Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2019
218 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-095-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 205-216, bibliografické odkazy a rejstřík
České, anglické, polské a ruské resumé
001480656
OBSAH // ÚVODEM...7 // 1 AKTUÁLNI TENDENCE V JAZYCÍCH SLOVANSKÉHO AREÁLU...\ 1 // 1.1 Demokratizace, liberalizace a jazyková globalizace...12 // 1.1.1 Aktuální lexikální procesy... // 1.1.2 Aktuální gramatické procesy...18 // 1.2 Internacionalizace slovní zásoby...20 // 1.3 Analytizmus a aglutinace...23 // 2 TZV. ANALYTICKÁ ADJEKTÍVA...29 // 2.1 Tzv. analytická adjektiva a jejich terminologická nominace...29 // 2.2 Tzv. analytická adjektiva a jejich vymezení v širokém a úzkém pojetí..35 // 2.2.1 Tzv. analytická adjektiva širokého pojetí...28 // 2.2.1.1 Pohled A. A. Reformatského...28 // 2.2.1.2 Pohled M. V. Panova...41 // 2.2.1.3 Kritická reflexe tzv. analytických adjektiv širokého pojetí...49 // 2.2.2 Tzv. analytická adjektiva úzkého pojetí...21 // 2.2.2.1 Tzv. analytická adjektiva v normativních mluvnicích ruštiny...53 // 2.2.2.2 Morfologicko-lexikální specifika tzv. analytických adjektiv úzkého // pojetí... // 2.3 Tzv. analytická adjektiva jako lexikální konverzní jednotky...59 // 2.4 Tzv. analytická adjektiva jako strukturní komponent analytických konstrukcí.. 63 // 2.5 Tzv. analytická adjektiva v české a polské lingvistice...65 // 2.5.1 Tzv. analytická adjektiva v české lingvistice...65 // 2.5.1.1 Tzv. analytická adjektiva v normativních mluvnicích češtiny...65 // 2.5.1.2 Tzv. analytická adjektiva v pracích českých lingvistů...67 // 2.5.2 Tzv. analytická adjektiva v polské lingvistice...73 // 2.5.2.1 Tzv. analytická
adjektiva v normativních mluvnicích polštiny...73 // 2.5.2.2 Tzv. analytická adjektiva v pracích polských lingvistů...74 // 3 POZICE PREFIXOIDŮ A ŘECKO-LATINSKÝCH FORMANTŮ V RÁMCI // TZV. ANALYTICKÝCH ADJEKTIV...79 // 3.1 Prefíxoidy jako typy morfému přechodného typu...79 // 3.1.1 Afixoidy a jejich terminologická nominace...79 // 3.1.2 Kvaziprefíxální konstrukce...82 // 3.1.3 Kvaziprefixace v pojetí J. Jiráčka...85 // 3.2 Recko-latinské formanty jako významný komponent terminologické // slovotvorby...87 // 3.2.1 Typy konstrukcí s řecko-latinským formantem...90 // 3.2.2 Přehled nejproduktivnějších kvaziprefixálních řecko-latinských formantů . 91 // 4 TZV. ANALYTICKÁ ADJEKTIVA V RUŠTINĚ, ČEŠTINĚ A POLŠTINĚ.. 95 // 4.1 Tzv. analytická adjektiva v ruštině...100 // 4.1.1 Charakteristika tzv. analytických adjektiv v ruštině...100 // 4.1.2 Morfologicko-lexikální analýza tzv. analytických adjektiv v ruštině.101 // 4.1.3 Tzv. analytická adjektiva úzkého pojetí...106 // 4.1.3.1 Sémantická analýza...107 // 4.1.3.2 Strukturní analýza...115 // 4.1.3.3 Etymologická analýza...119 // 4.1.4 Tzv. analytická adjektiva širokého pojetí...124 // 4.1.4.1 Sémantická analýza...124 // 4.1.4.2 Strukturní analýza...129 // 4.1.4.3 Etymologická analýza...132 // 4.2 Tzv. analytická adjektiva v češtině...134 // 4.2.1 Charakteristika tzv. analytických adjektiv v češtině...134 // 4.2.2 Morfologicko-lexikální analýza tzv.
analytických adjektiv v češtině.136 // 4.2.3 Tzv. analytická adjektiva úzkého pojetí...139 // 4.2.3.1 Sémantická analýza...139 // 4.2.3.2 Strukturní analýza...144 // 4.2.3.3 Etymologická analýza...148 // 4.2.4 Tzv. analytická adjektiva širokého pojetí...150 // 4.2.4.1 Sémantická analýza...151 // 42.4.2 Strukturní analýza...154 // 4.2.4.3 Etymologická analýza...156 // 4.3 Tzv. analytická adjektiva v polštině...158 // 4.3.1 Charakteristika tzv. analytických adjektiv v polštině...158 // 4.3.2 Morfologicko-lexikální analýza tzv. analytických adjektiv v polštině.160 // 4.3.3 Tzv. analytická adjektiva úzkého pojetí...162 // 4.3.3.1 Sémantická analýza...163 // 4.3.3.2 Strukturní analýza...167 // 4.3.3.3 Etymologická analýza...170 // 4.3.4 Tzv. analytická adjektiva širokého pojetí...173 // 4.3.4.1 Sémantická analýza...173 // 4.3.4.2 Strukturní analýza...177 // 4.3.4.3 Etymologická analýza...179 // ZÁVĚREM...181 // SUMMARY...187 // ???...193 // STRESZCZENIE...199 // LITERATURA...205 // JMENNÝ REJSTŘÍK...217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC