Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Slovník
Prvé vydanie
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018
413 stran ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-224-1678-8 (vázáno)
Nad názvem: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, Slovenský národní korpus
Obsahuje bibliografii na stranách 32-33
001480612
Obsah // 1. Frekvencia slov a štruktúra dát v Slovenskom hovorenom korpuse ... 7 // Úvod ... 9 // Slovenský hovorený korpus... 10 // Obsah a cieľ Frekvenčného slovníka hovorenej slovenčiny // na báze Slovenského hovoreného korpusu ... 16 // Zloženie zvukových záznamov v korpuse s-hovor-6.0-frk ... 17 // Štruktúra FSHS... 29 // 2. Slovník lem podľa absolútnej frekvencie ... 35 // 3. Slovník lem podľa priemernej redukovanej frekvencie... 85 // 4. Slovník lem podľa abecedy s rozšírenými frekvenčnými údajmi ...131 // 5. Frekvenčný zoznam slov použitých v osobitných komunikačných // situáciách...253 // 6. Frekvenčný zoznam skratiek a značiek...259 // 7. Frekvenčný zoznam bigramov podľa absolútnej frekvencie...263 // 8. Frekvenčný zoznam bigramov podľa abecedy ...291 // 9. Frekvenčný zoznam trigramov podľa absolútnej frekvencie...319 // 10. Frekvenčný zoznam trigramov podľa abecedy...339 // 11. Frekvenčný zoznam tetragramov podľa absolútnej frekvencie ...359 // 12. Frekvenčný zoznam tetragramov podľa abecedy...381 // 13. Frekvenčné zoznamy grafém a slovných druhov...401 // Frekvenčný zoznam grafém ... 403 // Frekvenčný zoznam grafém stojacich na začiatku slov... 404 // Frekvenčný zoznam slovných druhov a tried ... 405 // 14. Frekvenčný zoznam štruktúrnych značiek používaných // v Slovenskom hovorenom korpuse ...407

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC