Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019
117 stran ; ilustrace, portréty ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-4337-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
001481179
OBSAH // PŘEDMLUVA... 9 // TEORETICKÁ ČÁST // 1. CO JE ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE {Lucie Kališová)... 13 // 2. HISTORIE ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE {Kateřina Mádlová)... 14 // 2.1 Počátky vývoje metody... 14 // 2.2 Vývoj a modernizace metody // 2.2.1 Přistroj (aparatura)... // 2.2.2 Metodika... 17 // 2.2.3 Indikace a kontraindikace... 18 // 2.2.4 Historické modifikace EKT... 19 // 2.2.5 Komplikace, nežádoucí a vedlejší účinky... 21 // 2.2.6 Mechanismus účinku... 22 // 2.2.7 Premedikace... 23 // 2.3 Druhá polovina 20. století... 23 // 3. STIGMA SPOJENÉ S ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIÍ // {Lucie Kališová, Kateřina Mádlová)... 26 // 3.1 Důvody vzniku stigmatu EKT... 26 // 3.2 Zobrazení EKT ve filmu... 27 // 3.3 Stigma EKT v hudbě... 28 // 3.4 Ztvárnění EKT v literatuře... 29 // 3.5 Obraz EKT v médiích... 29 // 3.6 Stigma prezentované veřejností vs. pohled nemocných léčených EKT... 29 // 3.7 Možnosti boje se stigmatizací EKT... 30 // 4. MECHANISMUS PŮSOBENÍ ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE // {Jakub Albrecht, Tadeáš Mareš, Jozef ? uday)... 31 // 4.1 Paradigma účinku EKT... 31 // 4.2 Neurobiologické změny během EKT... 31 // 4.3 Mechanismus účinku... 32 // 4.3.1 Léčebná modalita - elektromagnetická síla... 32 // 4.3.2 Parametry stimulace... 34 // 4.4 Změny v mozku během elektrokonvulze... 37 // 4.5 Puzzle hypotéz působení EKT... 38 // ON ON // 5. TECHNICKÉ PREDPOKLADY PRŮBĚHU ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE // (Jakub Albrecht,
Vratislav Fabián)... 44 // 5.1 Technická bezpečnost přístrojů EKT... 44 // 6. POUŽÍVÁNÍ ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTÉ // (Lucie Kališová) ... 46 // 6.1 EKT ve světovém kontextu... 46 // 6.2 Elektrokonvulzivní terapie v České republice... 48 // 6.3 Závěr... 50 // PRAKTICKÁ ČÁST // 7. INDIKACE A KONTRAINDIKACE ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE // (Jakub Albrecht, Tadeáš Mareš, Jozef Buday)... 53 // 7.1 Indikace... 53 // 7.1.1 Afektivní stavy... 53 // 7.1.2 Schizofrenie... 54 // 7.1.3 Ostatní indikace... 55 // 7.1.4 Stavy bez prokázaného účinku EKT... 56 // 7.2 Kontraindikace... 56 // 8. PROVEDENÍ ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE (Lucie Kališová, Jakub Albrecht)... 59 // 8.1 Doporučení ? EKT a souhlas s léčbou... 59 // 8.2 Zhodnocení somatického stavu před EKT... 60 // 8.3 Příprava pacienta před EKT... 60 // 8.4 Klinický průběh elektrokonvulze... 61 // 8.4.1 Přiložení elektrod pro elektrickou stimulaci... 65 // 8.4.2 Anestezie a myorelaxace... 65 // 8.4.3 EEG záznam záchvatu... 66 // 8.4.4 Titrace dávky energie... 66 // 8.5 Ukončení záchvatu, péče o nemocného po skončení aplikace EKT... 68 // 8.6 Série elektrokonvulzivní terapie... 69 // 9. POKRAČOVACÍ A UDRŽOVACÍ ELEKTROKONVULZIVNÍ LÉČBA // (Jakub Albrecht, Martin Anders)... 70 // 9.1 Možnosti EKT léčby v horizontu průběhu nemoci... 70 // 9.2 Nejčastější diagnostické jednotky, u kterých zvažujeme pokračování EKT... 71 // 9.2.1 Rezistentní
depresivní syndrom... 71 // 9.2.2 Závažně probíhající bipolární porucha... 71 // 9.2.3 Udržovací léčba u schizofrenie... 71 // 9.2.4 Rescue elektrokonvulze v ambulantním provozu... 72 // 9.3 Závěr... 72 // 10. FARMAKOTERAPIE PODÁVANÁ PŘI EKT (Jana Hroudová)... 73 // 10.1 Antidepresiva... 73 // 10.2 Antipsychotika... 74 // 10.3 Stabilizátory nálady... 74 // 10.4 Anxiolytika... 74 // 10.5 Vliv anestezie na EKT... 75 // 10.6 Somatická medikace pacientů... 75 // 11. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE // (Jakub Albrecht, Jozef Buday, Tadeáš Mareš)... // 11.1 Neuropsychiatrické nežádoucí účinky... // 11.1.1 Poruchy kognice... 77 // 11.1.2 Prolongovaný záchvat a status epilepticus... 78 // 11.1.3 Nekonvulzivnf status epilepticus... 78 // 11.1.4 Přesmyk depresivní fáze do mánie... 78 // 11.1.5 F1 uentní afázie... 78 // 11.2 Somatické nežádoucí účinky... 78 // 11.2.1 Bolesti hlavy a nauzea... 78 // 11.2.2 Bolesti svalů... 79 // 11.2.3 Bolesti zubů... 79 // 11.2.4 Morsura jazyka... 79 // 11.2.5 Hyperdynamické stavy a hypertenzní krize... 79 // 11.2.6 Srdeční ary tmie... 80 // 11.2.7 Náhlá srdeční smrt... 80 // 11.2.8 Embolie... 80 // 11.2.9 Intrakraniální krvácení... 80 // 11.2.10 Fraktury a luxace... 80 // 11.2.11 Ruptura močového měchýře... 81 // 11.2.12 Ruptura sleziny a jiných orgánů... 81 // 11.3 Psychologické nežádoucí účinky... 81 // 11.4 Závěr ... g] // 12. KOGNITIVNÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY
EKT (Lucie Kališová, Markéta Kabinová)... 84 // 12.1 Neurobiologický podklad kognitivních nežádoucích účinků... 84 // 12.2 Nejčastější kognitivní nežádoucí účinky... 84 // 12.2.1 Dezorientace v akutním postiktálním období... 85 // 12.2.2 Narušení anterográdní paměti... 85 // 12.2.3 Narušení retrográdní paměti... 85 // 12.2.4 Ostatní kognitivní funkce... 86 // 12.3 Faktory ovlivňující výskyt nežádoucích účinků EKT na kognici... 86 // 12.4 Závěr... gg // 13 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE U SENIORSKÉ POPULACE // (Markéta Kabinová, Lucie Kališová, Jakub Albrecht)... 90 // 13.1 Indikace... 90 // 13.2 Kontrai ndikace... 91 // 13.3 Metodika postupu při EKT... 91 // 13.3.1 Zhodnocení před EKT... 91 // 13.3.2 Průběh EKT... 91 // 13.3.3 Ukončení EKT... 92 // 13.4 Nežádoucí účinky... 92 // 13.5 Používání EKT v seniorské populaci - vlastní sledování... 93 // 13.6 Závěr... 93 // 14. ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE V LÉČBĚ DĚTSKÝCH // A ADOLESCENTNÍCH PACIENTŮ (Jana Hořínková, Richard Barteček)... 95 // 14.1 Indikace... 95 // 14.2 Kontrai ndikace... 96 // 14.3 Metodika postupu při EKT... 96 // 14.3.1 Příprava a potřebná vyšetření před zahájením EKT... 97 // 14.3.2 Průběh EKT... 97 // 14.3.3 Ukončení EKT... 9g // 14.4 Nežádoucí účinky... 9g // 14.5 Používání EKT v dětské a adolescentní populaci v ČR... 100 // 14.6 Závěr... 100 // 15. ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE V TĚHOTENSTVÍ {Eva
Kitzlerová, Lucie Kališová)... 102 // 15.1 Indikace... ?2 // 15.2 Kontrai ndi kace... 103 // 15.3 Metodi ka postupu při EKT... 103 // 15.4 Bezpečnost a účinnost EKT v graviditě... 104 // 15.5 Nežádoucí účinky a rizika EKT... 104 // 15.5.1 Obecné nežádoucí úči nky... 105 // 15.5.2 Nežádoucí účinky u plodu... 105 // 15.5.3 Nežádoucí účinky u matky... 105 // 15.5.4 Nežádoucí účinky anestezie, myorelaxace a další premedikace před EKT... 106 // 15.6 Závěr... 106 // 16. ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE V NEUROLOGICKÉ PRAXI {Tereza Uhrová)... 108 // 16.1 Indikace EKT v neurologii... ?8 // 16.1.1 Aplikace EKT na příznaky neurologické poruchy... 108 // 16.1.2 Aplikace EKT na psychopatologické projevy neurologické poruchy... 109 // 16.1.3 Aplikace EKT na neurologické symptomy indukované psychofarmaky... 110 // 16.2 Závěr... 112 // 17. BUDOUCÍ PERSPEKTIVA A MOŽNOSTI KONVULZIVNÍCH METOD // {Martin Anders, Jakub Albrecht)... 114 // 17.1 Co víme dnes - souhrnem... 114 // 17.2 Další prostor pro modifikování elektrokonvulzivní léčby... 115 // 17.2.1 Nové modifikace metody... 115 // 17.2.2 Bezpečnost a účinnost MST a FEAST... 115 // 17.3 Závěr... 116 // SUMMARY... 117
cnb003147298

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC