Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Třetí, doplněné a přepracované vydání
Praha : Galén, [2014]
243 stran : ilustrace ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-115-5 (brožováno)
Anglicko-český terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 153-156
Určeno odborné veřejnosti
České a anglické resumé
001480865
ÚVOD ...15 // Definice fitness ...1S // Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi ...16 // Historie kulturistiky // Definice síly ...19 // Druhy síly ...19 // Rozložení svalstva na těle ...19 // Velikost zatíženi ...19 // I Počet opakováni cviků a počet sérií ...20 // ...né mdody posilováni // Metoda izometrická 20 // Metoda izotonická ...21 // Metoda intermediální ...21 // Metoda brzdivá ...21 // Kulturistická metoda ...21 // Kruhový trénink 21 // Frekvence posilování // I Intersexualni rozdíly 22 // Možné negativní vlivy posilováni na zdraví ...22 // Přítomnost bolesti pří cvičení ...23 // Historický vývoj hnutí na podporu pohybové aktivnosti ...23 // Přehled terminologie ...24 // Přehled zdravotních benefitů pohybové aktivity ...25 // 1. DIAGNOSTIKA VE FITNESS 27 // Vstupní rozhovor ...27 // Vyšetření aspekcí ...28 // Vyšetřeni chůze ...29 // Vyšetřeni zkrácených svalů ...30 // Vyšetřeni síly břišních svalů ...31 // Vyšetřeni pohybových stereotypů ...32 // Vyšetření hypermobility ...„33 // Další možné diagnostické metody ...33 // Testování zdatnosti ...34 // 2. KINEZIOLOGICKÁ VÝCHODISKA ...35 // Postura a posturální svalový systém ...35 // Svalová dysbalance ...36 // Hluboký stabilizační systém páteře ... // Fyzioterapeutické vyšetřeni HSSP 39 // Terapie funkčních poruch hybného systému ...40 // Dýchání ...41 // Vztah k postuřr a svalovým dysbalancím, psychosomatické souvislosti v oblasti svalového aparátu ...41 // Dýchán9 při svalové práci 42 // 3. METODIKA POSILOVAČÍCH CVIČENÍ ...43 // Tvarovaní télil ...43 // Sómat o typ a cvičení ve fitness centrech ...44 // Závěry pro praxi44 // 4. POSILOVÁNÍ SVALSTVA ZAD ...47 // Dolní fixátory lopatky ...47 // Zadni část deltového svalu — ...48 // Paravertebrální svaly 49 // Sestavováni cvičebních plánů 50 // Používané cviky ...51 //
5. POSILOVÁNÍ PRSNÍCH SVALŮ ...53 // Posilováni horni části velkého prsního svalu ...53 // Posilováni střední části velkého prsního svalu ...54 // Posilování spodni části velkého prsního svalu ...54 // Sestavování cvičebních plánů ...54 // Používané cviky, ... 55 // 6. POSILOVÁNÍ SVALSTVA RAMEN ...57 // Posilováni střední části deltového svalu ...„ ...57 // Posilováni přední části deltového svalu ...58 // Posilováni zadni části deltového svalu ...59 // Posilováni homí části trapézového svalu 59 // Sestavováni cvičebních plánů ...59 // Používané ťuilty ...60 // 7. POSILOVÁNÍ SVALSTVA PAŽÍ ...61 // Dvojhlavý sval pažní 61 // Trojhlavý sval pažní ...62 // Svalstvo předloktí ...62 // Sestavování cvičebních plánů ...62 // Používané cviky ...„63 // Dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii) ...63 // Trojhlavý sval pažní (m. tnceps brachii) ...64 // Svalstvo předloktí a ruky ...64 // 8. POSILOVÁNÍ SVALSTVA DOLNÍCH KONČETIN ...65 // Komplexní cviky na dolní končetiny ...65 // Posilováni svalů na přední straně stehna...65 // Posilováni svalů na zadní straně stehna ...66 // Posilováni hýžďových svalů ..., ...„ — 66 // Posilování adduktorů kyčelního kloubu ...67 // Posilováni lýtkových svalu 67 // Posilování předního holenniho svalu ...67 // Sestavováni cvičebních plánů ... ...67 // Používané cviky 68 // Přední strana stehna - čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris) ...69 // Zadni strana stehna - dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femons), sval poloblanitý (m. semimembranosus). sval poloilaSitý (m semitendinosus) 69 // Vnitřní strana stehna (adduktory) ...69 // Hýždové svaly (m gluteus maximus, medius, minimus) ...69 // Lýtkové svaly.— ...69 // Přední sval holenni lm. tibialis anterior) ...70 //
9. POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ ...71 // Kineziologie posilování břišních svalů ...„„ ...„71 // Posilováni svalů v oblasti pánve - intersexuálni rozdíly ...72 // Sestavování cvičebních plánů 73 // Používané cviky ...73 // 10. SESTAVOVÁNÍ CVIČEBNÍCH PLÁNŮ ...75 // Stavba cvičební jednotky 75 // Příprava hybného systému na posilovači cvičení ...75 // Hlavni část cvičební jednotky ...76 // Tréninkové metody 76 // Tréninkové metody dle kvality pohybu 76 // Pomocne tréninkové metody ...76 // Závěrečná část - uvolnění ...,„ 78 // Cvičeni začátečníků ...78 // Cvičeni středné pokročilých 79 // Cvičeni pokročilých ...79 // Specifika // ÍL AEROBNÍ TRÉNINK ...81 // Zařazeni aerobního tréninku do cvičebního plánu ...81 // 12. BALANČNÍ CVIČENÍ VE FITNESS ...85 // Základní pojmy ...87 // Relaxace ...87 // Definice strečinku ...8p8 // Protahovací metody ...88 // Hlavni fyziologické účinky strečinku 88 // Zásady prováděni strečinku ...89 // Zařazení strečinku ve cvičební jednotce ve fitness ... 89 // Intersexuálni rozdíly 90 // 14. POSILOVACÍ CVIČENÍ PŘI POSTIŽENÍCH POHYBOVÉHO APARÁTU ...91 // Cvičeni v prevenci a terapii bolesti zad ...91 // Cvičeni při skolióze92 // Cvičení při postižení Scheuermannovou nemocí ...92 // Cvičení při degenerativnich kloubních onemocněních ...93 // Cvičení ve fitness centru při syndromu benigní kloubní hypermobility ...93 // Jak provádět protahovaci cvičení při hypermobilitě? ...94 // Posilování při hypermobilitě , ...94 // 15. DALŠÍ MODERNÍ DRUHY CVIČENÍ PROVOZOVANÉ VE FITNESS CENTRECH—97 // Crossfit 4 97 // TRX závěsný systém 98 // Pilates ...98 // Vibrační přístroje 99 // Podtlakové přístroje 100 // 16. SPECIFIKA CVIČENÍ ŽEN VE FITNESS. FITNESS V TĚHOTENSTVÍ ...101 // Fitness v těhotenství ...103 //
17. SPECIFIKA CVIČENÍ SENIORŮ VE FITNESS ...107 // Koncepce fitness programů pro seniory ...108 // 18. REGENERACE» // Pojem regenerace 109 // Členění regeneračních forem 109 // Vztah mezi regeneraci a rehabilitací ...110 // Regenerační prostředky ve sportu 110 // Individualizace procesu regenerace ...110 // Fyzikální prostředky v regeneraci ...110 // Základní dělení fyzikálních prostředků 110 // Mechanismus působení fyzikálních prostředků ...111 // Vodní procedury ...112 // Teplé koupele ...112 // Vířivá koupel // Podvodní masáž ...112 // Parní lázeň // Světelné procedury ...112 // Infračervené zářenL ...112 // Ultrafialové záření ...113 // Regenerace v kulturistice a fitness ...113 // Wellness ...113 // 19. VÝŽIVA ...115 // Úloha výživy ...115 // Podkožní tuk ...116 // Výdej energie ... 116 // Hodnocení tělesné hmotnosti ...117 // Pravidla pro sestavování jídelníčků pro redukci množství podkožního tuku // Nejčastéjší diety ...118 // Atkinsova dieta (nízkosacharidová nebo bodová dieta) ...118 // Zónová dieta...119 // Dělená strava  ...119 // Dieta podle krevních skupin 119 // Vegetariánství...119 // Tukožroutská polévka ...119 // Fit pro život ...I ...120 // Instantní diety (nizkoenergetické bílkovinné diety) ...120 // Redukční programy pro mládež ...120 // Efektivita redukčních programů ...120 // Nárůst svalové hmoty ...121 // Řízená strava ...121 // Dusíková bilance ...122 // Biologická kvalita (plnohodnotnost) jednotlivých bílkovin ...122 // Sacharidy a tuky ...122 // Aplikace doplňků výživy ...122 // Proteinové koncentraty ..., ...123 // Sacharido-proteinové koncentráty ....123 // Aminoky seliny ...123 // Esenciální mastné kyseliny ...124 // Glutamin ...125 // Stimulanty NO ...25 // Rostlinné adaptogeny ...125 // Vhodná tréninková zátěž ...125 //
Regenerace ...126 // Fitness programy pro nárůst svalové hmoty u mládeže ...126 // Změny legislativy v rámci EU související s doplňky výživy ...126 // Doping ...128 // 2 Přehled zakázaných farmakodynamických skupin a metod dopingu ...129 // Látky a metody zakázané stále ...129 // Zakázané metody ....131 // Látky a metody zakázané při soutěži ...132 // Látky zakázané v určitých sportech ...132 // 20.PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY 135 // Motivace ve fitness 135 // Krátkodobý vliv - změna aktuálního psychického stavu 138 // Anxiolytický vliv ...139 // I Antídepresivní vliv 140 // I Abreaktivní vliv ... 140 // Dlouhodobý vtiv. Tělové schéma jako prostředník změny sebepojetí a sebehodnocení ...141 // Definice tělového schématu a jeho utvářeni v průběhu ontogeneze ...141 // Porucha tělového schematu ...143 // Tělové schéma z pohledu psychologie sportu - možnosti ovlivněni // tělového schématu 143 // Svaly jako symbol - intersexuální srovnání ...144 // Psychologická problematika redukce hmotnosti 144 // Psychologie fitness - návrh koncepce oboru 145 // 21 OSOBNÍ TRENÉR FITNESS - PERSPEKTIVY NOVÉ PROFESE ...147 // Profese osobního trenéra ve fitness - specifikace činnosti ...147 // Legislativní vymezení podnikatelské Činnosti v oblasti fitness 148 // Předpoklady úspěšnosti v práci osobního trenéra 150 // Osobní trenér v práci s mládeží 151 // Analýza současné situace 151 // Perspektivy dalšího vývoje ...152 // PŘEHLED BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ ...153 // ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH CVIKŮ A DALŠÍCH ODBORNÝCH VÝRAZŮ Z OBLASTI FITNESS ...157 // Základní pojmy 157 // Main muscle groups - hlavní svalové skupiny 159 // Back - záda ...159 // Shoulders - ramena 159 // Chest - prsa ...160 // Arms paže 160 // Legs - nohy ...„161 // Buttocks - hýždě ...161 // Abdomen - břicho 162 //
STRUČNÝ POPIS NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH CVIKŮ VE FITNESS ...163 // Posilováni svalstva zad ...——— ...163 // Shyby na hrazdě širokým úchopem nadhmatem k hrudníku ....„.163 // Shyby na hrazdě širokým úchopem za hlavu ...163 // Shyby na hrazdě paralelním úzkým úchopem ...164 // Shyby na hrazdě úzkým úchopem nadhmatem 165 // Přitahy čmky v předklonu (»veslováni« s ćinkou) nadhmatem ...166 // Přitahy činky v předklonu (»veslováni« s činkou) podhmatem ...166 // Přitahy jednoručni činky v předklonu k pasu jednoruč s oporou o lavičku ...167 // Stahování horní kladky širokým paralelním úchopem k hrudníku ...169 // Stahováni homi kladky k hrudníku širokým úchopem nadhmatem ...170 // Stahováni homi kladky širokým úchopem za hlavu ...173 // Přitahy spodní kladky vsedě k pasu (»veslování na kladce«) ...173 // Přitahy vsedě k pasu na přistrojí širokým úchopem podhmatem 174 // Obrácený peck deek 176 // Stahováni protisměrných kladek s vnější rotaci vleže na šikmé lavici ...177 // Hyperextenze s rovnými zády (na šikmé nebo rovné hyperextenčni lavici) ...177 // Postupná extenze trupu (na šikmé nebo rovné hyperextenčni lavici) ...177 // Posilování prsních svalů 178 // Tlaky vleže na rovné lavici s velkou činkou (»bench press«) ...178 // Tlaky na rovné lavici s jednoručnimí činkami 178 // Tlaky na rovné lavici ve vedení ...180 // Tlaky na šikmé lavici (cca 45") hlavou nahoru s velkou činkou ...181 // Tlaky na šikmé lavici s jednoručnimi činkami 181 // Tlaky na přístroji vsedé ...—182 // Rozpažování s jednoručními činkami na iikmé lavici (hlavou nahoru) ...183 // Peck deek ...185 // Stahováni protisměrných kladek ...166 // Pullover s jednoruční činkou 186 // Kliky ...188 // Posilovaní svalstva ramen ...190 // Tlaky vsedě na kolmé lavici s velkou činkou za hlavou ...190 //
Tlaky vsedé na kolmé lavici s jednoručnimi činkami ...191 // Tlaky vsedé na přístroji ...192 oooo // Přítahy velké činky nebo EZ činky ve stoji k bradéo ...192 // Předpažování s jednoručními činkami (současné obéma horními končetinami) 194 // Upažování s jednoručními činkami obou ruč vstoje 194 // Upažování na přístroji jednoruč 195 // Upažování jednoruč na spodní kladce ...195 // Upažování jednoruč s jednoručni činkou s oporou o stěnu ...195 // Posilování svalstva paži 196 // Dvojhlavý sval pažní ...196 // Bicepsový zdvih s velkou činkou ve stoji podhmatem ...196 // Bicepsový zdvih na spodni kladce vstoje podhmatem ...198 // Bicepsový zdvih s jednoručnimi činkami vsto)e ...198 // Bicepsový zdvih obouruč na protisměrných horních kladkách v upažení ...201 // Bicepsový zdvih na přístroji 202 // Bicepsový zdvih s jednoruční činkou jednoruč s oporou o lavici bokem 203 // Trojhlavý sval pažní 203 // Tlaky s velkou činkou vleže na rovné lavici úzkým úchopem nadhmatem ...203 // Francouzský tlak vleže s EZ činkou ...204 // Stahování kladky shora nadhmatem obouruč 205 // Kliky na bradlech, popř se zátěží ...207 // Kliky mezi lavičkami, popř. se zátěží ...210 // Kick back (extenze v lokti s jednoručni činkou jednoruč v předklonu v přlpažení 210 // Posilováni svalstva stehen ...211 // Komplexní cviky ...211 // Dřepy s velkou činkou ...211 // Hacken dřepy na horizontálním přístroji, leg press na horizontálním přístroji ...213 // Výpady s velkou činkou vpřed ...213 // Výpady s velkou činkou vzad ...215 // Přední strana stehna, čtyřhlavý sval stehenní (m quadríceps femoris) ..216 // Předkopáváni na přístroji ...216 // Zadní strana stehna, dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris),sval poloblanitý (m. semímembranosus), sval poloilaiitý (m. semitendinosus) 217 //
Zakopáváni na přístroji vleže ... 217 // Zakopáváni na přístroji vstoje jednonož ...218 // Zakopávání na přístroji vsedé ...219 // Mrtvý tah s propnutýma nohama ...219 // Vnitřní strana stehna (adduktory) ...220 // Snožováni na přistrojí vsedé ...220 // Přmožováni na přistrojí vstoje jednonož (»kyvadlo«) ...220 // Hýžďové svaly (m. gluteus maximus, medius, minimus) 221 // Podsazováni pánve (dle metody Mojžíiové) ...221 // Zanožování jednonož ve vzporu klečmo (se zátěží) ...221 // Zanozování jednonož na spodní kladce ...222 // Roznožováni na přístroji vsedě ...223 // Unožování jednonož na spodní kladce ...224 // Unožováni jednonož ve vzporu klečmo (se zátěží) ...225 // Lýtkové svaly ...226 // Výpony na přístroji vstoje ...226 // Výpony na přístroji vsedě ...227 // Výpony jednonož se zátěží ...227 // Přední sval holenní ...229 // Zvedáni špiček proti odporu ...229 // Posilování břišních svalů ...230 // Sed-leh v lehu na lavici s oporou lýtek ...230 // Sed-leh s flektovanými dolními končetinami, chodidla zapřená o podložku ...230 // Sed-leh na přístroji vsedě ...233 // Stahování horí kladky vkleče ...234 // Přednosy ve visu na žebřinách nebo na hrazdě ..2 4 // Přednosy na rovně lavici // Úklony vleže na boku na hyperextenčni lavici ...235 // Úklony s jednoručniíčinkou ve stoji // Metronomy - // Rotace s tyči vsedě obkročmo na lavici ...238 // Rotace na přistrojí ...238 // ABSTRAKT ...241
(OCoLC)910987887
cnb002633795

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC