Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017
277 stran, xii stran obrazových příloh : faksimile (převážně barevné) ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7325-441-4 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 247-274 a bibliografické odkazy
České a německé resumé
001480902
OBSAH // Předmluva...5 // Úvod ...7 // L ŽIVOT A DÍLO KŘIŠŤANA Z PRACHATIC...11 // 1.1 Životopisná data lékaře Křišťana...11 // 1.2 Literární činnost Křišťana z Prachatic jakožto lékaře...20 // 1.2.1 Latinské texty o pouštění krve...23 // 1.2.2 Latinská protimorová naučení a jejich překlady...24 // 1.2.3 Latinské spisy o léčivech...33 // 1.2.4 Poznámka ? rukopisnému kontextu Herbáře a Antidot???...?7 // 1.2.5 Drobná varia...41 // 1.3 Mýtus o staročeských Lékařských knížkách // a Křišťanovi z Prachatic...42 // 1.3.1 Lékařské knížkyy Františkánova kompilace // a Jádro pohledem literatury...43 // 1.3.2 Spunarovo Repertorium a rukopisný status quo...47 // 1.3.3 Vymezení obou sbírek...49 // 1.3.4 Vznik Františkánovy kompilace...51 // 1.3.5 ? pramenům neznámého Františkána...53 // 1.3.6 Tajemný Akvin odhalen?...57 // 1.3.7 Akvin v kontextu lékařských sborníků...59 // 1.3.8 Tištěné Lékařské knížky...61 // 1.3.9 Konec mýtu...64 // 1.4 Kdy a jak Křišťan psal...65 // 1.5 „Člověk nad jiné učený“...72 // IL MATERIA MEDICA V ANTICKÉ // A STŘEDOVĚKÉ LITERATUŘE...77 // ILI Stručný úvod do terminologie...77 // 11.2 Materia medica v antické a raně středověké literatuře.80 // 11.3 Materia medica v arabské literatuře...86 // 11.4 Materia medica na latinském Západě...91 // III. ÚVOD DO PROBLEMATIKY // STŘEDOVĚKÝCH BOHEMIKÁLNÍCH HERBÁŘŮ...99 // HI.l Přehled literatury o středověkých
herbářích...99 // HI.2 Termíny „herbář“ a „rostlinář“...101 // 111.3 Herbář v kontextu literatury o léčivech...105 // 111.4 Počátky naší herbářové literatury...108 // IV. LATINSKÝ HERBÁŘ KŘIŠŤANA Z PRACHATIC...115 // IVI Herbář ve starší literatuře...115 // IV.2 Stav dochování...118 // IV.3 Obsah a struktura spisu...123 // IV.4 Nahlédnutí do Křišťanovy kompilační dílny...128 // IV.4.1 Autor o svých pramenech...128 // IV.4.2 Circa instans...130 // IV.4.3 Aggregator...133 // IV.4.4 Problematika spojená s prameny...142 // I V.4.5 Vymezení dvou redakcí a jejich prameny...144 // I V.4.6 Vztah obou redakcí a otázka jejich autorství...147 // IV.4.7 Kompilační technika...153 // IV.4.8 Další potenciální prameny...160 // IV.5 Křišťan a jeho nová kompilace - „useful, but not original“?.162 // I V.6 Čtenáři Herbáře a jeho praktická využitelnost ...165 // IV.7 Křišťanův Herbář dnes...173 // V. DRUHÝ ŽIVOT HERBÁŘE KŘIŠŤANA Z PRACHATIC...177 // V.l Druhý život v literatuře...177 // V.2 Křišťanův Herbarius jako pramen herbářů staročeských...179 // V.2.1 Herbář rukopisu vodňanského...180 // V.2.2 Herbář rukopisu strahovského...185 // V.2.3 Herbář muzejní...188 // V.2.4 Druhý muzejní překlad...189 // V.2.5 Herbář O mocech rozličného koření...192 // V.2.6 Popularizace latinské literatury o simpliciích // ve staročeských herbářích 15. století...199 // V.2.7 Herbář tištěných
Lékařských knížek a jeho původ...202 // V.3 Staročeská Ranná lékařství Viléma, ze Saliceta ...206 // V.4 Vbkflbw/dř Jana Vodňanského...214 // SHRNUTÍ A VÝHLED...231 // Zusammenfassung...237 // Seznam zkratek...245 // Použité prameny a literatura...247
(OCoLC)1028182946
cnb002955446

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC