Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
EB
První vydání
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019
117 stran ; ilustrace, portréty ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-4337-3 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4356-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
001481179
PŘEDMLUVA 9 // TEORETICKÁ ČÁST // 1. CO JE ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE (Lucie Kališová) 13 // 2. HISTORIE ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE (Kateřina Mádlová) 14 // 2.1 Počátky vývoje metody 14 // 2.2 Vývoj a modernizace metody // 2.2.1 Přistroj (aparatura) // 2.2.2 Metodika 17 // 2.2.3 Indikace a kontraindikace 18 // 2.2.4 Historické modifikace EKT 19 // 2.2.5 Komplikace, nežádoucí a vedlejší účinky 21 // 2.2.6 Mechanismus účinku 22 // 2.2.7 Premedikace 23 // 2.3 Druhá polovina 20. století 23 // 3. STIGMA SPOJENÉ S ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIÍ (Lucie Kališová, Kateřina Mádlová) 26 // 3.1 Důvody vzniku stigmatu EKT 26 // 3.2 Zobrazení EKT ve filmu 27 // 3.3 Stigma EKT v hudbě 28 // 3.4 Ztvárnění EKT v literatuře 29 // 3.5 Obraz EKT v médiích 29 // 3.6 Stigma prezentované veřejností vs. pohled nemocných léčených EKT 29 // 3.7 Možnosti boje se stigmatizací EKT 30 // 4. MECHANISMUS PŮSOBENÍ ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE (Jakub Albrecht, Tadeáš Mareš, Jozef ? uday) 31 // 4.1 Paradigma účinku EKT 31 // 4.2 Neurobiologické změny během EKT 31 // 4.3 Mechanismus účinku 32 // 4.3.1 Léčebná modalita - elektromagnetická síla 32 // 4.3.2 Parametry stimulace 34 // 4.4 Změny v mozku během elektrokonvulze 37 // 4.5 Puzzle hypotéz působení EKT 38 // 5. TECHNICKÉ PREDPOKLADY PRŮBĚHU ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE (Jakub Albrecht, Vratislav Fabián) 44 // 5.1 Technická bezpečnost přístrojů EKT 44 // 6. POUŽÍVÁNÍ ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ (Lucie Kališová) 46 // 6.1 EKT ve světovém kontextu 46 // 6.2 Elektrokonvulzivní terapie v České republice 48 // 6.3 Závěr 50 // PRAKTICKÁ ČÁST // 7. INDIKACE A KONTRAINDIKACE ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE (Jakub Albrecht, Tadeáš Mareš, Jozef Buday) 53 // 7.1 Indikace 53 // 7.1.1 Afektivní stavy 53 // 7.1.2 Schizofrenie 54 //
7.1.3 Ostatní indikace 55 // 7.1.4 Stavy bez prokázaného účinku EKT 56 // 7.2 Kontraindikace 56 // 8. PROVEDENÍ ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE (Lucie Kališová, Jakub Albrecht) 59 // 8.1 Doporučení ? EKT a souhlas s léčbou 59 // 8.2 Zhodnocení somatického stavu před EKT 60 // 8.3 Příprava pacienta před EKT 60 // 8.4 Klinický průběh elektrokonvulze 61 // 8.4.1 Přiložení elektrod pro elektrickou stimulaci 65 // 8.4.2 Anestezie a myorelaxace 65 // 8.4.3 EEG záznam záchvatu 66 // 8.4.4 Titrace dávky energie 66 // 8.5 Ukončení záchvatu, péče o nemocného po skončení aplikace EKT 68 // 8.6 Série elektrokonvulzivní terapie 69 // 9. POKRAČOVACÍ A UDRŽOVACÍ ELEKTROKONVULZIVNÍ LÉČBA (Jakub Albrecht, Martin Anders) 70 // 9.1 Možnosti EKT léčby v horizontu průběhu nemoci 70 // 9.2 Nejčastější diagnostické jednotky, u kterých zvažujeme pokračování EKT 71 // 9.2.1 Rezistentní depresivní syndrom 71 // 9.2.2 Závažně probíhající bipolární porucha 71 // 9.2.3 Udržovací léčba u schizofrenie 71 // 9.2.4 Rescue elektrokonvulze v ambulantním provozu 72 // 9.3 Závěr 72 // 10. FARMAKOTERAPIE PODÁVANÁ PŘI EKT (Jana Hroudová) 73 // 10.1 Antidepresiva 73 // 10.2 Antipsychotika 74 // 10.3 Stabilizátory nálady 74 // 10.4 Anxiolytika 74 // 10.5 Vliv anestezie na EKT 75 // 10.6 Somatická medikace pacientů 75 // 11. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE (Jakub Albrecht, Jozef Buday, Tadeáš Mareš) // 11.1 Neuropsychiatrické nežádoucí účinky // 11.1.1 Poruchy kognice 77 // 11.1.2 Prolongovaný záchvat a status epilepticus 78 // 11.1.3 Nekonvulzivnf status epilepticus 78 // 11.1.4 Přesmyk depresivní fáze do mánie 78 // 11.1.5 F1 uentní afázie 78 // 11.2 Somatické nežádoucí účinky 78 // 11.2.1 Bolesti hlavy a nauzea 78 // 11.2.2 Bolesti svalů 79 // 11.2.3 Bolesti zubů 79 //
11.2.4 Morsura jazyka 79 // 11.2.5 Hyperdynamické stavy a hypertenzní krize 79 // 11.2.6 Srdeční ary tmie 80 // 11.2.7 Náhlá srdeční smrt 80 // 11.2.8 Embolie 80 // 11.2.9 Intrakraniální krvácení 80 // 11.2.10 Fraktury a luxace 80 // 11.2.11 Ruptura močového měchýře 81 // 11.2.12 Ruptura sleziny a jiných orgánů 81 // 11.3 Psychologické nežádoucí účinky 81 // 11.4 Závěr g] // 12. KOGNITIVNÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY EKT (Lucie Kališová, Markéta Kabinová) 84 // 12.1 Neurobiologický podklad kognitivních nežádoucích účinků 84 // 12.2 Nejčastější kognitivní nežádoucí účinky 84 // 12.2.1 Dezorientace v akutním postiktálním období 85 // 12.2.2 Narušení anterográdní paměti 85 // 12.2.3 Narušení retrográdní paměti 85 // 12.2.4 Ostatní kognitivní funkce 86 // 12.3 Faktory ovlivňující výskyt nežádoucích účinků EKT na kognici 86 // 12.4 Závěr gg // 13 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE U SENIORSKÉ POPULACE (Markéta Kabinová, Lucie Kališová, Jakub Albrecht) 90 // 13.1 Indikace 90 // 13.2 Kontrai ndikace 91 // 13.3 Metodika postupu při EKT 91 // 13.3.1 Zhodnocení před EKT 91 // 13.3.2 Průběh EKT 91 // 13.3.3 Ukončení EKT 92 // 13.4 Nežádoucí účinky 92 // 13.5 Používání EKT v seniorské populaci - vlastní sledování 93 // 13.6 Závěr 93 // 14. ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE V LÉČBĚ DĚTSKÝCH A ADOLESCENTNÍCH PACIENTŮ (Jana Hořínková, Richard Barteček) 95 // 14.1 Indikace 95 // 14.2 Kontrai ndikace 96 // 14.3 Metodika postupu při EKT 96 // 14.3.1 Příprava a potřebná vyšetření před zahájením EKT 97 // 14.3.2 Průběh EKT 97 // 14.3.3 Ukončení EKT 9g // 14.4 Nežádoucí účinky 9g // 14.5 Používání EKT v dětské a adolescentní populaci v ČR 100 // 14.6 Závěr 100 //
15. ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE V TĚHOTENSTVÍ (Eva Kitzlerová, Lucie Kališová) 102 // 15.1 Indikace 102 // 15.2 Kontrai ndi kace 103 // 15.3 Metodi ka postupu při EKT 103 // 15.4 Bezpečnost a účinnost EKT v graviditě 104 // 15.5 Nežádoucí účinky a rizika EKT 104 // 15.5.1 Obecné nežádoucí úči nky 105 // 15.5.2 Nežádoucí účinky u plodu 105 // 15.5.3 Nežádoucí účinky u matky 105 // 15.5.4 Nežádoucí účinky anestezie, myorelaxace a další premedikace před EKT 106 // 15.6 Závěr 106 // 16. ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE V NEUROLOGICKÉ PRAXI (Tereza Uhrová) 108 // 16.1 Indikace EKT v neurologii ?8 // 16.1.1 Aplikace EKT na příznaky neurologické poruchy 108 // 16.1.2 Aplikace EKT na psychopatologické projevy neurologické poruchy 109 // 16.1.3 Aplikace EKT na neurologické symptomy indukované psychofarmaky 110 // 16.2 Závěr 112 // 17. BUDOUCÍ PERSPEKTIVA A MOŽNOSTI KONVULZIVNÍCH METOD (Martin Anders, Jakub Albrecht) 114 // 17.1 Co víme dnes - souhrnem 114 // 17.2 Další prostor pro modifikování elektrokonvulzivní léčby 115 // 17.2.1 Nové modifikace metody 115 // 17.2.2 Bezpečnost a účinnost MST a FEAST 115 // 17.3 Závěr 116 // SUMMARY 117
cnb003147298

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC