Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2018
575 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4720-3 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
001481008
Obsah // Slovo úvodem...13 // 1 Idiopatické střevní záněty v průběhu historie...14 // Vladimír ZboFd // 2 Epidemiologie...16 // Lenka Kučerová, Vladimír ZboFil // 2.1 Epidemiologie idiopatických střevních zánětů - vývoj a současnost...16 // 2.2 Specifika epidemiologie idiopatických střevních zánětů...20 // 2.3 Choroby asociované s idiopatickými střevními záněty...28 // 3 Etiopatogeneze idiopatických střevních zánětů...32 // Renata Gaillyová, JiříVejmelka, Pavel Kohout, Vladimír ZboFil, Aleš Novotný // 3.1 Genetické faktory...32 // 3.2 Střevní mikrobiota...41 // 3.3 Psychosomatické faktory...45 // 3.4 Rizikové faktory a možné spouštěče onemocnění...51 // 4 Klinický obraz idiopatických střevních zánětů...57 // Vladimír ZboFil, Lucie Prokopová, Hana Dujsíková, Aleš Novotný // 4.1 Klinický obraz ulcerózní kolitidy...57 // 4.2 Klinický obraz Crohnovy nemoci...86 // 4.3 Extraintestinální manifestace...103 // 4.4 Mikroskopické kolitidy...126 // 5 Diferenciální diagnostika idiopatických střevních zánětů...129 // Vladimír ZboFil, Hana Dujsíková // 5.1 Infekční kolitidy...129 // 5.2 Ischemické kolitidy...140 // 5.3 Poradiační kolitidy...144 // 5.4 Polékové enterokolitidy...146 // 5.5 Enterokolitidy při imunodeficitních stavech, IBD-Uke...150 // 6 Anamnéza a fyzikální vyšetření...153 // Vladimír ZboFil // 6.1 Anamnéza...153 // 6.2 Fyzikální vyšetření...157 // 7 Laboratorní metody...159
// Aleš Novotný, Pavel Kohout, JiříVejmelka // 7.1 Hodnocení aktivity onemocnění...159 // 7.2 Hodnocení nutričního stavu...169 // 7.3 Mikrobiologické metody...175 // 9 // 8 Endoskopické metody...178 // Vladimír Zbořil, Hana Dujsíková, Milan Dastych, Lucie Prokopová // 8.1 Gastroskopie, endoskopická retrográdní pankreatikografie, enteroskopie. . .178 // 8.2 Kolonoskopie...183 // 8.4 Rektální endosonografie...196 // 9 Histomorfologické metody...202 // Markéta Hermanová // 9.1 Histomorfologie idiopatických střevních zánětů...202 // 9.2 Dysplazie a neoplazie v terénu ISZ...211 // 9.3 Diferenciální diagnostika idiopatických a j iných střevních zánětů...213 // 10 Radiologické a jiné zobrazovací metody u ISZ...221 // Daniel Bartušek, Hana Petrášová, Vlastimil Válek // 10.1 Úvod...221 // 10.2 Ultrasonografie (UZ)...222 // 10.3 Enteroklýza a irigografie...228 // 10.4 Magnetická rezonance (MR)...232 // 10.5 Výpočetní tomografie...240 // 10.6 Virtuální kolonoskopie...244 // 10.7 Defekografie...245 // 10.8 Fistulografie...247 // 10.9 Radioizotopové metody...247 // 10.10 Závěr... 248 // 11 Funkční vyšetření...251 // Pavel Kohout, Štefan Konečný // 11.1 Vyšetření funkce tenkého střeva...251 // 11.2 Funkční vyšetření anorekta...253 // 12 Management terapie idiopatických střevních zánětů...255 // Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová, Karolina Poredská // 12.1 Terapie v relapsu, remisi, při komplikacích a mimostřevních
// manifestacích...255 // 12.2 Adherence ? terapii...264 // 12.3 Očkování u pacientů s idiopatickými střevními záněty...266 // 13 Farmakoterapie idiopatických střevních zánětů...273 // Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová, Karolina Poredská, Pavel Kohout, JiříVejmelka // 13.1 Aminosalicyláty...273 // 13.2 Kortikosteroidy...284 // 13.3 Imunosupresiva...315 // 13.4 Léčba antibiotiky...348 // 13.5 Prebiotika a probiotika...353 // 14 Biologická terapie...359 // Vladimír Zbořil, Karolina Poredská, Lucie Prokopová, Hana Dujsíková // 14.1 Úvod...359 // 14.2 Mechanismy účinků biologické léčby...363 // 10 // Obsah // 14.3 Současná biologická terapie ISZ...368 // 14.4 Biologická terapie Crohnovy nemoci...387 // 14.5 Biologická terapie ulcerózní kolitidy...410 // 14.6 Specifická situace a otazníky biologické terapie ISZ...425 // 14.7 Nežádoucí účinky biologické terapie...439 // 15 Nutriční terapie...445 // Pavel Kohout, JiříVejmelka // 15.1 Üvod...445 // 15.2 Dieta a fortifikovaná dieta...446 // 15.3 Enterální výživa...448 // 15.4 Parenterální výživa...453 // 15.5 Perioperační nutriční péče...456 // 16 Endoskopická terapie...459 // Radek Kroupa, Vladimír Zbořil // 16.1 Stavění krvácení...459 // 16.2 Dilatace stenóz a implantace stentů trávicí trubice...462 // 16.3 Polypektomie a endoskopická slizniční resekce...467 // 17 Chirurgická terapie ISZ...472 // Richard Sequens // 17.1 Historie chirurgické léčby
idiopatických střevních zánětů...472 // 17.2 Současné postavení chirurgické léčby ve strategii léčby ISZ...473 // 17.3 Chirurgická léčba ulcerózní kolitidy...474 // 17.4 Chirurgická léčba Crohnovy nemoci...484 // 17.5 Operační zákroky v těhotenství...496 // 18 Další terapeutické modality...498 // JiříVejmelka, Pavel Kohout, Vladimír Zbořil // 18.1 Fekální mikrobiální transplantace...498 // 18.2 Plazmaferéza???taferéza...501 // 18.3 Alternativní medicína...505 // 19 Psychické prožívání pacientů s ISZ a možnosti psychoterapie...510 // Laura Janáčlwvá // 19.1 Psychologický obraz pacientů s ISZ...510 // 19.2 Ohrožení způsobu života a sebepojetí nemocných...510 // 19.3 Stres a emocionální prožívání nemoci...511 // 19.4 Deprese a úzkost...513 // 19.5 Význam a možnosti psychoterapie u pacientů s ISZ...514 // 20 Fertilita, gravidita a laktace...516 // Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová, Lenka Kučerová // 20.1 Fertilita, asistovaná reprodukce, vedení porodu...516 // 20.2 Farmakoterapie ISZ v graviditě...527 // 20.3 Farmakoterapie ISZ v laktaci...540 // 11 // 21 Idiopatické střevní záněty v dětském věku...549 // Ondřej Hradský // 21.1 Epidemiologie...549 // 21.2 Specifika diagnostiky v dětském věku...549 // 21.3 Specifika terapie Crohnovy choroby v dětském věku...552 // 21.4 Specifika terapie ulcerózní kolitidy v dětském věku...555 // 21.5 Specifika a strategie léčby nezařaditelného zánětlivého
// střevního onemocnění (IBD-U) v dětském věku...558 // 22 Ekonomický pohled na idiopatické střevní záněty...561 // Tomáš Doležal // 22.1 Ekonomické dopady ISZ...561 // 22.2 Základní principy farmakoekonomiky...562 // 22.3 Biologické léky v gastroenterologii...566 // Summary...568 // Seznam použitých zkratek...569 // Rejstřík...573 // 12
(OCoLC)1065738855
cnb003027851

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC