Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:44x 
BK
Třetí, přepracované a rozšířené vydání
Praha : Galén, 2019
246 stan : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-442-2 (brožováno)
První dvě vydání vyšla pod názvem: Preklinická pediatrie
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001481249
Obsah // 1/ ROZDĚLENÍ DĚTSKÉHO VĚKU 13 2.7.2. Počátek pubertálního vývoje... .28 // Jan Lebl 2.7.3. Pubertální vývoj chlapců .29 // 2.7.4. Pubertální vývoj dívek .30 // 1.1. Prenatální období 13 2.7.5. Vývoj osobnosti // 1.2. Postnatální období ,14 v adolescenci .32 // 1.2.1. Novorozenecké období ,14 // 1.2.2. Kojenecké období ,15 // 1.2.3. Batolecí období ,15 3/ RŮSTOVÁ DIAGNÓZA-MINIMUM // 1.2.4. Předškolní období ,15 PEDIATRICKÉ AUXOLOGIE .33 // 1.2.5. Školní období ,15 Hana Krásničanová // 1.2.6. Období dospívání ,15 // 3.1. Percentilová (centilová) metoda // a metoda SD skóre .33 // 2/ VÝVOJ LIDSKÉHO JEDINCE 3.1.1. Interpretace percentilových // OD NAROZENÍ DO DOSPĚLOSTI ,17 (centilových) hodnot .34 // Jan Lebl 3.1.2. Metoda SDS a SD skóre .34 // 3.2. Tělesná délka .35 // 2.1. Novorozenec , 17 3.3. Tělesná výška .35 // 2.2. První rok života , 19 3.4. Fyziologické vzorce růstu .36 // 2.2.1. Psychosociální vývoj ,19 3.5. Růstová rychlost .37 // 2.2.2. Periodizace dětského růstu... .20 3.6. Růstový dědičný potenciál // 2.2.3. Infantilní (infantní) růstové a predikce finální výšky .38 // období .20 3.6.1. Stanovení růstového // 2.2.4. Vývoj mozku .21 dědičného potenciálu .38 // 2.2.5. Vývoj motoriky .22 3.6.2. Predikce finální tělesné // 2.3. Druhý rok života .22 výšky .39 // 2.3.1. Psychosociální vývoj .22 3.7. Tělesná hmotnost .39
// 2.3.2. Vývoj řeči .23 3.8. Relace hmotnost/výška .40 // 2.4. Předškolní věk .24 3.9. Body mass index .40 // 2.4.1. Psychosociální vývoj .24 3.10. Frontookcipitální obvod - // 2.4.2. Dětské růstové období .24 obvod hlavy .41 // 2.4.3. Hodnocení tělesného růstu.. .25 3.11. Testikulární objem .42 // 2.5. Nástup do školy .27 3.12. Prsní žláza dívek .42 // 2.6. Mladší školní léta .27 3.13. Pubické ochlupení .43 // 2.7. Dospívání .28 3.13.1. Pubické ochlupení u dívek.. .43 // 2.7.1. Vývoj osy hypotalamus-hypo- 3.13.2. Pubické ochlupení u chlapců... 43 // fýza-gonády .28 3.14. Kostní věk .44 // PEDIATRICKÁ propedeutika // 4/ PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ // DÍTĚTE...47 // Tereza Doušová // 4.1. Psychomotorický vývoj dítěte...47 // 4.1.1. Vývoj dítěte // v novorozeneckém a kojeneckém období...49 // 4.1.2. Vývoj dítěte v batolecím // a předškolním věku...51 // 4.2. Poruchy neuropsychického // vývoje dětí...51 // 4.2.1. Dětská mozková obrna...52 // 4.2.2. Syndrom lehké mozkové // dysfunkce...53 // 5/ VÝŽIVA V PEDIATRII...55 // Filip Fencl // 5.1. Výživa kojence...55 // 5.1.1. Kojení...55 // 5.1.2. Umělá mléka...56 // 5.1.3. Speciální mléka...57 // 5.1.4. Příkrmy...57 // 5.1.5. Tekutiny...58 // 5.1.6. Přídavky ke stravě...58 // 5.2. Výživa batolat a starších dětí..59 // 5.3. Alternativní výživa...59 // 5.4. Poruchy výživy...60 // 5.4.1. Obezita...60 // 5.4.2. Poruchy příjmu
potravy...60 // 5.4.3. Neprospívání...60 // 5.5. Enterální výživa...61 // 5.6. Parenterální výživa...62 // 6/ ÚVOD DO NEONATOLOGIE...65 // Ivan Peychl, Michal Prokop // 6.1. Organizace péče o novorozence...65 // 6.2. Základní pojmy v péči // o novorozence...66 // 6.2.1. Gestační věk a porodní // hmotnost...66 // 6.2.2. Novorozenecká úmrtnost...67 // 6.3. Prenatální období z pohledu // pediatra...68 // 6.4. Porod...69 // 6.5. Bezprostřední poporodní adaptace // 69 // 6.6. Ošetření fyziologického // novorozence...70 // 6.7. Asfyktický novorozenec...71 // 6.7.1. Hodnocení perinatální // asfyxie...71 // 6.7.2. Podpora adaptace // a resuscitace novorozence ... 73 // 6.8. Vyšetření novorozence...79 // 6.8.1. Posouzení celkového stavu... 79 // 6.8.2. Posouzení zralosti // novorozence...80 // 6.8.3. Posouzení kůže...80 // 6.8.4. Posouzení dýchání // a činnosti srdce...81 // 6.8.5. Vyšetření hlavičky...81 // 6.8.6. Vyšetření hrudníku a břicha... 83 // 6.8.7. Vyšetření končetin...84 // 6.8.8. Vyšetření genitálu...84 // 6.8.9. Orientační neurologické // vyšetření...85 // 6.9. Další vývoj novorozence...86 // 6.9.1. Celkové projevy...86 // 6.9.2. Vývoj hmotnosti...86 // 6.9.3. Adaptace gastrointestinálního traktu... 87 // 6.9.4. Adaptace uropoetického // ústrojí...88 // 6.9.5. Adaptace krvetvorby; // novorozenecký ikterus...88 // 6.9.6. Poporodní adaptace metabolismu, hypoglykémie... 90 // 6.9.7. Adaptace
termoregulace...91 // 6.10. Kojení...91 // 6.11. Preventivní opatření // u novorozenců...91 // 6.12. Úvod do problematiky // patologického novorozence...92 // 6.13. Nedonošený novorozenec...93 // 6.14. Syndrom náhlého úmrtí kojence...95 // 7/ NOVOROZENECKÝ SCREENING...97 // Felix Votava, Olga Flníková, // Ludmila Flejcmanová // 7.1. Základní cíle a principy // screeningových programů...97 // 7.2. Laboratorní novorozenecký // screening...97 // 7.2.1. Screening // hyperfenylalaninémií...99 // novorozence // OBSAH // 7.2.2. Screening kongenitální // hypotyreózy... // 7.3. Budoucnost novorozeneckých // screeningových programů... // 8/ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE... // Květa Bláhová, Jan Lebl // 8.1. Anamnéza... // 8.2. Fyzikální vyšetření... // 8.2.1. Hlava... // 8.2.2. Krk... // 8.2.3. Hrudník... // 8.2.4. Břicho... // 8.2.5. Genitál... // 8.2.6. Končetiny... // 9/ VYŠETŘENÍ RESPIRAČNÍHO // SYSTÉMU... // Felix Votava // 9.1. Anamnéza... // 9.2. Fyzikální vyšetření... // 9.2.1. Pohled - inspekce, aspekce... // 9.2.2. Pohmat - palpace... // 9.2.3. Poklep - perkuse... // 9.2.4. Poslech - auskultace... // 9.3. Laboratorní vyšetření... // 9.4. Další vyšetřovací metody... // 9.5. Funkční vyšetření dýchání... // 10/ VYŠETŘENÍ // KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU... // Václav Chaloupecký // 10.1. Anamnéza... // 10.2. Celkové vyšetření... // 10.3. Cyanóza... // 10.4. Vyšetření pulsu... // 10.5. Vyšetření srdce...
// 10.5.1. Pohled a pohmat... // 10.5.2. Srdeční ozvy... // 10.5.3. Přídatné zvuky... // 10.5.4. Šelesty... // 10.6. Krevní tlak...127 // 10.6.1. Technika měření krevního // tlaku u dětí...127 // 10.6.2. Ambulantní 24hodinové // měření krevního tlaku...128 // 10.6.3. Normální krevní tlak // a definice hypertenze...128 // 10.7. Pulsní oxymetrie...132 // 11/ VYŠETŘENÍ // GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU...133 // Radana Kotalová // 11.1. Příznaky...133 // 11.2. Fyzikální vyšetření dítěte...141 // 11.3. Vyšetřovací metody // v gastroenterologii...144 // 12/ VYŠETŘENÍ UROPOETICKÉHO // SYSTÉMU...149 // Tomáš Rosík // 12.1. Vývoj uropoetického systému...149 // 12.2. Nejčastější příznaky nemocí // uropoetického systému...149 // 12.2.1. Obecné příznaky...149 // 12.2.2. Bolest...150 // 12.2.3. Kvantitativní změny moči // a poruchy vyprazdňování močového měchýře...150 // 12.3. Anamnéza...150 // 12.4. Fyzikální vyšetření...151 // 12.5. Laboratorní vyšetření...152 // 12.5.1. Vyšetření moči...152 // 12.5.2. Funkční vyšetření ledvin... 154 // 12.5.3. Frakční exkrece...154 // 12.5.4. Vyšetření koncentrační // schopnosti ledvin...154 // 12.6. Zobrazovací metody // v nefrologii...155 // 12.7. Radionuklidové metody // v nefrologii...156 // 12.8. Invazivní vyšetřovací techniky // v nefrologii a urologii...156 // 12.9. Urodynamické vyšetření...156 // ..99 // ..99 // 101 // 101 // 102 // 105
// 109 // 109 // 109 // 111 // 113 // 115 // 115 // 116 // 116 // 118 // 118 // 118 // 119 // 120 // 121 // 123 // 123 // 123 // 124 // 124 // 124 // 124 // 124 // 125 // 125 // PEDIATRICKÁ PROPEDEUTIKA // 13/ VYŠETŘENÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU... // Jan Lebl // 13.1. Etiologie endokrinních // onemocnění u dětí... // 13.1.1. Vrozené endokrinní // poruchy... // 13.1.2. Získané endokrinní // poruchy... // 13.2. Některé příznakové soubory // v dětské endokrinológii... // 13.2.1. Hypoglykémie... // 13.2.2. Hypokalcémie... // 13.2.3. Polyurie, polydipsie.. // 13.2.4. Obezita... // 13.2.5. Hubnutí... // 13.2.6. Růstová retardace... // 13.2.7. Růstová akcelerace, // předčasné dospívání... // 13.3. Vyšetření endokrinního systému // 13.3.1. Anamnéza... // 13.3.2. Rodinná anamnéza... // 13.3.3. Osobní anamnéza... // 13.3.4. Fyzikální vyšetření... // 13.3.5. Laboratorní vyšetření. // 13.3.6. Zobrazovací metody... // 14/ VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO // SYSTÉMU... // Hana Malcová // 14.1. Anamnéza... // 14.2. Fyzikální vyšetření... // 14.3. Zobrazovací vyšetření... // 14.4. Laboratorní vyšetření... // 15/ VYŠETŘENÍ SLUCHU... // Michal Jurovčík // 16/ VYŠETŘENÍ ZRAKU... // Jiří Malec // 16.1. Metodika... // 16.2. Vyšetření zrakové ostrosti... // 16.2.1. Novorozenecké období..176 // 16.2.2. Kojenecké a batolecí // období...176 // 16.2.3. Předškolní období...177 // 16.2.4. Školní období...177 // 17/ ZÁKLADNÍ
DIAGNOSTICKÉ // A LÉČEBNÉ VÝKONY...179 // Felix Votava, Květa Bláhová // 17.1. Kanylace periferní žíly...179 // 17.2. Odběr kapilární krve...180 // 17.3. Výplach žaludku...181 // 17.4. Katetrizace močového měchýře.181 // 17.5. Lumbální punkce...182 // 17.6. Vyšetření mozkomíšního moku..183 // 17.7. Punkce kostní dřeně...184 // 18/ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ // LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ...187 // Květa Bláhová // 19/ ZOBRAZOVACÍ METODY // V PEDIATRII...191 // Eliška Popelová // 19.1. Přehled zobrazovacích metod // v pediatrii...191 // 19.1.1. Rentgenový snímek...191 // 19.1.2. Skiaskopie...191 // 19.1.3. Ultrazvukové vyšetření..191 // 19.1.4. Výpočetní tomografie...192 // 19.1.5. Magnetická rezonance...192 // 19.2. Specifika zobrazovacích metod // v pediatrii...193 // 19.2.1. Zvýšená citlivost vůči // ionizujícímu záření...193 // 19.2.2. Omezená spolupráce...193 // 19.2.3. Odlišné složení tkání...193 // 19.3. Jednotlivé orgánové systémy...194 // 19.3.1. Respirační systém...194 // 19.3.2. Gastrointestinální systém... 194 // 19.3.3. Uropoetický systém...196 // 19.3.4. Pohybový aparát...197 // 19.3.5. Endokrinní systém...197 // .157 // .157 // .157 // .158 // .158 // .158 // .159 // .159 // .159 // .159 // .160 // .160 // .160 // .160 // .160 // .161 // ,162 // ,164 // ,164 // 165 // 165 // 165 // 168 // 169 // 171 // 175 // 175 // 175 // OBSAH // 20/ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY // V ORDINACI PRAKTICKÉHO
// LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST...199 // Hana Cabrnochová // 20.1. Preventivní péče...199 // 20.2. Časové rozmezí preventivních // prohlídek...200 // 20.3. Obsah preventivních prohlídek.200 // 20.3.1. Obsah preventivních prohlídek dětí od narození // do 18 měsíců...201 // 20.3.2. Obsah preventivních // prohlídek dětí od 3 let..202 // 20.4. Zdravotnická dokumentace...203 // 21/ OČKOVÁNÍ...205 // Hana Cabrnochová // 21.1. Aktivní imunizace a imunologická // podstata očkování...205 // 21.2. Povinná očkování...205 // 21.2.1. Pravidelné očkování...206 // 21.2.2. Zvláštní očkování...207 // 21.2.3. Mimořádné očkování...207 // 21.2.4. Očkování při úrazech, // poraněních, nebojících se ranách a před některými léčebnými výkony...207 // 21.2.5. Očkování provedené na žádost fyzické osoby, // která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti nimž je ? dispozici // očkovací látka...208 // 21.3. Nepovinná očkování...208 // 21.4. Kontraindikace očkování...208 // 21.5. Nežádoucí reakce po očkování..209 // 21.6. Úhrada očkování...209 // 22/ DÍTĚ OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI...211 // Martina Kašparová // 22.1. Užívání návykových látek...211 // 22.1.1. Kouření...211 // 22.1.2. Alkohol...212 // 22.1.3. Drogy...212 // 22.2. Prevence užívání návykových látek... 214 // 22.3. Terapie užívání návykových látek... 215 // 23/ DÍTĚ OHROŽENÉ PROSTŘEDÍM...217 // Petr
Kašpar // 23.1. Problematika týraného, // zanedbávaného a zneužívaného dítěte...217 // 23.2. Definice syndromu CAN...218 // 23.3. Formy syndromu CAN...218 // 23.3.1. Tělesné týrání // a zanedbávání...218 // 23.3.2. Duševní a citové týrání.219 // 23.3.3. Sexuální zneužívání...220 // 23.3.4. Zvláštní formy syndromu // CAN...220 // 23.4. Diagnostika syndromu CAN...220 // 23.5. Terapie syndromu CAN...221 // 23.6. Prevence...221 // 24/ NÁHRADNÍ PÉČE O DĚTI...223 // Petr Kašpar // 24.1. Náhradní rodinná péče...223 // 24.1.1. Osvojení - adopce...223 // 24.1.2. Pěstounská péče...224 // 24.1.3. Svěření dítěte do péče jiné // osoby...225 // 24.2. Poručenství a opatrovnictví...226 // 24.3. Náhradní výchovná péče - // ústavní péče o děti...226 // 25/ PROBLEMATIKA DĚTÍ // SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM...229 // Martina Kašparová // 25.1. Definice pojmů...229 // 25.2. Vznik postižení...229 // 25.3. Typy postižení...230 // 25.4. Diagnostika postižení...230 // 25.5. Zdravotní péče...230 // 25.6. Sociální péče...231 // 25.7. Vzdělávací a výchovná péče...232 // Zkratky...233 // Rejstřík...236

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC