Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
224 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm + 1 DVD video

objednat
ISBN 978-80-271-0590-8 (brožováno)
Přílohou publikace je 1 DVD s 26 instruktážními videozáznamy
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001481243
Obsah // 1 Úvod // Jiří Málek...14 // 2 Legislativa ve vztahu ? první pomoci // Jiří Málek...15 // 3 Etika první pomoci // Jaromír Matějek...17 // 3.1 Üvod...17 // 3.2 Proč vlastně vůbec poskytujeme první pomoc?...17 // 3.3 Základní etické principy...17 // 3.3.1 Právo na život...17 // 3.3.2 Etika čtyř principů...18 // 3.4 Závěr...19 // 4 Bezpečnost zachránce a technická první pomoc, aktivace integrovaného záchranného systému // JiříKnor...21 // 4.1 Technická první pomoc, bezpečnost zachránce a přihlížejících...21 // 4.2 Aktivace zdravotnické záchranné služby...21 // 4.2.1 Přivolání odborné pomoci...21 // 4.2.2 Linky tísňového volání...22 // 4.2.3 Lokalizace volajícího...23 // 4.2.4 Vyproštění z vozidla...23 // 4.2.5 Sejmutí ochranné přilby...24 // 4.2.6 Další činnost zachránce na místě...24 // 5 Základní vyšetření pacienta - přístup ABCDE // JiříKnor...25 // 6 Neodkladná resuscitace dospělých // Jiří Málek...27 // 6.1 Základní neodkladná resuscitace...27 // 6.1.1 Zhodnocení bezpečnosti scény a možného rizika vážného // ohrožení zachránce...28 // 6.1.2 Zhodnocení stavu vědomí...28 // 6.1.3 Zavolání o pomoc z okolí...28 // 6.1.4 Kontrola průchodnosti dýchacích cest...28 // 6.1.5 Kontrola dostatečného spontánního dýchání...29 // 6.1.6 Aktivace záchranné služby...29 // 6.1.7 Zevní srdeční masáž...29 // 6.1.8 Dýchání z plic do plic...30 // 6.1.9 Resuscitace
bez použití umělého dýchání...31 // 6.1.10 Použití automatického externího defibrilátoru (AED)...31 // 6.1.11 Ukončení resuscitace...32 // 7 // 6.2 Rozšířená neodkladná resuscitace...32 // 6.2.1 Defibrilace...33 // 6.2.2 Léky během rozšířené resuscitace...33 // 6.2.3 Zajištění dýchacích cest pro umělou plieni ventilaci...34 // 6.2.4 Použití kyslíku...35 // 6.3 Terapie po obnovení spontánního oběhu...36 // 6.4 Neodkladná resuscitace v nemocnici...36 // 6.5 Resuscitace ve specifických situacích...37 // 6.5.1 Resuscitace těhotných žen...37 // 6.5.2 Zástava oběhu na palubě letadla...37 // 6.5.3 Zástava oběhu při tonutí...37 // 6.5.4 Zástava oběhu ve stomatologickém křesle...38 // 6.5.5 Resuscitace při podchlazení...38 // 6.6 Ukončení rozšířené resuscitace...38 // 6.7 Prevence náhlé zástavy oběhu...39 // 7 Neodkladná resuscitace dětí a novorozenců // Alice Kurzová...41 // 7.1 Základní neodkladná resuscitace dětí...41 // 7.2 Použití defibrilace nebo AED...43 // 7.3 Rozšířená neodkladná resuscitace dětí...43 // 7.3.1 Respirační selhání... .43 // 7.3.2 Oběhové selhání...43 // 7.3.3 Diagnostika náhlé zástavy oběhu...43 // 7.3.4 Zajištění průchodnosti dýchacích cest...44 // 7.3.5 Přístupy do krevního řečiště...44 // 7.3.6 Farmakoterapie...44 // 7.4 Primární ošetření novorozence po porodu...45 // 7.4.1 Algoritmus ošetření...46 // 8 Poruchy průchodnosti dýchacích cest
// Alice Kurzová...51 // 8.1 Porucha průchodnosti dýchacích cest způsobená kořenem jazyka...51 // 8.2 Aspirace cizího tělesa ...51 // 8.3 Poruchy průchodnosti dýchacích cest způsobené zánětem nebo otokem . . 52 // 9 Bezvědomí // JanaŠeblová...54 // 9.1 Kolaps, synkopa... 57 // 10 Křeče // JanaŠeblová...58 // 11 Úrazy // JiříKnor...61 // 11.1 Základní rozdělení a postup na místě...61 // 11.1.1 Léčba bolesti, analgetika...64 // 11.2 Poranění hlavy a páteře...66 // 11.3 Poranění hrudníku...66 // 11.3.1 Pneumothorax... 66 // 8 // 11.3.2 Masivní hemothorax...67 // 11.3.3 Vlající hrudník...67 // 11.3.4 Srdeční tamponáda...68 // 11.4 Poranění břicha...69 // 11.5 Poranění muskuloskeletálního systému, pokousání, ztrátové poranění // Alice Kurzová...69 // 11.5.1 Stavění zevního krvácení...69 // 11.5.2 Zlomeniny...70 // 11.5.3 Luxace...70 // 11.5.4 Subluxace...71 // 11.5.5 Pokousání člověkem/zvířetem...71 // 11.5.6 Ztrátová poranění...72 // 11.5.7 Zasypání, crush syndrom...73 // 11.5.8 Poranění tlakovou vlnou, blast syndrom...74 // 11.5.9 Compartment syndrom...*...74 // 11.5.10 Poranění menšího rozsahu...74 // 12 Poruchy dýchání // Hana Bartáková...76 // 12.1 Dusnost...76 // 12.2 Akutní těžké astma...80 // 12.3 Akutní exacerbace chronické obštrukční plieni nemoci...82 // 12.4 Těžká komunitní pneumonie...83 // 12.5 Poruchy dýchání vyvolané zevními faktory...85 // 12.5.1 Poruchy průchodnosti
dýchacích cest...85 // 12.5.2 Tonutí...85 // 12.5.3 Inhalační postižení...85 // 12.5.4 Neurologické příčiny...85 // 12.5.5 Traumata...85 // 12.6 Plieni embolie...85 // 13 Bolest na hrudi a akutní koronární/cévní příhody // Hana Linková...86 // 13.1 Akutní koronární syndrom...87 // 13.1.1 Diagnostika a diferenciální diagnostika v přednemocniční fázi . . 88 // 13.2 Akutní aortální syndromy, včetně disekce ...91 // 13.3 Akutní plieni embolie...93 // 13.4 Akutní perikarditida...95 // 13.5 Bolesti pocházející z onemocnění trávicího traktu...95 // 14 Náhlé příhody břišní // Lukáš Havlůj...97 // 14.1 Definice...97 // 14.2 Epidemiologie...97 // 14.3 Dělení NPB...98 // 14.4 Anamnéza a fyzikální vyšetření...99 // 14.5 Zánětlivé NPB...99 // 14.6 Ileózní NPB... 102 // 14.7 Krvácivé NPB...103 // 9 // 14.8 Úrazové NPB... 105 // 14.9 Diagnosticko-terapeutické a organizační úskalí u pacientů s NPB // v přednemocniční neodkladné péči...106 // 15 Urgentní stavy v gynekologii a porodnictví...109 // 15.1 Urgentní stavy v gynekologii // Tomáš Pichlík...109 // 15.1.1 Náhlé krvácivé příhody...109 // 15.1.2 Náhlé zánětlivé příhody...?? // 15.1.3 Náhlé nezánětlivé příhody...110 // 15.2 Urgentní stavy v porodnictví // Radovan Vlk ...110 // 15.2.1 Porod mimo zdravotnické zařízení...110 // 15.2.2 Krvácení v těhotenství a za porodu...113 // 15.2.3 Hypertenze v těhotenství...113 // 15.2.4 Eklampsie
a jiné křečové stavy v těhotenství...114 // 15.2.5 Embolie plodovou vodou...115 // 15.2.6 Prolaps pupečníku...115 // 15.3 Péče o novorozence po porodu, resuscitace novorozence...116 // 16 Zevní příčiny poškození zdraví // Jiří Málek...117 // 16.1 Popálení...117 // 16.1.1 Mechanismus úrazu...117 // 16.1.2 Okolnosti úrazu a první pomoc na místě...117 // 16.1.3 Rozsah poškození...117 // 16.1.4 Stupeň popálení...119 // 16.1.5 Sdružená poranění...119 // 16.1.6 Věk + přidružená onemocnění...119 // 16.1.7 Kritický rozsah popálení...119 // 16.1.8 První pomoc...120 // 16.2 Hypertermie...122 // 16.2.1 Úpal (přehřátí)...122 // 16.2.2 Úžeh...123 // 16.2.3 Hypertermie navozená léky a endokrinním onemocněním ... 123 // 16.3 Omrzliny ...123 // 16.4 Hypotermie...125 // 16.5 Tonutí...127 // 16.6 Působení kyselin a louhů...128 // 16.7 Působení elektrického proudu ...128 // 17 Intoxikace // JanaŠeblová, Jiří Málek...131 // 17.1 Perorální intoxikace...133 // 17.2 Inhalační intoxikace...134 // 17.2.1 Otrava oxidem uhelnatým...134 // 17.2.2 Intoxikace zplodinami hoření...135 // 17.2.3 Intoxikace organickými rozpouštědly...135 // 17.3 Kontaktní intoxikace...135 // 10 // 17.4 Parenterální intoxikace...136 // 18 Urgentní stavy v alergologii a imunologii // Petr Kučera...138 // 18.1 Angioneurotický edém (alergický otok histaminového typu)...138 // 18.2 Angioedém na podkladě deficience Cl inhibitoru - hereditární
// angioedém...138 // 18.3 Anafylaxe...139 // 18.4 Akutní záchvat asthma bronchiale...141 // 19 Urgentní stavy v neurologii // JanaŠeblová...142 // 19.1 Akutní cévní mozkové příhody...142 // 19.2 Poruchy dýchání z neurologických příčin...145 // 19.3 Syndrom kaudy...145 // 19.4 Neurotraumata - poranění mozku a míchy...145 // 19.4.1 Kraniotrauma...145 // 19.4.2 Poranění páteře a míchy...147 // 20 Urgentní stavy v oftalmologi! // JaraHornová...I50 // 20.1 První pomoc při očních poraněních...150 // 20.1.1 Mechanická poranění...150 // 20.1.2 Chemická poranění...152 // 20.1.3 Termická poškození...152 // 20.1.4 Poškození oka UV zářením...153 // 20.2 Netraumatické náhlé stavy v oftalmologii...153 // 20.2.1 Akutní záchvat glaukomu...153 // 20.2.2 Embolie centrální sítnicové tepny...154 // 21 Urgentní stavy v 0RL // Aleš Čoček...155 // 21.1 Sufukující stenózy hrtanu a průdušnice...155 // 21.1.1 Akutní epiglotitida...155 // 21.1.2 Akutní laryngitida a laryngotracheobronchitida...156 // 21.1.3 Quinckeho angioneurotický edém hrtanu, // dutiny ústní a hltanu...156 // 21.1.4 Laryngospasmus...157 // 21.1.5 Dušnost při oboustranné obrně rozvěračů hlasivek...157 // 21.1.6 Nádorové stenózy hrtanu a průdušnice...158 // 21.1.7 Krustózní tracheitida u tracheostomovaných pacientů...158 // 21.2 Traumatické urgentní stavy v ORL...159 // 21.2.1 Úrazy měkkých tkání obličeje a krku, popálení, poleptání,
omrzliny, střelná a bodná poranění...159 // 21.2.2 Úrazy obličejového skeletu...159 // 21.2.3 Úrazy ucha...161 // 21.2.4 Úrazy hrtanu a průdušnice...162 // 21.3 Cizí tělesa v polykacích cestách...163 // 21.4 Cizí tělesa v dýchacích cestách (aspirace)...164 // 11 // 21.5 Krvácení z dýchacích a polykacích cest...164 // 21.5.1 Epistaxe...164 // 21.5.2 Hemoptýza...165 // 21.5.3 Krvácení z polykacích cest...165 // 22 Urgentní stavy v pediatrii // Felix Votava...166 // 22.1 Dušnost...166 // 22.2 Febrilní křeče...167 // 22.3 Intoxikace...168 // 23 Urgentní stavy v psychiatrii // JanaŠeblová...170 // 24 Urgentní stavy v urologii // Petr Klézl...174 // 24.1 Renální kolika...174 // 24.2 Akutní retence moči...175 // 24.3 Masivní hematurie - tamponáda močového měchýře...176 // 24.4 Priapismus...177 // 24.5 Fournierova gangréna...178 // 24.6 Parafimóza ...179 // 24.7 Fraktura penisu... 180 // 24.8 Akutní skrotum...181 // 24.8.1 Torze varlete...181 // 24.8.2 Akutní idiopatický edém skrota...182 // 24.8.3 Henochova-Schönleinova purpura...182 // 24.8.4 Epididymitida...182 // 24.9 Traumata v urologii ...183 // 24.9.1 Poranění ledvin...183 // 24.9.2 Poranění močovodu...184 // 24.9.3 Poranění močového měchýře...184 // 24.9.4 Poranění prostaty...185 // 24.9.5 Poranění močové trubice...186 // 24.9.6 Poranění zevního genitálu...187 // 25 Urgentní stavy ve stomatologii // Pavel Hájek...190 // 25.1 Kolemčelistní záněty...190
// 25.2 Poranění zubů...192 // 25.3 Orofaciální úrazy...192 // 26 Urgentní stavy v infekčním lékařství // Jiří Beneš...194 // 26.1 Pacienti s horečkou...194 // 26.1.1 Sepse (horečka a hypotenze)...195 // 26.1.2 Pneumonie (horečka a narůstající dušnost)...196 // 26.1.3 Neuroinfekce (horečka a narůstající porucha vědomí)...197 // 26.2 Pacienti s průjmem...198 // 26.3 Pacienti po pobytu v tropické oblasti...199 // 12 // 26.3.1 Importované nemoci, jejichž dominantním projevem // je horečka...199 // 26.3.2 Importované nemoci, jejichž dominantním projevem // jsou průjmy...200 // 26.3.3 Importované nemoci, jejichž dominantními projevy // jsou horečka a exantém...201 // 26.4 Epidemiologická poznámka ? transportu...202 // 27 Urgentní stavy při diabetes mellitus // Alice Kurzová...204 // 28 Hromadné neštěstí // JiříKnor...207 // 29 Psychická intervence // Ivana Trnková ...210 // Seznam videí...212 // Seznam obrázků...213 // Seznam zkratek...215 // Rejstřík...218 // Souhrn...223 // Summary...224 // 13
cnb003137060

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC