Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : OIKOYMENH, 2019
146 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-371-1 (brožováno)
Edice Oikúmené ; svazek 120
Obsahuje bibliografii na stranách 141-144, bibliografické odkazy a rejstřík
001480630
Obsah // Předmluva // 9 // L Dějiny jako factum brutum // 1. Úvod...11 // 1.1.0 povaze děj in chápaných jako factum brutum...12 // 1.2. Jsou dějiny chápané jako factum brutum skutečností přírodní nebo umělou?...12 // 2. Jak dospíváme ? poznání dějin o sobě...14 // 2.1. Vzpomínka...15 // 2.2. Shrnutí předchozího...22 // 3. Jaké jsou obecné rysy dějin o sobě?...23 // 3.1. Dějiny bez separace...23 // 3.2. Subjekty dějin...24 // 3.3. Kolektivní a individuální subjekty dějin...25 // 3.4. Dějinné subjekty kolektivní povahy...25 // 3.5. Dějinné subjekty individuální povahy...28 // Exkurs: Individualismus a kolektivismus...29 // 3.6. Individuální dějinné subjekty, pokračování přerušeného výkladu 33 // 3.7. Dějinné subjekty ve vzájemných vztazích*...34 // 4. Události...36 // 4.1. Jednoduché a složené události...36 // 4.2. Atomické části dějin o sobě...37 // 4.3. Molekulární části dějin o sobě...37 // 5. Dějiny bez konceptualizace...39 // 6. Dějiny bez hodnocení...40 // 7. Dějiny bez řetězení...40 // 8. Dějiny bez abstrakce...40 // 9. Bilance první části...41 // II. Dějiny jako res gestae // 1. Úvod...42 // 2. Separace...44 // 3. Hodnocení...44 // 3.1. Volba námětu čili hodnocení historických subjektů...47 // 4. Abstrakce...49 // 4.1. Abstrakce druhová...49 // 4.2. Volba individuálních událostí...50 // 5. Řetězení událostí...52 // 5.1. Cistě chronologické řetězení...53 // 5.2. Jiné
typy řetězení: příklad jezuitských elogií...53 // 5.3. Kauzální řetězení historických událostí...54 // 6. Závěrečné shrnutí problematiky...75 // III. Filosofie dějin // 1. Co je filosofie dějin...78 // 2. Theologie dějin Augustina Aurelia...80 // 2.1. Vstupní úvahy...80 // 2.2. Dějinný čas...80 // 2.3. Průběh dějin...82 // 3. Raně novověká filosofie dějin...91 // 4. Filosofie dějin založená na myšlence pokroku...92 // 4.1. Rodrigo de Arriaga, SJ (1592-1667)... 93 // 4.2. J. A. Komenský: Od eschatologie ? pokroku...95 // 4.3. Antoine Marquis de Condorcet (1743-1794)... 97 // 5. Francouzská a německá filosofie dějin v první půli 19. století . . 101 // 5.1. Auguste Comte (1798-1857)... 102 // 5.2. Immanuel Kant (1724-1804)... 109 // 5.3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)... 115 // Doslov // Realismus obecně... . 131 // Realistické pojetí dějepisné práce...134 // Námitka z absence setrvalé přirozenosti...135 // Další námitka...137 // Poslední námitka...138 // Seznam literatury...141 // Jmenný rejstřík...145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC