Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019
480 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3993-2 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4040-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 464-465, bibliografické odkazy a rejstřík
Kniha přináší 16 dříve publikovaných studií, které byly pro tento soubor doplněny a rozšířeny o nové poznatky tak, aby odrážely momentální stav vědeckého bádání. Věnuje se problematice široce chápané husitské epochy, kterou autor vymezuje léty 1402–1485, avšak přihlíží i k aktualizaci husitských idejí v předbělohorském období. V několika tematických blocích přibližuje působení Jana Husa, situaci v husitské Praze, osobnost českého krále Jiřího z Poděbrad, dějepisectví 15. a 16. století i reflexi husitství v moderní české společnosti..
Anglické resumé
001480998
OBSAH // Předmluva: Husitství jako badatelská výzva ... 9 // I. Pojmy a problémy... 13 // Vzbúrenie, búře, búřka a husitská revoluce... 15 // Husitství: katastrofa, nebo východisko z pozdně // středověké krize?... 36 // II. V předvečer revolučního výbuchu ... 59 // Praha po Husovi ... 61 // „Prozatím poroučíme zmíněné křivdy Pánu Bohu, // jehož je pomsta...“ Stížný list české a moravské šlechty // proti Husovu upálení v historických souvislostech... 85 // III. Husitská Praha ...129 // Prachatice, Zlatá Koruna (a Praha) v roce 1420 ... 131 // Pražský husita Jeroným Šrol ...162 // IV. Král dvojího lidu...187 // Královská volba na Staroměstské radnici ...189 // Jiří Poděbradský a česká otázka v mezinárodním // kontextu let 1436-1464 ... 233 // Poděbradská éra: pojmenování, výměr, problémy...261 // V. Na soudu dějin ...291 // Tři sondy do historiografie doby husitské...293 // Kam sahá paměť. „Zrádce“ Čapek a svědectví // Bohuslava Bílejovského...320 // Politické a náboženské aktualizace husitství v českých kronikách na rozhraní středověku a novověku ...350 // Hájkův obraz husitské epochy...368 // Proč Kilo básní ...407 // VI. V pohledu moderní doby ...419 // Přibyslav - město Žižkovo?...421 // Vnímání husitství v české moderní a postmoderní společnosti...441 // Seznam zkratek ...456 // Summary ...457 // Bibliografická poznámka ...464 // Rejstřík...466
cnb003136043

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC