Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Mladá fronta, 2019
295 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5078-4 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografii na stranách 284-289 a rejstřík
Anglické resumé
001480644
Obsah // Předmluva ...13 // 1 Úvod ...14 // Jan Hořejší // 2 Gynekologické rozdělení dětského věku...19 // Jan Hořejší // 2.1 Fetoneonatální - novorozenecké období...19 // 2.2 Klidové období dětských rodidel...21 // 2.3 Období pohlavního dospívání...22 // 3 Vývoj ženského pohlavního ústrojí...23 // Jan Hořejší, Hana Kosová // 3.1 Vývoj ovaria...23 // 3.1.1 A fáze...24 // 3.1.2 ? fáze...24 // 3.2 Vývoj odvodných pohlavních cest...25 // 3.2.1 Mezonefrické (Wolffovy) vývody...26 // 3.2.2 Paramezonefrické (Müllerovy) vývody...26 // 3.3 Zevní pohlavní ústrojí...27 // 4 Klinická anatomie reprodukční soustavy...29 // Jan Hořejší, Hana Kosová, Jana Skřenková // 4.1 Vnitřní a zevní rodidla...30 // 4.2 Prsy (mammae) a pubické ochlupení...35 // 5 Pohlavní dospívání dívky a jeho poruchy...39 // Hana Kosová // 5.1 Pohlavní dospívání dívky...39 // 5.2 Řízení pohlavního dospívání dívky...45 // 5.2.1 Vývoj inhibiční zpětné vazby estrogenú...45 // 5.2.2 Centrálně nervový útlum vyplavování GnRH // v inhibičním stadiu pohlavního zrání primátů...46 // 5.2.3 Vývoj adenohypofyzární reakce na GnRH // v postnatální ontogenezi ženy...46 // 5.2.4 Vývoj stimulační zpětné vazby estrogenú...46 // 5.3 Primární mechanismus zahájení puberty...47 // 5.4 Poruchy pohlavního dospívání...47 // 5.4.1 Poruchy ve smyslu retardace pohlavního dospívání...48 // 5.4.2 Trvalá úplná opožděná
puberta s poruchou tělesného růstu...50 // 5.4.3 Trvalá úplná opožděná puberta s normálním tělesným vzrůstem ... 51 // 5.4.4 Trvalá neúplná opožděná puberta...54 // 5.4.5 Přechodné opoždění pohlavního vývoje...55 // 5.5 Předčasné pohlavní dospívání - pubertas praecox...55 // 5.5.1 Pubertas praecox centralis (gonadotropin-dependentní)...57 // 7 // 5.5.2 Pubertas praecox centralis gonadotropin non-dependentní...59 // 5.5.3 Pubertas praecox isosexualis ovariogenes (peripherica) - // pseudopubertas praecox...60 // 5.5.4 Terapie předčasné puberty...61 // 5.6 Pubertas praecox heterosexualis...62 // 5.7 Pubertas praecox exogenes...63 // 5.8 Inkompletní formy předčasného dospívání...63 // 6 Vyšetřování v dětské gynekologii...65 // 6.1 Přístup ? dětem a jejich zákonným zástupcům...65 // Jan Hořejší, Hana Kosová, Jana Skřenková, Daniela Zemková // 6.1.1 Gynekologická diagnostika...66 // 6.1.2 Prohlídka rodidel novorozence...75 // 6.1.3 Pomocná vyšetření...77 // 6.1.4 Auxologické zhodnocení...84 // 6.1.5 Další vyšetření a jejich význam pro dětskou gynekologii...87 // 6.2 UZ diagnostika v gynekologii dětí a dospívajících...88 // Dagmar Smetanová // 6.2.1 Ultrazvukové vyšetření u poruch diferenciace pohlaví...91 // 6.2.2 Ultrazvukové vyšetření u poruch vývoje Můllerových vývodů // a jejich derivátů...92 // 6.3 Magnetická rezonance vrozených vývojových vad ženského // vnitřního genitálu...98
// Jiří Lisy // 6.3.1 MR vyšetření u poruch diferenciace pohlaví...100 // 6.3.2 MR vyšetření u poruch vývoje Můllerových vývodů // a jejich derivátů...100 // 7 Vulvovaginitis v dětském věku...111 // Hana Kosová // 7.1 Fyziologie poševního prostředí...112 // 7.2 Vulvovaginitis v novorozeneckém období...113 // 7.3 Vulvovaginitis v klidovém období...113 // 7.4 Vulvovaginitis v období pohlavního dospívání...121 // 8 Záněty vnitřních rodidel...127 // Dana Ondrová // 8.1 Zánět děložního hrdla - cervicitis...127 // 8.2 Zánět děložního těla...127 // 8.3 Zánět vaječníku a vejcovodu - adnexitis...128 // 8.4 Etiopatogeneze...128 // 8.5 Klinický obraz a diagnostika adnexitis...128 // 8.6 Terapie...130 // 9 Kožní onemocnění vulvy...132 // Jan Hořejší // 9.1 Ekzém...132 // 8 // Obsah // 10 Synechia vulvae - srůst zevních rodidel...137 // Jan Hořejší // 10.1 Synechia vulvae...137 // 10.2 Synechia lateralis...139 // 10.3 Terapie synechie...140 // 11 Nepravidelné utváření a uložení vnitřních rodidel...142 // Jan Hořejší // 11.1 Nepravidelné utváření a uložení dělohy...142 // 11.1.1 Retroversio-flexio uteri...143 // 11.1.2 Descensus uteri et parietum vaginae...143 // 11.2 Změny polohy adnex...144 // 12 Krvácení z rodidel...145 // Jan Hořejší, Jana Skřenková // 12.1 Krvácení z rodidel v novorozeneckém období...145 // 12.1.1 Fyziologické krvácení...145 // 12.1.2 Patologické krvácení...146 // 12.2 Krvácení
z rodidel v klidovém období...146 // 12.3 Krvácení a j eho poruchy v dospívání...148 // 12.3.1 Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek // a jejich léčba...148 // 12.3.2 Absence menstruačního cyklu...151 // 13 Dysmenorea a endometrióza...155 // 13.1 Dysmenorea...155 // Jan Hořejší // 13.2 Endometrióza u adolescentních dívek...156 // Martin Charvát // 13.2.1 Prevalence endometriózy v adolescenci...157 // 13.2.2 Endometrióza v průběhu života...159 // 13.2.3 Formy endometriózy v adolescenci...159 // 13.2.4 Diagnostika onemocnění...160 // 13.2.5 Léčba...161 // 13.2.6 Dispenzarizace...163 // 14 Zhoubné nádory u dětí a dospívajících...164 // 14.1 ZN vulvy...164 // Leoš Tesiík, Lukáš Rob, Helena Rohová // 14.2 ZN pochvy...165 // LeošTeslík, Lukáš Rob, Helena Robová // 14.3 ZN dělohy...166 // LeošTeslík, Lukáš Rob, Helena Robová // 14.4 ZN ovarií...167 // LeošTeslíl<, Lukáš Rob, Helena Robová // 14.5 Symptomatologie...168 // LeošTeslík, Lukáš Rob, Helena Robová // 14.6 Diagnostika, diferenciální diagnostika...168 // LeošTeslík, Lukáš Rob, Helena Robová // 9 // 14.7 Nezhoubné nádory rodidel u dětí a dospívajících...172 // Jan Hořejší, Hana Kosová // 14.7.1 Nezhoubné nádory zevních rodidel...172 // 14.7.2 Nezhoubné nádory pochvy...174 // 14.7.3 Nezhoubné nádory dělohy...174 // 14.7.4 Nezhoubné nádory vaječníků...174 // 15 Vrozené vývojové vady rodidel a poruchy diferenciace pohlaví...177
// Jan Hořejší, Hana Kosová // 15.1 Vývojové vady pohlavních žláz...177 // 15.1.1 Karyotyp 45,X...177 // 15.1.2 Karyotyp 46,XX...178 // 15.1.3 Karyotyp 46,XY...178 // 15.1.4 Syndrom smíšené dysgeneze gonád...178 // 15.2 Intersexuální malformace...179 // 15.3 Vývoj ové vady odvodných pohlavních cest...181 // 15.3.1 Gynatrezie...182 // 15.3.2 Zdvoj ené malformace derivátů Můllerových vývodů...185 // 15.3.3 Syndrom inkompletního zdvojení vnitřních rodidel...187 // 16 Cizí těleso v pochvě...190 // Jan Hořejší // 16.1 Klinický obraz...191 // 16.2 Odstranění cizího tělesa z pochvy a terapie...192 // 17 Poranění rodidel...193 // Jan Hořejší, Hana Kosová // 17.1 Příčiny poranění rodidel...193 // 17.2 Klinický obraz úrazů rodidel...194 // 17.3 Ošetření úrazu rodidel...195 // 17.4 Prolapsus urethrae traumaticus...196 // 18 Diferenciální diagnostika bolestí v podbřišku a náhlé příhody břišní . . .198 // Dana Ondrová // 18.1 Úvod...198 // 18.2 Akutní bolesti břicha v dětském věku...199 // 18.3 Etiologie bolestí břicha...200 // 18.4 Gynekologická etiologie...201 // 18.4.1 Gynekologické vyšetření dětských pacientek...201 // 18.4.2 Nejčastější gynekologické příčiny bolestí v podbřišku...202 // 18.4.3 Klinický obraz a diagnóza ovariálních novotvarů...205 // 18.5 Negynekologické příčiny bolestí břicha...207 // 19 Poruchy vývoje a onemocnění prsů...208 // Jan Hořejší, Hana Kosová
// 19.1 Poruchy vývoje prsů...208 // 19.2 Onemocnění prsů...211 // 20 Antikoncepce pro mladistvé...213 // Miroslav Havlín // 20.1 Antikoncepce mladistvých...214 // 10 // Obsah // 20.2 Nehormonální antikoncepce...215 // 20.2.1 Přerušovaná soulož (coitus interruptus)...215 // 20.2.2 Plodná a neplodné dny...215 // 20.2.3 Prezervativ (kondom)...216 // 20.2.4 Femidom...216 // 20.2.5 Spermicidní látky...216 // 20.2.6 Vaginální pesar (diafragma, klobouček)...217 // 20.2.7 Nitroděložní tělísko (IUD)...217 // 20.2.8 Sterilizace...217 // 20.2.9 Kombinace metod...217 // 20.3 Hormonální antikoncepce...218 // 20.3.1 Benefity a kontraindikace HA...220 // 20.4 Diskutované nemoci v adolescenci...222 // 20.4.1 Tromboembolická nemoc (TEN)...223 // 20.5 Postkoitální antikoncepce...229 // 21 Sexuální chování dospívajících...230 // Zlatko Pastor // 21.1 Sexuální diferenciace...230 // 21.2 Funkční neuroanatomie mozku a sexuální chování...232 // 21.3 Pohlavní orientace a identifikace...232 // 21.3.1 Homosexualita...232 // 21.3.2 Transsexualita...233 // 21.4 Základní předpoklady pro adekvátní psychosexuální vývoj...234 // 21.5 Zahájení sexuálního života (koitarche)...234 // 21.6 Kritéria sexuální normality...235 // 21.7 Sexuální deviace (parafilie) a násilí, poruchy sexuální preference // v dětském věku...236 // 21.8 Ohrožení dítěte předčasnou erotizací a rizika sexuálního zneužívání . . 236 // 21.9 Sexuální výchova...236
// 21.10 Ženské sexuální funkce...237 // 22 Operace v dětské gynekologii...239 // Martin Charvát // 22.1 Operace vaginální cestou...240 // 22.1.1 Operace zevních rodidel...240 // 22.1.2 Operační korekce maskulinizovaných zevních rodidel...241 // 22.1.3 Operace pochvy...243 // 22.1.4 Nitroděložní aspirace...246 // 22.1.5 Operace abdominální cestou...246 // 22.2 Laparoskopie v dětské gynekologii...247 // 22.2.1 Principy laparoskopie...247 // 22.2.2 Pokroky...248 // 22.2.3 Specifika laparoskopie v dětské gynekologii...248 // 22.2.4 Výhody...248 // 22.2.5 Rizika a nevýhody...249 // 22.3 Speciální část...250 // 22.3.1 Indikace...250 // 22.3.2 Pánevní bolest...251 // 11 // 22.4 Tumory v oblasti malé pánve...252 // 22.4.1 Pseudotumory...252 // 22.4.2 Benigní tumory...253 // 22.4.3 Maligní a suspektní tumory...254 // 22.5 Torze...255 // 22.6 Prezervace ovariální tkáně...255 // 22.7 Vývojové vady vnitřního genitálu...256 // 22.7.1 Děložní rudimenty...257 // 22.7.2 Neovagina...257 // 22.8 Dysgeneze a chromozomální (genetické) abnormity...259 // 23 Zásady hormonální léčby v dětské gynekologii...260 // Jan Hořejší, Jana Skřenková // 24 Gynekologická balneoterapie...267 // Antonín Gregor // 24.1 Historie balneoterapie...267 // 24.2 Základní pojmy...268 // 24.3 Balneoterapie...268 // 24.3.1 Indikace ? balneoterapii...268 // 24.3.2 Návrh lázeňské léčby...270 // 24.3.3 Léčebný plán...270 // 24.4 Přírodní léčivé
zdroje v dětské gynekologické balneoterapii...271 // 24.4.1 Peloidy...271 // 24.4.2 Jodobromová solanka...272 // 24.4.3 Přírodní minerální uhličité vody...273 // 24.5 Doplňkové metody v dětské gynekologické balneoterapii...273 // 25 Forenzní a posudková medicína v dětské gynekologii...276 // Jana Alešová // 25.1 Postup forenzního gynekologického vyšetření nezletilé...277 // 25.2 Zákonný rámec poskytování zdravotních služeb // nezletilým pacientům...281 // 25.3 Povinná mlčenlivost a oznamovací povinnost // zdravotnických pracovníků...281 // 25.4 Posudková činnost v dětské a dorostové gynekologii...283 // Seznam použité literatury...284 // Summary...290 // Seznam použitých zkratek...291 // Rejstřík...293 // 12
(OCoLC)1096285373
cnb003076988

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC