Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
7., aktualizované vydání
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004
574 stran, 80 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7182-177-2 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 554-555 a rejstřík
001480910
/6/ // Obsah // BIOLOGIE PROKARYOT, ROSTLIN A HUB (J. Jelínek) // Obecné vlastnosti živých soustav ...16 // Taxonomie organismů...16 // Přehled přirozeného systému živé přírody...16 // NEBUNĚČNl (podbuněční) (Subcellulata) ...17 // Praorganismy (Lob/o/2ta, Progenota) ...17 // Viry (Vira)...17 // PROKARYOTA ...19 // Bakterie (Bacteria)...19 // Sinice (Cyanophyta)...20 // Prochlorofyty (Prochlorophyta) ...21 // JADERNÍ (Eukaryota) ...21 // Stavba a struktura rostlinné buňky ...21 // Rozmnožování eukaryotických buněk (mitóza)...23 // Meióza...23 // Osmotické jevy v buňce...24 // Rostlinná pletiva...24 // Pletiva dělivá...25 // Pletiva trvalá...25 // Pletiva krycí...25 // Pletiva vodivá ...26 // Pletiva základní ...28 // Rostlinné orgány vegetativní...28 // Kořen ...28 // Stonek...29 // List ...31 // Rozmnožovací orgány semenných rostlin...32 // Barevná obrazová príloha: Mikrosnímky prokaryot, // ROSTLINNÝCH PLETIV A RAS ...Za Str. 32 // Opylení a oplození ...33 // Plody a jejich rozdělení...33 // Látkové složení rostlinného těla...34 // Životní funkce a individuální vývoj rostlin...35 // Fotosyntéza ...35 // Dýchání...36 // Kvašení ...38 // Vodní režim rostliny...38 // Minerální výživa rostlin...40 // Růst rostlin...40 // Individuální vývoj rostlin...41 // Rozmnožování rostlin ...42 // Dráždivost a pohyby rostlin...43 // SYSTÉM ROSTLINNÉ ŘÍŠE...44 // Podríše: NIŽŠÍ ROSTLINY (Protobionta)
...44 // Oddělení: RUDUCHY (Rhodophyta) ...45 // Oddělení: ZELENÉ ŘASY (Chlorophyta)...45 // Třída: ZELENIVKY (Chlorophyceae)...45 // Třídy: KADEŘNATKOVITÉ, ŽABOVLASOVITÉ, TRUBICOVKOVITÉ ... 47 // Obsah / 7 / // Třída: SPÁ31VKY(Conjugatophyceae) ...48 // Třída: PAROZNACTKY (Charophyceae) ...48 // MECHOROSTY A VYŠŠÍ ROSTLINY (Cormobionta)...48 // Oddělení: RYNIOFYTY (Rhyniophyta) ...49 // Oddělení: MECHOROSTY (Bryophyta)...49 // Barevna obrazová príloha: Rostliny, houby a lišejníky...za str. 48 // Oddělení: PLAA/UNĚ (Lycopodiophyta)...51 // Oddělení: PRESLIČKY (Equisetophyta)...51 // Oddělení: KAPRADINY (Polypodiophyta)...51 // Oddělení: LYGINODENDROVÉ (Lyginodendrophyta)...51 // Oddělení: CYKASY (Cycadophyta) ...53 // Oddělení: JINANY (Ginkgophyta) ...53 // Oddělení: JEHLIČNANY (Pinophyta) ...53 // Oddělení: ROSTLINY KRYTOSEMENNÉ (Magnoliophyta)...55 // Třída: ROSTLINY DVOUDĚLOŽNÉ (Magnoliopsida) ...56 // Třída: ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ (Liliopsida)...57 // Říše: HOUBY (Fungi) ...57 // Oddělení: CHYTRIDIOMYCETY (Chytridiomycota)...58 // Oddělení: MIKROSPORIDIE (Microsporidiomycota)...58 // Oddělení: ZYGOMYCETY (Zygomycota) ...58 // Oddělení: HOUBY VŘECKOVÝTRUSNÉ (Ascomycota) ...59 // Třída: KVASINKY (Endomycetes, Hemiascomycetes)...59 // Třída: VŘECKOVÝTRUSNÉ HOUBY (Ascomycetes)...60 // Oddělení: HOUBY STOPKOVÝTRUSNÉ (Basidiomycota)...61 // EKOLOGIE ROSTLIN A HUB...64 // Základní pojmy...64
Organismy a prostředí...64 // Abiotické prostředí ...64 // 1. Sluneční záření...64 // 2. Teplota prostředí...65 // 3. Voda... 65 // 4. Půda...65 // 5. Atmosféra...66 // Ekologie populace...67 // Ekologie společenstva...68 // Ekosystém...69 // Biomy ...69 // Rozšíření rostlin na Zemi...69 // Fytogeografické členění Země...69 // Fytogeografie ČR ...70 // Doplňky...71 // Chemické složení bakteriální buňky...71 // Pohlavní rozmnožování bakterie Escherichia coli...71 // Golgiho systém ...72 // Přehled buněčných struktur...72 // Anatomie C3 listu ...73 // Anatomie C4 listu ...73 // Listy ...73 // Květní vzorec ...74 // Květní diagram . . . ...74 // Fotosyntéza...75 // Calvinův cyklus...76 // Kyseliny adenosinfosforečné a přenos energie v buňce ...79 // /8/ // Obsah // Životní cyklus paličkovice nachové...79 // Životní cyklus rzi travní...79 // CHROMISTA A PRVOCI (J. Jelínek, V Zicháček) // Říše: CHROMISTA (’C/irom/jtaJ ...82 // Kmen: CHROMOFYTA (Chromophyta) ...82 // Třída: ZLATIVKY (Chrysophyceae) ...82 // Třída: ROZSIVKY (Bacillariophyceae)...82 // Třída: HNĚDÉ ŘASY (Phaeophyceae)...83 // Kmen: OOMYCETY (řasovky) (Oomycota) ...83 // Říše: PRVOCI (Protozoa) ...84 // Kmen: BIČÍKOVCI (Mastigophoro)...85 // Kmen: KOŘENONOŽCI (Rhizopoda) ...85 // Kmen: PAPRSKOVCI (Actinopoda)...86 // Kmen: VÝTRUSOVCI (Sporozoa, Apicomplexa)...87 // Kmen: HLENKY (Mycetozoa, Myxomycota) ...88 // Kmen: NÁDOROVKY (Plasmodiophorida)...88
// Kmen: NÁLEVNÍCI 88 // Kmen: KRkSNOOČKA (Euglenozoa)...90 // Kmen: OBRNÉNKY (Dinozoa) ...90 // BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ (V Zicháček) // Říše: ŽIVOČICHOVÉ (Animalia)...91 // CHARAKTERISTIKA ŽIVOČIŠNÉ BUŇKY ...91 // VZNIK MNOHOBUNÉČNOSTI ...91 // DIBLASTICA ... 92 // Kmen: VLOČKOVCI (Placozoa) ... 92 // Kmen: HOUBOVCI (Pon/era) ... 92 // Kmen: ŽAHAVCl (Cnidaria)... 95 // Kmen: ŽEBERNATKY (Oenophora) ... 98 // Kmen: MORULOVCI (Mesozoa) ... 98 // TRIBLASTICA... 98 // Kmen: PLOSTÉNCI (Plathelminthes)... 99 // Kmen: ŘÁSNÍCE (Nemertini) ...102 // Kmen: VÍŘNÍCI (Rotatoria))...102 // Kmen: HLÍSTI (Nemathelminthes) ...102 // Kmen: MĚKKÝŠI (Mollusca)...104 // Kmen: KROUŽKOVCI (Annelida) ...110 // Kmen: XJRÁRROYC\\ (Onychophora) ...113 // Kmen: (ČLENOVCI (Arthropoda) ...113 // Podkmen: TROJLALOČNATCI (Trilobita)...114 // Podkmen: KLEPÍTKATCI (Chelicerata)...114 // Třída: HROTNATCI (Merostomata)...114 // Třída: PAVOUKOVCI (Arachnida)...115 // Podkmen: ZABERNAÍTÍ (?ranchiata)...119 // Obsah // /9/ // Třída: KORÝŠI (Crustacea)...119 // Podkmen: VZDUŠNICOVCI (Tracheata)...123 // Třída: MNOHONOŽKY (Diplopoda)...123 // Třída: STONOŽKY (Chilopoda)...123 // Třída: CHVOSTOSKOCI (Collembola) ...123 // Třída: HMYZ (Insecta)...123 // Kmen: CHAPADLOVCI 135 // Kmen: OSTNOKOiZCl (Echinodermata)...135 // Kmen: POLOSTRUNATCI ?w/c/zorí/a/flj ...136 // Kmen: STRUNATCI (C/íorí/ata)...137 // Podkmen: PLÁŠTĚNCI (Tunicata)...137 // Podkmen: KOPINATCI
(Cephalochordata) ...138 // Podkmen: OBRATLOVCI (Vertebrata)...139 // Třída: KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata) ...140 // Třída: PANCÍRNATCI (Placodermi) ...141 // Třída: PARYBY (Chondrichthyes) ...141 // Třída: RYBY (Osteichthyes)...143 // Třída: OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia) ...153 // Třída: PLAZI (Reptilia) ...158 // Třída: PTÁCI (Ávesj...167 // Třída: SAVCI (Mammalia)...185 // Barevná obrazová príloha: Živočichové...za str. 192 // HISTORICKÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE...204 // EVOLUCE ORGÁNŮ A ORGÁNOVÝCH SOUSTAV ŽIVOČICHŮ ...206 // Tělní pokryv...206 // Soustava opěrná...206 // Svalstvo...207 // Nervová soustava...207 // Smyslové orgány ...208 // Trávicí soustava...209 // Dýchací soustava...210 // Cévní soustava...211 // Vylučovací a rozmnožovací soustava ...213 // ETOLOGIE ŽIVOČICHŮ...214 // Evoluce chování...214 // Vrozené chování...215 // Instinktivní chování...217 // Chování podmíněné látkovou výměnou ...217 // Chování ochranné a komfortní...218 // Rozmnožovací chování...220 // Sociální chování...221 // Komunikace živočichů...222 // Získané chování...224 // ŽIVOČICHOVÉ A PROSTŘEDÍ ...226 // Ekologická nika...226 // Živé systémy ...228 // Potravní ekologie...229 // Populační ekologie...230 // Barevná obrazová príloha: Biomy ...za str. 232 // Rozšíření živočichů ...233 // Areály výskytu živočišných druhů ...234 // Zoogeografické oblasti...236 // Ekologie rozmnožování
...237 // / 10/ // Obsah // Pohyb obratlovců...238 // Biologické rytmy ...240 // Domestikace a laboratorní chovy živočichů ...240 // Divoká zvířata ...241 // BIOLOGIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA (J. Jelínek) // PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA...244 // Metody určování stáří paleontologických nálezů...244 // Systematické zařazení člověka...244 // Barevna obrazová pRIloha: Evoluce Člověka ...za str. 248 // Etnická antropologie...249 // ORGÁNOVÉ SOUSTAVY...249 // Tkáně ...249 // Soustava kosterní...251 // Soustava svalová ...255 // SOUSTAVY PŘEMĚNY LÁTKOVÉ...257 // Soustava oběhová...257 // Soustava dýchací ...263 // Soustava trávicí ...266 // Soustava vylučovací...272 // Soustava kožní...273 // SOUSTAVY REGULAČNÍ ...275 // Řízení látkové (hormonální)...275 // Řízení nervové (reflexní) ...277 // Tělesná teplota a její udržování...284 // Ustrojí smyslová...285 // Barevna obrazová pRIloha: Anatomie Clovéka ...za str. 288 // SOUSTAVY ROZMNOŽOVACÍ...291 // Pohlavní soustava muže...291 // Pohlavní soustava ženy...292 // INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA...294 // Vývoj před narozením...294 // Vývoj po narození...296 // ÚVOD DO STUDIA OBECNÉ GENETIKY...298 // Molekulární základy dědičnosti ...298 // Genetika prokaryotické buňky ...301 // Genetika eukaryotické buňky...303 // Dědičnost mnohobuněčného organismu...303 // Dědičnost kvalitativních znaků...304 // Dědičnost kvantitativních znaků...309
Mimojaderná dědičnost ...310 // Genetická proměnlivost...310 // Základy genetiky populací ...312 // Genetika člověka ...313 // Obsah // /11 / // Dědičné choroby a dispozice...313 // Genové inženýrství...314 // Doplňky...319 // Zjednodušené schéma vývoje krevních buněk ...319 // Lymfocyty B a lymfocyty T...320 // AIDS ...321 // Zevní projevy srdeční činnosti - EKG ...321 // Kalorické tabulky...321 // Přehled vitaminů ...322 // Gametogeneze ...324 // Mendelův životopis ...324 // Struktura a složení nukleových kyselin...325 // Přehled proteinogenních aminokyselin...327 // Dědičnost krevních skupin...328 // Příklady genetických chorob člověka...328 // Zkoumání rodokmenu...330 // Cytogenetika člověka...331 // Příklady z genetiky...333 // VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ BIOLOGIE (J. Jelínek) // Obecné vlastnosti společné všem živým soustavám ...336 // Stupeň složitosti organismů ...336 // BUNĚČNÁ BIOLOGIE...336 // Biomembrány...337 // Příjem a výdej látek buňkou...338 // PROKARYOTNl ORGANISMY...339 // Fyziologie prokaryot ...339 // Rozdělení prokaryot podle výživy ...340 // Genetika prokaryot...341 // Evoluce prokaryot ...341 // Taxonomie a systém prokaryot...341 // EUKARYOTNl ORGANISMY...341 // Jednobuněčné organismy ...341 // Mnohobuněčné organismy ...342 // Rozmnožování buněk, buněčný cyklus...342 // Diferenciace tkáňových buněk ...343 // Nádorové buňky...343 // ENERGETIKA ŽIVÝCH SYSTÉMŮ...343
// Přeměna chemické energie v pohybovou - molekulové motory ...343 // Přeměny energie v buňkách ...346 // Termodynamika živých systémů ...346 // VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI...347 // Názory na vznik života...347 // Kreační teorie...347 // Teorie samozplození ... 347 // Teorie panspermická...348 // Teorie evoluční abiogeneze...348 // / 12/ // Obsah // BIOLOGICKÁ EVOLUCE...352 // Vývoj evolučních teorií...352 // Lamarckismus ...352 // Darwinismus ...352 // Jiné názory na evoluci ...355 // Člověk a prostředí...356 // Vývoj vztahů člověka a prostředí ...356 // Růst lidské populace...356 // Člověk zemědělec ...356 // Člověk výrobce a spotřebitel ...357 // PROBLÉMY EKOLOGICKÉ...358 // Problémy znečištění ovzduší...358 // Znečištění vod ...359 // Ohrožení půdy a lesů ...359 // Odpady a jejich hromadění...359 // Idea ozdravení planety ...360 // OCHRANA PŘÍRODY ...360 // Doplňky...363 // Vznik fotochemického smogu...363 // Použití termodynamiky v teorii ontogeneze a fylogeneze...363 // Goldova teorie vzniku života na Zemi ...364 // PRAKTICKÁ ČÁST (J. Jelínek, V. Zicháček) // PROKARYOTA...366 // 1. Práce s mikroskopem ...368 // 2. Pozorování kolonií Azotobacter chroococcum...369 // ROSTLINNÁ BUŇKA, PLETIVA, ORGÁNY...370 // 3. Pozorování rostlinných buněk a jejich struktur ...373 // 4. Pozorování fází mitózy...373 // 5. Pozorování průduchů a trichomů...375 // 6. Cévní svazky ve stoncích ...376
// ŽIVOTNÍ FUNKCE A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ROSTLIN...378 // 7. Důkaz bílkovin v rostlinném těle...381 // 8. Důkaz a reakce sacharidů ...382 // 9. Škrob a celulóza...383 // 10. Asimilační barviva ...385 // 11. Stanovení osmotické hodnoty rostlinné buňky...386 // NIŽŠÍ A VYŠŠÍ ROSTLINY ...389 // 12. Pozorování řasy šroubatky a rašeliníku...392 // 13. Rozbor květu ...393 // HOUBY...395 // 14. Pozorování kvasinek...397 // 15. Pozorování plísně hlavičkové a štětičkovce...398 // EKOLOGIE ROSTLIN A HUB ...401 // CHROMISTA A PRVOCI...405 // 16. Pozorování prvoků ...406 // Obsah // / 13/ // DIBLASTICA ...412 // 17. Pozorování živočišných hub a žahavců...413 // SCHIZOCOELNÍ A PSEUDOCOELNÍ ...418 // 18. Pozorování ploštěnců a hlístů ...419 // COELOMOVÍ - NECLÁNKOVANÍ ...422 // 19. Pozorování měkkýšů...424 // COELOMOVÍ - ČLÁNKOVANÍ STEJNOCENNÉ...428 // 20. Pozorování kroužkovců...429 // COELOMOVÍ - ČLÁNKOVANÍ NESTEJNOCENNÉ ...434 // 21. Pozorování členovců...436 // DRUHOÚSTÍ - BEZBLANNÍ...442 // 22. Pozorování bezblanných...445 // DRUHOÚSTÍ - BLANATÍ ...451 // 23. Pozorování ptáků ...456 // 24. Pozorování savců ...462 // FYLOGENEZE DRUHÚ A EVOLUCE ORGÁNŮ ...465 // 25. Fylogeneze a evoluce orgánů ...468 // ETOLOGIE ...473 // 26. Etologická pozorování ...476 // EKOLOGIE ŽIVOČICHŮ...478 // 27. Ekologická pozorování...481 // PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, ORGÁNOVÉ SOUSTAVY...487
28. Epitely a pojivá...490 // 29. Svaly ...492 // SOUSTAVY PŘEMĚNY LÁTKOVÉ...494 // 30. Krevní tělíska...499 // 31. Oběhová soustava...500 // 32. Zátěžové testy...502 // 33. Anatomie trávicí soustavy...503 // 34. Vlastnosti slin...505 // 35. Dýchací soustava ...506 // 36. Močové ústrojí a kůže...508 // 37. Dermatoglyfiica...509 // SOUSTAVY REGULAČNÍ ...512 // 38. Anatomie regulační soustavy...517 // 39. Smyslové orgány ...518 // SOUSTAVY ROZMNOŽOVACÍ, INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA ...521 // 40. Rozmnožovací soustava ... 523 // OBECNÁ GENETIKA...526 // 4L Genetická rovnováha a genový posun...530 // OBECNÁ BIOLOGIE ...534 // 42. Nadmakromolekulámí struktury ...538 // ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ ...541 // 43. Toxické látky v prostředí 1...543 // 44. Toxické látky v prostředí II...544 // Souhrnný test z biologie...546 // Doporučená literatura...554 // Rejstřík ...556
(OCoLC)51191000
cnb001414786

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC