Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Třetí, doplněné a přepracované vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1999
235 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7067-963-8 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 231-235
Pro posluchače biologie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
001480751
Obsah // ÚVOD...3 // OBSAH...5 // 1 HISTORIE EKOLOGIE ČLOVĚKA...9 // 2 ZÁKLADNÍ POJMY...13 // 2.1 HOMEOSTÁZA...14 // 2.2 FORMY ODPOVĚDÍ ORGANIZMU...15 // 3 ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...19 // 3.1 KLIMATICKÉ ADAPTACE...19 // 3.1.1 Vliv teploty a vlhkosti vzduchu...20 // 3.1.2 Vliv složení vzduchu...21 // 3.1.2.1 Právní a technické prostředky ochrany atmosféry...25 // 3.1.3 Vliv záření...26 // 3.1.4 Vliv hluku...27 // 3.1.5 Kulturní aspekty klimatické adaptace...30 // 3.2 ADAPTACE NA VYSOKOHORSKÉ PROSTŘEDÍ...31 // 4 ČLOVĚK A BIOTICKÉ FAKTORY PROSTŘEDÍ...33 // 4.1 EKO PATOLOGIE...34 // 4.1.1 Infekční choroby...34 // 4.1.1.1 Alimentární nákazy...35 // 4.1.1.2 Epidemické infekční choroby...40 // 4.1.1.3 Mykózy...51 // 4.1.2 Parazitické choroby...54 // 4.1.3 Choroby přenosné ze zvířat na člověka...59 // 4.1.4 Zdravotní rizika ve vyspělých zemích...66 // 4.1.4.1 Kardiovaskulární choroby...67 // 4.1.4.2 Zhoubné nádorové bujení...68 // 4.1.4.3 Nemoci dýchacích cest...68 // 4.1.4.4 Alergie...70 // 4.1.4.5 Diabetes mellitus...71 // 4.1.4.6 AIDS...72 // 4.1.4.7 CFIDS...76 // 5 FUNKCE ČLOVĚKA V EKOSYSTÉMECH...79 // 5.1 TYPY EKOSYSTÉMŮ...79 // 5.2 FORMY HOSPODÁŘSTVÍ...83 // 5.2.1 Degradace půd...88 // 5.2.2 Ochrana litosféry...89 // 5.3 ENERGETICKÉ ASPEKTY LIDSKÝCH EKOSYSTÉMŮ...90 // 5.3.1 Lidská ekologická nika...90 // 5.3.2 Přírodní zdroje...91 // 5.3.3 Zásahy člověka do energetiky ekosystémů...92 // 5.3.4
Vyhlídky do budoucnosti...97 // 5 // 6 EKOLOGICKÉ ASPEKTY VÝŽIVY...99 // 6.1 ENERGETICKÁ HODNOTA POTRAVY...99 // 6.2 SLOŽENÍ POTRAVY...99 // 6.3 MINERÁLNÍ SLOŽKY POTRAVY...101 // 6.3.1 Voda...101 // 6.3.1.1 Zdroje znečištění a ochrana hydrosféry...104 // 6.3.2 Minerálni látky...105 // 6.4 SOCIÁLNÍ ASPEKTY VÝŽIVY...108 // 6.5 PROBLÉMY HLADU A OBEZITY...110 // 6.6 DROGY...114 // 6.6.1 Historie...114 // 6.6.2 Rozdelení a účinky...115 // 6.6.3 Alkoholizmus a nikotinizmus...122 // 6.6.4 Inhalanty...124 // 6.6.5 Syntetická narkotika a antagonisté opioidú...124 // 6.6.6 Neterapeutické užívání léků...126 // 6.7 TOXICITA POTRAVIN...127 // 6.7.1 Alimentární toxikózy...128 // 6.7.2 Toxicita způsobená chemickými sloučeninami...131 // 6.7.3 Toxicita způsobená prvky...135 // 6.7.4 Toxicita sloučenin dusíku...138 // 6.8 RADIAČNÍ RIZIKA POTRAVÍN...139 // 7 MUTAGENY A TERATOGENY...143 // 8 EKOGENETIKA ČLOVĚKA...149 // 8.1 BIOCHEMICKÁ A IMUNOBIOLOGICKÁ VARIABILITA...150 // 8.1.1 Selekční nerovnocennost krevních skupin...154 // 8.2 MORFOLOGICKÁ VARIABILITA...154 // 9 EKOLOGIE LIDSKÝCH POPULACÍ...157 // 9.1 VELIKOST A HUSTOTA POPULACÍ...157 // 9.2 STRUKTURA OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ...158 // 9.3 STRUKTURA OBYVATELSTVA PODLE VĚKU...158 // 9.4 UKAZATELÉ REPRODUKCE...160 // 9.5 ÚZEMNÍ POHYB OBYVATELSTVA - MIGRACE...168 // 9.6 VELIKOST POPULACÍ...169 // 9.7 PROBLÉMY URBANIZACE...177 // 9.7.1 Synantropizace...179 // 9.7.2 Likvidace odpadů...184
// 9.8 ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA...186 // 9.9 AKCELERACE A SEKULÁRNÍ TRENDY...187 // 9.10 HISTORIE NÁZORŮ NA ŘEŠENÍ POPULAČNÍCH PROBLÉMŮ...189 // 10 PALEOEKOLOGIE...195 // 10.1 ÚVOD...195 // 10.2 CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ PRIMÁTŮ...196 // 10.3 EVOLUCE PRIMÁTŮ...198 // 10.4 TEORIE VZNIKU HOMININŮ...199 // 6 // 10.5 SYSTEMATICKÝ PŘEHLED HOMINOIDŮ...200 // 10.5.1 Čeleď: Hominidae...201 // 10.5.2 Podčeleď: Homininae...202 // 10.5.2.1 Přehled zástupců podčeledi Homininae...206 // 10.5.3 Rod: Ardipithecus...208 // 10.5.4 Rod: Australopithecus...208 // 10.5.5 Rod: Homo...211 // 10.5.5.1 Homo habilis...212 // 10.5.5.2 Homo erectus...212 // 10.5.5.3 Homo sapiens...214 // 10.6 NEPŘÍMÉ DŮKAZY EVOLUCE...220 // 11 RASY, RASISMUS...225 // 11.1 RASY...225 // 11.2 RASISMUS...228 // 12 LITERATURA...231 // 7
(OCoLC)42616695
cnb000662951

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC