Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019
399 stran : ilustrace (některé barevné) ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5330-3 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
001480740
Obsah // 1 Vyšetření moči...14 // Zdeněk Doležel // 1.1 Úvod...14 // 1.2 Získávání moči ? biochemické analýze...14 // 1.3 Vyšetření získaného vzorku moči...17 // 2 Zobrazovací vyšetření v dětské nefrologii...24 // Veronika Koukolská, Martin Kynčl // 2.1 Úvod...24 // 2.2 Skiagraňe - rentgenový snímek...25 // 2.3 Skiaskopie...26 // 2.4 Ultrazvukové vyšetření močového systému...29 // 2.5 Výpočetní tomografie (CT)...33 // 2.6 Magnetická rezonance (MRI)...34 // 3 Radionuklidové metody v dětské nefrologii...37 // Daniela Chroustová // 3.1 Úvod...37 // 3.2 Dynamická scintigrafie ledvin...39 // 3.3 Dynamická scintigrafie ledvin // s aplikací diuretika (diuretická renografie)...44 // 3.4 Dynamická scintigrafie ledvin s podáním ACEi při // diagnostice renovaskulární hypertenze...46 // 3.5 Dynamická scintigrafie transplantované ledviny . . 47 // 3.6 Statická scintigrafie ledvin...48 // 3.7 Radioizotopová cystografie...52 // 3.8 Stanovení glomerulární filtrace...53 // 3.9 Závěr...53 // 4 Vrozené vady ledvin a močových cest...55 // Hana Flôgelová, Jan Langer // 4.1 Úvod...55 // 4.2 Ultrazvukové vyšetření...55 // 4.3 ATB profylaxe močových infekcí...61 // 4.4 Jednostranná renální ageneze...61 // 4.5 Oboustranná renální ageneze...62 // 4.6 Multicystická dysplazie ledviny...63 // 7 // 4.7 Podkovovitá, koláčoví tá, ektopická a zdvojená ledvina 64 // 4.8 Obstrukce pelviureterální junkce (PUJ)...66
4.9 Megaureter...68 // 4.10 Vezikoureterální reflux...70 // 4.11 Chlopeň zadní uretry...72 // 5 Metabolická acidóza a metabolická alkalóza...74 // Marian Šenkeřík // 5.1 Úvod...74 // 5.2 Metabolická acidóza...TI // 5.3 Metabolická alkalóza...81 // 6 Poruchy metabolismu natria a kalia...84 // Jakub Zieg // 6.1 Hyponatremie...84 // 6.2Hypernatremie...89 // 6.3 Hypokalemie...91 // 6.4 Hyperkalemie...96 // 7 Poruchy metabolismu kalcia, fosforu a magnézia . . 101 // Štěpán Kutilek // 7.1 Úvod...101 // 7.2 Kalcium...102 // 7.3 Fosfor...114 // 7.4 Magnézium...120 // 8 Tubulopatie...125 // Sylva Skálová, Jakub Zieg // 8.1 Úvod...125 // 8.2 Renální tubulární acidóza...125 // 8.3 Renální Fanconiho syndrom...130 // 8.4Cystinóza...133 // 8.5 Tubulopatie spojené se solnými ztrátami...134 // 8.6 Nefrogenní diabetes insipidus...139 // 8.7 Dentova choroba...141 // 8.8 Loweho syndrom...143 // 9 Nefrolitiáza a nefrokalcinóza...145 // Šárka Doležalová // 9.1 Nefrolitiáza...145 // 9.2 Nefrokalcinóza...158 // 8 // 10 Infekce močových cest...162 // AlexanderKolský, Jan Langer // 10.1 Úvod...162 // 10.2 Etiologie a patogeneze IMC...163 // 10.3 Rozdělení IMC... 164 // 10.4 Diagnostika...167 // 10.5 Terapie...173 // 10.6 Prevence...177 // 10.7 Závěr...177 // 11 Enuréza a inkontinence...179 // Josef Cut // 11.1 Úvod...179 // 11.2 Vymezení základních pojmu...180 // 11.3 Úvodní vyšetřovací postupy u dítěte s úniky moči . .184 // 11.4 Klinický
obraz...189 // 11.5 Terapeutické možnosti...193 // 12 Vybrané syndromy a choroby spojené // s onemocněním ledvin...198 // Jakub Zieg // 12.1 Alportův syndrom...198 // 12.2 Syndrom tenkých membrán...200 // 12.3 Branchio-oto-renální syndrom...200 // 12.4 Downúv syndrom...201 // 12.5 Williamsův-Beurenuv syndrom...201 // 12.6 Alagillův syndrom...202 // 12.7 Nespecifické střevní záněty...202 // 12.8 Amyloidóza...203 // 12.9 Lupusová nefritida...204 // 12.10 Diabetes mellitus...207 // 12.11 HIV nefropatie...208 // 13 Cystická onemocnění ledvin...210 // Pavel Dvořák, Jakub Zieg // 13.1 Úvod...210 // 13.2 Nefronoftíza...210 // 13.3 Bardetův-Biedlův syndrom...213 // 13.4 Dřeňové cystické onemocnění ledvin...214 // 9 // 13.5 Autosomálně recesivní polycystické // onemocnění ledvin...215 // 13.6 Autosomálně dominantní polycystické // onemocnění ledvin...218 // 13.7 Syndrom renálních cyst a diabetů...220 // 14 Glomerulonefritidy a vaskulitidy...223 // Sylva Skálová, Jakub Zieg // 14.1 Úvod...223 // 14.2 Akutní glomerulonefritida...223 // 14.3 Membranózní nefropatie...228 // 14.4 IgA nefropatie...231 // 14.5Membranoproliferativníglomerulonefritida ... .236 // 14.6 Vaskulitidy...239 // 15 Nefrotický syndrom...246 // Sylva Skálová, Jakub Zieg // 15.1 Úvod...246 // 15.2 Incidence a prevalence...246 // 15.3 Etiologie a klasifikace...247 // 15.4 Patogeneze...249 // 15.5 Klinické příznaky...251 // 15.6 Diagnostický postup u dítěte
s NS...251 // 15.7 Komplikace ...252 // 15.8 Terapie...253 // 15.9 Prognóza...257 // 16 Arteriální hypertenze...259 // Pavel Dvořák // 16.1 Úvod...259 // 16.2 Způsoby a metodika měření...260 // 16.3 Ambulantní 24hodinové monitorování // krevního tlaku...261 // 16.4 Definice hypertenze v dětské populaci...262 // 16.5 Prevalence hypertenze...263 // 16.6 Primární hypertenze...264 // 16.7 Sekundární hypertenze...264 // 16.8 Klinická manifestace HT...269 // 16.9 Diagnostika HT...270 // 16.10 Léčba HT...274 // 10 // 17 Hemolyticko-uremický syndrom...283 // Naděžda Šimánková, Jakub Zieg // 17.1 Charakteristika a rozdělení HUS...283 // 17.2 HUS asociovaný s infekcí Escherichia coli produkující // Shiga toxin (STEC-HUS)...288 // 17.3 Atypický HUS (aHUS)...291 // 17.4 Pneumokokový HUS (pHUS)...297 // 17.5 Diagnostika a zajištění dětského pacienta // s podezřením na HUS...300 // 18 Tubulointersticiální nefritidy...303 // Sylva Skálová // 18.1 Úvod...303 // 18.2 Epidemiologie...303 // 18.3 Akutní tubulointersticiální nefritida...304 // 18.4 Chronická tubulointersticiální nefritida...310 // 18.5 Tubulointersticiální nefritida s uveitidou...312 // 19 Nádory ledvin...315 // Karel Švojgr, Josef Malis // 19.1 Úvod...315 // 19.2 Klinické projevy a diagnostika...316 // 19.3 Predispoziční faktory pro WT...318 // 19.4 Histologické typy, klinická stadia // a rizikové faktory WT...319 // 19.5 Terapie...320 // 19.6 Pozdní následky léčby...321
// 20 Akutní poškození ledvin...325 // Michal Hladík, Tomáš Zaoral // 20.1 Úvod...325 // 20.2 Definice a hodnocení AKI...326 // 20.3 Patofyziologie AKI...327 // 20.4 Etiologie AKI...329 // 20.5 Klinické příznaky AKI...330 // 20.6. Biomarkery AKI...330 // 20.7 Zobrazení ledvin při AKI...334 // 20.8 Sledování orgánových funkcí při AKI...334 // 20.9 Terapie AKI...335 // 11 // 21 Chronické onemocnění ledvin...341 // Jakub Zieg, Sylva Skálová // 21.1 Úvod...341 // 21.2 Epidemiologie CHOL...343 // 21.3 Typická Symptomatologie při diagnóze CHOL . . . .344 // 21.4 Diagnostika CHOL...344 // 21.5 Komplikace a léčba CHOL...346 // 22 Eliminační metody u dětí // s chronickým onemocněním ledvin...354 // Naděžda Šimánková // 22.1 Úvod...354 // 22.2 Hemodialýza...355 // 22.3 Peritoneální dialýza...363 // 22.4 Dlouhodobá prognóza pacientů na dialýze...373 // 22.5 Plazmaferéza (PF)...374 // 22.6 Imunoadsorpce ...375 // 23 Transplantace ledviny...376 // Jakub Zieg // 23.1 Úvod...376 // 23.2 Forma dárcovství...377 // 23.3 Imunosupresivní léčba...378 // 23.4 Senzitizovaní pacienti...380 // 23.5 Chirurgické komplikace transplantace ledviny . . .381 // 23.6 Dysfunkce štěpu...382 // 23.7 Kontraindikace provedení transplantace ledviny . . 385 // 23.8 Prognóza pacientů po transplantaci ledviny...386 // 23.9 Sledování pacientů po transplantaci ledviny...386 // 23.10 Tranzice - přechod od pediatrické péče // ? dospělosti...387 // 23.11 Závěr...388
// Summary...389 // Seznam použitých zkratek...390 // Rejstřík...394 // 12

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC