Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
MU
Hudebnina
1. vydání
Třebíč : Muzeum Vysočiny ; Brno : Akademie věd České republiky, Etnologický ústav, 2015
1 zpěvník (510, viii stran) : ilustrace (některé barevné), 1 mapa ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-86894-36-2 (Muzeum Vysočiny Třebíč)
ISBN 978-80-86894-19-5 (Muzeum Vysočiny Třebíč ; soubor ; vázáno)
ISBN 978-80-87112-96-0 (Etnologický ústav AV ČR ; vázáno)
ISBN 978-80-87112-53-3 (Etnologický ústav AV ČR ; soubor ; vázáno)
zpěv (1) ; [celkový počet interpretů: 1]
Průvodní texty česky, resumé anglicky a německy
Obsahuje bibliografii na stranách 41-43, bibliografické odkazy, rejstříky a fotografickou přílohu
Písně milostné -- Písně rekrutské a vojenské -- Písně žertovné a pijácké -- Písně ke kalendářním obyčejům -- Písně k obyčejům životního cyklu -- Tance -- Písně epické -- Písně duchovní a pohřební -- Písně k poutím a procesím
Lidová píseň a hudba v severní části Podhorácka / Marta Toncrová -- Lidová píseň jako součást života na severním Podhorácku a v přilehlé části Bystřicka / Irena Ochrymčuková
Písně podloženy česky
001480905
Obsah // strana // Lidová píseň a hudba v severní části Podhorácka // (Marta Toncrová) ... 7 // Prameny a literatura ... 27 // Lidová píseň jako součást života na severním Podhorácku // a v přilehlé části Bystřička (Irena Ochrymčuková) ... 29 // Prameny a literatura ... 41 // Ediční poznámka ... 45 // Volkslieder ... 47 // Folk Songs ... 49 // Písně milostné ... 51 // Písně rekrutské a vojenské ... 195 // Písně žertovné a pijácké ... 267 // Písně ke kalendářním obyčejům ... 333 // Písně к obyčejům životního cyklu ... 377 // Tance ... 415 // Písně epické ... 433 // Písně duchovní a pohřební ... 455 // Písně к poutím a procesím ... 467 // Soupis pramenů pro komparaci, zkratky ... 488 // Mapa okolí měst Tišnov a Bystřice nad Pernštejnem ... 491 // Rejstřík obcí podle místa zápisu ... 492 // Rejstřík lokalit zmíněných v písních ... 494 // Rejstřík sběratelů a editorů ... 496 // Rejstřík zpěváků ... 498 // Zkratky institucí ... 501 // Abecední seznam písní ... 503 // Barevná příloha // 5 // Abecední seznam písní // píseň číslo strana // A ta smrtná neděle 198 337 // A vy, panimámo, co děláte 1 53 // A vy, paní matko, máte hezkou ceru 213 358 // A vy, panímámo, co děláte 2 54 // Ach, cestičko, cesto ušlapaná 3 56 // Ach, já smutný, zarmoucený 292 457 // Ach, kýž jsem slavíčkem 4 58 // Aj, panimámo, panimámo 5 59 // Aj, stezička, stežka ušlapaná 6 61
// Aj, ty ptáčku, jeřabáčku 230 379 // Aj, ty ptáčku, švitořáčku 231 380 // Aj, v neděli z rána 7 62 // Alou, páni muzikanti 148 269 // Aničko, dušičko, pověz mně věrně 8 63 // Až já pujdu okolo háje zeleného I 9 64 // Až já půjdu okolo háje zeleného II 10 66 // Až pomašírujem drásovskou branou ven 100 197 // Až pomašírujem tři sta mil za Vídeň 101 198 // Bílý den již svítá 11 68 // Bude vojna, bude 283 435 // Budem taky proso žít 214 359 // Budeme-li žít proso, budem taky vázat 210 354 // Byl jarmark, byl jarmark 232 381 // Byl sem včera u muziky 12 69 // Byla cesta ušlapaná 284 438 // Cib, cib, cibulenka 211 355 // Císaři, císaři, malou krajinu máš 102 199 // Co je to za děvčina 13 70 // Co ti naši dělají 14 71 // Copak je, synečku, po malé ženě 149 271 // Copak je to za veselí 233 382 // Cos, Mařenko, cos dělala 234 383 // Cos, má milá, cos dělala 235 384 // Čtyři koně ve dvoře 15 72 // Dajč I 258 417 // Dajč II 259 417 // Dajč III 260 418 // Dala sobě v Šebetově punčošky štrikovat 150 272 // Dej, Bože, ourodu 16 74 // Dež sem já šil od Laškova 151 274 // Ditě mé rozmilé I 17 75 // Ditě mé rozmilé II 18 76 // Dobrou noc, Maria, přejeme tobě 300 469 // Dobře je ti, synku 103 201 // Dobře na špacír jiti 104 202 // Doubravník jest na pěkné rovině 19 77 // Dragouni, dragouni malované děti 105 204 // Drásovská hospoda 152 276 // Drásovský stárku, buď veselý 222 367
// Dyž sem já šel jednou o půlnoci 20 78 // Dyž sem šel cestičkou huzkou 153 278 // Dyž sem šel od milé 21 80 // Dyž sem vandroval, muzika hrála 22 82 // Ejhle, svazek je zrušený 293 458 // EšČe sem nevypil za tolar pálenky 154 280 // Gridolina široká 155 282 // Haj, husičky, haj do lesa 156 283 // Hajsa, hajsa, má králenko, hajsa 215 360 // Hej, hej, hej, máme na prodej 236 385 // Hory. doly, černý les 106 205 // Hořké pivo néni dobry 157 284 // Hořký pivo dobry nejni 158 286 // Chudobná děvečka pro Boha prosila 23 84 // Já jsem děvče jako lusk 159 287 // Já mám milou ve Vídni 160 288 // Já sem synek z Óstopeče 223 368 // Já sem taky jednu pannu miloval 24 85 // Jak mě osud nenávidí 25 86 // Jak sem řekl, tak udělám 107 207 // Je toho příčina pan starosta i s radníma 108 209 // Jedou dragouni 109 210 // Jedou, jedou vápenici 161 289 // Jeřábku, jeřábku, každý na tě svěčí 26 88 // Jestli mě ráda máš 110 212 // Ještě já se podivám 111 213 // Ještě je, ještě je v tom Tišnově míra 112 214 // 504 // Jetelíčku. jeteli, jetelíčku v lese 27 89 // Již tenkráte sem dokonal 294 459 // Jíž jest polámaný mosteček ten 28 91 // Juž só ženci za dvorem 217 362 // К Nedvědici je cestička 29 93 // К Věžnýmu je stežka ušlapaná 30 95 // Kde jsi, svátá Matko Páně 301 471 // Kdo hledá pomoci 302 474 // Kdo študentům mnoho věří 162 290 // Kdybych já moh najít takovou panenku 31 96 // Kdybych
já věděla 163 291 // Kdybych to byl dříve věděl 32 98 // Když Buh tento svět vznešený stvořil 237 387 // Když Buh podivný tento svět stvořil 285 441 // Když jí věnec dávali 238 389 // Když jsem já šel od svej milej 164 292 // Když jsem nezahynul 33 100 // Když jsem vandrovál, muzika hrála 34 101 // Když mě nechceš, modrooká holka 165 293 // Když milý Kristus Pán do nebe vstupoval 286 443 // Když sem oral za tým lesem 113 216 // Když sem šel od milý 35 103 // Když sem šel stezičkou houzkou 166 294 // Když sem šel z jarmarku z Prostějova 36 104 // Když sem šél z jarmarku z Boleslavi 37 105 // Když šel Janek z posvícení 167 296 // Ke Křeptovu cesta dlouhá I 239 390 // Ke Křeptovu cesta dlouhá II 240 392 // Ke Křeptovu louka 38 107 // Koulelo se, koulelo 241 393 // Kozarada I 261 419 // Kozarada II 262 420 // Kozarada III 263 421 // Králko, královno 203 346 // Královnička, královna 216 361 // Královnička, královná 199 338 // Královničko, královno, král tebe volá 212 356 // Krásná růžičko májová 295 460 // Krchove, krchove, zahrado zelená 39 108 // Kudy tráva rostávala 114 217 // Kýž jest tě možno poslechnout 115 219 // Lažanská hospoda z drobného kamení 40 109 // Letěla husička 168 297 // Lipůvský pan farář dobře káže 41 110 // Litovat, matičko, litovat budete 116 221 // Líto je mně, líto 242 394 // Má milá je nemocná 42 111 // Má panenko, jak se máš I 43 112 // Má panenko,
jak se máš 11 44 113 // Maděra 266 423 // Maděra 1 264 422 // Maděra II 265 422 // Malostovský stárku, bud veselý 224 369 // Málo pšenic, málo žit 169 298 // Mám já děvčátko jako květ krásné 45 114 // Mám já mou milou 46 115 // Maměnko, ožením se 225 370 // Marně, synečku, marně žiješ I 117 222 // Marně, synečku, marně žiješ II 118 223 // Marš 268 424 // Marš sedlské 267 423 // Mé staré rodiče 119 224 // Menuet 272 426 // Menuet I 269 425 // Menuet II 270 425 // Menuet III 271 426 // Měl jsem já Andulku 47 116 // Můj milý na vojnu jede I 120 226 // Můj milý na vojnu jede II 121 228 // My jsme chlapci kabrňáci 48 117 // Na hoře Táboře u sedláka 170 299 // Na naší lóce fůra sena 243 395 // Na naší lóce travička zelená 204 347 // Na nebesích, na vršíčku 226 371 // Na Pernštejně pěkný dům 49 118 // Na svátého Řehoře 196 335 // Na svatýho Řehoře 197 336 // Nad horami, pod horami štyry koně mám 122 230 // Napřed sobě utři bradu 171 300 // Našil sem kókole 50 120 // 506 // Náš hospodář, hodné dvořák 218 363 // Náš pantáta, hodné dvořák 219 364 // Náš rychtář má pěkný koně 51 121 // Nebudu já u masara 172 301 // Nechte nás zpívati 205 348 // Nechytě mě za kolínka 173 302 // Nepudem dom, nepudem 174 303 // Nepudem. nepudem, až se hodně napijem 175 304 // Neviděli ste tu moju ženku 176 305 // Od Dunaja teče potůček krvavý 123 232 // Ož sem te pančoške zedrala 244 396
// Ó Maria, v každé době 303 476 // Páni muzikanti, vemte instrumenty 177 306 // Panimámo a pantáto, já vás pěkně prosím 124 233 // Panimámo. hezkó cérku máte 52 122 // Panímama zlá 53 124 // Panímámo zlatá, votvíréte vrata 220 365 // Pásla husy dole pode mlýnem 54 125 // Pepínek, Pepínek pískal na lupínek 125 234 // Pijali, pijali dvá bratři vožralí 178 308 // Poďme, bratři, dohromady 126 235 // Podte, chlapci, к nám 227 372 // Pochod 273 427 // Pojď, nevěsto vyvolená 296 461 // Pojedeni do mléna 206 349 // Poslechněte lamentací 179 309 // Poslyšte, ženáci, smutné legraci 180 310 // Pravda a žádná lež 287 444 // Proč mě, pantáto, tak nerád máte 55 126 // Před naším oknem hájina 56 128 // Před naším oknem kalina 57 130 // Přenešťastná drásovská silnice 58 132 // Přes Drásov je cesta dlouhá 127 237 // Přes Kynice stežniček 128 239 // Přes Lipůvku jde silnice 59 134 // Přeškoda, má milá 181 311 // Přišla přenešťastná doba na nás 129 241 // Raduj se, Panno přečistá 304 478 // Rosa padla, tráva zvadla 60 136 // Seber si, Mařenko, co je tvýho 245 398 // Seděla králenka pod zeleným hájkem 207 // Sem pospěšte, ctitelově 297 // Skočná I 274 // Skočná II 275 // Skočná III 276 // Skočný I 277 // Skočný II 278 // Skočný III 279 // Skoro ráno, ráno, raničko 130 // Skoro ráno, skoro raníčko 61 // Slunečko zašlo za hory 246 // Slunéčko zhasíná, klekání zvoní 305
Smrtolenko má milá 200 // Smrtolenko milá, kdes tak dlouho byla 201 // Smrtonoško, velkonočko 202 // Smutno, teskno na vše strany 62 // Só, só bramorové dveří 228 // Spadl lístek s javora 131 // Spoledne ze dvě hodiny 63 // Staň, dívko, nahoru 229 // Staňte, koníčky, staňte 64 // Starajó se lidi 182 // Stojí borověnka borová 132 // Stojí borověnka zelená 133 // Stojí borovička borová I 65 // Stojí borovička borová II 66 // Stojí zahrádečka kulatá 67 // Stojí zahrádečka roubená 68 // Svatý Duše, stuj při nás 208 // Svítí hvězda jasná 69 // Šestadvacátého máju 183 // Šél syneček, býl veselý 70 // Šla babička ke zpovědi 247 // Šla má milá na travičku 71 // Šla na trávu sokolovou 72 // Šla židovka vedle krámu 184 // Šlo děvčátko lesem 288 // Špimberkem za městem 209 // Štyry koně ve dvoře I 73 // Štyry koně ve dvoře II 74 // 350 // 462 // 427 // 428 // 428 // 429 // 429 // 430 // 242 // 138 // 400 // 480 // 340 // 342 // 344 // 140 // 374 // 244 // 142 // 376 // 144 // 314 // 245 // 246 // 145 // 147 // 148 // 149 // 351 // 151 // 315 // 152 // 402 // 154 // 156 // 316 // 446 // 352 // 157 // 159 // 508 // Ta drásovská brána 134 247 // Ta drásovská chasa, Bože, to je krása 185 317 // Tá brněnská brána I 135 248 // Tá brněnská brána II 248 404 // Taky nám, taky nám 186 318 // Tamhle jsou Bitovčice 187 320 // Teče voda vod Trnčina 136 249 // Ten drásovský kostelíček 137 250 // Ten
křeptovský mostek prohýbá se 138 252 // Ten sebranský kostelíček 139 253 // Ten Vojta je hodné dvořák 221 366 // Těžko mě má matka vychovala 140 255 // Těžko trpět žízeň 188 321 // Těžký jest, těžký kameň mlénský 249 405 // Trhalo děvče, trhalo děvče 75 160 // Tří doktoři přišli ke mně 76 161 // Ty Maškovy koně 77 162 // Ty musíš, má milá, něco na mě vědět 78 163 // U Cebína je hájiček 79 165 // U špilberské brány 141 256 // U Trnčina jarmark bude 189 324 // U Věžnýho na kopečku 142 257 // Udělaly jsme si z panenky ženu 250 406 // Uprostřed Lažánek stojí dum 80 166 // Už je vojna vydaná 289 448 // Už sem ty pantličky zedrala I 251 407 // Už sem ty pantličky zedrala II 252 408 // Už, už, už Jeníček je muž 253 409 // V šerkovskym mlejně 190 325 // V té naší zahrádce malý ptáček skáče 81 167 // V tom černvirském černém lese 290 450 // V tom čenvírském širém poli 143 259 // V tom drásovském poli 82 168 // V tom háječku 83 169 // V tom lažanském černém hájku 84 170 // Vale tobě, marný světe I 254 410 // Vale tobě, marný světe II 255 412 // Včerá mně sluníčko svítilo 85 171 // Včerá mně svítilo sluníčko 86 172 // Vdejte mě, matičko 191 326 // Ve vší pobožnosti 306 // Vesele čekáme poslední hodiny 291 // Veselou, Jozífku, veselou svatbu máš 256 // Veže zvučné, smutné hrany zvoní 298 // Vláčitá I 280 // Vláčitá II 281 // Vláčitá III 282
// Voják dyž přide к muzice 192 // Volešský potůček skalinami hučí 87 // Vorala, vorala s černejma volama 193 // Vstávej, má milá, snídani vařit I 88 // Vstávej, má milá, snídani vařit II 89 // Všeci lidi tiše spějí 299 // Vy, brněnští páni, jak vy byste rádi 144 // Vychvalujte, prozpěvujte 307 // Vyrostla mně bílá růže 90 // Vyšla hvězda jasná 91 // Z toho si nic nedělej 92 // Za horama, za lesy 93 // Za padesát rejnských mladý volčata 257 // Za vodou, za vodou, za vodičkou I 94 // Za vodou, za vodou, za vodičkou 11 95 // Začínám ve jménu Páně 308 // Zafóké, větřičko, vod východu 145 // Zahajovské rokytí 96 // Zahrejte nám. kamarádi 194 // Zachází slunečko za černé hory 97 // Zapadá sluníčko za ty lesy 146 // Zatoč se, slunéčko, nad Drásovem 147 // Zatoužil jsem jednou před půlnoci 98 // Žádný nevěří, jak mě to těší 99 // Židova kořalka 195 // 481 // 452 // 413 // 463 // 430 // 431 // 431 // 328 // 173 // 329 // 174 // 175 // 465 // 260 // 483 // 177 // 179 // 181 // 183 // 414 // 184 // 186 // 485 // 262 // 187 // 330 // 188 // 264 // 265 // 190 // 192 // 331 // 510
cnb002724734

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC