Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:45x 
BK
EB
2., aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Grada, 2019
368 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5511-3 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1189-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1190-9 (online ; epub)
Pedagogika
čeština
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Částečně souběžný anglický text
001481237
Předmluva 9 // 1. Pedagogika jako věda o člověku 13 // Úvod 13 // 1.1 Znaky pedagogiky jako vědy 14 // 1.2 Historický kontext vývoje pedagogiky jako vědy 15 // 1.3 Předmět pedagogiky 27 // 1.4 Struktura pedagogických disciplín 29 // 1.5 Základní pedagogické kategorie 35 // Závěr a shrnutí 41 // Použitá a doporučená literatura 42 // 2. Výchova jako cesta ? porozumění sobě a druhým 44 // Úvod 44 // 2.1 Základní východiska výchovy 46 // 2.1.1 Historická východiska a výchova 46 // 2.1.2 Vybraná filozofická východiska a výchova 47 // 2.1.3 Další východiska výchovy 49 // 2.2 Výchova a její procesuálni pojetí 53 // 2.2.1 Výchovný proces a jeho systém 54 // 2.2.2 Cíle výchovy 55 // 2.2.3 Podmínky výchovy 59 // 2.2.4 Prostředky výchovy 61 // 2.2.5 Výsledky výchovy 62 // 2.3 Pojetí subjektu a objektu ve výchově a způsob výchovy 64 // 2.4 Výchova jako proces humanizace člověka 69 // 2.5 Výchova na prahu třetího tisíciletí 74 // 2.5.1 Výchova a její perspektivy v digitalizované // společnosti 80 // Závěr a shrnutí // Použitá a doporučená literatura 87 // 3. Inovace a změny ve výchově a vzdělávání 90 // Úvod 91 // 3.1 Inovace ve výchově a vzdělávání 91 // 3.2 Změny ve vzdělávání a výchově v české škole 94 // 3.2.1 Kurikulární souvislosti a transformace obsahu vzdělávání 101 // 3.3 Výchova a vzdělávání v pojetí vybraných modelů škol 105 // 3.3.1 Model školy orientovaný na učivo a učitele, transmisivní model školy 107 // 3.3.2 Model školy orientovaný na žáka, konstruktivní model školy 110 // 3.4 Inkluzivní škola a vzdělávání jako cesta k respektování odlišností a práv každého dítěte 114 // Závěr a shrnutí 120 // Použitá a doporučená literatura 122 //
4. Úvod do pedagogického výzkumu a základy pedagogicko-psychologické diagnostiky žáka 124 // Úvod 125 // 4.1 Pedagogický výzkum a jeho analýza 126 // 4.1.1 Typologie pedagogického výzkumu 134 // 4.2 Výzkumné metody v pedagogickém výzkumu 138 // 4.2.1 Metoda pozorování 138 // 4.2.2 Interview (metoda rozhovoru) 143 // 4.2.3 Metoda dotazníku 147 // 4.2.4 Další metody pedagogického výzkumu 151 // 4.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka 162 // 4.3.1 Pedagogicko-psychologická diagnostika // a její průběh 166 // 4.3.2 Vybrané oblasti pedagogicko-psychologické diagnostiky žáka 170 // 4.3.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka a individuálně vzdělávací plán (IVP) // Závěr a shrnutí- // Použitá a doporučená literatura 180 // 5. Výukový proces a pedagogické projektování 182 // Úvod 183 // 5.1 Výukový proces jako systém prvků a vztahů 183 // 5.1.1 Kategorie cíle ve výukovém procesu 186 // 5.1.2 Obsah (učivo) jako činitel výuky 190 // 5.1.3 Vzájemný vztah učitele a žáků ve výuce 19? // 5.1.4 Prostředky ve výuce se zaměřením na metody a formy výuky 204 // 5.1.5 Proces výuky jako společné objevování 210 // 5.1.6 Podmínky výuky 222 // 5.2 Pedagogická evaluace v teorii a praxi výuky // se zaměřením na školní hodnocení 224 // 5.3 Prostředky a formy školního hodnocení 229 // 5.3.1 Hodnocení známkou (klasifikace) jako součást školního hodnocení žáka 231 // 5.3.2 Slovní hodnocení žáka a jeho význam 232 // 5.3.3 Sebehodnocení žáka 235 // 5.3.4 Další formy a prostředky školního hodnocení 238 // 5.4 Pedagogické projektování v procesu výuky 244 // Závěr a shrnutí 248 // Použitá a doporučená literatura 250 //
6. Základní otázky sociální pedagogiky 254 // Úvod 255 // 6.1 Sociální pedagogika jako moderní pedagogická disciplína 255 // 6.2 Proces socializace a výchova 262 // 6.3 Vliv a funkce „prostředí“ ve výchově 266 // 6.3.1 Přirozená prostředí a výchova 269 // 7 // 6.3.2 Prostředí školy a dalších výchovných zařízení ve vztahu k výchově 284 // 6.4 Sociální a pedagogická komunikace a interakce 302 // Závěr a shrnutí 308 // Použitá a doporučená literatura 310 // Závěr 312 // Conclusion 314 // Přílohy 316 // Seznam obrázků a tabulek 351 // Seznam obrázků 351 // Seznam tabulek 353 // Literatura 354 // Rejstřík 362

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC