Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2017
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-7290-935-3 (e-kniha)
ISBN 978-80-7290-722-9 (print)
Tištěná verze vydána v roce 2013
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001480798
1 úvod 7 // 2 DĚTSKÉ/ŽÁKOVSKÉ PREKONCEPTY 9 // 3 SLOVO JAKO VÝCHODISKO PRO ZKOUMÁNÍ DĚTSKÝCH/ŽÁKOVSKÝCH PŘEDSTAV O JAZYKOVÝCH JEVECH 11 // 3.1 Vymezení problému 11 // 3.2 O přízvuku 14 // 3.3 Zjišťování prekonceptu slova 17 // 3.3.1 Scénář šetření 17 // 3.3.2 Výsledky šetření 18 // 3.3.3 Zjišténý prckonccpt slova 19 // 4 GRAMATICKÉ CHARAKTERISTIKY SLOVA 21 // 4.1 Problematika kategorizace jazykových jevů 21 // 4.2 Prekoncept základního tvaru slova 23 // 5 JMENNÝ ROD (ROD SUBSTANTIV) 25 // 5.1 Vymezení problému 25 // 5.2 Historické poznámky k formování kategorie jmenného rodu..27 // 5.2.1 Formování kategorie životnosti 30 // 5.3 Pilotní šetření percepce rodu substantiv u dčtí na počátku // školní docházky 32 // 5.3.1 Cíle a otázky pro pilotní šetření 32 // 5.3.2 Popis použitých metod - Substantiva I ? II 32 // 5.3.3 Realizace pilotního šetření 34 // 5.3.4 Závěrečné zhodnocení úkolu 39 // 5.4 Pilotní šetrení percepce rodu substantiv u předškolních dčtí 39 // 5.4.1 Cile a otázky pro pilotní šetření 39 // 5.4.2 Popis použitých metód 40 // 5.4.3 Realizace pilotního šetření 43 // 5.4.4 Celkové zhodnocení úkolu 50 // 5.5 Další výzkumné pokusy v oblasti představ o rodu substantiv 51 // 5.5.1 Zhodnocení Hry na kouzelníka a odňvodnéní doplňujících úkolů 51 // 5.5.2 Návrh na úpravu úkolů 52 // 5.5.3 Průbéh a výsledky modifikovaného úkolu zadávaného individuálně 53 // 5.5.4 Průbéh a výsledky modifikovaného úkolu zadávaného v mateřské škole 56 // 5.5.5 Interpretace údajů a testovací situace modifikovaných úkolů 58 // 5.6 Závěr, podněty pro další šetření, podněty pro didaktické aplikace 59 // 6 SLOVESNÝ ČAS 61 // 6.1 Vymezení problému 61 // 6.1.1 Východiska 62 // 6.1.2 Slovesný tvar jako forma pro vyjádření času 62 //
6.1.2.1 K vývoji slovesných forem 62 // 6.1.2.2 K některým textovým funkcím slovesných forem 63 // 6.1.3 Stylistikové o čase 64 // 6.1.3.1 fan Chloupek 64 // 6.1.3.2 Jostf Václav Bečka 65 // 6.1.3.3 Shrnutí o časové formi 66 // 6.1.4 Vnímání časových relací u dítěte podle Piagcta 67 // 6.2 Zkoumání jevu v pilotním šetření 68 // 6.2.1 Určení časové platnosti výpovědi bez časového adverbiale 68 // 6.2.1.1 šetření č. 1 — Soubor lA 68 // 6.2.1.1.1 Podmínky šetření a průběh činnosti při zadávání // úkolů 68 // 6.2.1.1.2 Výsledky šetření č. 1 70 // 6.2.1.2 Šetření č. 2 71 // 6.2.1.2.1 Podmínky šetření a průběh činnosti při zadávání // úkolů 71 // 6.2.1.2.2 Výsledky šetření č. 2 - Soubor 2A 72 // 6.2.2 Určení časovč platnosti výpovčdi s adverbiale 75 // 6.2.2.1 Šetření č. 3 73 // 6.2.2.1.1 Podmínky šetření a průbčh činnosti při zadávání úkolů 75 // 6.2.2.1.2 Výsledky šetření č. 5 - Soubor 5A 74 // 6.2.2.2 Šetření č. 4 75 // 6.2.2.2.1 Podmínky šetření a průbčh činnosti při zadávání // úkolů 75 // O.2.2.2.2 Výsledky šetření č. 4 — Soubor 4A 75 // 6.2.2.3 Šetření (. 5 78 // 6.2.2.5.1 Podmínky šetření a průbčh činnosti při zadávání // úkolů 78 // 6.2.2.5.2 Výsledky šetření č. 5 79 // 6.2.5 Šetření č. 6 — Porozumční časovým výrazům příslovečným // a substantivním 79 // 6.3 Závéry 8l // 7 O VÉTÉ A VÝPOVĚDI 83 // 7.1 Text — výpověď — věta 83 // 7.2 k výzkumu dětského komunikování 83 // 7.3 Mluvní akt — výpověď s komunikační funkcí — věta 84 // 7.3.1 Mluvní akt 85 // 7-3.2 Výpověď a její komunikační funkce 85 // 7.3.3 Výpověď versus věta 86 // 7.4 Funkce výpovědi v historických gramatikách 86 // 7.5 Věta v lingvistické literatuře 88 //
7.6 Věta versus výpověď v didaktice mateřského jazyka 92 // 7.7 Věta a výpověď v konstruktivistickém pojetí učiva 94 // 7.8 Zkoumání jevu v pilotním šetření // 96 // 7.8.1 Popis pilotáže - testování í 96 // 7.8.1.1 Popis a organizace šetření 96 // 7.8.1.2 Průbéh šetření 97 // 7.8.1.3 Pracovní definice prekonceptu véty IOO // 7.8.2 Popis pilotáže — testování II 101 // 7.8.2.2 Popis a organizace šetření 101 // 7.5.2.2 Průbéh šetření 101 // 7.8.2.3 Analýza a interpretace šetření 101 // 7.8.3 Popis pilotáže — testování III 101 // 7.8.3.1 Popis a organizace šetření /02 // 7.8.3.2 Průbčh Šetření 202 // 7.8.3.3 Analýza a interpretace šetření /02 // 7.8.3.4 Podněty pro další zkoumání /04 // 7-8.4 Shrnutí 104 // 8 ZÁVĚR 105 // 9 SUMMARY 107 // 10 LITERATURA 109 // 11 REJSTŘÍK 113 // 12 PŘÍLOHY // 117
1496902
(EBSC)1496902

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC