Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
MU
Hudebnina
První vydání
Vsetín : Občanské sdružení "Jasénka" - Vsetín ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a Folklorním sdružením České republiky, 2006
1 zpěvník (261 stran) : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm

objednat
ISBN 80-239-7264-2 (vázáno)
zpěv (1) ; [celkový počet interpretů: 1]
zpěv (2) ; [celkový počet interpretů: 2]
housle (1) ; [celkový počet interpretů: 1]
klarinet (1) ; [celkový počet interpretů: 1]
nespecifikovaný nástroj (1) ; [celkový počet interpretů: 1]
Průvodní text česky, anglické resumé
Obecný úvod k valašským tancům, popis tanců
Obsahuje bibliografii na stranách 247-249
I. Tance točivé (Valaská I - III, Obracaný, Zvŕtaný, Starovalaský - valaský, Hanácká, Uherská - slovenská - valašský čardáš) -- II. Skoky (Odzemek, Zbojnická - Ondráš, Skákání - cifrování před muzikou, rekrutů a vojáků, na svatbě, Žabský, Kravařská) -- III. Figurální tance s prvky točivých tanců (Bačovský, Bystřický, Jičínský, Střítezský, Uherský - turecký čardáš, Černá vl’nka, Na vrch Javorníčka, Dyž sem jél do Prahy, Janošík, Pod zel’enú horú, Rúbal (stínal) bučka, Tá moja žena, U našeho dvorka, Uvázál koníčka, Žrnový, Cigánský 1 - Za horama, za dolama) -- IV. Figurální tance s prvky kolových tanců (Křivačkářská, Klokoč, Kukačka - Švec, Ševcovský (Ševcovská), Kovářský, Mysliveček, Židovka, Řeznický, Cigánský 2, Oficírský valčík) -- V. Kolové vlastní (Polka, Valčík, Švihák, Šlapák, Tnka a holáň) -- VI. Kolové tance smíšené (Mazurka, Mazurka Pelárova, Polka mazurka, Pod mostem v Hradišči, Capek, Kalup - kvapík, Šotyšky, Pilky, Šubry - Švindry - Pytlácký, Dvoukročka - šotyška, Tříkročka, Čtyřkročka, Tance se střídavými rytmy, Špacírpolky) -- VII. Kalamajka -- VIII. Křižáky - tance v kolonách (Hrubý křižák, Malý křižák) -- IX. Tance v řadách (Špaček - Kozulenky - Huláň - Zbojnický s Káčerem) -- X. Taneční hry (Hubičkový, Kominická, Metlářský, Mašina, Jejdané jejdačky, Kohútí, Stoličková, Adam, Osmička)
Písně podloženy česky
001480980
SOUPIS VŠECH SEBRANÝCH TANCU A PÍSŇOVÝCH VARIANT // I. TANCE TOČIVÉ // a) Valaská I (Jasénka, Vsetín) // Zahrajte ně, husličky...26 // Za vodú, za vodil...27 // Ej, mamko, mamko...28 // Kady ? vám...28 // Pote, chlapec!, ke mně...29 // b) Valaška II (Leskovec) // Šest dni’ do týdňa...30 // Ej, hoře dolinečkú...34 // Červená, modrá fijatka...34 // c) Vataská III (Lužná, Valašská Polanka) // Maľovaný kostel, dubové pavlače 1...37 // Maľovaný kostel, dubové pavlače II...37 // Dycky sa ptajü...38 // Dohra k valaské III...38 // d) Obracaný (Valašská Polanka) // Dávaj, dávaj a neprestávaj...41 // Včéra býl dobrý večer (text koledy)...42 // e) Zvŕtaný (Velké Karlovice) // Ach, Javorník, Javorník...44 // Aj, Javorník, Javorník I...45 // Aj, Javorník, Javorník II...46 // Aj, vesel sem já, vesel...47 // Zahraj ně, hudečku...48 // f) Starovalaský-vataský (Nový Hrozenkov, Velké Karlovice) // Aj, za tú našil stodoľenkú...50 // Hořela lipka, hořela...51 // Rostli, rostli, rostlí...52 // Pacholíčku můj...53 // Podívaj sa, cérečko...54 // U našého dvorka I...55 // Za stodoľenkú, za našů...56 // Nám, nám, jako nám...57 // g) Hanácká (Jasénka, Vsetín) // Sůkeník, sůkeník...59 // Ančičko maličká...60 // Točí sa slunéčko nade mlýnem...61 // Čím ňa vydělí můj otec...62 // h) Uherská-slovenská a valašský čardáš (Jasénka, Růžďka, Vsetin-Jasenice) // Pásol Jano tri voly...63
Já su synek perníkářů...64 // Hore strážů (varianta)...64 // Mjela sem já rukávce...65 // II. SKOKY // a) Odzemek (Jasénka) // Gelo má boty kožené...69 // b) Zbojnická - Ondráš (Vsacko, Velké Karlovice) // Slyš, Ondrášu, synu milý 1...71 // Hopsá, Ondráš, vem si guráš...71 // Slyš, Ondrášu, synu milý II...72 // Zavolajte ně Ondráša...73 // c) Skákáni - cifrováni před muzikou, rekrutů a vojáků, na svatbě (Jasénka, Hovězí, Prostřední Bečva, Velké Karlovice) // Co chce náš správce miti...74 // A tá naša švagrová...75 // A tá moja švagrová...75 // Jede synek do pole...76 // Ani sem sa nenadál 1...77 // Ani sem sa nenadál II...77 // d) Skákání přes slámu (Pulčín, Semetín) // Za horama svitá...78 // e) Žabský (Růžďka, Velké Karlovice) // Šla děvečka krávy dójiť...79 // f) Kravařská (Jasénka) // Mně tatiček kázál (včetně dohry)...80 // III. FIGURÁLNI TANCE S PRVKY TOČIVÝCH TANCŮ // a) Bačovský (Nový Hrozenkov) // (inštrumentálni melodie)...83 // b) Bystrický, Jičínský, Střítezský, Uherský-turecký čardáš (Jasénka, // Růžďka, Nový Hrozenkov) // Enom ty mňa, můj koníčku...85 // Jedů, jedů, tí uherščř cigáni...86 // Kolem Rožnova roste hora dubová...87 // c) Čérná vľnka (Velké Karlovice) // Černá vľnka na bílém baránku...89 // d) Na vrch Javorníčka (Velké Karlovice) // Na vrch Javorníčka...91 // e) Dyž sem jél do Prahy (Jasénka) // Dyž sem
jél do Prahy...93 // f) Janošík (Jasénka) // Janošík, Janošík...94 // g) Pod zeľenú horu (Vsetín-Jasenice) // Pod zel’enü horů...96 // U našého dvorka II...96 // h) Rúbál (stínál) bučka (Vsetín-Jasenice) // Rúbál bučka...97 // ch) Tá moja žena (Vsetín-Jasenice) // Tá moja žena...98 // i) U našého dvorka (Jablůnka) // U našého dvorka II...99 // j) Uvázál koníčka (Jasénka) // Uvázal konická u suchéj jedličky...100 // k) Žrnový (Vsetín-Jasenice) // Třem, třem, třem...101 // l) Cigánsky I - Za horama, za dolama (Velké Karlovice) // Za horama, za dolama...102 // IV. FIGURÁLNÍ tance s prvky kolových tanců // a) Dyž komára (Velké Karlovice) // Dyž komára ženili...105 // b) Křivačkářská (Jasénka) // Už néni tak žádnému...106 // c) Klokoč (Jasenice) // Gdeju máš, tu, tu, tu...107 // d) Klokoč I (Jasénka) // Stínál bučka I...108 // e) Klokoč I (Jasénka) // Stínál bučka II...109 // f) Klokoč II (Jasénka) // Haj, husičky, do pohanky...110 // g) Klokoč II - Šátečková (Růžďka) // Můj zlatý korovrátek...111 // h) Švec-Kukučka (Růžďka, Jasénka) // Švec, švec I...112 // Švec, švec II...113 // Švec, švec III...114 // ch) Ševcovská (Růžďka) // Ožéníl sa švec...115 // i) Kovářský (Růžďka) // Nechtěla děvčina kováře...116 // j) Kovářský (dle J. Pelára) // Nechtěla Anička kováře...117 // k) Mysliveček (Jasénka) // Mysliveček skoro stává...118 // l) Židovka
(Růžďka) // Šla židovka podle krámu...119 // m) Řeznický (Jasenice, soubor Jasénka) // Dvá řeznici, dvá...120 // Vy, řeznici, řemesnici...121 // n) Cigánský II (Jasenice) // Cigáně, cigáně...122 // o) Oficírský valčík (Jablůnka) // Počkej, já povím na tě...123 // V. KOLOVÉ VLASTNI // a) Polka - hladká, prudká, doleva, doprava a zpáteční (Růžďka, // Jasénka, Malá Bystřice) // Šla děvečka na jahody...127 // Na horách sejú hrach...128 // Polka na melodii v 3/4 taktu - Obrajti // Chodili obrajti po dědině...129 // Polka třasená - Třasák // Pelárova transpolka...130 // Já sem sirotek...131 // Zdálo sa ně, zdálo...132 // b) Valčík - tajč doleva, doprava, zpáteční, vyšlapávaný-súsedský (Jasénka) // Nad Jasénkú je háječek...133 // Staříček Hrčka...134 // Houpavý-váľáný valčík (Vsetín) instrumentální melodie...135 // Koníček - Dupkavý valčík (Jasénka, Vsetín-Rokytnice) // Stávaj, koníčku...136 // c) Švihák - obkročák houpavý // Čižmár sem (Čižmár - Švihák, Velké Karlovice)...137 // Trošku sem sa styd’él (Švihák, Jasénka)...138 // d) Trnka a holáň - obkročák poskočný (Jasénka, Růžďka, V. Karlovice) // Já mám doma trnku (Trnka - Obkročák poskočný)...139 // Dobře bylo naší Marýně (Trnka II)...140 // Mjéla sem já holáňa...141 // VI. KOLOVÉ TANCE SMÍŠENÉ // a) Mazurka společenská - nová // Na Bílej Hoře (Rokytnice)...145 // b) Mazurka I polka-mazurka
s prvky sousedské // Mazurenka pěkná polka (Vsetín, Jasenice)...146 // Mjela babka štyryjabka I (Růžďka)...147 // Mazurka II // Třeba su já, třeba (Pulčín, Semetín)...148 // Mjela babka, šytryjabka II (Pulčín, Semetín)...149 // Pod mostem v Hradišči // Pod mostem v Hradišči (Jasénka)...150 // Pelárova mazurka // Ančičko ze Bzenca (Jasénka)...151 // Čapek // Mjéla babka šytryjabka (Velké Karlovice)...152 // c) Kalup-kvapík // Pelárova rychlá polka (Růžďka)...153 // d) Šotyšky - dvoukročky, tříkročky a čtyřkročky // Gdo rád krúpy (Jasénka)...154 // Hrach a krúpy I (Vsetín)...155 // Hrach a krúpy II (Růžďka)...156 // Já su malý pacholíček (Jasénka)...157 // Slúžil Jura u kozára (Jasénka)...158 // Šly děvčata syľnicý (Růžďka)...159 // Pilky // Už tý pilky dořezaly (Velké Karlovice)...160 // Dobrý sem ti, babo, býval (Zděchov)...161 // Šubry - Švidry-Pytlácký // Šly děvčata syľnicý (Velké Karlovice)...162 // Dvoukročka-šotyška // Sil sem prose (Růžďka)...163 // Jednúc, dvakrát pokročím (Jasénka)...164 // Jednúc, dvakrát poskočím (Velké Karlovice) ...164 // Co to, děvče, co to máš (Rokytnice)...166 // Instrumentální melodie (Rokytnice)...166 // Spadla z hraba (Jasénka)...167 // Dyž sem slúžil u sedláka (Růžďka) ...168 // Třikročka // Dyž sem já šéí podľe mlýna (Vsetín, Jasenice)...169 // V pondělí na jarmak půjdem (Jasénka)...;...170 // Raušníček skoro
stává (Vsetín, Jasenice)...171 // Čtyřkročka // Panímámo, hezkú céru máte (Velké Karlovice)...173 // Já mám ženu nekáránu (Růžďka)...174 // Bylo děvče na trávě (Jasénka)...175 // Ševče, ševče (Jasénka)...176 // Ach, ty Jane, bratře můj (Vsetín-Jasenice)...177 // e) Tance se střídavými takty // Na polije mandel (Růžďka)...178 // Francek Trusina (Růžďka)...179 // Těžko mě matička (Zděchov) ...180 // Kyjem, kyjem I (Velké Karlovice)...181 // Kyjem, kyjem II (Nový Hrozenkov)...182 // Dybych já mjél, co má tata (Mikulůvka)...183 // Já sem kovářúch syn (Velké Karlovice, Soláň)...184 // Nes mňa, koníčku, nes (Rožnovsko)...184 // f) Špacír polky // Husička divoká (Jasénka)...185 // Vdovca bych nechtěla (Jasenice)...186 // Dyž sem pľela ľen (Pulčín)...187 // Aj, hoja, hoja (Semetín)...188 // Na kopečku v tom domečku (Jablůnka)...189 // VII. KALAMAJKA // Kalamajka ???, ???, ??? (Růžďka)...193 // Vlil. KŘIŽÁKY - TANCE V KOLONÁCH KALAMAJKA ll-KŘIŽÁK // Kalamajka za dubem (Jasénka)...197 // a) Hrubý křižák // My zme Valaši (jen popis tance)...198 // Na to sem si kacabajku kupila (Jasénka)...199 // b) Malý křižák // V téj vsetmskéj hospodě (Vsetín-Jasenice)...200 // Malý křižák II (Holuběnka) // Spadl s pece holúbek (Vsetín-Jasenice)...201 // Neviděli ste tu měj panenky (Jasénka)...202 // Tý si Vsacan (Jasénka)...203 // Tanec „do kříža“ // Dybych nebyl zaspal (Růžďka)...204
// Zámek // Znám já jeden krásný zámek (Nový Hrozenkov)...205 // IX. TANCE V ŘADÁCH // Špaček-kozuľenka-huláň // Špačku, špačku (Nový Hrozenkov)...210 // Zbojnický s káčerem // U našého dvorka III...212 // Pluje kačka po bařině (Nový Hrozenkov)...212 // X. TANEČNÍ hry // a) Holuběnka-hubičkový // Spadl s pece holúbek (Vsetín-Jasenice)...215 // b) Kominícká // Kominár má flek (Vsetín-Jasenice)...216 // Já do Tesa nepojedu (Jasénka)...217 // c) Metlářský // Já do 1’esa nepojedu (Zděchov)...218 // d) Mašina // (instrumentální doprovod) (Růžďka)...219 // e) Jejdané, jejdačky // Jejdané, jejdačky (Velké Karlovice)...220 // f) Kohútí-Kuřica // Na Vsetíně na ulici (Jasénka)...221 // U Kovářů na ulici (Vsetín-Jasenice)...222 // g) Stoličková // Každá hoľka, každá blázen (Velké Karlovice)...223 // h) Adam // Mjél Adam sedum synů (soubor Jasénka)...224 // ch) Osmička // Slibovali ste mně (Jasénka)...225
cnb001657059

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC