Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Raabe, [2019]
159 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7496-438-1 (brožováno)
Dobrá škola
Obsahuje bibliografii na stranách 154-155
001481017
Obsah // Obsah: // Předmluva 7 // 1. ADHD - definice a projevy 9 // 1.1 Definice ADHD 9 // 1.2 Projevy ADHD a problémy s ní spojené 10 // 2. Jak pracovat se žáky s ADHD ve škole 15 // 3. Legislativní rámec 21 // 3.1 Definice základních pojmů 22 // 3.2 Častá podpůrná opatření 24 // 4. Plán pedagogické podpory 29 // 4.1 Vzor plánu pedagogické podpory 30 // 4.2 Konkrétní příklady plánu pedagogické podpory 34 // 5. Individuální vzdělávací plán 39 // 5.1 Konkrétní příklady individuálního // vzdělávacího plánu 41 // 6. Asistent pedagoga 55 // 6.1 Kvalifikační předpoklady 60 // 6.2 Osobnostní předpoklady 63 // 6.3 Doporučení pro školu i rodiče 64 // 7. Poradenské služby ve školských poradenských // zařízeních a ve školách 67 // 7.1 Poradenské služby školy 67 // 7.2 Školská poradenská zařízení 73 // 8. Spolupráce s dalšími odborníky, kteří mohou pomoci // jedincům s ADHD 77 // 9. Školní zralost 81 // 10. Volba správné základní školy 87 // 11. Zápis do první třídy 93 // 5 // Obsah // 12. Odklad povinné školní docházky 101 // 13. První rok povinné školní docházky 109 // 13.1 Materská škola 109 // 13.2 Přípravná třída 112 // 14. Komunikace mezi školou a rodinou 117 // 15. Hodnocení žáků s ADHD 121 // 16. Žáci s ADHD v důležitých dokumentech školy 129 // 17. Organizační opatření školy při vzdělávání // žáků s ADHD 145 // 18. Přijímací zkoušky na střední školy 149
// 19. Financování 151 // 20. Legislativa a užitečné zdroje informací o ADHD 153 // 20.1 Legislativa 153 // 20.2 Doporučená literatura 154 // 20.3 Užitečné internetové odkazy 155 // 6
cnb003148381

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC