Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
248 stran : formuláře ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5329-4 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1115-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1116-9 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 218-234 a rejstřík
Kniha poskytuje ucelené informace o ošetřovatelské péči v nefrologii studentům zdravotnických oborů ve vysokoškolském programu, v postgraduálním studiu a nelékařským zdravotnickým pracovníkům..
001480643
O autorkách 5 // Seznam zkratek 11 // Předmluva 17 // Úvod 19 // 1 Vzdělávání sester v nefrologii (Jana Haluzíková) 21 // 2 Anatomie a funkce ledvin (Jana Haluzíková) 23 // 2.1 Anatomie ledvin a močových cest 23 // 2.2 Funkce ledvin 27 // 2.3 Příznaky selhání ledvin 28 // 2.4 Vyšetřovací metody při onemocnění ledvin 30 (Jana Haluzíková, Bohdana Břegová) // 3 Ošetřovatelská péče u akutního selhání ledvin (Bohdana Břegová, Renata Vitásková, Jana Haluzíková) 37 // 3.1 Klasifikace akutního selhání ledvin - RIFLE 37 // 3.2 Etiologie akutního selhání ledvin 38 // 3.3 Průběh akutního selhání ledvin 40 // 3.4 Terapie akutního selhání ledvin 41 // 3.5 Prognóza a dlouhodobé důsledky akutního selhání ledvin 43 // 3.6 Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním poškozením ledvin 43 // 4 Ošetřovatelská péče u chronického selhání ledvin (Jana Haluzíková) 49 // 4.1 Chronické selhání ledvin 49 // 4.2 Chronická renální insuficience 52 // 4.3 Uremický syndrom 53 // 4.4 Komplikace u pacientů s chronickým selháním ledvin 54 // 4.5 Ošetřovatelská diagnostika u chronického selhání ledvin 56 // (Jana Haluzíková, Bohdana Břegová) // 5 Predialýza (Jana Haluzíková) 59 // 5.1 Příprava na dialyzační léčbu 59 // 5.2 Příprava cévního přístupu v predialýze 60 // 5.3 Edukace a psychologická příprava v predialýze 60 // 5.4 Dietoterapie při selhání ledvin v predialýze 61 // 5.5 Zahájení dialyzační léčby 65 // 6 Eliminační metody (Bohdana Břegová, Jana Haluzíková, Marcela Klučarová, Daniela Mošová) 67 // 6.1 Základní fyzikální principy (difúze, konvekce) 68 // 6.2 Indikace eliminační terapie 69 // 6.3 Indikační kritéria 69 // 6.4 Rizika eliminační terapie 69 // 7 Kontinuální eliminační metody (Bohdana Břegová, Daniela Mošová, Renata Vitásková) 71 //
7.1 Antikoagulace při CRRT 72 // 7.2 Metody CRRT 72 // 8 Intermitentní eliminační metody (Jana Haluzíková) 78 // 8.1 Plazmaferéza 78 // 8.2 Hemoperfuze 80 // 8.3 Hemodiafiltrace 81 // 8.4 Hemodialýza 82 // 8.5 Příprava pacientů k zařazení do dialyzačního programu 90 // 8.6 Sledování dialyzovaných pacientů 92 // 8.7 Zahájení hemodialýzy u pacienta s AVF 94 // 8.8 Zahájení a ukončení hemodialýzy u pacienta s hemodialyzačním katétrem 96 // 8.9 Dialyzační protokol 99 // 9 Cévní přístupy (Jana Haluzíková, Magdaléna Pařenicová) 100 // 9.1 Dočasný cévní přístup 100 // 9.2 Tunelizované hemodialyzační katétry 102 // 9.3 Zavedení katétru 103 // 9.4 Výměna tunelového katétru 104 // 9.5 Odstranění tunelového katétru 104 // 9.6 Komplikace katétrů 105 // 9.7 Ošetřovatelská péče o katétr 106 // 9.8 Trvalý cévní přístup 106 // 10 Peritoneální dialýza (Jana Haluzíková) 116 // 10.1 Anatomie a fyziologie pobřišnice 116 // 10.2 Volba metody 116 // 10.3 Péče o pacienty v predialyzačním období 117 // 10.4 Ošetřovatelská péče o pacienta v období zakládání peritoneálního katétru 118 // 10.5 Ošetřovatelská péče o peritoneální katétr a ránu 118 // 10.6 Roztoky k peritoneální dialýze 119 // 10.7 Indikace a kontraindikace peritoneální dialýzy 119 // 10.8 Výhody a nevýhody peritoneální dialýzy 120 // 10.9 Režimy peritoneální dialýzy 121 // 10.10 Komplikace peritoneální dialýzy 122 // 10.11 Technické aspekty peritoneální dialýzy 124 // 10.12 Dietní opatření u pacientů s peritoneální dialýzou 126 // 10.13 Dlouhodobá ošetřovatelská péče o pacienty na peritoneální dialýze 127 // 10.14 Edukace pacientů s peritoneální dialýzou 128 // 10.15 Ambulantní kontroly v ambulanci pro peritoneální dialýzu 130 // 11 Domáci dialýza (Jana Haluzíková) 132 //
12 Edukace v dialýze (Jana Haluzíková) 135 // 12.1 Edukace 135 // 12.2 Edukační metody 138 // 12.3 Edukační materiály 138 // 12.4 Záznam o edukaci 139 // 12.5 Nejčastější nedostatky v edukaci 139 // 13 Dietní opatření při hemodialyzační léčbě (Jana Haluzíková) 141 // 13.1 Úprava příjmu bílkovin a energie 141 // 13.2 Úprava příjmu tekutin 142 // 13.3 Úprava příjmu natria 143 // 13.4 Úprava příjmu kalia 143 // 13.5 Úprava poruchy kalciofosfátového metabolismu 144 // 13.6 Úprava příjmu tuků 146 // 13.7 Úprava acidobazické rovnováhy 146 // 13.8 Úprava krevního obrazu 146 // 13.9 Dieta u seniorů 146 // 14 Diabetes mellitus u dialyzovaných pacientů (Jana Haluzíková) 148 // 14.1 Diabetická nefropatie 148 // 14.2 Klasifikace diabetické nohy 149 // 15 Specifika hemodialýzy u seniorů (Jana Haluzíková) 151 // 15.1 Tělesné a kognitivní změny ve stáří 151 // 15.2 Tělesné změny ve stáří související s dialýzou 152 // 15.3 Vztah mezi sestrou a seniorem 152 // 15.4 Křehkost 153 // 16 Kvalita života u dialyzovaných pacientů (Jana Haluzíková) 155 // 16.1 Kvalita života 155 // 16.2 Výzkum kvality života dialyzovaných pacientů 156 // 16.3 Možnosti hodnocení kvality života 160 // 16.4 Spánek 161 // 16.5 Sexuální dysfunkce u chronicky hemodialyzovaných pacientů 164 (Jana Haluzíková, Bohdana Břegová) // 16.6 Fyzická aktivita 165 // 16.7 Dovolená 168 // 16.8 Sociální aspekty 169 // 16.9 Legislativa 171 // 16.10 Psychosociální potřeby u dialyzovaných pacientů 172 // 16.11 Vztah mezi zdravotnickými pracovníky a dialyzovaným pacientem 175 // 17 Transplantace ledviny (Bohdana Břegová, Markéta Kostelníčková, Renata Vitásková) 180 // 17.1 Transplantační centrum 182 // 17.2 Legislativa odběru orgánů v České republice (Iveta Němečková) 183 //
17.3 Stanovení smrti mozku v České republice 186 // 17.4 Dárcovský program 187 // 17.5 Koordinace transplantace (Katarina Andrejkovičová) 188 // 17.6 Práce transplantačního koordinátora (Dana Střehová) 189 // 17.7 Péče o kadavera (Tomáš Glac) 195 // 17.8 Péče sestry o pacienta bezprostředně před transplantací ledviny (Katarína Andrejkovičová, Renata Vitásková, Bohdana Břegová) 198 // 17.9 Průběh transplantace (Renata Vitásková) 200 // 17.10 Pooperační ošetřovatelská péče po transplantaci (Bohdana Břegová, Zdenka Bednářová, Renata Vitásková) 200 // 17.11 Komplikace po transplantaci ledviny (Renata Vitásková, Daniela Mošová, Bohdana Břegová) 205 // 17.12 Imunosupresivní léčba (Zdeněk Lys) 208 // 17.13 Edukace po transplantaci (Bohdana Břegová, Michaela Buroňová, Jiřina Klozová, Renata Vitásková) 210 // 18 Odborná sdružení v nefrologii (Jana Haluzíková) 214 // Literatura a použité zdroje 218 // Přílohy 235 // Rejstřík 242 // Souhrn / Summary 248
(OCoLC)1127279137
cnb003137059

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC