Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Druhé, přepracované a doplněné vydání
Praha : Mladá fronta, 2017
634 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4422-6 (brožováno)
Edice postgraduální medicíny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001480738
Obsah // Předmluva...16 // Vladimír Stanél< // 1 Medicína založená na důkazech...18 // Jiří Kettner // 2 Kardiopulmonální resuscitace u dospělých osob...23 // Jiří Kettner // 3 Péče o nemocné po kardiopulmonální resuscitaci... 35 // 3.1 Zásady bezprostřední péče o nemocné // po kardiopulmonální resuscitaci...35 // Jiří Kettner // 3.2 Principy kardiologického vyšetření // po kardiopulmonální resuscitaci... 41 // Katerina Lefflerová, Josef Kautzner // 3.3 Dlouhodobé následky prodělané oběhové zástavy // a kardiopulmonální resuscitace...51 // Kamil Sedláček // 4 Akutní koronární syndromy...54 // 4.1 Definice a základní pojmy...54 // Jiří Kettner // 4.2 Anatomie cévního zásobení myokardu...56 // Jiří Kettner // 4.3 Patofyziologie akutního koronárního syndromu ... 60 Jiří Kettner // 4.4 Rozdělení infarktu myokardu podle nové // univerzální definice... 61 // Jiří Kettner // 4.5 Infarkt myokardu s elevacemi úseků ST...68 // Jiří Kettner // 4.6 Akutní infarkt myokardu bez elevaci úseků ST // a nestabilní angina pectoris ...102 // Jiří Kettner // 4.7 Mechanická komplikace infarktu myokardu...130 // Jiří Kettner // 4.8 Ary tmie j ako komplikace infarktu myokardu ...137 // DanWichterle // 5 Akutní srdeční selhání... 149 // 5.1 Akutní srdeční selhání...149 // Jan Kohoutek // 5.2 Akutně dekompenzované chronické // srdeční selhání ...172 // Jan Kohoutek // 5.3 Ary tmie jako příčina či
komplikace // srdečního selhání ... 181 // Dan Wichteríe // 6 Kardiogenní šok a diferenciální diagnostika // šokových stavů... 188 // Jiří Kettner // 7 Mechanické srdeční podpory - krátkodobé // pro akutní použití... 201 // Jiří Kettner // 8 Arytmie v akutní kardiológii... 215 // 8.1 Základní mechanismy vzniku arytmií...215 // Petr Peichl, Josef Kautzner // 8.2 Bradyarytmie...217 // LukášKrýže, Hanka Wiinschová, Kamil Sedláček // 8.3 Indikace implantace kardiostimulátoru a srdeční // resynchronizační terapie ...225 // Renata Krausová, Kamil Sedláček // 8.4 Nejčastější problémy u pacientů // s kardiostimulací...233 // Kateřina Lefflerová // 8.5 Elektrokardiografická diferenciální diagnostika // arytmií...241 // Josef Kautzner, Petr Peichl // 8.6 Supraventrikulární tachykardie...251 // Bashar Aldhoon // 8.7 Fibrilace síní...262 // Robert Čihák // 8.8 Komorové tachykardie...289 // Petr Peichl // 8.9 Elektrická bouře...299 // Josef Kautzner // 8.10 Náhlá srdeční smrt ...307 // Josef Kautzner // 8.11 Indikace ? implantaci implantabilního // kardioverteru-defibrilátoru...311 // Markéta Segeťová // 8.12 Nej častější problémy s implantabilním // kardioverterem-defibrilátorem...322 // Lukáš Krýže, Kamil Sedláček // 8.13 Antiarytmika...331 // BasharAldhoon // 9 Synkopa...340 // Josef Kautzner // 10 Akutní plieni embolie... 349 // Adrian Reichenbach // 11 Akutní perikarditida...366 // Adrian Reichenbach
// 12 Srdeční tamponáda...380 // Adrian Reichenbach // 13 Akutní myokarditida...388 // )an Kohoutek // 14 Akutní infekční endokarditida ... 397 // Marian Levčíl<, Jiří Kettner // 15 Infekce u srdečních implantabilních přístrojů...410 // Kamil Sedláček // 16 Akutní hypertenzní stavy ... 417 // Martin Wiendl // 17 Akutní aortální syndromy... 428 // Marian Levčík, Jiří Kettner // 18 Akutní tepenné uzávěry ... 443 // Karel Roztočil Libor Janoušek // 19 Akutní kardiológie u těhotných... 455 // Jan Beneš, Jana Hašlwvá, Jiří Kettner // 20 Paliativní péče v intenzivní kardiológii...480 // Jan Kohoutek, Irena Závadová // 21 Základy nutriční terapie v akutní kardiológii...490 // Martin Kleissner, Jiří Kettner // 22 Nej častěji používané léky v akutní kardiológii...502 // Jan Beneš, Jiří Kettner // 23 Základní výkony a postupy // v akutní kardiologické péči ...520 // 23.1 Elektrická kardioverze/defibrilace...520 // Lukáš Krýže, Kamil Sedláček // 23.2 ??? lace centrální žíly a měření centrálního // žilního tlaku...525 // Marian Levčí1< // 23.3 Pravostranná srdeční katetrizace na jednotce // intenzivní péče...531 // HikmetAl-Hiti // 23.4 Dočasná kardiostimulace...537 // Hanka Wiinschová // 23.5 Punkce tepny a invazivní měření krevního tlaku . 543 // Marian Levčík, Jiří Kettner // 23.6 Neinvazivní plieni ventilace...547 // Adrian Reichenbach // 23.7 Umělá plieni ventilace a základní
nastavení // ventilátoru...551 // Adrian Reichenbach // 23.8 Punkce pleurálního výpotku...559 // Martin Wiendl // 23.9 Perikardiocentéza...563 // Petr Peichl, Josef Kautzner // 23.10 Indikace hemodialýzy/CWH/CWHD v akutní // kardiológii...566 // Jan Kohoutek // 23.11 Intraaortální balónková kontrapulzace a ECMO.. 572 Jiří Kettner // 23.12 Echokardiografie a jiné zobrazovací metody // v akutní kardiológii...581 // Martin Kotrč // 24 Doporučené postupy se vztahem // ? akutní kardiológii ...606 // Jiří Kettner // Seznam zkratek... 619 // Rejstřík ...628
(OCoLC)1022790026
cnb002905963

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC