Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:6x 
BK
První vydání
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019
iv, 280 stran : ilustrace (některé barevné) ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-261-0846-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001481022
OBSAH // OBSAH // PŘEDMLUVA ... 1 // VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ ... 7 // ÚVOD ... 9 // 1 VYMEZENÍ DIDAKTIKY BIOLOGIE ... 11 // 1.1 Vymezení didaktiky biologie ... 12 // 1.2 Transformace obsahu v kurikulu: mezi oborem, výukou a žákem ... 14 // 1.2.1 Model transformace obsahu v komunikačně pojaté didaktice biologie ... 17 // 1.3 Pojetí výzkumu a teorie v didaktice biologie v kontextu obecné didaktiky ... 20 // 1.3.1 Teorie a výzkum v didaktice biologie v kontextu oborových didaktik: // opora pro vzdělávací praxi a přípravu učitelů ... 23 // 1.4 Didaktika biologie v kontextu příbuzných a spolupracujících oborů: // mezi teorií a praxí ... 29 // 1.4.1 Didaktika biologie jako spojnice mezi vědním oborem a vyučovacím // předmětem ... 38 // 1.5 Stručný vývoj pojetí didaktiky biologie v součinnosti s obecnou didaktikou . 40 // 2 ZÁKLADNÍ KATEGORIE VYUČOVACÍHO PROCESU ... 49 // 2.1 Vymezení základních kategorií vyučovacího procesu ... 50 // 2.2 Základní koncepce/modely vyučování ... 54 // 2.3 Učitelovo pojetí vyučování ... 63 // 2.4 Pojetí výuky učitele biologie ... 65 // 3 CÍL VYUČOVÁNÍ ... 69 // 3.1 Členění vyučovacích cílů ... 70 // 3.2 Operacionalizace vyučovacích cílů ... 77 // 3.3 Taxonomie vyučovacích cílů ... 79 // 4 OBSAH VYUČOVÁNÍ ... 95 // 4.1 Obsah: kurikulární vymezení ... 96 // 4.2 Obsah a jeho didaktická transformace ... 101 // 4.2.1 Ontodidaktická transformace obsahu ... 103 // 4.2.2 Psychodidaktická
transformace obsahu ... 108 // 4.2.3 Kognitivní transformace obsahu ... 110 // 4.3 Didaktická transformace obsahu v biologii ... 114 // 5 METODY VYUČOVÁNÍ...131 // 5.1 Vymezení pojmu vyučovací metody ... 132 // 3.2 Volba vyučovacích metod ... 134 // DIDAKTIKA BIOLOGIE VE VZTAHU MEZI OBECNOU A OBOROVOU DIDAKTIKOU // 5-3 Třídění: klasifikace vyučovacích metod ... // 5-4 Vybrané vyučovací metody a možnosti jejich aplikace ve výuce biologie // 6 ORGANIZAČNÍ FORMY VYUČOVÁNÍ ... // 6.1 Vymezení pojmu organizační formy ... // 6.2 Třídění: klasifikace organizačních forem ... // 6.3 Vybrané organizační formy a možnosti jejich aplikace ve výuce biologie // 7 MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY ... // 7.1 Vymezení materiálních didaktických prostředků ... // 8 PODMÍNKY VYUČOVÁNÍ ... // 8.1 Vnější podmínky ... // 8.2 Vnitřní podmínky ... // 9 VÝSLEDKY VYUČOVÁNÍ ... // 9.1 Diagnostika porozumění učivu ... // 9-2 Zjišťování výsledků ve vyučování ... // 9.3 Zjišťování výsledků ústním zkoušením ... // 9-4 Zjišťování výsledků písemným zkoušením ... // 9-4-1 Didaktický test ... // 9*4-1-’ Taxonomie didaktických testů ... // 9-4-1-2 V/astností didcrktfckých testů ... // 9-4-1-3 Typy testových položek ... // 9-4-M Hodnoceni testů ... // 10 AKTÉŘI VYUČOVACÍHO PROCESU ... // 10.1 Součinnost aktérů ve vyučování: učitel a žák ... // 10.2 Aktéři ve vyučování biologie: žáci ... // 10.3 Učitel
biologie: regulovaná profese ... // ZÁVĚR ... // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ... // REJSTŘÍK POJMŮ ... // PŘÍLOHY ... // Autorky jednotlivých kapitol: // Zdeňka Chocholoušková: // Předmluva, Úvod,, Závěr Lenka Hajerová MĹíllerová: // Předmluva, Úvod, Závěr
cnb003124356

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC