Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2019
225 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 31 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-270-6200-3 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001480991
Recenze/Obsah // Obsah // 1 Klinické vyšetření hlasu a hlasového aparátu 11 // 1.1 Funkční anatomie hrtanu 11 // 1.1.1 Kostra hrtanu 11 // 1.1.2 Svaly hrtanu účastnící se fonace 11 // 1.1.3 Fonace a obecné principy motorických svalových funkcí 15 // 1.1.4 Anatomie a klinický popis laryngoskopického nálezu 17 // 1.2 Organické patologie v oblasti hlasivek 20 // 1.2.1 Druhy patologií na hlasivkách 20 // 1.3 Laryngoskopie a stroboskopie 22 // 1.3.1 Změny objemu a hmoty hlasivek 22 // 1.3.2 Hybnost 23 // 1.3.3 Koordinace 25 // 1.3.4 Uzávěr 26 // 1.3.5 Kmitání 27 // 1.3.6 Technika laryngostroboskopického vyšetření 28 // 2 Dělení hlasových poruch 31 // 2.1 Problematika klasifikace hlasových poruch - diskuse 31 // 2.1.1 Klasifikace hlasových poruch používané v zahraničí 31 // 2.1.2 Přehled dělení funkčních hlasových poruch v naší literatuře 33 // 2.1.3 Souhrn a základní východiska pro klasifikaci použitou v monografii 38 // 2.2 Dělení hlasových poruch z pohledu terapeutického plánu 39 // 2.2.1 Vymezení organických a funkčních poruch hlasu 39 // 2.2.2 Dělení hlasových poruch 39 // 3 Základy vibroakustiky hlasu 46 // 3.1 Tvorba hlasu 46 // 3.1.1 D efinice hlasu 46 // 3.1.2 Dílčí fáze procesu vytváření hlasu z akustického hlediska 46 // 3.2 Základní vnímané vlastnosti zvuku (hlasu) 48 // 3.2.1 Výška zvuku 48 // 3.2.2 Hlasitost 48 // 3.2.3 Čas a zvuk 49 // 3.2.4 Barva zvuku 50 // 3.3 Analýza akustického signálu
řeči 51 // 3.3.1 Základní akustické parametry a vlastnosti zvuků 52 // 3.3.2 Akustika řečového signálu 55 // 3.3.3 Vokály 55 // -7- // Vokologie I - Funkční diagnostika a léčba hlasových poruch // 3.4 Základní akustická charakterizace poškozeného hlasu 56 // 3.4.1 Turbulentní šum - dyšnost 57 // 3.4.2 Nepravidelné hlasivkové cykly - drsnost 57 // 3.5 Kmitání hlasivek 59 // 3.5.1 Optické metody zobrazení kmitů hlasivek 59 // 3.5.2 Elektroglotografie 62 // 3.6 Hlasové rejstříky a mechanismy kmitání hlasivek 64 // 3.6.1 Definice rejstříků a mechanismů 64 // 3.6.2 Druhy vibračních mechanismů 65 // 4 Rezonance a rezonovaný hlas 74 // 4.1 Rezonance z pohledu akustiky 74 // 4.2 Rezonance z pohledu hlasové pedagogiky a hlasové rehabilitace 77 // 4.2.1 Umístnění vibrací a jejich vnímání 77 // 4.2.2 Barva hlasu 78 // 4.2.3 Možné vysvětlení komplexnosti pojmu hlasové rezonance 79 // 4.3 Rezonovaný hlas z pohledu vokologie 79 // 4.4 Rezonanční cviky 81 // 5 Hlasové pole 85 // 5.1 Parametrizace hlasového pole 86 // 5.2 Měřené úkoly hlasového pole a interpretace jejich výsledků 88 // 5.2.1 Habituální hlas 88 // 5.2.2 Gradace volání 92 // 5.2.3 Dynamická rezerva 92 // 5.2.4 Zpěvní hlasové pole 94 // 5.3 Diagnosticky významné hodnoty nej důležitějších parametrů hlasových polí 97 // 5.4 Kvalitativní analýza hlasu při vyšetření hlasového pole 97 // 5.5 Charakterizace typů hlasových problémů na základě
vlastností hlasového pole 100 // a přechodu vibračních mechanismů // 5.5.1 Nodulární typy patologií 100 // 5.5.2 Edematózní změny 100 // 5.5.3 Insuficience uzávěru glotis 102 // 5.6 Porovnání mužských a ženských hlasových polí a normy vs. patologie 103 // 5.7 Sumární přehled základních vyšetření hlasového pole 105 // 6 Percepční hodnocení vlastností hlasu a jeho tvorby 110 // 6.1 Rozvoj standardizovaných postupů popisu patologického hlasu 111 // 6.1.1 Základní historické přístupy hodnocení vlastností hlasu 111 // 6.1.2 Rozšiřující přístupy hodnocení vlastností hlasu 112 // 6.1.3 Hodnocení vlastností hlasu profesionálů 113 // 6.1.4 Psychometrická hodnocení hlasu 113 // -8- // Obsah // 6.2 Přehled popisovaných vlastností patologického hlasu 114 // 6.2.1 Základní škály popisu poruchy hlasu (GRBAS) 114 // 6.2.2 Popis použití hlasu 129 // 6.2.3 Popis řeči 133 // 6.2.4 Dechové a propojené funkce 134 // 6.2.5 Tělo a tenze 138 // 6.3 Standardizované příklady základních patologických vlastností hlasu 139 // 7 Konzervativní léčba hlasových poruch 146 // 7.1 Vymezení okruhů patologií pro konzervativní léčbu hlasových poruch 146 // 7.2 Základní strategie léčby hlasových poruch 148 // 7.3 Konzervativní léčba hlasových poruch, příklady terapeutických technik 152 // 7.4 „Opočenský koncept“ konzervativní léčby hlasových poruch 158 // 7.4.1 Teoretická východiska 158 // 7.4.2 Základní
postupy „Opočenského konceptu“ 160 // 8 Vztah dýchání, fonace a artikulace 165 // 8.1 Respirace 165 // 8.2 Respirofonace, fonoartikulace, respirofonoartikulace 166 // 8.3 Vztah výskytu poruch hlasu a řeči 168 // 8.3.1 Paralelní výskyt poruchy hlasu a řeči 168 // 8.3.2 Primárně podmíněná koexistence poruchy hlasu a řeči 169 // 8.4 Vliv funkce temporomandibulárního kloubu na respirofonoartikulaci 169 // 8.4.1 Dysfunkce temporomandibulárního kloubu ve vztahu ? respirofonoartikulaci 170 // 8.5 Základní terapeutické přístupy v kontextu léčby poruch hlasu a řeči 172 // 8.5.1 Úprava dechové funkce - úroveň respirační koordinace 172 // 8.5.2 Úroveň respirofonační koordinace 173 // 8.5.3 Úroveň respirofonoartikulační koordinace 173 // 8.5.4 Jednotlivé způsoby navození správného mechanismu respirofonoartikulace 174 // 9 Kazuistiky, ukázky klinických vyšetření před a po léčbě, rozbor efektu léčby 178 // 9.1 Základní patologické nálezy v hlasovém poli 178 // 9.2 Jednotlivé typy patologických nálezů v hlasovém poli - kazuistiky 179 // 9.2.1 Patologická poloha konverzačního hlasu ve vztahu ? dynamickému 179 // a frekvenčnímu rozsahu zpěvného hlasu // 9.2.2 Disociace některé z hlasových modalit od ostatního hlasového pole 188 // 9.2.3 Redukce všech hlasových modalit hlasového pole 191 // 10 Nemoc a zdraví - multidisciplinarita - dialogy sítí 203 // 10.1 Pojetí zdraví a nemoci 203 // 10.2 Léčba
a uzdravení 205 // 10.3 Multidisciplinarita 207 // 10.3.1 Multidisciplinární tým 207 // 10.3.2 Dialog sítí 209 // -9- // Vokologie I - Funkční diagnostika a léčba hlasových poruch // Souhrn 213 // Summary 216 // Autoři 220 // Jmenný rejstřík 222 // Seznam multimediálních příloh 226 // Multimediální příloha ke kapitole 3 Základy vibroakustiky hlasu Multimediální příloha ke kapitole 6 Percepční hodnocení vlastností hlasu Multimediální příloha ke kapitole 9 Kazuistiky, ukázky klinických vyšetření před a po léčbě, rozbor efektu léčby // Nácvik hodnocení hlasu v GRBAS(I) škálách - mužský hlas Nácvik hodnocení hlasu v GRBAS(I) škálách - ženský hlas Hlasový protokol // -10-

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC