Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
248 stran : formuláře ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5329-4 (brožováno)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 218-234 a rejstřík
001480643
" Obsah // Obsah // 0 autorkách... 5 // Seznam zkratek...11 // Předmluva...17 // Úvod...19 // 1 Vzdělávání sester v nefrologii (Jana Haluzíková) ...21 // 2 Anatomie a funkce ledvin (Jana Haluzíková)...23 // 2.1 Anatomie ledvin a močových cest ...23 // 2.2 Funkce ledvin ...27 // 2.3 Příznaky selhání ledvin ...28 // 2.4 Vyšetřovací metody při onemocnění ledvin...30 // (Jana Haluzíková, Bohdana Břegová) // 3 Ošetřovatelská péče u akutního selhání ledvin (Bohdana Břegová, // Renata Vitásková, Jana Haluzíková)...37 // 3.1 Klasifikace akutního selhání ledvin - RIFLE ...37 // 3.2 Etiologie akutního selhání ledvin...38 // 3.3 Průběh akutního selhání ledvin ...40 // 3.4 Terapie akutního selhání ledvin ...41 // 3.5 Prognóza a dlouhodobé důsledky akutního selhání ledvin ...43 // 3.6 Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním poškozením ledvin ...43 // 4 Ošetřovatelská péče u chronického selhání ledvin (Jana Haluzíková) ...49 // 4.1 Chronické selhání ledvin...49 // 4.2 Chronická renální insuficience... 52 // 4.3 Uremický syndrom ...53 // 4.4 Komplikace u pacientů s chronickým selháním ledvin...54 // 4.5 Ošetřovatelská diagnostika u chronického selhání ledvin...56 // (Jana Haluzíková, Bohdana Břegová) // 5 Predialýza (Jana Haluzíková)...59 // 5.1 Příprava na dialyzační léčbu...59 // 5.2 Příprava cévního přístupu v predialýze ...60 // 5.3 Edukace a psychologická příprava v predialýze...60
// 5.4 Dietoterapie při selhání ledvin v predialýze...61 // 5.5 Zahájení dialyzační léčby...65 // 7 // Ošetřovatelství v nefrologii // 6 Eliminační metody (Bohdana Břegová, Jana Haluzíková, Marcela Klučarová, // Daniela Mošová)...67 // 6.1 Základní fyzikální principy (difúze, konvekce)...68 // 6.2 Indikace eliminační terapie...69 // 6.3 Indikační kritéria...69 // 6.4 Rizika eliminační terapie ...69 // 7 Kontinuální eliminační metody (Bohdana Břegová, Daniela Mošová, // Renata Vitásková)...71 // 7.1 Antikoagulace při CRRT ...72 // 7.2 Metody CRRT...72 // 8 Intermitentní eliminační metody (Jana Haluzíková)...78 // 8.1 Plazmaferéza...78 // 8.2 Hemoperfuze...80 // 8.3 Hemodiafiltrace...81 // 8.4 Hemodialýza...82 // 8.5 Příprava pacientů ? zařazení do dialyzačního programu...90 // 8.6 Sledování dialyzovaných pacientů ...92 // 8.7 Zahájení hemodialýzy u pacienta s AVF ...94 // 8.8 Zahájení a ukončení hemodialýzy u pacienta s hemodialyzačním // katétrem...96 // 8.9 Dialyzační protokol...99 // 9 Cévní přístupy (Jana Haluzíková, Magdaléna Pařenicová)...100 // 9.1 Dočasný cévní přístup... 100 // 9.2 Tunelizované hemodialyzační katétry ... 102 // 9.3 Zavedení katétru ... 103 // 9.4 Výměna tunelového katétru ... 104 // 9.5 Odstranění tunelového katétru ... 104 // 9.6 Komplikace katétrů... 105 // 9.7 Ošetřovatelská péče o katétr... 106 // 9.8 Trvalý cévní přístup ... 106
10 Peritoneální dialýza (Jana Haluzíková) ...116 // 10.1 Anatomie a fyziologie pobřišnice... 116 // 10.2 Volba metody... 116 // 10.3 Péče o pacienty v predialyzačním období... 117 // 10.4 Ošetřovatelská péče o pacienta v období zakládání peritoneálního // katétru... 118 // 10.5 Ošetřovatelská péče o peritoneální katétr a ránu . . :... 118 // 10.6 Roztoky ? peritoneální dialýze... 119 // 10.7 Indikace a kontraindikace peritoneální dialýzy... 119 // 10.8 Výhody a nevýhody peritoneální dialýzy ... 120 // 10.9 Režimy peritoneální dialýzy... 121 // 10.10 Komplikace peritoneální dialýzy ... 122 // 8 // Obsah // 10.11 Technické aspekty peritoneální dialýzy... 124 // 10.12 Dietní opatření u pacientů s peritoneální dialýzou... 126 // 10.13 Dlouhodobá ošetřovatelská péče o pacienty na peritoneální dialýze ... 127 // 10.14 Edukace pacientů s peritoneální dialýzou ...128 // 10.15 Ambulantní kontroly v ambulanci pro peritoneální dialýzu ... 130 // 11 Domáci á\

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC