Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. vydání
V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015
1 online zdroj (177 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-7290-861-5 (brožováno)
ISBN 9788072909094 (e-kniha)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Kniha se zaměřuje na problematiku spravedlivosti v předškolním vzdělávání a na přechodu z mateřské školy do základního vzdělávání..
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001480789
Obsah // Úvod 7 // 1. Předškolní péče a vzdělávání 9 // 1.1. Včasná péče v České republice a v zahraničí 10 // Lenka Felcmanová // 1.1.1. Východiska rané intervence 10 // 1.1.2. Poznatky o dopadech intervenčních programů na vzdělávací dráhu // a společenské uplatnění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 12 // 1.1.3. Raná a včasná péče v České republice - možnosti rané intervence určené dětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním a jejich rodinám 15 // 1.1.4. Příklady služeb rané intervence o děti se sociálním znevýhodněním 19 // 1.1.5. Závěry a doporučení 21 // 1.1.6. Literatura 23 // 1.2. Romští žáci v předškolním vzdělání 27 // Karel Čada // 1.2.1. Úvod 27 // 1.2.2. Teoretická východiska 28 // 1.2.3. Použitá data 30 // 1.2.4. Výsledky a diskuse 31 // 1.2.5. Závěry a doporučení 34 // 1.2.6. Literatura 35 // 1.3. Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem v předškolním a primárním vzdělávání 38 // Tereza Linhartová, Klára Horáčková // 1.3.1. Vymezení pojmu 38 // 1.3.2. Žák/dítě s OMJ v rámci vzdělávacího systému 38 // 1.3.3. Poznatky o výsledcích vzdělávání žáků s OMJ v českém vzdělávacím 39 // systému a o postojích českých učitelů k této problematice // 1.3.4. Děti s OMJ v předškolním vzdělávání v českém vzdělávacím systému 41 // 1.3.5. Situace dítěte s OMJ v předškolním vzdělávání v ČR 43 // 1.3.6. Závěry a doporučení 48 // 1.3.7. Literatura 49 // 2. Školní zralost 51 // 2.1. Školní zralost - vývoj pojetí, navazující opatření a náměty pro jejich úpravy.52 // Václav Mertin // 2.1.1. Pojetí školní zralosti v období do roku 1989 52 // 2.1.2. Pojetí školní zralosti po roce 1989 56 // 2.1.3. Závěry a doporučení 58 // 2.1.4. Literatura 60 //
2.2. Možnosti podpory školní připravenosti - edukativně stimulační skupiny jako podpora školní připravenosti za spoluúčasti rodiny - Příklad dobré praxe 61 // Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová // 2.2.1. Úvod 61 // 2.2.2. Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti 62 // 2.2.3. Přítomnost rodiče 62 // 2.2.4. Zařazení dětí do skupin 65 // 2.2.5. Akreditované vzdělávací kurzy pro učitele 66 // 2.2.6. Přínos realizace Edukativně stimulačních skupin pro školy 68 // 2.2.7. Vývoj Edukativně stimulačních skupin v průběhu více než dvacetileté realizace programu 68 // 2.2.8. Literatura 70 // 2.3. Úroveň zrakového vnímání a předmatematických dovedností u předškoláků 71 // Martin Chvál, Lenka Felcmanová, Michaela Kaslová // 2.3.1. Význam zrakové percepce a předmatematických dovedností děti při vstupu do základního vzdělávání a jejich zkoumání 71 // 2.3.2. Data a metody 74 // 2.3.3. Výsledky 81 // 2.3.4. Závěry a doporučení 91 // 2.3.5. Literatura 93 // 3. Přechod do základního vzdělávání 95 // 3.1. Faktory ovlivňující rozhodování rodičů o odkladu školní docházky dítěte 96 // David Greger // 3.1.1. Úvod 96 // 3.1.2. Data 98 // 3.1.3. Výzkumné otázky a metody 98 // 3.1.4. Výsledky 99 // 3.1.5. Závěry a doporučení 104 // 3.1.6. Literatura 104 // 3.2. Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují 106 // Jana Straková, Jaroslava Simonová // 3.2.1. Úvod 106 // 3.2.2. Mechanismy diferenciace vzdělávacích drah 107 // 3.2.3. Diferenciace v primárním vzdělávání v ÚR 109 // 3.2.4. Data, metody 110 // 3.2.5. Význam výběru základní školy 111 // 3.2.6. Trendy v realizaci výběru základní školy 112 // 3.2.7. Faktory ovlivňující volbu školy se zaměřením 114 // 3.2.8. Závěry a doporučení 115 // 3.2.9. Literatura // 3.2.10 Příloha 120 //
3.3. Postoje rodičů k volbě základní školy 121 // Jaroslava Simonová // 3.3.1. Úvod 121 // 3.3.2. Metodologie 124 // 3.3.3. Postoje rodičů k volbě školy 126 // 3.3.4. Závěry a doporučení 132 // 3.3.5. Literatura 133 // 4 // 3.4. Poznatky o pedagogických přesvědčeních českých učitelů 136 // David Greger, Jaroslava Simonová, Jana Straková // 3.4.1. Úvod 136 // 3.4.2. Akademický optimismus 137 // 3.4.3. Zjištění týkající se akademického optimismu českých učitelů 138 // 3.4.4. Mentální nastavení 142 // 3.4.5. Zjištění týkající se mentálního nastavení českých učitelů 143 // 3.4.6. Učitelova profesní zdatnost 145 // 3.4.7. Zjištění týkající se vnímané profesní zdatnosti českých učitelů 145 // 3.4.8. Závěry a doporučení 147 // 3.4.9. Literatura 150 // 4. Závěry a doporučení 153 // 4.1. Východiska 153 // 4.2 Doporučení týkající se předškolního i primárního vzdělávání 154 // 4.3 Doporučení pro předškolní vzdělávání 157 // 4.4 Doporučení pro přechod do primárního vzdělávání 161 // 4.5 Literatura 163 // Summary and recommendations 165
(OCoLC)953517207
1461389
(YANK)13413723
(EBSC)1461389

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC