď dutinovkovité (Urocystidaceaé) ... 144 čeleď květovcovité (Floromycetaceae)... 145 // Třída Atractiellomycetes... 145 // Řád prachovečníkotvaré (Atractiellales)... 145 čeleď prachovečníkovité (Phleogenaceae)... 145 // Třída Exobasidiomycetes... 146 // Řád plíškotvaré (Exobasidiales)... 146 // čeleď plíškovité (Exobasidiaceae)... 146 // Řád mazlavkotvaré (Tilletiales)... 147 // čeleď mazlavkovité (Tilletiaceae)... 147 // Třída Tremellomycetes... 148 // Řád rosolovkotvaré (Tremellales)... 148 // čeleď rosolovkovité (Tremellaceaé)... 148 // Třída Dacrymycetes... 150 // Řád kropilkotvaré (Dacrymycetales)... 150 // čeleď kropilkovité (Dacrymycetaceae’)... 150 // Třída Agaricomycetes... 155 // Řád bolcovitkotvaré (Auriculariales)...
155 // čeleď bolcovitkovité (Auriculariaceae)... 155 // Řád pokrytkotvaré (Sebacinales)... 159 // čeleď pokrytkovité (Sebacinaceae)... 159 // čeleď neustálená... 160 // Řád liškotvaré (CanthareHales)... 163 // čeleď liškovité (Cantharellaceae)... 163 // Řád tulasneovkotvaré (Tulasnelalles)... 167 // čeleď tulasneovkovité (Tulasnellaceae)... 167 Řád stopečníkotvaré (Ceratobasidiales) ... 169 čeleď stopečníkovité // (Ceratobasidiaceae)... 169 // čeleď pavučiníkovité // (Botryobasidiaceae)... 170 // čeleď kuřátečkovité (Clavulinaceae)... 177 // čeleď lišákovité (Hydnaceae)... 180 // Řád kornatcotvaré (Trechisporales)... 186 // čeleď vláknovcovité (Hydnodontaceae).. . 186 // čeleď kornatcovité (Corticiaceae)... 191 // Řád plesňákotvaré (Thelephomles)... 194 // čeleď plesňákovité (Thelephoraceae)--- 194 // čeleď bělozubovité (Bankeraceae)...208 // Řád kožovkotvaré (Hymenochaetales) ... 219 čeleď kožovkovité (Hymenochaetaceae) .. 219 čeleď pórnovitkovité (Schizoporaceae) ... 234 // čeleď lupénkovité (Repetobasidiaceae)... 244 // čeleď neustálená...248 // Řád trámovkotvaré (Gloeophyllales)...250 // čeleď trámovkovité (Gloeophyllaceae)... 250 // Řád chorošotvaré (Polyporales)...252 // čeleď neustálená...252 // čeleď voskovicovité (Xenasmataceae)... 252 čeleď rourkovcovité (Tubulicrinaceae)... 255 čeleď kůrovkovité (Phanerochaetaceae) .. 257 // čeleď kotrčovité
(Sparassidaceae)...275 // čeleď žilnatkovité (Meruliaceae)...275 // čeleď vějířovcovité (Meripilaceae)...298 // čeleď troudnatcovité (Fomitopsidaceae) .. 301 čeleď hrbolatníkovité (Cystostereaceae) .. 321 // čeleď chorošovité (Polyporaceae)...323 // Řád lesklokorkotvaré (Ganodermatales)... 349 čeleď lesklokorkovité // (Ganodermataceae)...349 // Řád a čeleď neustálené... 351 // Řád holubinkotvaré (Russulales)...354 // čeleď krásnopórkovité (Albatrellaceae)... 354 čeleď bondarcevkovité // (Bondarzewiaceae)...357 // čeleď pevníkovité (Stereaceae)...358 // čeleď pevníkovcovité (Amylostereaceae).. 365 čeleď lžičkovcovité (Auriscalpiaceae) ... 366 // čeleď korálovcovité (Hericiaceae)...370 // čeleď kornatkovité (Peniophoraceae) ... 373 čeleď stromečkovité // (Lachnocladiaceae)...378 // čeleď límečkovkovité // (Stephanosporaceae)...381 // čeleď holubinkovité (Russulaceae)...386 // čeleď neustálená...457 // Řád loupavkotvaré (Hysterangiales)...457 // čeleď loupavkovité (Hysterangiaceae) ... 457 čeleď rozpuklecovité (Phallogastraceae).. 459 Řád kornatečkotvaré (Atheliales)...460 // čeleď kornatečkovité (Atheliaceae)...460 // Řád stročkovcotvaré (Gomphales)... 471 // čeleď stročkovcovité (Gomphaceae)...471 // čeleď kyjovité (Clavariadelphaceae)...489 // čeleď tužnatkovité (Lentariaceae)... 491 // Řád hadovkotvaré (Phallales)...492 // čeleď hadovkovité (Phallaceae)...492
// Řád hvězdovkotvaré (Geastrales)...495 // čeleď hvězdovkovité (Geastmceae)...495 // čeleď tvrdouškovité (Sclerogastraceae) ... 506 // Řád hřibotvaré (Boletales)...507 // čeleď hřibovité (Boletaceae)...507 // čeleď hřibníkovité (Gyroporaceae)...553 // čeleď klouzkovité (Suillaceae)...554 // čeleď slizákovité (Gomphidiaceae)...562 // čeleď čechratkovité (Paxillaceae)...566 // čeleď čechraticovité (Tapinellaceae)...568 // čeleď lištičkovité // (Hygrophoropsidaceae)...569 // čeleď popraškovité (Coniophoraceae)... 570 // čeleď dřevomorkovité (Serpulaceae)...573 // čeleď kořenovcovité // (Rhizopogonaceae)...575 // čeleď pestřecovité (Sclerodermataceae) .. 575 čeleď prašnatkovité (Gastrosporiaceae)... 577 čeleď hvězdákovité (Diplocystidiaceae)... 578 // Řád voskovcotvaré (Amylocorticiales)...579 // čeleď voskovcovité (Amylocorticiaceae) .. 579 // Řád a čeleď neustálené...582 // Řád pečárkotvaré (Agaricales)...587 // čeleď kyjankovité (Clavariaceae)...587 // čeleď neustálená...596 // čeleď paluškovité (Typhulaceae)...602 // čeleď štětináčkovité (Pterulaceae)...604 // čeleď hlavaticovité (Phellorinaceae)...607 // čeleď pstřeňovité (Fistulinaceae)...607 // čeleď klanolístkovité (Schizophyllaceae).. 608 // čeleď číšovcovité (Cyphellaceae)...609 // čeleď pavučinopórkovité // (Porotheleaceae)... 610 // čeleď niovité (Niaceae)... 611 // čeleď hlívovité (Pleurotaceae)...
612 // čeleď šťavnatkovité (Hygrophoraceae)... 619 čeleď lanýžovcovité (Fíydnangiaceae) ... 649 čeleď měchýřečkovité // (Physalacriaceae)...652 // čeleď špičkovité (Marasmiaceae)...662 // čeleď hlívovníkovité (Omphalotaceae) ... 676 // čeleď helmovkovité (Mycenaceae)...687 // čeleď čirůvkovité (Tricholomataceae) ... 717 // čeleď líhovité (Lyophyllaceae)... 791 // čeleď závojenkovité (Entolomataceae) ... 805 // čeleď štítovkovité (Pluteaceae)...838 // čeleď muchomůrkovité (Amanitaceae) ... 852 // čeleď pečárkovité (Agaricaceae)...877 // čeleď křehutkovité (Psathyrellaceae)...938 // čeleď slzečníkovité (Bolbitiaceae)...978 // čeleď límcovkovité (Strophariaceae)...988 // čeleď vláknicovité (Inocybaceae)...1023 // čeleď pavučincovité (Cortinariaceae) ... 1061 // Rejstřík českých názvů hub...1138 // Rejstřík latinských názvů hub...1145 // Struktura hesel // U jednotlivých popsaných a vyobrazených druhů jsou uvedeny tyto taxonomické a nomenklatorické údaje: // - české (pokud existuje anebo je možné jej vytvořit) a latinské jméno systematických kategorií, do kterých daný druh patří, // - české jméno druhu, // - správné latinské jméno houby se zkrácenými jmény autorů, kteří ji popsali (pojmenovali), // - menším typem písma jsou u některých druhů uvedena rovněž synonyma, // z hlediska priority nesprávná jména houby, se kterými se můžeme setkat i v publikacích
z nedávného období, // - označení sensu auct. znamená, že druh byl některými autory chybně označován jménem jiného samostatného a odlišného druhu. // V popisné části jsou charakterizovány nejdůležitější stálé i proměnlivé znaky daného druhu, zejména tvar a velikostní rozpětí jednotlivých částí plodnic houby, charakter a nejčastější barevné tóny jejich povrchu a vlastnosti dužniny. // V části o růstu, biotopu a vertikálním rozšíření daného druhu jsou tyto údaje: // - obvyklé maximální časové rozpětí tvorby plodnic a hojnost jejich výskytu (pochopitelně s menšími či většími odchylkami způsobenými klimatickými podmínkami, geografickou polohou nebo nadmořskou výškou), // - vlastnosti biotopu, zejména průvodní vegetace, růstové substráty a pH půdy, // - rozšíření v jednotlivých vegetačních stupních podle následující stupnice: do 200 m n. m. nížinný stupeň (nížiny), 201-500 m n. m. pahorkatinný stupeň (pahorkatiny), 501-800 m n. m. podhorský stupeň (podhůří), 801-1 400 m n. m. horský stupeň a nad 1400 m n. m. vysokohorský vegetační stupeň. // V textu ? fotografiím je uvedeno české // a latinské jméno houby, místo nálezu (obec, případně i bližší lokalizace), biotop nebo hostitelský substrát, nadmořská výška naleziště, datum sběru a jméno autora fotografie. // Odborné výrazy // aecia - ložiska jarních výtrusů rzí // amyloidní - šedomodrající
až černající v roztocích jodu; viz Melzerovo činidlo // anamorfa - imperfektní (nepohlavní) vývojové stadium, ve kterém se houba rozmnožuje jen nepohlavné vytvořenými výtrusy, např. konidiemi nebo chlamydosporami; viz také teleomorfa // apothecium - otevřená přisedlá nebo stopkatá plodnice vřeckovýtrusých hub, na svrchní straně pokrytá výtrusorodou vrstvou (theciem) // báze - spodní část plodnice, většinou ve významu nejspodnější část třené // bazidie - jednobuněčný nebo vícebuněčný útvar v hymeniu stopkovýtrusých hub umístěný na konci hyfy, na němž se tvoří (l-)4(-8) výtrusy, které zpravidla vyrůstají na krátkých stopečkách (sterigmatech) a po dozrání postupně odpadávají // bazidiola - neplodný útvar v hymeniu podobného tvaru jako bazidie, od níž se liší nepřítomností sterigmat // brvitý - porostlý brvami // brvy - delší tuhé chlupy, vyskytující se např. na okraji apothecia kosmatek (Scutelliniá) // cystidy - neplodné koncové články hyf tvarově odlišné od ostatních zakončení houbových vláken, obvykle vyrůstající na generativních hyfách, nejčastěji v hymeniu a na povrchu klobouku nebo třené, někdy i v dužnině, které mívají rozmanitý, ale u stejného druhu houby jednotný, pro něj charakteristický tvar, a proto usnadňují správné druhové určení plodnic // čeleď - skupina vývojově příbuzných hub s některými znaky společnými pro všechny rody
patřící do dané čeledi; v latinském názvosloví má příponu -aceae, v českém -vité\\ nadřazenou skupinou je řád // dendrofýzy - stromečkovité rozvětvené cystidy // dextrinoidní - červenohnědnoucí v roztocích jodu; viz Melzerovo činidlo // dvoubytné rzi - rzi, které začínají svůj vývoj na rostlině jednoho druhu a dokončují ji na rostlině jiného druhu // etiketa, herbářová etiketa, scheda - lístek nalepený na obálce herbářové položky, obsahující kromě latinského jména houby také údaje o nalezišti (obec, bližší lokalizace, biotop, nadmořská výška), datum sběru a jméno sběratele a určovatele // excipulum - neplodný povrch apothecia zahrnující jeho okraj a vnější stranu plodnice; třeň už není součástí excipula // exsikát - usušené plodnice, sloužící po uložení v herbáři ? dalšímu vědeckému studiu; viz také etiketa // fruktifikace - 1. tvorba výtrusů, 2. tvorba plodnic; v atlasu se používá ve druhém významu // generativní hyfy - základní houbová vlákna tvořící podhoubí a dužninu hub; jsou rozvětvená, dělená přehrádkami a nad nimiž se u mnoha druhů tvoří přezky // gleba (teřich) - výtrusorodá vnitřní část některých vřeckovýtrusých a stopkovýtrusých hub obalených okrovkou, např. lanýžů, jelenek, hvězdovek, pestřeců nebo pýchavek, u mladších plodnic většinou pevná, houbovitá, často komůrkatá, ale po dozrání výtrusů se měnící na
prachovitou hmotu // gleocystidy - tenkostěnné cystidy s kapkovitým nebo olejovitým obsahem // gutace - vylučování bezbarvých nebo zbarvených kapiček na povrchu mladších plodnic některých druhů hub, výrazně se projevující pouze za vlhkého počasí // habitat - konkrétní část biotopu houby, místo jejího růstu // halocystidy - malé cystidy s hlavičkou obalenou velkým, olejovitě živičným, bublinovitým výměškem // herbářová položka - usušené plodnice určitého druhu houby uložené v herbáři v obálce s vyplněnou etiketou; viz také etiketa // hyfidie - neplodné niťovité nebo červíkovité útvary v hymeniu některých druhů stopkovýtrusých hub // hyfové systémy - 1. monomitický (houba obsahuje jen generativní hyfy), 2. dimitický (obsahuje generativní a skeletové hyfy), 3. trimitický (obsahuje generativní, skeletové i ligativní hyfy), 4. amfimitický (obsahuje generativní a ligativní hyfy) // hyfy - houbová vlákna // hygrofánnost - zvýšená schopnost plodnic pohlcovat dešťovou vodu nebo vzdušnou vlhkost; vlhká část plodnice houby bývá tmavší nebo živěji zbarvená // hymeniální - nacházející se v hymeniu nebo na jeho povrchu // hymenium - výtrusorodá vrstva, složená u stopkovýtrusých hub z bazidií a neplodných útvarů, např. bazidiol, cystid, hyfidií, a u vřeckovýtrusých hub z vřecek s výtrusy a neplodných útvarů, kterými jsou parafýzy // hymenofor - nosič hymenia, tedy část
plodnice, která nese výtrusorodou vrstvu; bývá lupenitý, lištovitý, labyrintický, rourkovitý, ostnitý, hrbolkatý až hladký // hypogeické houby (podzemní houby) - houby rostoucí pod povrchem půdy nebo jen horní částí vyčnívající z půdy // hypochnoidní - složený z měkké husté plsti, vypadající jako surová bavlna nebo povrch bavlněné látky // cheilocystidy - cystidy na ostří lupenů // chlamydospory - tlustostěnné výtrusy některých druhů hub vznikající nepohlavním rozmnožováním; pro houbu mají sebezáchovnou funkci, protože zvyšují možnost jejího přežití i za zhoršených přírodních podmínek // chrysocystidy - cystidy s beztvarým, zrnitým, žlutým až zlatohnědým obsahem // imperfektní stadium - viz anamorfa // inkrustace - řídký až hustý anorganický pokryv hyf nebo cystid, složený z amorfních zrnek nebo různotvarých krystalů // irpikoidní hymenofor - složený z tenkých úzkých lišt // kaulocystidy - cystidy na povrchu třené // kmen - základní skupina vývojově příbuzných hub s některými znaky společnými pro všechny třídy patřící do daného kmene; v této knize jsou zastoupeny dva kmeny - vřeckovýtrusé {Ascomycotá) a stopkovýtrusé houby {Basidiomycota) // konidie - nepohlavní výtrusy hub vznikající buď přímo na podhoubí, nebo na nosičích nazývaných konidiofory, nebo v dutinkách ponořených ve stromatu a nazývaných pyknidie, nebo na polštářovitých útvarech
nazývaných acervuly // labyrintický hymenofor - hymenofor složený většinou z nízkých lišt uspořádaných ve tvaru polouzavřených pórů // lagenocystidy - malé, klínovitě zahrocené cystidy, které jsou na vrcholu pokryty tyčinkovitými krystaly // lamprocystidy - tlustostěnné cystidy, často smržovitého tvaru, pokryté nad hladkou bází velkými krystaly // leptocystidy - tenkostěnné cystidy různého tvaru, obvykle bez inkrustace // ligativní (vazbové) hyfy - bohatě rozvětvené hyfy, obvykle bez přehrádek, přítomné v dužnině nemnoha druhu hub // Melzerovo činidlo - roztok jodu, který u některých druhů hub zbarvuje výtrusy, hyfy, vrcholy vřecek nebo další mikroskopické struktury do tmavomodrá až černomodra, případně červenohněda; viz také amyloidní, dextrinoidní // mikroznaky - znaky plodnic viditelné pouze pod mikroskopem // myceliová plst - vlákna podhoubí obalující spodní část třené nebo u některých podzemních hub celou vnější okrovku // mycelium - viz podhoubí // mykofloristika - odvětví mykologie zabývající se výskytem hub na určitém území // mykologie - vědní odbor zabývající se studiem hub // mykorhiza, mykorhizní symbióza - vzájemně prospěšné soužití podhoubí hub s kořeny dřevin nebo jiných rostlin // okrovka (peridium) - stěna obalující teřich a subglebu některých druhů stopkovýtrusých a vřeckovýtrusých hub; někdy je vyvinuta jen vnější okrovka (exoperidium),
někdy současně i tenčí vnitřní okrovka (endoperidium) a u hadovek se vyskytuje i třetí, středová vrstva pletiva (mezoperidium) // parafýzy - neplodné niťovité útvary ve výtrusorodé vrstvě vřeckovýtrusých hub, jejichž vrchol bývá často rozšířený nebo různě tvarovaný, což má u některých skupin význam při určování // parazit - houba cizopasící na živých rostlinných nebo živočišných organizmech; po odumření hostitele může někdy pokračovat v růstu i na jeho rozkládajících se zbytcích už jako saprotrof // peridium - viz okrovka // peristom - otvor na vrcholu vnitřní okrovky hvězdovek // perithecia - droboučké, hruškovité až kulovité plodnice vřeckovýtrusých hub, zanořené ve stromatu nebo rostoucí na povrchu stromat nebo organických látek, mající tvrdý nebo měkký obal a na vrcholu kanálkovité ústí sloužící ? uvolňování zralých výtrusů // plachetka - blána obalující mladé plodnice některých druhů hub, např. muchomůrek, z níž po roztrhání vzniká pochva na třeni a někdy i útržkovité zbytky na povrchu klobouku, případně na jeho okraji // pleurocystidy - cystidy na ploše lupenů // plodnicové lůžko (subikulum) - myceliová podložka, na které leží plodnice mnoha druhů hub, častá zejména u rozlitých chorošovitých a kornatcovitých hub, často složená pouze z řídké, pavučinovité spleti myceliových vláken, ale nezřídka také ztloustlá, blanitá, neprůhledná
a pevněji spojená s bazálními částmi plodnice; za subikulum je považováno i tlustější, korovité stroma, ve kterém jsou zanořeny perithecia nebo apothecia některých druhů vřeckovýtrusých hub // podhoubí (mycelium) - vegetativní tělo houby složené z velmi jemných vláken, která jsou bud’ spojena s kořeny nebo jinými částmi živých rostlin a nebo se rozrůstají v substrátu či na jeho povrchu // podvinutý okraj klobouku - dolů stočený okraj, přibližně do tvaru šestky // polorozlité plodnice - na horním okraji rozlité části mají menší kloboučky nebo odstávající římsovité hrany // póry - viz ústí rourek // primordiální - vyskytující se v období primordia, tedy v počátečním, zárodečném stadiu vývoje jednotlivých orgánů houby // přezky - obloukovité výrůstky na hyfách většiny druhů stopkovýtrusých hub, tvořící se nad místem, kde je hyfa přehrazena příčnou stěnou; jejich úloha je zejména při dělení a putování jader při růstu hyf // pseudoperidia - obaly aecií u rzí tvořené přeměněnými aeciosporami; tvarově nebo barevně se odlišují od sousedního povrchu rostlin // pyrenomycety - viz tvrdohouby // rhizomorfy, rhizomorfické provazce - sterilní svazky hyf uspořádané do tvaru tenoučkých nebo mírně až výrazně ztloustlých, niťovitých provazců nebo kořínků; jejich úkolem je přísun živin do plodnice a současně její pevnější ukotvení v substrátu; rhizomorfy
se v půdě nebo ve dřevním substrátu rozvětvují do tenčích vláken, u kloboukatých hub jsou připojeny ? bázi třeně a např. u rozlitých kornatcovitých hub vybíhají zpod jejich okraje nebo vrůstají do dřeva // rod - skupina vývojově příbuzných hub s některými znaky společnými pro všechny druhy patřící do daného rodu; nadřazenou skupinou je čeleď // rourky - válcovité, zpravidla vzájemně srostlé části hymenoforu hřibovitých a chorošovitých hub, jejichž vnitřní stěna je vystlána vrstvou hymenia // rouško - viz hymenium // řád - skupina vývojově příbuzných hub s některými znaky společnými pro všechny čeledi patřící do daného řádu; v latinském názvosloví má příponu -a/es, v českém -tvaré] nadřazenou skupinou je třída // saprotrof, saprobiont - houba vyživující se z odumřelých organických látek, např. na odumřelém dřevě nebo listí // sbíhavé lupeny, sbíhavé rourky - lupeny nebo rourky, které zpod klobouku sbíhají na horní, někdy i nižší část třeně // septocystidy - cystidy dělené příčnými přehrádkami // sety - kopinaté nebo klínovitě, tlustostěnné, hnědé, obvykle hladké sterilní útvary v hymeniu a dužnině kožovkovitých hub (Hymenochaetaceae) // síťka - plastická síťovitá pokrývka na povrchu třeně některých druhů hřibovitých hub; je vlastně formou rourkovitého hymenoforu, který sbíhá na svrchní až střední část třeně (výjimečně
až téměř ? bázi) // skeletové hyfy - tlustostěnné hyfy, obvykle nevětvené ani nedělené přehrádkami, pokud je někdy přehrádka vyvinuta, netvoří se přezky // sklerocium - tvrdý, hlízovitý, vejčitý nebo kulovitý podzemní nebo nadzemní nebuněčný útvar (orgán) obalený pevnou kůrou; slouží jako zásobárna výživných látek umožňujících houbě přežití déletrvajících nepříznivých přírodních podmínek // sloupek - sterilní, válcovitý nebo rozvětvený útvar vyztužující teřich některých břichatkovitých nebo podzemních hub // spermogonie - pohlavní orgány rzí zanořené v rostlinném pletivu, v nichž se tvoří samčí pohlavní buňky // sporulace - 1. tvorba výtrusů, 2. uvolňování zralých výtrusů do okolí houby // sporulovat - 1. tvořit výtrusy, 2. uvolňovat zralé výtrusy // spory - výtrusy // stélka - kompletní tělo houby zahrnující podhoubí i plodnici // sterigmata - stopečky na horní, vzácně boční straně bazidií, na jejichž vrcholu se vyvíjejí výtrusy // sterilní - neplodný, neumožňující tvorbu výtrusů // stroma - většinou tvrdý, vždy sterilní útvar, korovitý a přitisklý nebo s vyvinutým třeném, složený z hustě spletených vláken podhoubí; uvnitř nebo na jeho povrchu se vyvíjejí perithecia mnoha druhů vřeckovýtrusých hub; rozlité stromatické útvary slouží také jako nosiče konidioforů a konidií u anamorf některých tvrdohub // subgleba -
sterilní pletivo v bázi plodnic pod teřichem u některých druhů hub // subhymenium - vrstva pletiva pod hymeniem stopkovýtrusých nebo vřeckovýtrusých hub, z níž vyrůstají bazidie nebo vřecka a parafýzy; u vřeckovýtrusých hub se nazývá také hypothecium // subikulum - viz plodnicové lůžko // substrát - podklad, ze kterého nebo ve kterém houba vyrůstá (např. hlína, písek, tlející listí, kůra, dřevo, plodnice jiných hub) // synonyma - jiná, obvykle mladší nebo neplatně publikovaná jména určité houby; před synonymem má přednost nejstarší platně publikované jméno // teleomorfa - perfektní vývojové stadium, ve kterém se houba rozmnožuje pohlavním způsobem čili pohlavně vytvořenými výtrusy; viz také anamorfa // telia - ložiska zimních výtrusů rzí // teřich - viz gleba // thecium - výtrusorodá vrstva na povrchu otevřených plodnic (apothecií) vřeckovýtrusých hub; viz také hymenium // trama - sterilní část rourek, lupenů nebo teřichu // třída - skupina vývojově příbuzných hub s některými znaky společnými pro všechny řády patřící do dané třídy; v latinském názvosloví má příponu -mycetes] nadřazenou skupinou je kmen // tvrdohouby (pyrenomycety) - skupina vřeckovýtrusých hub tvořících perithecia a charakterizovaná také tvrdou konzistencí plodnic i stromat // uredia - ložiska letních výtrusů rzí // ústí rourek (póry) - otvory na spodním konci rourek, kterými jsou
uvolňovány zralé výtrusy // vegetativní stélka - vlastní tělo houby čili podhoubí bez plodnic // velum - viz plachetka, závoj // vřecka - válcovité, kyjovité, vejčité nebo kulovité buňky, ve kterých vznikají a dozrávají výtrusy vřeckovýtrusých hub, nazývané také askospory // výtrusy - rozmnožovací tělíska hub, tvořící se na bazidiích (bazidiospory), ve vřeckách (askospory), v jednobuněčných sporangiích přímo na podhoubí (sporangiospory) nebo na specializovaných hyfách (konidie a oidie) // závoj - blanka nebo pavučinka přechodně spojující okraj klobouku s třeném, po jejímž roztržení se vytvoří na třeni prsten nebo alespoň vláknitá prstenová zóna; někdy mohou být zbytky závoje přichyceny také ? okraji klobouku // Zkratky a značky // CHA - chráněný areál (tato kategorie se používá // na Slovensku; označuje cenné území vystavené větším lidským aktivitám, například některé parky a arboreta) CHKO - chráněná krajinná oblast m n. m. - metrů nad mořem (nadmořská výška) // NPP - národní přírodní památka // NPR - národní přírodní rezervace // PP - přírodní památka // PR - přírodní rezervace // p - mikron (starší pojmenování mikrometru, nyní pm) pm - mikrometr, milióntina metru (tisícina milimetru) // jedlá houba // jedovatá houba // smrtelně jedovatá houba // nejedlá houba
(OCoLC)903090511
cnb002649338

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC