Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vydání
V Praze : Triton, 2007
163 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-023-2 (vázáno)
V prelimináriích: 2. doplněné vydání
Obsahuje bibliografii na stranách 158-159 a rejstřík
001480989
Obsah // 1 Úvod ...11 // 2 Historické zajímavosti...12 // 3 Epidemiologie...19 // 4 Etiopatogeneze...20 // 4.1 Genetické faktory...20 // 4.2 Negenetické faktory... 23 // 4.2.1 Prenatální...23 // 4.2.2 Perinatální...23 // 4.2.3 Postnatální ...23 // 5 Patofyziologie...27 // 6 Diagnostika...29 // 6.1 Anamnéza ...29 // 6.2 Klinické vyšetření...29 // 6.3 Laboratorní vyšetření ...30 // 6.4 Elektroencefalografie, magnetoencefalografie ...30 // 6.5 Zobrazovací metody (MR, CT, PET, SPÉCT) ...32 // 6.6 Neuropsychologické vyšetření...33 // 7 Diferenciální diagnostika ...34 // 7.1 Pseudoepileptické (neepileptické) záchvaty somatogenní...35 // 7.2 Pseudoepileptické (neepileptické) záchvaty psychogenní...37 // 8 Klasifikace...39 // 8.1 Mezinárodní klasifikace epileptických záchvatů...40 // 8.2 Mezinárodní klasifikace epilepsií a epileptických syndromů...41 // 8.3 Sémiologická klasifikace...42 // 8.4 Anatomická klasifikace ...42 // 8.5 Přehled epileptických syndromů podle věkových období...42 // 9 Klinické charakteristiky...44 // 9.1 Popis epileptických záchvatů...44 // 9.1.1 Generalizované záchvaty ...44 // 9.1.2 Fokální - parciální - ložiskové záchvaty...46 // 9.1.3 Status epilepticus...47 // 9.1.3.1 Status epilepticus generalizovaný tonicko-klonický...47 // 9.1.3.2 Status epilepticus generalizovaný tonický...47 // 9.1.3.3 Status epilepticus generalizovaný myoklonický...47 // 9.1.3.4 Status epilepticus unilaterálních
křečí ...48 // 9.1.3.5 Status epilepticus absencí...48 // 9.1.3.6 Status epilepticus parciální...48 // 9.1.4 Charakteristiky podle lokalizace ložiska...48 // 9.2 Novorozenecké epileptické záchvaty a syndromy ...49 // 9.2.1 Časná myoklonická encefalopatie...50 // 9.2.2 Časná infantilní idiopatická encefalopatie...50 // 9.2.3 Syndrom deficience glukózového přenašeče typu 1 ...50 // 9.2.4 Novorozenecký myoklonus bez epileptiformní EEG aktivity ...50 // 9.2.5 Pyridoxin dependentní záchvaty...51 // 9.2.6 Benigní idiopatické novorozenecké křeče...51 // 9.2.7 Benigní familiární novorozenecké křeče...51 // 9.2.8 Benigní familiární infantilní křeče...51 // 9.3 Infantilní epileptické záchvaty a syndromy...52 // 9.3.1 Westův syndrom...53 // 9.3.2 Lennox-Gastautův syndrom...53 // 9.3.3 Myoklonicko-astatická epilepsie...54 // 9.3.4 Benigní myoklonická epilepsie...55 // 9.3.5 Těžká (maligní) myoklonická epilepsie...55 // 9.3.6 Generalizovaná epilepsie s febrilními záchvaty plus ...55 // 9.4 Dětské epileptické záchvaty a syndromy...56 // 9.4.1 Dětské absence ...56 // 9.4.2 Epilepsie s ostatními absencemi...57 // 9.4.3 Benigní epilepsie srolandickými a centrotemporálními hroty...57 // 9.4.4 Benigní epilepsie s occipitálními paroxyzmy...58 // 9.4.5 Benigní psychomotorická epilepsie...58 // 9.4.6 Landau-Kleffnerův syndrom, syndrom získané afázie...58 // 9.4.7 Elektrický status epilepticus ve spánku...59 // 9.5 Juvenilní
epileptické záchvaty a syndromy...59 // 9.5.1 Epilepsie sjuvenilními absencemi...60 // 9.5.2 Juvenilní myoklonická epilepsie...60 // 9.5.3 Epilepsie s velkými záchvaty po probuzení...60 // 9.6 Ostatní epileptické záchvaty a syndromy...61 // 9.6.1 Progresivní myoklonické epilepsie ...61 // 9.6.2 Syndrom frontální epilepsie...62 // 9.6.3 Syndrom temporální epilepsie, syndrom // meziotemporální epilepsie...62 // 9.6.4 Koževnikovův a Rasmussenův syndrom...63 // 9.6.5 Reflexní epilepsie...63 // 9.6.6 Unilaterálni záchvaty...64 // 9.6.7 Aicardiho syndrom ...64 // 9.7 Epilepsie ve stáří...64 // 9.8 Epilepsie a spánek ...65 // 9.8.1 Epilepsie a parasomnie...67 // 10 Léčba...69 // 10.1 Obecné poznámky ? léčbě epilepsie...69 // 10.2 První pomoc při epileptickém záchvatu...70 // 10.3 Životospráva...71 // 10.4 Medikamentózni léčba...72 // 10.4.1 Zahájení léčby...72 // 10.4.2 Dlouhodobá farmakoterapie...74 // 10.4.3 Přehled dostupných antiepileptik ...78 // 10.4.4 Vyšetření hladin antiepileptik...84 // 10.4.5 Ukončení léčby...85 // 10.5 Žena, epilepsie a těhotenství...85 // 10.6 Léčba epilepsie ve stáří...88 // 10.7 Léčba epileptického statu...89 // 10.8 Operační léčba epilepsie...91 // 10.8.1 Indikace a kontraindikace operační léčby...91 // 10.8.2 Fáze vyšetřování ...92 // 10.8.3 Typy operací...93 // 10.8.4 Pooperační výsledky...94 // 10.9 Alternativní léčba epilepsie...95 // 10.10 Prognostické faktory,
kompenzace epilepsie...96 // 11 Psychika, emoce, kognice a kvalita života u epilepsie...97 // 11.1 Poruchy psychiky a emocí...97 // 11.1.1 Depresivní porucha ...97 // 11.1.2 Úzkostná porucha ...98 // 11.1.3 Panická porucha ...98 // 11.2 Poruchy kognice...99 // 11.3 Použití psychotropních léků u pacientů s epilepsií...100 // 11.4 Kvalita života pacienta s epilepsií...101 // 12 Sociální a posudková problematika...103 // 12.1 Sociálníproblematikajednotlivých věkových období...103 // 12.2 Posudková problematika ...104 // 12.3 Sociální podpora...106 // 12.3.1 Přídavek na dítě...107 // 12.3.2 Sociální příplatek...107 // 12.3.3 Příspěvek na bydlení...108 // 12.3.4 Příspěvek na dopravu ...108 // 12.3.5 Rodičovský příspěvek...108 // 12.3.6 Zaopatřovací příspěvek...108 // 12.3.7 Dávky pěstounské péče...108 // 12.3.8 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte...109 // 12.3.9 Odměna pěstouna ...109 // 12.3.10 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla...109 // 12.3.11 Porodné...109 // 13 Ekonomika epilepsie...110 // 14 Obrazová (EEG) příloha...111 // Seznam zkratek...155 // Základní literární zdroje...160
(OCoLC)228603712
cnb001784799

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC