Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Univerzita Karlova, 2018
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-7290-996-4 (print) ISBN !978-80-7290-994-0 (chyb.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001480804
Obsah // Üvod 12 // PRVNÍ ČÁST // 1 Stereotypy a morální legitimizace sociální stratifikace 19 // 1.1 Morální základy sociální stratifikace 19 // 1.1.1 Definice: stereotyp, status, merit, schopnosti 20 // 1.1.2 Teorie funkcí a geneze stereotypů 21 // 1.1.3 Zautomatizovaná aplikace meritokratické normy 22 // 1.1.4 Hypotézy výzkumu 24 // 1.2 Metoda 25 // 1.2.1 Soubory 25 // 1.2.2 Dotazníky 27 // 1.2.3 Kontrola dat a doplnění chybějících odpovědí 28 // 1.2.4 Shoda posuzovatelů (reliabilita) a škálové hodnoty 29 // 1.3 Výsledky 30 // 1.3.1 Socioekonomický status: prestiž a bohatství; // statusová inkonzistence 30 // 1.3.2 Merit: inteligence a pracovitost 33 // 1.3.3 Merit a status 34 // 1.3.4 Statusová inkonzistence 37 // 1.4 Diskuse 38 // 1.5 Limity naší studie 41 // 1.6 Závěr 42 // 2 Meritokracie: utopie a realita 46 // 2.1 Platónův mýtus 46 // 2.2 Meritokracie jako utopie v 48 // 2.3 Meritokracie jako realita 49 // 2.4 Útěk dnešní „aristokracie“ před odpovědností? 51 // 3 Stereotypy v kontextu 53 // 3.1 K teorii vlivů kontextu na spontánně uváděné stereotypy 53 // 3.1.1 Stereotypy 53 // 3.1.2 Paměťová schémata, normy a kontext 54 // 3.1.3 Výzkumné otázky a hypotézy 55 // 3.2 Výzkum 58 // 3.2.1 Soubory 58 // 3.2.2 Techniky 58 // 3.3 Výsledky 61 // 3.3.1 Konsenzuální a osobní stereotypy: obsah, sdílení, polarizace 61 // 3.3.2 Kontext a valence stereotypů 64 // 3.3.3 Implicitní postoje 65 // 3.4 Diskuse
a závěr 68 // 4 Stereotypy, morálni normy a zobecněná předsudečnost 73 // 4.1 Vymezení tématu 73 // 4.1.1 Předsudek, předsudečný postoj a zobecněná předsudečnost 74 // 4.1.2 Kulturní a osobní stereotypy 75 // 4.1.3 Morální normy a jejich dimenze 77 // 4.1.4 Společné jádro stereotypů a apriorní ideologické principy 79 // 4.1.5 Které skupiny jsou objekty zobecněné předsudečnosti? 80 // 4.2 Teorie geneze a funkcí zobecněné předsudečnosti 81 // 4.2.1 Výzkumné hypotézy 82 // 4.3 Výzkum 84 // 4.3.1 Soubor 85 // 4.3.2 Metoda 85 // 4.4 Výsledky 87 // 4.4.1 Zobecněná předsudečnost vůči skupinám vyžadujícím solidaritu 88 // 4.4.2 Zobecněná předsudečnost vůči skupinám představujícím hrozbu 91 // 4.5 Diskuze 93 // 4.6 Limity naší studie 96 // 4.7 Závěr 97 // 5 Teorie ospravedlňování systému a její přínos ? poznání // meziskupinových vztahů 98 // 5.1 Üvod 98 // 5.2 Jedinec - skupina - systém 99 // 5.2.1 Vlastnosti systému 100 // 5.3 Základní hypotézy SJT 101 // 5.3.1 Udržování statu quo 102 // 5.3.2 Znevýhodněné skupiny 103 // 5.3.3 Stereotypy 108 // 5.4 Diskuse s jinými teoriemi 110 // 5.5 Závěr 112 // 6 Hodnota rovnosti jako významný ukazatel politické // orientace - vývoj škály rovnosti 113 // 6.1 Politická orientace v psychologické perspektivě 113 // 6.1.1 Pojetí politické orientace 114 // 6.1.2 Měření politické orientace 116 // 6.2 Cíl studie 118 // 6.3 Nástroj 118 // 6.3.1 Postup
119 // 6.3.2 Soubor 120 // 6.4 Výsledky 120 // 6.4.1 Psychometrické parametry dotazníku 120 // 6.4.2 Postoje ke společenskému uspořádání a politická orientace 123 // 6.5 Diskuse a závěr 127 // DRUHÁ ČÁST // 7 Aktivace genderového stereotypu a výkon v matematice 131 // 7.1 Úvod 131 // 7.2 Metoda 137 // 7.2.1 Výzkumný soubor 137 // 7.2.2 Materiály 138 // 7.2.3 Experimentální manipulace 141 // 7.3 Výsledky 142 // 7.3.1 Základní model 143 // 7.3.2 Modely hierarchických regresí 143 // 7.4 Diskuse 146 // 8 Genderové vzorce v hodnocení prestiže profesních kategorií 149 // 8.1 Trh práce z genderové perspektivy 149 // 8.2 Genderové ne/přiléhavý jazyk 151 // 8.2.1 Ambivalence genderové přiléhavých označení 153 // 8.2.2 Gender a prestiž povolání 155 // 8.2.3 Trh práce z pohledu žen a mužů: teoretické konsekvence 156 // 8.3 Představení realizované třístupňové studie 158 // 8.3.1 Studie 1: Nezávislé hodnocení prestiže 159 // 8.3.2 Studie 2: Explicitní porovnávání 170 // 8.3.3 Studie 3: Představy o ženách a mužích ve vybraných povoláních 173 // 8.4 Diskuse a závěr 177 // 9 Model obsahu stereotypu a fenomén dehumanizace 182 // 9.1 Model obsahu stereotypu 182 // 9.1.1 Dimenze kompetencí a vřelosti 182 // 9.1.2 Další emoce 184 // 9.2 Chování (Behaviors from Intergroup Affect and Stereotypes) 186 // 9.2.1 Řetězec usuzování 188 // 9.3 Komplementární stereotyp 189 // 9.4 Legitimita a stabilita statusového
systému 190 // 9.5 Dehumanizace 192 // 9.5.1 Morální dilema 192 // 9.5.2 Schadenfreude 195 // 9.5.3 Lítost nad slabými 196 // 9.6 Závěr 197 // 10 Stereotypy etnických a národnostních kategorií v české společnosti 198 // 10.1 Úvod 198 // 10.2 Cíle a otázky studie 199 // 10.3 Metodika 200 // 10.3.1 Výzkumný soubor 200 // 10.3.2 Metody 201 // 10.4 Výsledky 204 // 10.4.1 Klíčové dimenze obsahu stereotypu 204 // 10.4.2 Další dimenze obsahu stereotypu 207 // 10.4.3 Stereotypy vybraných etnických a národnostních kategorií 209 // 10.5 Diskuse a hodnocení výsledků 212 // 10.6 Závěr 216 // TŘETÍ ČÁST // 11 ? teorii politické korektnosti 221 // 11.1 Úvodem 221 // 11.2 Politická korektnost a snahy o zvyšování statusu minorit 223 // 11.2.1 Příklady politicky korektních a nekorektních projevů 223 // 11.2.2 Alternativní koncepce politické // korektnosti - a „nepříjemná“ data 226 // 11.2.3 Nástroje a cíle politické korektnosti na první // úrovni: výsledky analýzy 227 // 11.3 Politická korektnost a politický boj 228 // 11.3.1 Politická korektnost v politické praxi 229 // 11.4 Politická korektnost a obrana neomarxistické ideologie 232 // 11.4.1 Kulturní neomarxismus 232 // 11.4.2 Nástroje politické korektnosti 241 // 11.5 Závěrem - 245 // 12 Mikroagrese a status obětí 247 // 12.1 ? pojmu mikroagrese 247 // 12.1.1 Mikroagrese jako subtilní forma rasismu 248 // 12.1.2 Druhy mikroagrese: útok, urážka, invalidace 249
// 12.1.3 Empirický status teorie mikroagrese 250 // 12.2 Boj o statusy v kultuře obětí 252 // 12.2.1 Minority a status obětí 250 // 12.2.2 Generace sněhových vloček, varovné signály a bezpečné zóny 254 // 12.2.3 Proměna univerzity 257 // 12.2.4 Mikroagrese a politická korektnost 258 // 12.3 Závěr 260 // 13 Politika identity a kultura uznání 261 // 13.1 ? vymezení pojmu politiky identity 261 // 13.1.1 Utiskování majoritou a skupinové uvědomění 261 // 13.1.2 Exkluze, autentičnost a politika identity 263 // 13.1.3 Politika uznání a autentičnosti 264 // 13.2 Kritika politiky identity 268 // 13.2.1 Liberalismus a politika identity 268 // 13.3 Závěr 270 // 14 Literatura 271 // 15 Stereotypes and legitimization of social stratification 315 // Summary 315 // Věcný rejstřík 325
1835822
(OCoLC)1042077882
(YANK)15556146
(EBSC)1835822

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC