Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Taktik, [2013]-2019
svazků ; ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7563-191-6 (učebnice ; brožováno)
Název z obálky
Obsahuje rejstřík
Učebnice. 2019. 100 stran
001481124
Hravý zeměpis 9 // Lidé a hospodářství // Do rukou se vám dostává poslední díl z řady učebnic zeměpisu s podtitulem Lidé a hospodářství. // Tato učebnice, díky níž se můžete detailněji seznámit s politickým zeměpisem -od kolonizace světa až po mezinárodní organizace - se kromě jiného zaměřuje na obyvatelstvo Země, jeho kulturu, sídla aj. V kapitole Světové hospodářství se seznámíte sjeho sektory, jednotlivé podkapitoly se zaměřují na zemědělství, průmysl, dopravu, služby a na jejich vzájemné propojení. Nechybí ani učivo zabývající se problematikou životního prostředí a jeho globálních změn. // Jako bonus učebnice obsahuje kreativní projektové strany podporující samostatnou i týmovou práci. // Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotografie a jiné grafické detaily pomáhají ? lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení konstruktivního a kritického myšlení vhodně kladenými otázkami. // Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, který je určen ? upevnění získaných znalostí. // Snad vás potěší jeho barevné zpracování, logické uspořádání a velké množství obrázků pro lepší pochopení učiva. // dWcefe«9ymC’rořn** // Vso aat // ? // VSRVp // ISBN: 978-80-7563-191-6 // Učebnice je připravena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. // OBSAH // ? // REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS // POLITICKÝ ZEMĚPIS // Státy a jejich
uskupení Kolonizace světa Politické organizace Vojenské organizace Opakování a shrnutí // OBYVATELSTVO SVĚTA // Obyvatelstvo Kulturní rozmanitost Sídla // Opakování a shrnutí // 20 // 24 // 32 // 35 // SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ // Propojenost hospodářství 36 // Zemědělství 38 // Průmysl 46 // Opakování a shrnutí 56 // Doprava a spoje 58 // Služby 64 // Cestovní ruch 66 // Opakování a shrnutí 68 // Globální změny // TERÉNNÍ ZEMĚPIS // ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ // REJSTŘÍK // ???. // PROJEKTY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC