Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
EB
První vydání
Praha : Liberální institut, 2019
583 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-86389-65-3 (brožováno) ISBN !978-80-86389-65-0 (chyb.) ISBN !978-80-86389-65-1 (chyb.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
001480660
Poznámka k českému překladu 18 // Předmluva k českému vydání 19 // Předmluva k americkému vydání z roku 1981 23 // Předmluva k prvnímu americkému vydání z roku 1951 30 // Předmluva k druhému německému vydání 32 // ÚVOD 43 // §1 Úspěch socialistických idejí 43 // §2 Vědecká analýza socialismu 4 5 // §3 Alternativní přístupy k analýze socialismu 4 9 // ČÁST I - LIBERALISMUS A SOCIALISMUS S3 // I - VLASTNICTVÍ 54 // §1 Původ vlastnictví 54 // §2 Násilí a kontrakt 5 9 // §3 Teorie násilí a teorie smlouvy 64 // §4 Kolektivní vlastnictví výrobních prostředků 67 // §5 Teorie vývoje vlastnictví 69 // II - SOCIALISMUS 73 // §1 Stát a ekonomická aktivita 73 // §2 „Základní práva“ v socialistické teorii 7 5 // §3 Kolektivismus a socialismus 80 // III - SPOLEČENSKÝ ŘÁD A POLITICKÉ USPOŘÁDÁNÍ 86 // §1 Politika násilí a politika smlouvy 8 6 // §2 Společenská funkce demokracie 8 8 // §3 Ideál rovnosti 93 // §4 Demokracie a sociální demokracie 9 5 // §5 Politické uspořádání socialistických komunit 100 // V - SPOLEČENSKÝ ŘÁD A RODINA 103 // §1 Socialismus a sexuální problém 103 // §2 Muž a žena ve věku násilí 105 // §3 Manželství pod vlivem ideje smlouvy 110 // 11 // §4 Problémy manželského života 113 // §5 Volná láska 117 // §6 Prostituce 121 // ČÁST II - EKONOMIKA SOCIALISTICKÉ KOMUNITY 125 // ODDÍL I - EKONOMIKA IZOLOVANÉ SOCIALISTICKÉ KOMUNITY // I - PODSTATA EKONOMICKÉ AKTIVITY 126 // §1 Příspěvky ke kritice konceptu „ekonomické aktivity“ 126 // §2 Racionálni jednání 127 // §3 Ekonomická kalkulace 128 // §4 Kapitalistická ekonomika 137 // §5 Užší koncept „ekonomického jednání“ 139 // II - ORGANIZACE VÝROBY V SOCIALISMU 142 // §1 Socializace výrobních prostředků 142 //
§2 Ekonomická kalkulace v socialistické společnosti 144 // §3 Současné socialistické doktríny a problém ekonomické kalkulace 148 // §4 Umělý trh jako řešení problému ekonomické kalkulace 151 // §5 Ziskovost a produktivita 155 // §6 Hrubý a čistý produkt 158 // III - DISTRIBUCE PŘÍJMU 163 // §1 Podstata distribuce příjmů v liberalismu a socialismu 163 // §2 Sociální dividenda 164 // §3 Principy distribuce 166 // §4 Proces distribuce 169 // §5 Náklady distribuce 171 // IV - SOCIALISTICKÁ KOMUNITA VE STATICKÝCH PODMÍNKÁCH 174 // §1 Statické podmínky 174 // §2 Nepříjemnosti a uspokojení pramenící z práce 174 // §3 „Potěcha z práce“ 181 // §4 Stimuly k práci 184 // §5 Produktivita práce 192 // V - POZICE JEDNOTLIVCE V SOCIALISMU 196 // §1 Výběr kádrů a výběr zaměstnání 196 // §2 Umění a literatura, věda a novinařina 198 // §3 Osobní svoboda 202 // VI - SOCIALISMUS V DYNAMICKÝCH PODMÍNKÁCH 207 // §1 Podstata dynamických sil 207 // §2 Změny v populaci 208 // §3 Změny v poptávce 210 // §4 Změny v množství kapitálu 211 // §5 Prvek změny v socialistické ekonomice 214 // §6 Spekulace 215 // §7 Akciové společnosti a socialistická ekonomika 218 // VII - NEUSKUTEČNITELNOST SOCIALISMU 221 // §1 Fundamentální problémy socialistické ekonomiky // v podmínkách změny 221 // §2 Zkoušená řešení 222 // §3 Kapitalismus jako jediné řešení 227 // ODDÍL II - ZAHRANIČNÍ VZTAHY SOCIALISTICKÉ KOMUNITY 231 // I - NÁRODNÍ SOCIALISMUS A CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS 232 // §1 Uzemní rozsah socialistické komunity 232 // §2 Marxistické řešení tohoto problému 233 // §3 Liberalismus a problém hranic 234 // II - PROBLÉM MIGRACE V SOCIALISMU 236 // §1 Migrace a rozdíly v národních podmínkách 236 // §2 Tendence k decentralizaci v socialismu 237 //
III - ZAHRANIČNÍ OBCHOD V SOCIALISMU 240 // §1 Autarkie a socialismus 240 // §2 Zahraniční obchod v socialismu 240 // §3 Zahraniční investice 241 // ODDÍL III - KONKRÉTNÍ FORMY SOCIALISMU A PSEUDOSOCIALISMU 245 // I - KONKRÉTNÍ FORMY SOCIALISMU 246 // §1 Podstata socialismu 246 // §2 Státní socialismus 247 // §3 Vojenský socialismus 2 S S // §4 Křesťanský socialismus 258 // §5 Plánované hospodářství 262 // §6 Cechovní socialismus 264 // II - PSEUDOSOCIALISTICKÉ SYSTÉMY 268 // §1 Solidarismus 268 // §2 Rozličné návrhy na vyvlastnění 271 // §3 Sdílení zisku 272 // §4 Syndikalismus 275 // §5 Částečný socialismus 280 // ČÁST III - ÚDAJNÁ NEVYHNUTELNOST SOCIALISMU // ODDÍL I - EVOLUCE SPOLEČNOSTI // I - SOCIALISTICKÝ CHILIASMUS 284 // §1 Původ chiliasmu 284 // §2 Chiliasmus a teorie společnosti 289 // II - SPOLEČNOST 292 // §1 Podstata společnosti 292 // §2 Dělba práce jako princip společenského vývoje 295 // §3 Organismus a organizace 298 // §4 Jednotlivec a společnost 300 // §5 Rozvoj dělby práce 302 // §6 Změny jednotlivce ve společnosti 306 // §7 Úpadek společnosti 308 // §8 Soukromé vlastnictví a evoluce společnosti 313 // III - KONFLIKT JAKO FAKTOR SPOLEČENSKÉ EVOLUCE 316 // §1 Příčina evoluce společnosti 316 // §2 Darwinismus 317 // §3 Konflikt a konkurence 321 // §4 Národní válka 324 // §5 Rasová válka 326 // IV - STŘET TŘÍDNÍCH ZÁJMŮ A TŘÍDNÍ VÁLKA 330 // §1 Koncept třídy a třídního konfliktu 330 // §2 Stavy a třídy 334 // §3 Třídní boj 338 // §4 Formy třídního boje 344 // §5 Třídní boj jako faktor evoluce společnosti 346 // §6 Teorie třídního boje a interpretace historie 348 // §7 Souhrn 350 // V - MATERIALISTICKÁ KONCEPCE DĚJIN 354 // §1 Myšlení a bytí 354 // §2 Věda a socialismus 357 //
§3 Psychologické postuláty socialismu 359 // ODDÍL II - KONCENTRACE KAPITÁLU A VZNIK MONOPOLŮ JAKO PŘEDBĚŽNÉ KROKY K SOCIALISMU 363 // I - PROBLÉM 364 // §1 Marxistická teorie koncentrace 364 // §2 Teorie antimonopolní politiky 367 // II - KONCENTRACE PODNIKŮ 368 // §1 Koncentrace podniků jako doplnění dělby práce 368 // §2 Optimální velikost podniku v primární výrobě a přepravě 369 // §3 Optimální velikost podniku v průmyslové výrobě 370 // III - KONCENTRACE PODNIKÁNÍ 372 // §1 Horizontální koncentrace podnikání 372 // §2 Vertikální koncentrace podnikání 372 // IV - KONCENTRACE MAJETKU 375 // §1 Problém 375 // §2 Základy jmění mimo tržní ekonomiku 375 // §3 Formování majetku v rámci tržní ekonomiky 378 // §4 Teorie vzrůstající chudoby 382 // V - MONOPOLY A JEJICH ÚČINEK 386 // §1 Podstata monopolu a jeho vliv na tvorbu cen 386 // §2 Ekonomické dopady izolovaných monopolů 389 // §3 Meze formování monopolů 390 // §4 Význam monopolů v primární výrobě 392 // ČÁST IV - SOCIALISMUS JAKO MORÁLNÍ IMPERATIV 395 // I - SOCIALISMUS A ETIKA 396 // §1 Vztah socialistů k etice 396 // §2 Eudaimonistická etika a socialismus 397 // §3 Příspěvek k porozumění eudaimonismu 402 // II - SOCIALISMUS JAKO VTĚLENÍ ASKETISMU 405 // §1 Asketický úhel pohledu 405 // §2 Askeze a socialismus 408 // III - KŘESŤANSTVÍ A SOCIALISMUS 410 // §1 Náboženství a sociální etika 410 // §2 Evangelia jako zdroj křesťanské etiky 412 // §3 Prvotní křesťanství a společnost 414 // §4 Kanonické zákony a zákaz úroku 417 // §5 Křesťanství a vlastnictví 419 // §6 Křesťanský socialismus 423 // IV “ ETICKÝ SOCIALISMUS, OBZVLÁŠTĚ NOVÉ KRITIKY 430 // §1 Kategorický imperativ jako základ socialismu 430 // §2 Povinnost pracovat jako základ socialismu 434 //
§3 Rovnost příjmů jako etický postulát 436 // §4 Eticko-estetické zavržení ziskového motivu 437 // §5 Kulturní výdobytky kapitalismu 439 // 15 // V - HOSPODÁŘSKÁ DEMOKRACIE 442 // §1 Slogan „hospodářská demokracie“ 442 // §2 Spotřebitel jako rozhodující faktor ve výrobě 445 // §3 Socialismus jako vyjádření vůle většiny 449 // VI - KAPITALISTICKÁ ETIKA 451 // §1 Kapitalistická etika a neuskutečnitelnost socialismu 451 // §2 Údajné defekty kapitalistické etiky 452 // ČÁST V - DESTRUKCI ON ISMUS 455 // I - MOTIVAČNÍ SÍLA DESTRUKCI ON ISMU 456 // §1 Podstata destrukcionismu 456 // §2 Demagogie 458 // §3 Destrukcionismus literátů 462 // II - METODY DESTRUKCIONISMU 467 // §1 Prostředky destrukcionismu 467 // §2 Pracovní legislativa 468 // §3 Povinné sociální pojištění 472 // §4 Odbory 475 // §5 Pojištění v nezaměstnanosti 482 // §6 Znárodňování 484 // §7 Zdanění 488 // §8 Inflace 492 // §9 Marxismus a destrukcionismus 493 // III - PŘEKONÁNÍ DESTRUKCIONISMU 496 // §1 „Zájem“ jako překážka destrukcionismu 496 // §2 Násilí a autorita 500 // §3 Střet idejí 502 // ZÁVĚR - HISTORICKÝ VÝZNAM MODERNÍHO SOCIALISMU 507 // §1 Socialismus v dějinách 507 // §2 Civilizační krize 508 // DODATEK 512 // Příspěvek ke kritice pokusů vytvořit systém ekonomické kalkulace pro socialistickou komunitu 512 // 519 epilog // ÚVODNÍ POZNÁMKY 520 // 522 epilog // §1 Selhání intervencionismu 522 // §2 Diktátorský, antidemokratický a socialistický charakter intervencionismu 527 // §3 Socialismus a komunismus 537 // §4 Ruská agresivita 547 // §5 Hereze Trockého 553 // §6 Osvobození démonů 559 // §7 Fašismus 566 // §8 Nacismus 570 // §9 Poučení ze sovětské zkušenosti 574 // §10 Údajná nevyhnutelnost socialismu 581
cnb003119997

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC