Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
MU
Hudebnina
1. vydání
Třebíč : Muzeum Vysočiny ; Brno : Akademie věd České republiky, Etnologický ústav, 2011
1 zpěvník (510 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh) : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87112-54-0 (Etnologický ústav AV ČR ; vázáno)
ISBN 978-80-87112-53-3 (Etnologický ústav AV ČR ; soubor ; vázáno)
ISBN 978-80-86894-18-8 (Muzeum Vysočiny Třebíč ; vázáno)
ISBN 978-80-86894-19-5 (Muzeum Vysočiny Třebíč ; soubor ; vázáno)
zpěv (1) ; [celkový počet interpretů: 1]
Průvodní texty česky, resumé anglicky a německy
Obsahuje bibliografii na stranách 19-22, bibliografické odkazy, rejstříky a fotografickou přílohu
Písně milostné -- Písně vojenské a rekrutské -- Písně žertovné a pijácké -- Písně ke kalendářním obyčejům -- Písně k obyčejům životního cyklu -- Písně o řemeslech a stavech -- Písně k tanci -- Písně epické -- Ukolébavky
Lidová píseň na Podhorácku / Marta Toncrová -- Lidové zvyky a slavnosti v současném životě Náměšťska a Velkobítešska / Silvia Smutná
Písně podloženy česky
001480906
Obsah // strana // Lidová píseň na Podhorácku (Marta Toncrová)... 7 // Prameny a literatura... 19 // Lidové zvyky a slavnosti v současném životě // Náměšťska a Velkobítešska (Silva Smutná) ... 23 // Ediční poznámka... 37 // Folk Songs of the Podhorácko Region... 39 // Volkslieder aus Podhorácko... 41 // Písně milostné... 43 // Písně vojenské a rekrutské ... 139 // Písně žertovné a pijácké ...211 // Písně ke kalendářním obyčejům ...287 // Písně к obyčejům životního cyklu ...349 // Písně o řemeslech a stavech ...411 // Písně к tanci ...429 // Písně epické ...455 // Ukolébavky ...479 // Zkratky ...486 // Rejstřík obcí podle místa zápisu ...487 // Mapa okolí měst Náměště nad Oslavou a Velké Bíteše ... 489 // Rejstřík lokalit zmíněných v písních ... 491 // Rejstřík sběratelů ...493 // Rejstřík zpěváků ...495 // Abecední seznam písní ...501 // Barevná příloha // 5 // Abecední seznam písní // píseň číslo strana // A dyž přidu z hospody 134 213 // A já přenešťastná, čeho sem se dočkala 201 289 // A na ty louce zeleny 1 45 // A v tom Hlubokým stojí dům 2 47 // Ach. běda mně přesmutnému 77 141 // Ach. běda mně smutné ženě 135 214 // Ach. já ubohý pijáček 136 215 // Ach, poslyšte lamentaci 137 216 // Ach. smutno, přesmutno 78 142 // Aj, hody. hody budó 79 143 // Aj, již sem prošel celó Moravu 3 49 // Aj, mázku, mázku 138 217 // Aj. mládenče, mládenče 244 351
// Aj, my sme to dozpívali 316 443 // Aj, Skreje, aj, Skreje 4 50 // Aj, už sem se, můj tatíčku, oženil 80 144 // Aj, vy páni ševci, ševci 139 218 // Aj, vy páni. vojenští páni 81 145 // Ale kdybys ty, Jeníčku, věděl 202 291 // Alou, muzikanti, vivat 140 219 // Až já pujdu. povandruju 82 147 // Až nám bude osum 141 221 // Až pomašírujem tou nalouckou branou ven 83 148 // Až pujdu z hospody 5 51 // Beno! Strojte, panímámo, kořeno 224 324 // Běda, běda mě smutnému 84 149 // Blíž к tobě, Bože můj 290 404 // Bodejš se propadlo pod koněm bahno 6 52 // Borovičky borový, to zeleny stromoví 7 53 // Březnické panenky, to sou parádnice 308 432 // Březník stojí na pěkné dolině 8 54 // Bude jarmark, bude jarmark 245 352 // Budeš mít, beránku, smrt nevinnou 233 333 // 501 // píseň číslo strana // Bys byla požehnaná 246 353 // Cestičko blódivá 9 55 // Cib, cib, cibulenka 216 313 // Co bodeme dělat, my děvčátka - Křoví 248 355 // Co budeme dělat, my děvčátka - Kralice 247 354 // Co sis to smyslila 291 406 // Copak vy, panenky, z toho máte 10 56 // Cos, má milá, cos dělala 249 356 // Což je to těžká věc 85 150 // Červená růžičko, proč se nerozvíjíš 11 57 // Čém budu, těm budu 295 413 // Čich je to poličko nevorany 86 151 // Čichpak to koníčky 12 59 // Dala sem si kapcu šiti 142 222 // Daleko к vám. daleko mám 225 325 // Dé, dé, dé, dé, Mařenko, dé 250 357 // Dej Bůh ščesti tomu domu 236 337
// Dej nám, Pánbůh, zdraví 143 223 // Děvčata, děvčata dobře se chovejte 87 152 // Dycky sem ti říkávala 296 414 // Dyž já jdu od Rudky 88 153 // Dyž nevěstu strojili 251 358 // Dyž se tráva zelenala 13 60 // Dyž sem sloužil u sedláka 297 415 // Dyž sem šel к mé milé ve dne 15 63 // Dyž sem šel okolo háje zeleného 14 62 // Ej, vojáci, vojáci 89 155 // Ejhle tamhle v Betlémě 237 338 // Ešče sem neusnul 90 156 // Haj, haj, haj, husičky 16 65 // Haj, husičky, už je rosa 144 224 // Hajej huči, zavři voči 338 481 // Hasa, hasa, má králenko, hasa 215 312 // Hej. hej, hej a máme na prodej 252 359 // Hej, hej, hej, máme na prodej 253 360 // Hejsa, chaso, gde ste gdo 145 225 // Helenko, Helenko, vem si krejčího 298 416 // 502 // píseň číslo strana // Heny, heny, heny 339 482 // Holomouc je pěkný město 91 157 // Hop, hop. hop, najedla se króp 254 362 // Horníci, horníci, jak vy se as máte 299 417 // Hořela, lípa hořela 17 66 // Houpy, houpy, Bartoši 340 483 // Houpy, houpy. kočky snědly kroupy 341 484 // Huči. huči, hučiči 342 485 // Huž nám nastaly hody 234 334 // Chodil jsem mnoho let 18 67 // Chodila matička okolo rybníčka 92 158 // Chodila milá po rynku 19 69 // Chudoba, chudoba taje velice zlá 20 70 // Já mám pannu jménem Nánu 146 226 // Já mám ženu kvočnu 255 363 // Já mám ženu pokornou 21 71 // Já se tebe, má panenko 22 72 // Já sem Češka rozená 147 227 // Já sem panenka z dobrýho chováni 256 364
// Já sem syneček mynářský 300 418 // Já sem z rodu šlechtického 93 159 // Já ubohá děvečka 148 229 // Já vás prosím, páni hosti 257 365 // Já vim o lóce široké 23 73 // Jak živa jsem neviděla 149 230 // Jatelinka v lese 322 451 // Jede Janek s pole domu 258 367 // Jede železnice od Vídně 94 160 // Jel synek orati 24 75 // Jestli ses tak oženil, jako já 150 231 // Ješče mně nebylo sedům let 25 76 // Ještě já se podívám 95 162 // Ještě je, ještě je na Moravě míra 96 163 // Ještě jsem neusnul, vstávat musím 97 165 // Jetelíčku v lese 323 452 // Již je polámaný mostek ten 26 77 // Jož sme to žitečko dožali 226 326 // 503 // píseň číslo strana // Juliána, krásná panna - Čikov 325 457 // Juliána, krásná panna - Heřmanov 326 459 // Juž, juž, juž, Honzíček je muž 259 369 // Juž máte žence za dvorem 227 327 // Juž sem te pantličke zedrala - Křoví 260 370 // Juž sem ty pantličky zedrala - Kralice 261 371 // Juž sem ty pantličky zedrala - Lhotka 262 372 // Juž sem vám ji zazpívala 151 233 // Kamarádko, sestro milá 27 78 // Kdyby mně tak bylo 28 79 // Když jsem já šel v Brně po ulici 152 234 // Když jsem šel na hory pro hrách 314 440 // Když se první švec narodil 153 236 // Když sem já šel přes hranice 29 80 // Když si chceš ženušku namlouvat 154 237 // Když víš, že sem tenká 155 238 // Ketkovice jsou v dolině 98 166 // Ketkovští mládenci 99 167 // Kolíbala babka děcko 156 239
// Král zlámal nohu 217 315 // Králko, králenko 211 307 // Křeše mynář, křeše kamen 301 419 // Ku Praze je cesta dlouhá 30 81 // Lamentaci mám na srdci 157 240 // Lítej, ptáčku, lítej 31 82 // Luk, luk, luk. luk. luk, luk gloria 321 450 // Má drahá panenko, moje fijalenko 32 83 // Má milá šla na kázání 33 84 // Má panenko, nevdávé se 158 241 // Má zlatá maminko, mám se vdávat 159 242 // Má zlatá matičko 34 85 // Málo pšenic, málo žit 263 373 // Mám já děvčátko jako květ krásny 35 86 // Mám já děvče od Náměště 160 243 // Mám já zahrádku a v ní rozmarýn 36 87 // Mám já ženu šmajchlovnou 161 244 // Marjáno, stávé ráno 162 245 // 504 // píseň číslo strana // Marně, synečku. marně žiješ 100 168 // Měl jsem holku, hezkou holku - Senorady 37 88 // Měl sem holku, jenže byla ze vsi - Náměšť 163 246 // Měla sem já milého - Naloučany 164 247 // Měla sem já šuhajíčka 219 317 // Mesiáš přišel na svět 264 374 // Měsíček jasně svítí 38 89 // Mistře, nad mistra vyučený 204 294 // Muzikanti, friško 312 438 // Muzikanti, vy jste svati - Ketkovice 165 248 // Muzikanti, vy ste svati - Březník 315 442 // Muzikanti, vy ste svati - Pucov 166 249 // Muziko, pěkně zahré 167 250 // Můj koníček hnědovraný 101 169 // My klekání hrkáme 207 302 // My sme hoši mladí sami vybíraní 102 170 // My tři hodiny klapáme 208 303 // Mynář sem byl. mynář budu 302 420 // Mynářiček sedí v
lese 303 422 // Myslivci, myslivci, vy verbujete 103 171 // Na ketkovské věži dvanáct hodin bije 317 445 // Na kopečku stojí mlýn 313 439 // Na mšo svató zvonijó 327 460 // Na mšu svató zvonijó 328 462 // Na tom našem nátoně 104 172 // Na tom roudkém roli 39 90 // Na ty naši zahrádečce 40 91 // Na úpatí stráni chata nakloněná 329 464 // Nač to pořád říkáš 41 92 // Nad Betlémem hvězda jasná vychází 238 340 // Nad Tasovem je háječek 265 377 // Nastala koleda, pantáto náš 239 341 // Nastalo mně rozloučeni 105 173 // Náš pan rychtář 168 251 // Naša panímáma z vokna kóká 228 328 // Naši staří pijávali a my taky budeme 320 449 // Nebudu já hospodařit 304 423 505 // píseň číslo strana // Nebyl bych u sedláka 220 318 // Nechoď к nám, synečku, nechoď 42 93 // Nechoď к nám, synečku 318 447 // Nechoď tam, pod za mnou 169 252 // Nekerý mládenec si mnoho myslí 170 253 // Néni lepší jako sedlákovi 305 424 // Nestála sem s milým 43 94 // Ničehož mně líto nejni 44 95 // Ó,jak sladce spočívají 292 407 // Ó, lásko, rozkoš očí 266 379 // 0, můj zlatej Honzíčku 45 96 // 0, růžičko zahradnická 46 97 // 0, světe, o, světe ty panuješ 106 174 // Od neděle do neděle 330 465 // Och, ty ptáčku jeřabáčku 171 254 // Okolo Ketkovic teče čistá vodička 319 448 // Okolo Křovího teče čistá vodička 107 176 // Okolo Pucova čistá voda teče 47 98 // Panebože všemohoucí 172 255 // Panenko
ze Bzence, neber sobě Němce 267 381 // Páni muzikanti, lupiči, lupiči jste 173 256 // Panímámo zlatičká 212 308 // Pásla panenka páva 48 100 // Pod doubravou v hustým lese 331 467 // Pod maijánskou věží 49 101 // Pod našim mostečkem vodička se toči 108 177 // Pod naším oknem stojí kůň vraný 109 179 // Pod našima okny zahrádečka 110 180 // Podle Biteše vodička teče 50 102 // Pochválen bud Ježíš Kristus - Křižínkov 268 382 // Pochválen bud Ježíš Kristus - Ketkovice 235 335 // Porá zeli, porá zeli, nikdá kósek masa 174 257 // Poslechněte, krajanově 332 469 // Pospěšme к Betlému, dary nést malému 240 343 // Pověz mně, Mařenko, pověz 324 453 // Poznal jsem svět maličko 111 181 // Pročpak ste, matičko, tak smutná 269 383 // 506 // píseň číslo strana // Proto sem se tak mladá vdávala 175 258 // Před naším domem stojí kúň vraný 112 182 // Přenešťastná čikovská silnice 51 103 // Přes Moravu letí malý ptáček 52 105 // Ráno, ráno, raníčko - Velká Bíteš (Veselý) 113 185 // Ráno, ráno, ráno, raníčko - Velká Bíteš (Tiray) 53 107 // Řbitove, řbitove, zahrado zelená 270 384 // Řikalas mně, panenko, že mě ráda máš 54 108 // Sama sobě připravila stoličku 271 385 // Sedlák, sedlák, sedlák 176 259 // Slavíček je malý ptáček 114 187 // Slunečko polední, jen drobek prohlédni 55 110 // Slunečko z hory vychází 115 188 // Slunečko zašlo za hory 272 386 // Sluníčko zapadá
za ty lesy 56 111 // Služ, děvečko, služ u nás 177 260 // Smrtolenko milá, gde’s tak dlouho byla 205 297 // Smrť nesem, zanesem 206 300 // Sokoličku, malý ptáčku 57 113 // Stala se mně příhoda 58 114 // Stará babica v modré jupici 178 261 // Staral se chudé s chudó 179 262 // Starala se máti má 293 408 // Stojí borověnka borová - Střemchoví 218 316 // Stojí borověnka borová - Ketkovice 116 189 // Stojí hruška v širém poli 333 470 // Strojte, panímámo, kořeno 229 329 // Strojte, panímámo, zázvorem 230 330 // Studená rosička trávu zastudila 59 115 // Svatoslavský kostelíčku 60 116 // Sviť, měsíčku, svit 222 321 // Sviť, měsíčku zdejší 223 323 // Svítila mně jasná hvězdička 61 117 // Šel jsem hustým lesem 117 190 // Šla husarka mladá 213 309 // Šla Marija přes údolí 334 472 // Šuhajova mladá žena - Křoví 180 263 // 507 // píseň číslo strana // Šuhajova mladá žena - Březské 210 306 // Švec visí na vrbě na hrachovině 306 426 // Ta betešská brána 273 387 // Ta rudská brána 274 388 // Ta zbraslavská brána 275 389 // Támhle je háječek, támhle je černý les 62 118 // Tamhle je louka široká 309 433 // Tancovala ryba s rakem 181 264 // Tancuj, holka, dám ti vdolka 310 435 // Tasovská hospodská má dceru 182 265 // Tasovský kostelíčku 276 390 // Teče voda, teče po potoce к řece 63 119 // Teče voda ze skalky 118 191 // Ten betyšsky kostel v dolině 64 120 // Ten brezovský kostelíček 277 391
// Ten kralický mosteček prohýbá se 119 192 // Ten křovské pan farář pěkně káže 65 122 // Ten křovské pan šafář hezké dcerušku má 335 473 // Ten slavíček malý ptáček 66 124 // Těžko mě matička vychovala 120 193 // Tluču, tluču, vodevřete 278 392 // Tu máš, ty vojáčku, kvér 121 195 // Tuza seče otavu 183 266 // U kláštera bílý kámen 67 125 // U našéch je pěkná bílá mája 68 126 // U Verony pod tím kopcem 336 475 // Učil sem si chalupníkem 184 267 // Ujížděli vápenici 307 428 // Uťali březu, juž ju vezó 69 127 // Už je toho masopustu namále 203 293 // Už mně koně vyvádějí, už mně koně sedlají 294 410 // Už seš, Marjánko, už seš naše 279 393 // V Brně na Špilberku na vysokém kopci 122 196 // V Brně na Špilberku stojí vraný kůň 123 197 // V Ketkovicích je rovina 124 198 // V Moravě v Byteši blíže 337 477 // V Olomóci na placi 185 268 // 508 // píseň číslo strana // V tišnovskym arestě tam je blaze 186 269 // V zeleném háječku milovali se dvá 70 128 // Vale, vale marný světe 280 394 // Včerá sem z města dom šel 125 199 // Vdávalo se motovidlo 187 270 // Vdávejte se, má panenko 281 395 // Ve Křovím je jedna panna 188 272 // Veselo, Jeničku, veselo svadbu máš 282 396 // Vímť já jeden překrásný stromeček 71 130 // Vítej nám, děťátko, svaté pacholátko 241 344 // Voják není odjakživa kór nic dobrýho 126 200 // Vstalo děvče, vstalo z lože 127 201 // Vstávej,
má Nanynko 128 203 // Vstávejte, regrúti, už je to už 129 204 // Všeci lidi povídají 189 273 // Všecke hospodyně po celé dědině 231 331 // Všichni moji přátelové 283 397 // Vuře synek, vuře 209 305 // Vy brněnští páni, jak vy byste rádi 130 206 // Vy, vojáci, vojáci 131 207 // Vyletěl sokol na zelený bor 221 320 // Vyšel sem si včera z rána na procházku 190 274 // Vyšla vězda od vejchodu 242 345 // Vždycky jsem myslel 132 208 // Z Katova si ženu neber 191 275 // Za dědino u potoka 192 276 // Za Mohelnou na kopečku 193 277 // Za našejma humnama 214 310 // Za padesát rénskéch malý končata 284 398 // Za tó jánó běží zajóc 232 332 // Za tou našou stodolenkou 194 278 // Zametala po seknici 195 279 // Zapadá sluníčko za vořeši 72 132 // Zazpívé kohótku 196 280 // Zdálo se mně o mé milé 73 133 // Zdoruje mně kdosi 74 135 // Ze všech stran hrá muzika 133 209 509 // píseň číslo strana // Zeber, ceruško, co je tvýho 285 399 // Zeber se, Mařenko, co je tvýho 286 400 // Zeber si, Andulko, co je tvýho 287 401 // Zima bylo, tuze lilo 197 281 // Zjara, času májového 75 136 // Zlá žebrota, zlá je psota 198 283 // Zlámala se podlaha 199 284 // Zlatá panímámo, hosti к nám jedou 76 138 // Známť já ptáčka jednoho 200 285 // Zvěstujem vám radost 243 347 // Žádnej nemá takovou 288 402 // Žala trávu na mezi 311 436 // Ženušky, ženušky 289 403 // 510
cnb002265424

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC