Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Brno : Etnologický ústav AV ČR Praha - pracoviště Brno, 2014
99 stran : faksimile ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-87112-86-1 (brožováno) ISBN !978-80-87112-81-1 (chyb.)
250 výtisky
Obsahuje bibliografické odkazy
001480847
Obsah // Úvod...9 // Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí // v síti etnologických institucí...10 // Etnologický výzkum pramenů ve fondech vědeckých knihoven...11 // Kapitola 1 // Obor etnologie a etapy etnologického bádání...15 // Definice oboru etnologie...15 // Etapy etnologického výzkumu...17 // Kapitola 2 // Periodický tisk jako fenomén...21 // Studium sekundární literatury...21 // Výzkum pramenů...22 // Klasifikace pramenů...22 // Specifické místo periodického tisku mezi zdroji poznatků...23 // Dějiny periodického tisku...24 // Definice novin...25 // Definice časopisu a jeho druhy...27 // Ročenka...28 // Časopisy dle zaměření...29 // Národopisné a vlastivědné časopisy...29 // Periodika dalších společenskovědních disciplín...30 // Kulturní a osvětové časopisy...30 // Literární časopisy...31 // Stavovská a profesní periodika...31 // Zájmové časopisy...32 // Společné funkce a vlastnosti novin a časopisů ...32 // Aktuálnost...32 // Pravdivost...33 // Zábavnost a atraktivita...33 // Doba existence periodického tisku ...34 // Zájem společenskovědních oborů o periodický tisk...36 // Specifický přístup etnologů к periodickému tisku...37 // Okruhy problémů studia periodik...38 // Analýza periodického tisku...38 // Autoptická zkušenost s periodickým tiskem...39 // Práce novinářů jako objekt bádání etnologů...40 // Kapitola 3 // Žánry periodického tisku...43 // Definice
žánru...43 // Obsah periodického tisku: zpravodajství a publicistika...43 // Zpráva...44 // Článek...44 // Fejeton...45 // Reportáž...46 // Soudnička...46 // Recenze...47 // Útvary mimo žánry...48 // Členění obsahu novin...49 // Žánry a etnolog...49 // Kapitola 4 // Významná témata reflektovaná etnology v periodickém tisku...51 // Tradiční témata...51 // Témata v denním tisku...52 // Témata v časopisech...53 // Osobnosti a jejich aktivity...53 // Autobiografie ...55 // Nekrology...55 // Pojednání o více osobnostech...57 // Od statí v periodickém tisku к monografii...57 // Tvůrčí proces osobností...57 // Významné národopisné podniky...59 // Přípravy NVČ...59 // Prezentace na NVČ...60 // Kapitola 5 // Praktické pomůcky při práci s periodickým tiskem...63 // Soupisy periodik...63 // Univerzální soupisy novin a časopisů...63 // Oborové soupisy novin a časopisů...65 // Bibliografické soupisy...65 // Základní národopisná bibliografie...68 // Bibliografie prací z oblasti historie národopisu na Moravě...69 // Česká národopisná bibliografie ...69 // Bibliografie osobností...70 // Bibliografické soupisy literatury politických celků...70 // Bibliografie významných správních středisek...71 // Regionální bibliografie...71 // Bibliografie etnografických regionů...72 // Bibliografie periodik...74 // Bibliografie národopisných vlastivědných časopisů...75 // Bibliografické soupisy v rámci Rozvoje spolupráce
a zvyšování // výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí...81 // Bibliografie kulturních, osvětových, uměleckých a literárních // časopisů...81 // Současnost bibliografické práce u nás...82 // Kapitola 6 // Paměťové instituce jako místa uchování periodického tisku...85 // Dvojí role periodického tisku...85 // Trojí způsob zachování periodického tisku ...85 // Místa uložení periodik...86 // Významné paměťové instituce...86 // Knihovny...87 // Archivy...90 // Muzea ...92 // Pozůstalosti...93 // Památník národního písemnictví...94 // Potřeba součinnosti...96 // Závěrem // 98
(OCoLC)894843179
cnb002593575

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC