Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Galén, [2019]
353 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-423-1 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
České a anglické resumé
001481212
Obsah // Předmluva... 15 // Úvod... 17 // I. OBECNÁ ČÁST // Historie operační léčby zlomenin proximálního femuru... 19 // Radek Bartoška, Libor Luňáček, Martin Krbec // Souhrn...19 // Počátky operační léčby zlomenin horního konce // stehenní kosti...19 // Vývoj osteosyntézy v období 1925-1950... 20 // Vývoj osteosyntézy v období 1950-1980... 21 // Novodobá historie osteosyntézy...21 // Počátky vývoje kloubních náhrad // kyčelního kloubu...22 // Endoprotéza kyčelního kloubu // po 2. světové válce...23 // Moderní endoprotetika kyčelního kloubu...23 // Závěr...24 // Epidemiologie zlomenin // proximálního femuru... 27 // Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Petr Waldauf // Souhrn...27 // Úvod...27 // Epidemiologická data souboru pacientů // z let 1997-2016 ... 28 // Vývoj počtu zlomenin...28 // Zastoupení jednotlivých typů zlomenin...28 // Mobilita...30 // Sociální zázemí, následná péče a exitus // během hospitalizace...31 // Jednoroční letalita...32 // Terapie...34 // Duplicitní zlomeniny proximálního femuru...35 // Závěr...36 // Klinická anatomie // proximálního femuru... 39 // Václav Báča, David Kachlík // Souhrn...39 // Anatomie a struktura kosti // proximálního femuru...39 // Vazivový aparát kyčelního kloubu...40 // Svaly v oblasti proximálního femuru...41 // Cévy v oblasti proximálního femuru...42 // Nervy v oblasti proximálního femuru...44 // Závěr...45 // Biomechanika proximálního
femuru___47 // Zdeněk Horák, Václav Báča // Souhrn...47 // Zatižení působící na proximální konec femuru ... 47 Stavba a vnitřní struktura // proximálního femuru...48 // Mechanismy vzniku zlomenin // proximálního femuru...50 // Biomechanika a operační léčba zlomenin // proximálního femuru...50 // Závěr...51 // 9 // Zlomeniny proximálního femuru // Diagnostika zlomenin proximálního femuru zobrazovacími metodami___ // Jana Chmelová, Valér Džupa // Souhrn... // Klasická skiagrafie... // Výpočetní tomografie... // Magnetická rezonance... // Ultrasonografie... // Metody nukleární medicíny... // Závěr... // Klasifikace zlomenin proximálního femuru... // Radek Bartoška, Jiří Skála-Rosenbaum // Souhrn... // Úvod... // Počátky klasifikačních systémů zlomenin // proximálního femuru (1818-1938)... // Klasifikace zlomenin proximálního femuru // v období od roku 1945... // ?? klasifikace... // CT klasifikace... // Závěr... // Predoperační příprava a anestezie .. // Michael Stern, Vladimír Nedvěd, Petr Waldauf // Souhrn... // Úvod... // Fyziologické změny ve stáří a význam // pro anesteziologickou péči... // Predoperační vyšetření a příprava... // Hypertenze... // Poruchy srdečního rytmu... // Kardiologické vyšetření... // Vyšetření respiračních funkcí... // Léčba diabetů... // Krevní obraz... // Koagulační vyšetření ... // lontogram... // Chronická medikace... // Přehled jednoznačných
kontraindikací ? operaci zlomeniny proximálního femuru . // Volba mezi celkovou a místní anestezií... // Celková anestezie... // Místní anestezie... // Závěr... // Operační přístupy // ? proximálnímu femuru... 81 // Martin Krbec // Souhrn...81 // Úvod...81 // Přístupy ke kyčelnímu kloubu...81 // Přední přístupy ke kyčelnímu kloubu...81 // Anterolaterální přístup ke kyčelnímu kloubu ... 83 // Laterální přístupy ke kyčelnímu kloubu...85 // Posterolaterální přístupy ke kyčelnímu // kloubu...86 // Zadní přístupy ke kyčelnímu kloubu...87 // Přístupy ? proximální části femuru...88 // Laterální přístup ? proximální části femuru // pod kyčelním kloubem...88 // Méně invazivní přístupy ke kyčelnímu kloubu ... 89 Přístup pro zavedení skluzného šroubu (DHS).. 89 Přístup pro zavedení nitrodřeňového // hřebu femuru...90 // Přístup pro zavedení podvlékané úhlově // stabilní dlahy...90 // Závěr...91 // Standardní operační metody...93 // Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec // Souhrn...93 // Osteosyntéza krčku femuru // třemi kanylovanými šrouby...93 // Indikace...93 // Operační technika...94 // Technické poznámky...95 // Osteosyntéza DHS...95 // Indikace...95 // Operační technika...96 // Technické poznámky...97 // Osteosyntéza nitrodřeňovým hřebem...98 // Indikace...98 // Operační technika...98 // Technické poznámky...100 // Náhrada kyčelního kloubu...100
// Indikace...100 // Operační technika...100 // Technické poznámky...102 // Závěr...103 // Principy fixace // v osteoporotické kosti... 105 // Jiří Skála-Rosenbaum, Martin Krbec, Valér Džupa // Souhrn...105 // Úvod...105 // Mechanismus selhání osteosyntézy // při osteoporóze...106 // 53 // 53 // 53 // 55 // 57 // 58 // 59 // 60 // 61 // 61 // 61 // 62 // 63 // 68 // 69 // 70 // 73 // 73 // 73 // 74 // 74 // 74 // 75 // 75 // 75 // 76 // 76 // 76 // 76 // 76 // 77 // 77 // 78 // 78 // 79 // 10 // Obsah // Změny v osteoporotické kosti... // Hojení osteoporotických zlomenin... // Základní principy osteosyntézy // osteoporotické kosti... // Principy fixace náhrady kyčelního kloubu // při osteoporóze... // Závěr... // II. SPECIÁLNÍ ČÁST // Zlomeniny hlavice femuru... // Jiří Matějka, Jiří Skála-Rosenbaum, Martin Kloub // Souhrn... // Úvod... // Diagnostika... // Klasifikace... // Primární léčebná opatření... // Indikace operační léčby... // Operační technika, přístupy, // výběr implantátu... // Pooperační péče a rehabilitace... // Komplikace... // Závěr... // Zlomeniny krčku femuru... // Martin Kloub, Jiří Skála-Rosenbaum // Souhrn... // Úvod... // Klasifikace... // Diagnostika... // Primární léčebná opatření... // Indikace operační léčby... // Nedislokované zlomeniny... // Dislokované zlomeniny... // Bazicervikální zlomeniny... // Timing operační léčby... // Polytraumatizovaný pacient,
sdružená poranění... // Únavové zlomeniny krčku femuru... // Plánování, výběr implantátu... // Izolované spongiózní šrouby... // Úhlově stabilní implantáty... // Operační technika... // Polohování pacienta... // Repozice zlomeniny... // Osteosyntéza... // Pooperační péče a rehabilitace... // Komplikace... // Komplikace konzervativní léčby... // Avaskulární nekróza hlavice femuru... // Selhání osteosyntézy...138 // Pseudoartróza...139 // Zhojení v dislokaci...140 // Závěr...142 // Aloplastika u zlomenin // proximálního femuru... 145 // Valér Džupa, Jiří Skála-Rosenbaum // Souhrn...145 // Úvod...145 // Faktory ovlivňující výběr léčebného postupu // u zlomenin krčku femuru...145 // Cervikokapitální versus totální endoprotéza... 146 // Cervikokapitální endoprotéza...147 // Technické poznámky...148 // Totální endoprotéza...148 // Technické poznámky...149 // Závěr...150 // Pertrochanterické zlomeniny // femuru... 153 // Jiří Skála-Rosenbaum, Pavel Douša // Souhrn...153 // Úvod...153 // Morfologie a klasifikace...154 // Diagnostika...156 // Indikace operační léčby...158 // Plánování a výběr implantátu...158 // Operační technika - technické poznámky...163 // Pooperační péče a rehabilitace...169 // Komplikace...169 // Závěr...175 // Intertrochanterické a subtrochanterické zlomeniny // femuru... 177 // Pavel Douša, Jiří Skála-Rosenbaum // Souhrn...177 // Úvod...177 // Klasifikace...178
// Diagnostika...179 // Primární léčebná opatření a indikace // operační léčby...180 // Plánování a výběr implantátu...180 // Operační technika - technické poznámky...183 // Pooperační péče a rehabilitace...187 // Nejčastější komplikace...187 // Závěr...191 // 107 // 108 // 108 // 110 // 111 // ¦ // 113 // 113 // 113 // 114 // 114 // 116 // 117 // 117 // 121 // 121 // 122 // 123 // 123 // 123 // 124 // 126 // 127 // 127 // 127 // 128 // 128 // 128 // 128 // 129 // 132 // 132 // 133 // 134 // 134 // 135 // 136 // 136 // 137 // 137 // 137 // 11 // Zlomeniny proximálního femuru // Ipsilaterální zlomeniny proximálního konce a diafýzy femuru ... // Pavel Douša, Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa // Souhrn... // Úvod... // Klasifikace... // Diagnostika... // Primární léčebná opatření a indikace // operační léčby... // Plánování a výběr implantátu... // Operační technika - technické poznámky... // Komplikace... // Závěr... // Ipsilaterální zlomeniny acetabula a proximálního femuru... // Tomáš Pavelka, Valér Džupa // Souhrn... // Úvod... // Klasifikace... // Diagnostika... // Primární léčebná opatření... // Indikace operační léčby... // Plánování a výběr implantátu... // Pooperační péče a rehabilitace... // Komplikace... // Závěr... // Zlomeniny proximálního femuru v dětském věku... // Petr Havránek, Tomáš Pešl // Souhrn... // Úvod... // Klasifikace... // Diagnostika... // Primární
léčebná opatření... // Indikace operační léčby... // Plánování, výběr implantátu... // Operační technika - technické poznámky... // Pooperační péče a rehabilitace... // Komplikace... // Patologické zlomeniny proximálního femuru // u dětí... // Závěr... // Coxa vara adolescentium - // akutní skluz... // Tomáš Pešl, Petr Havránek // Souhrn... // Úvod... // Klasifikace...222 // Diagnostika...222 // Primární léčebná opatření...223 // Indikace operační léčby...223 // Plánování a výběr implantátu...223 // Operační technika - technické poznámky...224 // Pooperační péče a rehabilitace...225 // Komplikace...225 // Závěr...226 // Patologické zlomeniny // proximálního femuru...229 // Libor Luňáček, Jiří Skála-Rosenbaum // Souhrn ... 229 // Úvod...229 // Diagnostika...231 // Predikce rizika patologických zlomenin...232 // Léčba...232 // Konzervativní léčba...232 // Operační léčba...234 // Plánování a výběr implantátu, // operační technika...234 // Patologické zlomeniny hlavice // a krčku femuru...237 // Patologické zlomeniny trochanterické // a subtrochanterické oblasti...237 // Pooperační péče a rehabilitace...243 // Závěr...243 // III. POOPERAČNÍ PÉČE // Pooperační ortogeriatrická péče a léčba bolesti...245 // Vladimír Nedvěd, Michael Stern // Souhrn...245 // Úvod...245 // Ortogeriatrická péče...245 // Základní principy ortogeriatrické péče...246 // Léčba akutní
bolesti u geriatrických pacientů ... 246 // Bolest u geriatrických pacientů...246 // Monitorace bolesti...247 // Léčba bolesti u pacientů se zlomeninou // proximálního femuru...248 // Delirium...248 // Rizikové faktory...248 // Prevence deliria...249 // Léčba deliria...250 // Závěr...250 // 193 // 193 // 193 // 194 // 194 // 195 // 197 // 201 // 202 // 203 // 205 // 205 // 205 // 205 // 206 // 206 // 206 // 206 // 208 // 208 // 208 // 209 // 209 // 209 // 210 // 211 // 213 // 213 // 214 // 216 // 217 // 217 // 218 // 219 // 221 // 221 // 221 // 12 // Obsah // Rehabilitace po zlomeninách proximálního femuru...253 // Jiří Kříž, Valér Džupa, Jiří Skála-Rosenbaum // Souhrn...253 // Úvod...253 // Fáze hospitalizace...253 // Fáze následné péče...256 // Další rehabilitační techniky...257 // Modifikace rehabilitace postupu podie typu // zlomeniny a operačního výkonu...257 // Závěr...258 // Prevence vzniku // osteoporotických zlomenin...259 // Petr Obruba, Jiří Skála-Rosenbaum // Souhrn...259 // Etiologie zlomenin proximálního femuru // u seniorů...259 // Definice osteoporózy...261 // Prevence osteoporózy...261 // Mechanická prevence // osteoporotických zlomenin...264 // Závěr...264 // IV. KOMPLIKACE // Přehled komplikací při léčbě zlomenin // proximálního femuru...267 // Valér Džupa, Jiří Skála-Rosenbaum, Martin Krbec // Souhrn...267 // Úvod...267 // Definice a příčiny...267 // Komplikace celkové a lokální...268
// Komplikace konzervativní a operační léčby.268 // Komplikace vzniklé při primárním ošetření ... 268 // Komplikace peroperační a pooperační...269 // Závěr...270 // Peroperační technické problémy a komplikace...271 // Jiří Marvan, Valér Džupa, Jiří Skála-Rosenbaum // Souhrn...271 // Úvod...271 // Přehled faktorů ovlivňujících vznik peroperačních chyb a následných // komplikací...271 // Příprava pacienta na operačním sále...272 // Repozice zlomeniny...273 // Zavádění hřebu...277 // Zavádění krčkových šroubů...278 // Distální jištění...280 // Zavádění skluzného šroubu a dlahy...281 // Implantace náhrady kyčelního kloubu...281 // Ostatní problémy...281 // Závěr...282 // Pooperační mechanické komplikace ... 283 // Valér Džupa, Jiří Marvan, Jiří Skála-Rosenbaum // Souhrn...283 // Úvod...283 // Mechanické komplikace léčby zlomenin // hlavice femuru...283 // Mechanické komplikace léčby zlomenin // krčku femuru...284 // Mechanické komplikace léčby // trochanterických zlomenin femuru...286 // Závěr...290 // Periprotetické a periimplantační zlomeniny proximálního femuru...293 // Jiří Skála-Rosenbaum, Martin Krbec, Valér Džupa // Souhrn...293 // Úvod...293 // Periprotetické zlomeniny kolem dříku TEP // kyčelního kloubu...293 // Anamnéza, vyšetření...293 // Rizikové faktory...294 // Klasifikace...295 // Operační léčba...295 // Periimplantační zlomeniny po osteosyntéze
// zlomenin proximálního femuru...301 // Anamnéza, vyšetření...301 // Rizikové faktory...301 // Klasifikace...302 // Operační léčba...303 // Závěr...304 // Nejčastější interní komplikace u pacientů léčených pro zlomeninu proximálního femuru...307 // Jiří Knot, Zuzana Moťovská // Souhrn...307 // Perioperační infarkt myokardu...307 // Úvod...307 // Patofyziologie...307 // Diagnostika...308 // Riziková stratifikace...308 // Farmakologické postupy snižující riziko perioperačního infarktu myokardu...309 // 13 // Zlomeniny proximálního femuru // Nefarmakologické postupy snižující riziko // perioperačního infarktu myokardu...309 // Doporučení pro praxi a zahájení terapie // perioperačního infarktu myokardu...310 // Pooperační tromboembolické komplikace ...310 // Úvod...310 // Patofyziologie...310 // Diagnostika...310 // Riziková stratifikace...310 // Prevence venózního tromboembolismu // po velkých ortopedických operacích...311 // Terapie tromboembolických komplikací...312 // Závěr...312 // Infekční komplikace operační léčby zlomenin proximálního femuru...315 // David Jahoda, Jiří Skála-Rosenbaum, Ivana Jahodová // Souhrn...315 // Úvod...315 // Patogeneze...315 // Klasifikace...316 // Prevence ... 316 // Diagnostika...318 // Klinický obraz...319 // Laboratorní známky infekce...319 // Mikrobiologie a histopatologie...319 // Zobrazovací metody...319 // Léčba...320 // Chirurgická léčba...320 // Antibiotická
léčba...323 // Infekce kloubní náhrady...327 // Závěr...327 // Pozdní následky po léčbě zlomenin proximálního femuru...329 // Martin Krbec, Valér Džupa, Jiří Skála-Rosenbaum // Souhrn...329 // Úvod...329 // Zhojení v nesprávném postavení // (fractura male sanata)...330 // Avaskulární kostní nekróza hlavice femuru.331 // Heterotopické osifikace...334 // Pakloub horního konce stehenní kosti...334 // Pozdní periimplantační a periprotetické // zlomeniny...336 // Časná potraumatická artróza...337 // Závěr...337 // Souhrn...339 // Summary...339 // Zkratky...341 // Rejstřík...345 // 14
(OCoLC)1122792939
cnb003115909

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC